Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 دراگل م پوملاتو دلار 73 73 73 1398/12/01
2 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 113 113 118 1398/12/03
3 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 40 40 40 1398/10/14
4 کوانتوم ن گلد اسفینکس ونیز 75 75 75 1398/11/19
5 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 93 93 93 1398/11/12
6 گلدتیک م گلد اسفینکس اسپانتیک 40 40 40 1398/12/03
7 آکام ن کینگ او دسان کبرا 116 116 116 1398/12/03
8 آرشا ن آگوگ یولیا 75 75 75 1398/11/04
9 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1399/06/22
10 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 106 106 106 1398/12/03
11 ماکان م والاس ساقی 111 111 111 1398/10/27
12 لندی ن والاس مهاسانا 108 108 108 1398/11/19
13 انجوی ن مای جوی جردن 73 73 73 1398/11/12
14 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 79 79 79 1398/10/27
15 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 66 66 66 1398/10/27
16 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 84 84 84 1398/10/27
17 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 135 135 130 1398/10/27
18 تامارا م تریفیک چلنج هورا 109 109 109 1398/10/27
19 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 82 82 82 1398/11/12
20 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 77 77 77 1398/11/04
21 ایلیا ن تاواش رادیکا 78 78 78 1398/10/13
22 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 79 79 84 1398/11/05
23 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 54 54 54 1398/12/01
24 طهران م تریفیک چلنج وی وین 53 53 53 1398/11/19
25 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 115 115 128 1398/12/03
26 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 61 61 61 1398/11/19
27 سامین ن تاواش گل وین 108 108 108 1398/11/19
28 سام ن تاواش پیشرو 76 76 76 1399/06/29
29 لادی هانی ن جانادل هانیه 52 52 52 1398/11/04
30 آژدر ن تاواش سیلوانا 81 81 81 1398/10/27
31 تاسارا م لهن گرین فراری 68 68 68 1398/11/19
32 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 82 82 82 1398/11/04
33 گل آی نور م بوکی تو آی نور 83 83 83 1398/10/27
34 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 99 99 99 1398/11/19
35 کروم ن تریفیک چلنج ایده آل 88 88 88 1398/10/27
36 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 92 92 92 1398/11/12
37 من بولت ن لاو د کاز انیس 88 88 88 1398/12/03
38 هاکتان ن القاسی خوش ناز 108 108 108 1398/12/03
39 مامبو م تریفیک چلنج کبرا 122 122 122 1398/12/03
40 جی پیک 2 م ابوریجینی جی پیک 73 73 73 1398/11/04
41 ایل آی 2 م المرام هستی 65 65 65 1398/11/04
42 ملسه م لاو د کاز مرسده 63 63 63 1398/11/12
43 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 80 80 80 1398/11/12
44 وی واش ن تاواش وی وین 58 58 58 1398/10/13
45 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 70 70 70 1398/11/04
46 هیراد خان ن پوملاتو صبا بانو 35 35 35 1398/10/27
47 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 66 66 66 1398/10/27
48 شیمبو ن پایدار ژیوانا 75 75 75 1398/11/19
49 داشقین ن ابوریجینی درنام 70 70 70 1398/12/01
50 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 75 75 75 1399/06/29
51 ماه تی تی نظرخانی م مای جوی ستاره نظرخانی 52 52 52 1398/10/27
52 گلد وینر م گلد اسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
53 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 73 73 78 1399/06/16
54 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 79 79 79 1398/11/12
55 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 57 57 57 1399/06/29
56 هورس وین م اسپشیال باند سلامت 50 50 50 1398/11/19
57 گلدن کاپ 2 م ابوریجینی مایا 54 54 54 1398/10/13
58 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 62 62 62 1398/10/13
59 دوبلین ن برق کاتلین 94 94 94 1399/06/16
60 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 59 59 59 1398/11/19
61 دازی ن بوکی تو داز ایلم 61 61 61 1398/11/04
62 نازقورام م تاواش نازنوشین 89 89 89 1398/12/01
63 گل گندم م ادن ولد گندم 85 85 85 1398/12/01
64 کی دو ن تاواش شاریس 75 75 75 1398/12/01
65 عروس ناز م لاو د کاز نیکیتا 60 60 60 1398/12/01
66 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 70 70 70 1398/11/04
67 کادنزا ن تاواش بانی 71 71 71 1398/11/04
68 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 68 68 68 1399/06/01
69 گل نسا م اسپشیال باند نسا 45 45 45 1399/06/01
70 نیوگل م بوکی تو نیوشا 61 61 61 1398/11/04
71 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1398/11/12
72 ردوینز ن لاو د کاز کرونا 82 82 82 1398/11/04
73 حریف ن المرام برگوت 107 107 107 1398/11/19
