Close

اطلاعیه در خصوص شرایط جدید وزنی چابکسواران در مسابقات اسبدوانی

1399/11/20 | اطلاعیه
⭕️ اطلاعیه در خصوص شرایط جدید وزنی چابکسواران در مسابقات اسبدوانی

با توجه به مقررات جدید اعلام شده در خصوص شرایط وزنی چابکسواران، توجه مربیان و چابکسواران را به موارد زیر جلب مینماید:

مقررات جدید از شروع مسابقات هفته جاری (چهارشنبه 22 بهمن ماه ، در كل كشور )بمورد اجرا گذاشته میشود و محدودیت اضافه وزنی چابکسواران از 2 کیلوگرم به 1 کیلوگرم کاهش مییابد. در نتیجه چابکسواران صرفا مجازند حداکثر با 1 کیلوگرم وزن بالاتراز وزن تعیین شده توسط کمیته هندیکاپری در مسابقات
شرکت کنند.

لذا از این تاریخ ببعد شرکت چابکسواران با بیش از 1 کیلوگرم اضافه وزن در مسابقات مجاز نبوده و موجب تعلق جرایم و محرومیت‌ برای چابکسواران خواهد گردید.

از مربیان و چابکسواران عزیز انتظار دارد که موارد فوق را رعایت نمایند.

معاونت اسبدوانی


آلبوم تصاویر


فایل های ضمیمه


مطالب مرتبطنتایج دوپینگ

1400/02/17 -- نتایج دوپینگ هفته هجدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/17 -- نتایج دوپینگ هفته هفدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/17 -- نتایج دوپینگ هفته شانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/12 -- نتایج دوپینگ هفته پانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/04 -- نتایج دوپینگ هفته چهاردهم پاییزه گنبد کاووس 99


تمامی نتایج »

اطلاعیه ها
جدیدترین خبر ها

اطلاعيه پيش ثبت نام مسابقات اسبدوانى تهران

نتایج دوپینگ هفته هجدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته هفدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته شانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته پانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

تقویم مصوب مسابقات اسبدوانی سال ۱۴۰۰

نتایج دوپینگ هفته چهاردهم پاییزه گنبد کاووس 99

نتایج دوپینگ هفته دوازدهم و سیزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

ثبت نام اسب ها جهت شرکت در مسابقات اسبدوانی از سال ۱۴۰۰ تنها توسط مالک حقیقی ثبت شده در معاونت فنی فدراسیون سوارکاری امکان پذیر خواهد بود.

پیام تسلیت معاونت اسبدوانی