Close

ثبت نام اسب ها جهت شرکت در مسابقات اسبدوانی از سال ۱۴۰۰ تنها توسط مالک حقیقی ثبت شده در معاونت فنی فدراسیون سوارکاری امکان پذیر خواهد بود.

1400/01/24 | اطلاعیه

آلبوم تصاویر


فایل های ضمیمه


مطالب مرتبطنتایج دوپینگ

1400/02/17 -- نتایج دوپینگ هفته هجدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/17 -- نتایج دوپینگ هفته هفدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/17 -- نتایج دوپینگ هفته شانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/12 -- نتایج دوپینگ هفته پانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس
1400/02/04 -- نتایج دوپینگ هفته چهاردهم پاییزه گنبد کاووس 99


تمامی نتایج »

اطلاعیه ها
جدیدترین خبر ها

اطلاعيه پيش ثبت نام مسابقات اسبدوانى تهران

نتایج دوپینگ هفته هجدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته هفدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته شانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

نتایج دوپینگ هفته پانزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

تقویم مصوب مسابقات اسبدوانی سال ۱۴۰۰

نتایج دوپینگ هفته چهاردهم پاییزه گنبد کاووس 99

نتایج دوپینگ هفته دوازدهم و سیزدهم پاییز ۹۹ گنبد کاووس

ثبت نام اسب ها جهت شرکت در مسابقات اسبدوانی از سال ۱۴۰۰ تنها توسط مالک حقیقی ثبت شده در معاونت فنی فدراسیون سوارکاری امکان پذیر خواهد بود.

پیام تسلیت معاونت اسبدوانی