74 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 69 69 69 1398/12/01
75 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 91 91 91 1398/10/13
76 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 78 78 78 1399/06/29
77 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 55 55 55 1398/10/14
78 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 72 72 72 1399/06/29
79 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 56 56 56 1399/06/29
80 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 63 63 63 1399/06/29
81 ویس ناز م برق کاترینا1 62 62 62 1399/06/29
82 ترزا م کینگ او دسان دازناز 62 62 62 1398/10/13
83 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 69 69 69 1398/12/01
84 ناز نازنین م راک ست نازنین2 40 40 40 1398/10/14
85 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 50 50 50 1398/11/19
86 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 58 58 58 1399/06/01
87 کوبی لاس ن بوکی تو زیبال 47 47 47 1398/10/27
88 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 60 60 60 1398/10/13
89 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/11/04
90 مای گل م بوکی تو دازگلم 50 50 50 1398/10/06
91 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 79 79 79 1398/12/01
92 آی نور مهرانی م آلبرت بلوند هورس 70 70 70 1398/12/01
93 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 93 93 93 1398/11/12
94 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 70 70 70 1398/11/04
95 ادن لای ن ادن ولد نیلای 65 65 65 1398/11/04
96 گل آی جان م القاسی انم جان 45 45 45 1398/11/19
97 الی زیبا م المرام استارواز 70 70 70 1398/12/01
98 عروس گنبد م لاو د کاز ایلنازخانم 53 53 53 1398/12/01
99 پانیک م المرام پیچک 60 60 60 1398/11/04
100 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 60 60 60 1398/11/04
101 سیرانوش م المرام کاندولیزا 62 62 62 1399/06/22
102 آی تیک م لاکی رانر داز راضیه 55 55 55 1398/12/01
103 بلک ویند م تاواش گلد فیور 105 105 105 1398/10/27
104 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 66 66 66 1398/11/04
105 استینگر م المرام غنچه 85 85 85 1398/12/01
106 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/10/27
107 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 78 78 78 1399/06/22
108 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 76 76 76 1399/06/01
109 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 83 83 83 1399/06/16
110 شیلی فیلیزه م تینکرتاون عالم جهان 73 73 73 1399/04/14
111 سیمبر سیتی م سیتی لیدر سلامت 76 76 76 1398/11/19
112 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 60 60 60 1399/06/29
113 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 88 88 88 1398/12/01
114 جنتلمن ن تاواش درفام 75 75 75 1399/04/14
115 تکنو م هج کول داز ایلم 74 74 74 1399/06/01
116 سای هیل ن دانهیل بالسای 70 70 70 1399/06/29
117 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 87 87 87 1398/11/04
118 فرگل م بوکی تو فرانک 64 64 64 1398/12/01
119 تاوانورا ن تاواش گون نورا 107 107 107 1398/12/03
120 آل نوش م بوکی تو دازمهین 59 59 59 1399/06/07
121 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 68 68 68 1399/06/22
122 سیلاس 2 ن لاکی رانر ایندین رز 39 39 39 1398/12/03
123 دلبرم م القاسی دلبر 66 66 66 1398/11/04
124 بست مارال م تاواش درنام 64 64 64 1399/04/14
125 هانده م ادن ولد والونیا 91 91 91 1399/06/16
126 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 64 64 64 1399/04/19
127 می هان ن القاسی ریوسی 79 79 79 1398/12/01
128 هیرمان ن لاکی رانر سپیده2 45 45 45 1398/07/20
129 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 45 45 45 1399/06/15
130 رویال سیتی ن سیتی لیدر گل پری 68 68 68 1399/06/29
131 کینگ من ن لیبرمن رکسانه 62 62 62 1399/04/14
132 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 73 73 73 1398/12/03
133 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 75 75 75 1399/06/07
134 شولک ن متوهج چیوا 73 73 73 1398/12/01
135 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 70 70 70 1399/06/01
136 جان یلمه ن بوکی تو بانو شتاب 39 39 39 1398/11/12
137 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 53 53 53 1399/06/15
138 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 45 45 45 1399/04/14
139 سنابل م تاواش میترا 69 69 69 1399/04/14
140 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 68 68 68 1399/04/14
141 اشکیا ن آنتولوژی هاریکا 50 50 50 1399/04/14
142 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 58 58 58 1399/06/29
143 آندرانیک ن القاسی هلن کلر 53 53 53 1399/06/07
144 پائولو دیبالا ن گلد اسفینکس چیوا 0 0 0 1399/06/07
