Close

جدول مسابقات هفته 2 فصل بهار بندرترکمن 1386/04/01

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 76) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 15 جمعه 1386/04/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 Kg 0
77 روز قبل 4 0 -0-0 /1
0:59.970
2
2 0.0 Kg 0
- 0 -0-0 /0
1:01.240
1:02.560
4
2 0.0 Kg 0
35 روز قبل 6 0 -0-0 /1
1:02.720
5
2 0.0 Kg 0
35 روز قبل 9-5 0 -0-0 /2
1:02.850
6
2 0.0 Kg 0
21 روز قبل 9-7-7 0 -0-0 /3
1:03.480
7
2 0.0 Kg 0
7 روز قبل ؟ 0 -0-0 /1
1:03.530
8
2 0.0 Kg 0
56 روز قبل 10 0 -0-0 /1
حاجی دوردی بابایی یعقوب چپرلی نورالدین قزل
1:04.860
9
2 0.0 Kg 0
- 0 -0-0 /0
فرخ پیروزان محمد اونق لطیف تمری
1:05.330
10
2 0.0 Kg 0
- 0 -0-0 /0
1:05.530
11
2 0.0 Kg 0
- 0 -0-0 /0
آنه محمد قانقرمه عبدالرحمان تیرغم آرش ایری
1:06.860
2 0.0 Kg 0
- 0 -0-0 /0
بای محمد وحاجی بای سلاق اراز زارعی کسلخه
2
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 2 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 16.15 جمعه 1386/04/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 Kg 0
56 روز قبل 3 1 -0-0 /1
حاج داود آنه قره جه بهمن اونق احمد پقه
0:59.110
2
2 0.0 Kg 0
21 روز قبل 6-2 0 -1-0 /2
0:59.280
3
2 0.0 Kg 0
21 روز قبل 5-4-3 1 -0-0 /3
0:59.400
4
2 0.0 Kg 0
28 روز قبل 12-3 1 -0-0 /2
1:00.430
5
2 0.0 Kg 0
28 روز قبل 9-2-6 0 -1-0 /3
1:00.450
6
2 0.0 Kg 0
21 روز قبل 3-؟ 1 -0-0 /2
محمد امین یزدان پرست فرهاد اورگلی لطیف تمری
1:01.310
7
2 0.0 Kg 0
21 روز قبل ؟-2 0 -1-0 /2
1:01.340
8
2 0.0 Kg 0
7 روز قبل 2-؟-4-5 0 -1-0 /4
1:02.990
9
2 0.0 Kg 0
35 روز قبل 3 1 -0-0 /1
1:05.970
2 0.0 Kg 0
21 روز قبل ؟-2 0 -1-0 /2
خانم سروین جعفریان عبدالمجید ساده
3
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 12 تا 48) (3 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 16.45 جمعه 1386/04/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 Kg 0
63 روز قبل 6-؟-12-1 0 -0-1 /4
اسماعیل وعلی سوقی احمد ایری خدر زارعی کسلخه
0:59.788
2
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 6-؟-3-8-9 1 -0-1 /7
0:59.789
3
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 2-10-1-12-8 0 -1-1 /5
1:00.020
4
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 8-؟-2-10-1 0 -1-1 /5
مرحوم ارازقلی شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد عبدالخالق چپرلی
1:00.142
5
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 7-6-؟-؟-2 0 -1-1 /8
1:00.805
6
3 0.0 Kg 0
63 روز قبل 2-1-11-5-6 0 -1-1 /7
1:00.957
7
3 0.0 Kg 0
56 روز قبل 5-1-4-2-7 0 -1-1 /5
حاج نوروز میرزاعلی مجید ایری عبدالناصر قزل
1:01.003
8
3 0.0 Kg 0
50 روز قبل 3-9-2-2-؟ 1 -2-0 /7
1:01.182
9
3 0.0 Kg 0
50 روز قبل ؟-9-4-؟-1 0 -0-1 /7
محمد قرآن نویس علی خوجملی محمد خوجملی
1:01.499
10
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 5-2 0 -1-0 /2
1:01.890
11
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 4-6-6-6-8 0 -0-1 /6
حاج یوسف آخوند پورقاز اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا
1:02.005
12
3 0.0 Kg 0
28 روز قبل 7-؟-1-5-؟ 0 -0-1 /9
1:02.222
4
