Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 لندی ن والاس مهسانا 98 98 100 1399/12/09
2 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 95 95 95 1399/10/20
3 سامین ن تاواش گل وین 106 106 106 1399/12/16
4 سام ن تاواش پیشرو 76 76 76 1399/06/29
5 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 110 110 110 1399/12/16
6 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 110 110 128 1399/09/28
7 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 90 90 90 1399/10/12
8 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 70 70 70 1399/10/19
9 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 58 58 58 1399/11/25
10 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 77 77 77 1399/11/18
11 چشم آبی م القاسی سلویه 100 100 100 1399/09/17
12 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 70 70 70 1399/11/25
13 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 90 90 90 1399/10/20
14 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 75 75 75 1399/10/04
15 نازقورام م تاواش نازنوشین 90 90 92 1399/12/09
16 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1399/06/22
17 بلک ویند م تاواش گلد فیور 99 99 99 1399/12/16
18 سوژه م مای جوی آی آرا 69 69 69 1399/11/18
19 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 73 73 73 1399/09/17
20 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 68 68 68 1399/08/23
21 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 87 87 87 1399/07/25
22 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 58 58 58 1399/06/01
23 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 64 64 64 1399/12/09
24 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 63 63 63 1399/07/19
25 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 68 68 68 1399/12/09
26 ویس ناز م برق کاترینا1 59 59 59 1399/08/23
27 گل نسا م اسپشیال باند نسا 45 45 45 1399/06/01
28 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1399/08/03
29 شیدر ن ادن ولد شیده 72 72 72 1399/09/17
30 دوبلین ن برق کاتلین 107 107 107 1399/09/28
31 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 59 59 59 1399/08/03
32 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 52 52 52 1399/11/17
33 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 52 52 52 1399/08/09
34 هاکتان ن القاسی خوش ناز 100 100 100 1399/10/27
35 فرگل م بوکی تو فرانک 59 59 59 1399/12/16
36 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 60 60 60 1399/08/23
37 کادنزا ن تاواش بانی 84 84 81 1399/11/25
38 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 75 75 75 1399/09/28
39 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 75 75 75 1399/07/25
40 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 58 58 58 1399/11/11
41 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1399/07/10
42 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1399/07/18
43 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 64 64 64 1399/12/16
44 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 101 101 99 1399/12/16
45 دلبرم م القاسی دلبر 62 62 58 1399/12/02
46 مای گل م بوکی تو دازگلم 42 42 42 1399/09/27
47 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 50 50 50 1399/12/16
48 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 78 78 83 1399/12/16
49 کی دو ن تاواش شاریس 77 77 82 1399/12/16
50 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 65 65 65 1399/10/04
51 سیرانوش م المرام کاندولیزا 62 62 62 1399/06/22
52 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 95 95 95 1399/09/17
53 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1399/06/07
54 تاوانورا ن تاواش گون نورا 106 106 110 1399/12/16
55 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 78 78 78 1399/10/26
56 هانده م ادن ولد والونیا 85 85 85 1399/11/25
57 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 91 91 91 1399/10/20
58 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 83 83 83 1399/11/25
59 سوشا ن تاواش تانیا 113 113 113 1399/12/16
60 می هان ن القاسی ریوسی 76 76 76 1399/08/09
61 رگنار ن جانادل کوچولو 86 86 86 1399/12/09
62 هلن روشن م دارنل تیزرو 68 68 64 1399/12/16