145 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 65 65 65 1399/06/07
146 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 81 81 81 1399/04/14
147 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 71 71 71 1398/12/01
148 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 60 60 60 1399/06/29
149 فرح م سیتی لیدر نوند 69 69 69 1399/06/16
150 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 70 70 70 1399/06/07
151 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 93 93 93 1399/06/22
152 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 68 68 68 1398/11/12
153 یومای لووا م تاواش نازی ناز 70 70 70 1399/06/29
154 ابریشم م لاو د کاز کان تاچ 65 65 65 1399/04/14
155 رگنار ن جانادل کوچولو 80 80 80 1398/12/01
156 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 76 76 76 1398/12/01
157 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 70 70 70 1399/06/01
158 وست کول ن هج کول نازفر 63 63 63 1399/04/14
159 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 49 49 49 1399/06/07
160 گوماتو م القاسی نازکملر 62 62 62 1399/04/14
161 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 81 81 81 1398/12/01
162 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 70 70 70 1399/04/14
163 ماه سروین م المرام مارال سروین 74 74 74 1398/12/03
164 پرشین مانا م پرشین دریم رقصنده 60 60 60 1398/11/19
165 جاستین فای ن دارنل سیبل جان 70 70 70 1399/04/14
166 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 75 75 75 1399/06/16
167 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 75 75 75 1398/11/19
168 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 76 76 76 1398/12/01
169 آیکال م آنتولوژی کاکل 65 65 65 1399/04/14
170 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 65 65 65 1398/11/19
171 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 54 54 54 1399/06/29
172 سلما م ادن ولد مهسا 88 88 88 1399/06/16
173 میراب ن تاواش عالم آی 78 78 78 1399/06/07
174 یادگار جاناسی م گلد اسفینکس جاناسی 0 0 0 1399/06/07
175 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 62 62 62 1399/06/22
176 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 81 81 81 1398/12/01
177 پادشاه صحرا ن مای جوی گل نوبر 56 56 56 1399/04/14
178 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1399/06/07
179 ورونتی م تاواش کایلا 53 53 53 1399/04/14
180 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 58 58 58 1399/06/01
181 دلنوا م تاواش نوا 64 64 64 1398/12/04
182 ناز ایلکای م اسپشیال باند اشلی 47 47 47 1398/10/06
183 سوین م بوگاتی آبشار 56 56 56 1399/04/14
184 لومومبو ن تاواش سون گل 68 68 68 1399/06/22
185 فرانکل پارادایس ن ریودرایمر پارادایس 46 46 46 1399/06/29
186 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 52 52 52 1399/06/22
187 کالیستا م پرایوت اجندا دلبرناز 66 66 66 1399/06/01
188 دیو ن هچ دیو مژگان 60 60 60 1399/04/14
189 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 60 60 60 1399/06/01
190 گل گون م پرشین دریم آرمیتی 55 55 55 1398/10/14
191 تای لان ن تاواش پرنسس اودسان 67 67 67 1399/04/14
192 جهان تاج ن الوسیوترادر پری تاج 72 72 72 1399/04/14
193 هلن روشن م دارنل تیزرو 73 73 73 1399/06/29
194 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 62 62 62 1399/06/29
195 دانر ن تاواش لیدی اسکای 64 64 64 1399/06/22
196 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 59 59 59 1399/04/14
197 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 67 67 67 1399/04/14
198 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 67 67 67 1399/06/29
199 کابوی ن تاواش استارواز 73 73 73 1398/12/03
200 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 60 60 60 1399/06/29
201 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 51 51 51 1399/06/29
202 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 63 63 63 1399/06/22
203 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 66 66 66 1399/04/14
204 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 70 70 70 1399/06/29
205 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 60 60 60 1399/04/14
206 آل صحرا ن تاواش دیالوما 60 60 60 1399/04/14
207 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 50 50 50 1399/06/15
208 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 60 60 60 1399/06/07
209 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 70 70 70 1399/04/19
210 کولو کولو ن تاواش گل قهرمان 55 55 55 1399/04/14
211 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 52 52 52 1399/06/29
212 مرلین ن تاواش انیس 60 60 60 1399/04/14
213 ملانیا م دانهیل آناستازیا 53 53 53 1399/06/29