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 18 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,500,000 ریال جایزه دوم: 3,500,000 ریال جایزه سوم: 2,100,000 ریال
1000 متر 17.3 جمعه 1386/04/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 Kg 0
49 روز قبل 1-10-8-1-5 0 -0-2 /6
0:58.910
2
3 0.0 Kg 0
28 روز قبل 1-1-7-؟-8 1 -0-2 /6
عبدالعزیز رجب نژاد عبدالمجید کم عبدالخالق چپرلی
0:59.310
3
3 0.0 Kg 0
49 روز قبل 5-6-3-1-5 1 -0-2 /11
1:00.020
4
3 0.0 Kg 0
63 روز قبل 5-2-6-7-4 2 -2-1 /11
شرکت بیمه سیناسبز قلیچ قزل عبدالناصر قزل
1:00.030
5
3 0.0 Kg 0
7 روز قبل 2-11-8-9-9 2 -1-1 /14
محمد قرآن نویس علی خوجملی محمد خوجملی
1:00.280
6
4 0.0 Kg 0
28 روز قبل 7-؟-1-1-؟ 0 -0-2 /9
حاج عرازوجلیل طیاری بهمن اونق عبدالعزیز اونق
1:00.380
7
4 0.0 Kg 0
42 روز قبل 7-6-6-1-4 0 -2-1 /7
1:00.410
8
3 0.0 Kg 0
35 روز قبل 11-3-7-1-6 2 -0-2 /8
1:01.180
9
3 0.0 Kg 0
21 روز قبل 3-2-3-2-؟ 2 -2-1 /7
1:01.660
10
3 0.0 Kg 0
28 روز قبل 4-10-10-3-8 3 -0-2 /15
1:02.430
11
4 0.0 Kg 0
259 روز قبل 1-3-1-؟-؟ 1 -0-2 /6
کاکا نورانی کلته عبدالرحمان کلته احمد پقه
1:03.660
12
3 0.0 Kg 0
49 روز قبل 6-11-3-7-1 2 -1-1 /12
1:03.660
5
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 20 تا 82) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,500,000 ریال جایزه دوم: 3,500,000 ریال جایزه سوم: 2,100,000 ریال
1000 متر 18 جمعه 1386/04/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 Kg 0
49 روز قبل 1-1-4-7-1 1 -0-3 /8
حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم عبدالناصر قزل
0:59.100
2
3 0.0 Kg 0
28 روز قبل 7-2-2-5-؟ 2 -3-1 /15
شادروان احسان عظیمی بهمن اونق عبدالعزیز اونق
3
3 0.0 Kg 0
63 روز قبل 1-8-4-1 0 -0-2 /4
4
4 0.0 Kg 0
168 روز قبل ؟-4-10-9-7 1 -1-3 /24
5
4 0.0 Kg 0
98 روز قبل 5-3-1-1-؟ 2 -1-3 /11
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
6
3 0.0 Kg 0
28 روز قبل 8-11-10-12-1 1 -1-3 /12
7
4 0.0 Kg 0
50 روز قبل 1-؟-1-2-7 0 -1-2 /7
8
4 0.0 Kg 0
21 روز قبل 5-8-3-؟-؟ 2 -3-0 /27
9
4 0.0 Kg 0
28 روز قبل 5-7-4-9-4 1 -2-2 /12
10
3 0.0 Kg 0
49 روز قبل 9-8-؟-10-2 1 -2-2 /11
حاج عبدالرزاق آخوندرهبر فرهاد خانقلی زاده قزل مجید صالح پور
11
3 0.0 Kg 0
56 روز قبل 1-3-7-7-3 2 -1-1 /9
12
5 0.0 Kg 0
50 روز قبل ؟-8-4-2-؟ 4 -1-1 /25
دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی
6
بندرترکمن نژاد تروبرد (هنديکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 9,000,000 ریال جایزه دوم: 3,750,000 ریال جایزه سوم: 2,250,000 ریال
1000 متر 18.3 جمعه 1386/04/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
عملکرد
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 Kg 0
21 روز قبل 1-5-1-4-1 2 -1-4 /14
0:59.100
2
4 54.0 Kg 0
287 روز قبل 7-1-1 0 -0-2 /3
5
4 54.0 Kg 0
49 روز قبل 7-3-3-1-3 4 -3-2 /20
حاج آنه شاه ایری اراز زارعی کسلخه لطیف تمری
6
4 0.0 Kg 0
28 روز قبل 1-8-2-5-1 1 -1-4 /12
7
6 56.0 Kg 0
56 روز قبل 6-6-1-3-2 4 -1-4 /23
8
4 0.0 Kg 0
50 روز قبل ؟-6-10-1-1 1 -0-3 /13
عبدالوحید پوری قارمحمد گری آرش ایری
10
4 56.0 Kg 0
21 روز قبل 3-5-7-1-4 5 -3-2 /26
3 54.0 Kg 0
- 0 -0-0 /0
جلیل مفیدی رحیم بردی مهرانی
4 55.0 Kg 0
42 روز قبل 9-6-؟-2-7 2 -7-2 /24
نجمه ونوشین متولی زاده احمد ایری