63 بن تانیش م برق ریوگلد 81 81 77 1399/11/25
64 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 60 60 60 1399/09/27
65 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 78 78 76 1399/11/25
66 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 79 79 79 1399/09/17
67 تکنو م هج کول داز ایلم 72 72 72 1399/12/09
68 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 72 72 72 1399/08/24
69 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 71 71 71 1399/11/25
70 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 90 90 90 1399/11/25
71 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 80 80 80 1399/11/05
72 لومومبو ن تاواش سون گل 57 57 57 1399/11/25
73 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 64 64 64 1399/11/25
74 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 76 76 76 1399/10/04
75 ماه سروین م المرام مارال سروین 64 64 64 1399/11/25
76 یومای لووا م تاواش نازی ناز 75 75 75 1399/11/25
77 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 68 68 65 1399/10/27
78 کابوی ن تاواش استارواز 95 95 100 1399/12/09
79 سلما م ادن ولد مهسا 85 85 85 1399/11/11
80 جی جی ن پایدار بوسه 54 54 54 1399/12/09
81 دلنوا م تاواش نوا 65 65 65 1399/12/09
82 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 50 50 50 1399/11/18
83 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 42 42 42 1399/07/18
84 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 53 53 53 1399/12/16
85 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 56 56 56 1399/08/09
86 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 72 72 70 1399/11/11
87 ملانیا م دانهیل آناستازیا 45 45 45 1399/12/16
88 مرلین ن تاواش انیس 56 56 56 1399/07/11
89 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 54 54 54 1399/08/03
90 قیصر ن آنتولوژی الیکا 49 49 49 1399/10/26
91 فرانکل پارادایس ن ریو دریمر پارادایس 38 38 38 1399/12/02
92 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 61 61 61 1399/10/13
93 سوین م بوگاتی آبشار 52 52 52 1399/07/10
94 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 52 52 52 1399/12/02
95 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 65 65 70 1399/12/02
96 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 49 49 49 1399/06/07
97 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 50 50 50 1399/07/18
98 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 45 45 45 1399/09/27
99 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 50 50 50 1399/06/15
100 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 46 46 46 1399/11/05
101 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم 54 54 54 1399/10/20
102 اسپانیا ن دپیوتی استرایکر جی پیک 54 54 54 1399/12/02
103 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 58 58 58 1399/06/22
104 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 57 57 57 1399/06/01
105 آنفیلد م تاواش جردن 47 47 47 1399/10/12
106 آندرانیک ن القاسی هلن کلر 47 47 47 1399/08/16
107 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 49 49 49 1399/07/11
108 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 73 73 65 1399/11/25
109 کلونیا م تاواش دانتل 59 59 59 1399/10/13
110 فیمل لیدر م تاواش ساقی 63 63 63 1399/10/26
111 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 69 69 69 1399/12/16
112 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 70 70 70 1399/11/25
113 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 52 52 52 1399/08/23
114 دل وین م تاواش دل سان 66 66 66 1399/11/11
115 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 47 47 47 1399/12/16
116 آل نوش م بوکی تو دازمهین 56 56 61 1399/12/09
117 کرملین ن تاواش چکلین 65 65 65 1399/10/26
118 ژانت م تاواش بهنازگل 54 54 54 1399/11/05
119 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 49 49 49 1399/11/25
120 میراب ن تاواش عالم آی 78 78 78 1399/06/07
121 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 56 56 56 1399/11/25
122 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 48 48 48 1399/11/25
123 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 90 90 90 1399/08/24
124 دنیا گزل م تاواش انم جان 62 62 62 1399/10/13