214 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 60 60 60 1399/06/29
215 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 68 68 68 1399/04/14
216 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 76 76 76 1398/11/19
217 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 66 66 66 1399/04/19
218 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 65 65 65 1399/04/14
219 ژالین م بوگاتی گنجینه 60 60 60 1399/04/14
220 ژانت م تاواش بهنازگل 59 59 59 1399/04/14
221 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم 63 63 63 1399/04/14
222 اسکار جو م القاسی روفیا نور 63 63 63 1399/04/14
223 اقیانوس قره سو م پرنس آرچ آی سان 62 62 62 1399/04/14
224 یاد باربی م پرایوت اجندا ویتالیا 68 68 68 1399/04/14
225 دنیا گزل م تاواش انم جان 65 65 65 1399/04/14
226 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 70 70 70 1399/04/14
227 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 75 75 75 1399/06/29
228 ال بانو م کینگ او دسان مائده 50 50 50 1398/11/04
229 لیوزا م تاواش نیلای 65 65 65 1399/06/29
230 دل وین م تاواش دل سان 63 63 63 1399/04/14
231 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 73 73 73 1399/06/16
232 جی جی ن پایدار بوسه 45 45 45 1398/12/03
233 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 51 51 51 1399/06/29
234 سوشا ن تاواش تانیا 101 101 101 1398/12/01
235 لیدی بیوتی م المرام مادمازل 62 62 62 1399/04/14
236 طوفان سیاه ن برق روفیا نور 39 39 39 1398/11/19
237 بن تانیش م برق ریوگلد 83 83 83 1399/06/29
238 آوات ن مای جوی رین دانس 72 72 72 1399/04/14
239 مایلا م مای جوی دیلا 56 56 56 1399/04/14
240 اوکاوانگو م تاواش البر 60 60 60 1399/04/14
241 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 60 60 60 1399/06/29
242 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 61 61 61 1399/04/14
243 ماکسیموس ن کینگ او دسان سلیا 50 50 50 1398/10/14
244 بلک برد ن پریمووالنتینو سیلوانا 43 43 43 1399/04/14
245 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 52 52 52 1399/06/29
246 آرمین خان ن کینگ او دسان نیولیزا 35 35 35 1399/04/14
247 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 57 57 57 1399/06/29
248 زئوس ن گلد اسفینکس سوناتا 70 70 70 1399/04/14
249 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 60 60 60 1399/06/01
250 ویستور ن کینگ او دسان ویسل 54 54 54 1399/04/14
251 یونی کورن م مای جوی فیلواش 75 75 75 1399/06/01
252 شین تیا م المرام شین تیا 71 71 71 1399/04/14
253 کرملین ن تاواش چکلین 69 69 69 1399/04/14
254 آیدا م وایلد دزرت ردکیت 60 60 60 1399/04/14
255 بلک ناز م تاواش گل سیلویا 63 63 63 1399/04/14
256 مرصاد خان ن هچ دیو مونالیزا 50 50 50 1399/04/14
257 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 57 57 57 1399/06/01
258 لوانتین م هاسان لایتینگ سویتا 63 63 63 1399/04/14
259 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 69 69 69 1399/06/29
260 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 58 58 58 1399/06/22
261 اسپانیا ن دپیوتی استرایکر جی پیک 58 58 58 1399/04/14
262 گلدن آی م مارازل ساغر دریم 47 47 47 1398/11/19
263 گلدن گرل م ریو میلینیوم نادیا 51 51 51 1399/04/14
264 نیواستار ن تینکرتاون لاله جان 40 40 40 1399/06/01
265 کادی کاوا ن تاواش سلیقه سایلان 51 51 51 1399/04/14
266 آنفیلد م تاواش جردن 50 50 50 1399/04/14
267 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 70 70 70 1398/12/03
268 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 60 60 60 1399/04/14
269 سردار 2 ن ادن ولد سلوا 50 50 50 1399/04/14
270 آرتا ن المرام گلی تا 59 59 59 1399/04/14
271 فیمل لیدر م تاواش ساقی 67 67 67 1399/06/29
272 ریو داسان ن سیتی لیدر ریوداستی 49 49 49 1399/04/14
273 ژنرال هورس ن تاواش سیگل 66 66 66 1399/04/14
274 مایدا م جانادل گل گل سیلویا 47 47 47 1399/04/14
275 ناز کوثر م لیبرمن رضوانه 46 46 46 1399/04/14
276 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 45 45 45 1399/04/14
277 گلدن کیا م گلد اسفینکس بلیزار 53 53 53 1399/04/14
278 ویشکا م مای جوی پری وش 49 49 49 1399/04/14
279 سرکان ن لیبرمن ولگا 35 35 35 1399/04/14
280 باسکار م پرنس آرچ نور3 61 61 61 1399/06/22
281 سیلکی م سلتیک سایلنس وی سه 47 47 47 1399/04/14
282 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 69 69 69 1399/06/29
283 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 64 64 64 1399/06/15
284 سلین ناز م پرایوت اجندا رانیکا 0 0 0 1399/06/07
285 دلینا م تاواش غزال 72 72 72 1399/06/07
286 لومای م ادن ولد هایدان های 52 52 52 1399/06/29
287 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 45 45 45 1399/06/16
288 فریسا م وایلد دزرت فرانک 67 67 67 1399/06/29