125 دانر ن تاواش لیدی اسکای 64 64 64 1399/06/22
126 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 55 55 55 1399/11/25
127 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 70 70 70 1399/08/23
128 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 70 70 70 1399/10/12
129 آیکال م آنتولوژی کاکل 61 61 61 1399/09/16
130 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 79 79 79 1399/10/05
131 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 59 59 59 1399/12/09
132 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 76 76 76 1399/11/11
133 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 66 66 66 1399/07/11
134 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 63 63 63 1399/11/25
135 فرح م سیتی لیدر نوند 65 65 65 1399/07/10
136 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 64 64 64 1399/10/27
137 سای هیل ن دانهیل بالسای 67 67 67 1399/09/17
138 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 70 70 70 1399/10/19
139 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 71 71 71 1399/11/25
140 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 73 73 73 1399/09/28
141 خان طیب ن بوکی تو دیبا 52 52 52 1399/11/25
142 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 85 85 85 1399/12/09
143 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 70 70 70 1399/06/01
144 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 64 64 64 1399/10/12
145 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 75 75 76 1399/11/18
146 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 70 70 70 1399/06/01
147 رویال سیتی ن سیتی لیدر گل پری 68 68 68 1399/06/29
148 جنتلمن ن تاواش درفام 87 87 87 1399/11/18
149 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 91 91 91 1399/07/25
150 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 79 79 81 1399/08/16
151 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 73 73 73 1399/06/16
152 یونی کورن م مای جوی فیلواش 84 84 84 1399/10/20
153 دلینا م تاواش غزال 72 72 72 1399/06/07
154 لومای م ادن ولد هایدان های 42 42 42 1399/10/20
155 فریسا م وایلد دزرت فرانک 60 60 60 1399/12/02
156 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 68 68 68 1399/11/04
157 دازپرنس ن پرنس آرچ عسل بانو 79 79 79 1399/10/26
158 جولگا م جانادل دریا 83 83 83 1399/11/18
159 وست کول ن هج کول نازفر 47 47 47 1399/12/16
160 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 70 70 70 1399/12/09
161 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 56 56 56 1399/07/12
162 دیو ن هج دیو مژگان 66 66 59 1399/12/16
163 آرتا ن المرام گلی تا 54 54 54 1399/12/16
164 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 50 50 50 1399/09/16
165 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 73 73 73 1399/08/09
166 گل آترینه م مناضل آترینه 58 58 58 1399/08/16
167 شین تیا م المرام شین تیا 74 74 79 1399/12/09
168 لیوزا م تاواش نیلای 62 62 62 1399/11/03
169 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 57 57 57 1399/09/27
170 باسکار م پرنس آرچ نور3 62 62 62 1399/09/27
171 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 55 55 55 1399/07/12
172 کالیستا م پرایوت اجندا دلبرناز 64 64 64 1399/07/12
173 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 77 77 77 1399/12/09
174 پائولو دیبالا ن گلد اسفینکس چیوا 46 46 46 1399/09/27
175 نیو کمپ ن بوگاتی دوبی کلاسیک 62 62 62 1399/10/12
176 دارسی ن هیلددنسر کلاری گلد 35 35 35 1399/08/03
177 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 58 58 58 1399/09/17
178 طوطی م آنتولوژی اسپانول 67 67 67 1399/11/25
179 سالار خان ن لاو د کاز ایرن 47 47 47 1399/12/16
180 آنیل م تاواش ماه نظر 56 56 56 1399/09/16
181 کوهزاد ن ریو میلینیوم بلندی هورس 50 50 50 1399/12/09
182 سلین ناز م پرایوت اجندا رانیکا 45 45 45 1399/12/16
183 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 40 40 40 1399/12/16
184 فانتوم ن تاواش تیزنا هیوچی 35 35 35 1399/09/27
185 یاد هیهات ن دپیوتی استرایکر ایده آل 73 73 71 1399/11/11
186 بلک لیدی م تاواش دازلیلی 73 73 70 1399/12/09
187 حکیم ن آنتولوژی یولیا 73 73 74 1399/12/09
188 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 58 58 58 1399/11/18
189 رونیا م القاسی نورگلستان 73 73 73 1399/11/18
190 امپراطور گری ن هج کول استارواز 92 92 92 1399/11/18
191 آناشید م ادن ولد سویتا 100 100 100 1399/12/02
192 سایدن ن سامردولدرومز دوما 102 102 102 1399/11/18
193 تم تن ن تاواش پروانه 88 88 93 1399/12/16
194 حیدرخان(سانت اتین) ن مربوش روبوس 95 95 95 1399/10/20
195 دورا ن هج کول گل مهسا 91 91 91 1399/12/09
196 کوکو ن پرنس هکتور گل جرن 85 85 85 1399/10/20
197 آی ثنا م مجیک ماه عسل 90 90 90 1399/10/20
198 لتس گو م تاواش بیانکا 83 83 83 1399/11/25
199 سامیرا م ابوریجینی چشم افروز 82 82 82 1399/12/09
200 ارتورول ن هاسان لایتینگ الویرا 83 83 83 1399/11/25
201 داز قره بولاغ م مای جوی دازمحل 83 83 83 1399/12/16
202 آتلان تای ن اسپشیال باند نازعاطفه 84 84 78 1399/11/25
203 مایام نور م تاواش سودانور 89 89 89 1399/10/20
204 هرتیک ن مای جوی ویرجینیا 71 71 71 1399/12/09
205 خان جوی ن مای جوی جردن 73 73 73 1399/10/27
206 شکور ن راک ست گالانز 71 71 68 1399/11/25
207 گالاند ن هاسان لایتینگ سلطان بانو 75 75 80 1399/12/16
208 شاهزاده یلقی م ابوریجینی دازبانو 84 84 84 1399/11/05
209 گلد اسپید ن سامردولدرومز آگوگ ناز 79 79 79 1399/11/25
210 امیننت ن سامردولدرومز ملیس 75 75 75 1399/10/20
211 خان گل ن القاسی شایلان۲ 77 77 77 1399/10/20
212 عدنان خان ن بوکی تو دازچشمه 81 81 79 1399/12/09
213 مرسانا (تل بیوتی) م هاسان لایتینگ زیبا گزل 78 78 78 1399/10/20
214 میس دالگا م الوسیوترادر دالگا 71 71 71 1399/10/27
215 ونوم ن مای جوی گل زبیده 89 89 89 1399/11/25
216 یوپک م تاواش سیگل 69 69 69 1399/10/27
217 رادوگا ن مای جوی نصیب 68 68 68 1399/12/09
218 عالم جان م ریو میلینیوم آسیا 75 75 75 1399/11/11
219 سیمبا ن مربوش لیدی اسکای 75 75 75 1399/11/25
220 برای تو ن سامردولدرومز ایل سانا 66 66 66 1399/11/11
221 مکزیکو ن سامردولدرومز تندرشکن 67 67 67 1399/12/16
222 آلتن تک م آنتولوژی سحرناز 64 64 64 1399/10/20
223 آی سلطان م هاسان لایتینگ دازمینو 79 79 79 1399/11/25
224 انیبل م هاسان لایتینگ گل حمزه 64 64 64 1399/10/20
225 تایفون ۲ ن سامردولدرومز آلتین آی 65 65 65 1399/12/02
226 جان مورفی گارد ن اسپشیال باند کان تاچ 73 73 68 1399/12/16
227 جاناز م جانادل فری ناز 65 65 65 1399/11/17
228 دابای بوی ن پازیتیولی دازمرضیه 2 65 65 62 1399/11/18
229 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 48 48 48 1399/11/05
230 سانا م ریو میلینیوم رمبو 82 82 87 1399/12/09
231 کوموهو ن سامردولدرومز خانم طلا 72 72 72 1399/10/26
232 باک آی ن تاواش ماه آرا 85 85 85 1399/10/27
233 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 80 80 83 1399/12/09
234 اورانیوم ن جانادل تایتانیوم 115 115 115 1399/11/25
235 ولوت م ابوریجینی استارناز 110 110 110 1399/11/25
236 سیان م تاواش هلیا 75 75 75 1399/11/05
237 پرگاه م سامردولدرومز نازکملر 71 71 71 1399/11/11
238 هج هج ن متوهج لانسی 71 71 71 1399/11/11
239 کالکشن ن ابوریجینی مجال 80 80 80 1399/11/11
240 افسون م هج دیو پرسینگ 82 82 82 1399/12/09
241 بای بای سان ن ریو سان لالام گل 67 67 67 1399/11/11
242 پراگ ن گلد اسفینکس نازیتا 48 48 48 1399/12/16
243 فرتاش م تاواش فریال صبا 52 52 52 1399/11/18
244 مایدا م جانادل گل گل سیلویا 50 50 50 1399/11/11
245 فول استرایک ن دپیوتی استرایکر فولیا 61 61 61 1399/11/11
246 بلک برد ن پریمووالنتینو سیلوانا 55 55 55 1399/11/18
247 لالیگا ن کینگ او دسان رادیکا 52 52 52 1399/12/02
248 سوگلی م وایلد دزرت پروانه 57 57 54 1399/12/16
249 سودیف ن سامردولدرومز ایرن 95 95 101 1399/12/16
250 فرانسه ن آنتولوژی ویش ناز 106 106 106 1399/11/19
251 آیکان ن وایلد دزرت کایلا 82 82 82 1399/12/16
252 بریتانیا ۲ ن سامردولدرومز میترا 72 72 72 1399/11/25
253 آسانا م برق دیلا 78 78 78 1399/11/25
254 راچل م سامردولدرومز خوشدل 80 80 80 1399/11/25
255 پینار م گلد اسفینکس دازسوین 68 68 68 1399/11/25
256 بالهان ن ریو میلینیوم بالسای 83 83 83 1399/12/09
257 ماه تیپ م متوهج تیپ آندتل 96 96 101 1399/12/09
258 فرحناز م آنتولوژی تک ناز 91 91 91 1399/12/09
259 ماکام م سامردولدرومز هایدان های 66 66 66 1399/12/16
260 فری لند م الوسیوترادر فرنیا 66 66 66 1399/12/09
261 سلطان ۳ ن هاسان لایتینگ پتروناس 75 75 75 1399/12/16
262 هج نورا ن متوهج گون نورا 95 95 95 1399/12/16
263 ایل گون م جانادل عسلک 85 85 85 1399/12/16
264 ساوانا م مجیک کاترینا1 82 82 82 1399/12/16
265 کویین لایتینگ م هاسان لایتینگ ستاره 85 85 85 1399/12/16
266 کلمبیا ن تاواش لاله امان پور 75 75 75 1399/12/16