Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 لندی ن والاس مهسانا 5-8-5/37 98 98 98 1400/03/31
2 سامین ن تاواش گل وین 3-9-8/31 120 120 120 1400/11/03
3 هاکان ن لاو د کاز درنام 0-0-1/8 50 50 50 1400/05/16
4 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 3-2-8/25 84 79 79 1401/02/02
5 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 8-4-6/47 70 70 70 1401/02/23
6 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 2-2-6/20 97 97 97 1401/01/31
7 نازقورام م تاواش نازنوشین 4-2-9/23 112 112 112 1401/01/31
8 بلک ویند م تاواش گلد فیور 1-0-4/13 90 90 90 1400/12/14
9 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 0-1-3/17 68 68 68 1400/08/27
10 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 3-0-1/14 58 58 58 1400/08/28
11 دان ییلدز م سلتیک سایلنس جنیفر 2-3-3/24 64 64 64 1400/09/12
12 هاکتان ن القاسی خوش ناز 4-3-4/25 82 82 82 1400/10/04
13 فرگل م بوکی تو فرانک 5-1-4/22 60 60 60 1400/06/26
14 کادنزا ن تاواش بانی 2-4-4/28 82 82 82 1401/02/23
15 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 2-2-1/13 64 64 64 1400/06/29
16 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 7-5-1/28 54 54 54 1401/02/23
17 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 6-1-4/14 88 88 88 1401/02/24
18 کی دو ن تاواش شاریس (نجف) 3-2-6/27 75 75 75 1400/12/28
19 ادن لای ن ادن ولد نیلای 2-1-2/14 65 65 65 1401/01/31
20 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 3-4-4/20 110 110 110 1401/01/31
21 آپاچی م تاواش رقصنده 4-4-2/16 98 98 98 1400/09/19
22 تاوانورا ن تاواش گون نورا 3-2-7/18 97 97 97 1400/10/19
23 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 3-8-4/25 110 110 102 1400/12/28
24 سوشا ن تاواش تانیا 1-4-8/21 111 111 96 1401/02/04
25 رگنار ن جانادل کوچولو 3-5-4/34 73 73 73 1401/02/23
26 جان یلمه ن بوکی تو بانو شتاب 0-0-0/7 37 37 37 1400/08/10
27 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 2-4-2/13 88 88 88 1400/11/03
28 بن تانیش م برق ریوگلد 1-3-4/19 80 80 80 1400/09/19
29 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 3-2-1/10 64 64 64 1401/02/24
30 تکنو م هج کول داز ایلم 8-1-2/22 62 62 62 1400/10/25
31 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 0-2-1/12 65 65 65 1400/09/12
32 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 2-1-5/18 96 96 96 1401/02/24
33 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 1-3-2/18 77 77 77 1400/07/23
34 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 2-1-2/17 58 58 58 1401/02/17
35 ماه سروین م المرام مارال سروین 4-2-4/23 75 75 75 1401/02/23
36 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 1-2-1/17 60 60 60 1400/10/23
37 دونگا ونوش ن سیتی لیدر یادگارآق مایه 0-1-1/8 50 50 50 1400/09/11
38 کابوی ن تاواش استارواز 2-2-4/11 85 85 85 1401/02/17
39 سلما م ادن ولد مهسا 2-4-2/20 73 73 73 1400/10/19
40 جی جی ن پایدار بوسه 0-1-1/10 52 52 52 1399/12/30
41 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 1-1-2/11 70 70 70 1400/07/03
42 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 0-2-2/9 65 65 65 1400/08/20
43 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 0-2-0/14 45 45 45 1400/11/10
44 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 0-1-0/9 46 46 46 1400/07/03
45 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 0-2-2/7 90 90 90 1400/10/04
46 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 4-9-0/22 88 88 88 1401/01/31
47 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 2-1-2/10 66 66 66 1401/01/06
48 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 1-0-3/16 58 58 58 1400/11/30
49 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 1-3-4/19 88 88 88 1400/12/14
50 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 2-0-5/20 84 84 84 1400/11/10
51 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 2-1-3/17 75 75 75 1400/03/15
52 آوات ن مای جوی رین دانس 1-4-4/19 80 80 80 1401/01/31
53 جنتلمن ن تاواش درفام 3-2-3/21 80 80 80 1400/12/28
54 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 1-4-1/12 79 79 79 1400/09/11
55 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 3-1-3/15 79 79 79 1400/08/20
56 یونی کورن م مای جوی فیلواش 0-3-4/9 109 109 109 1400/08/28
57 فریسا م وایلد دزرت فرانک 2-0-1/9 58 58 58 1400/08/28
58 جولگا م جانادل دریا 5-2-6/18 111 111 111 1401/01/31
59 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 7-1-2/28 64 64 64 1401/02/17
60 دیو ن هج دیو مژگان 2-2-1/18 61 61 61 1400/07/20
61 آرتا ن المرام گلی تا 1-5-1/21 60 60 60 1401/02/23
62 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 1-1-1/9 61 61 61 1400/07/03
63 شین تیا م المرام شین تیا 1-7-4/20 107 107 107 1401/01/31
64 باسکار م پرنس آرچ نور3 3-4-4/19 85 85 85 1401/02/23
65 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 3-3-4/27 90 90 109 1401/02/24
66 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 0-1-0/4 58 58 58 1399/09/17
67 سلین ناز م پرایوت اجندا شانیکا(مژگان ۴) 2-2-1/15 62 62 62 1400/12/21
68 یاد هیهات ن دپیوتی استرایکر ایده آل 2-0-1/6 67 67 67 1400/12/07
69 بلک لیدی م تاواش دازلیلی 3-2-1/25 63 63 63 1400/12/21
70 رونیا م القاسی نورگلستان 0-2-1/11 62 62 62 1400/07/23
71 امپراطور گری ن هج سنت استارواز 5-1-3/14 98 98 98 1401/02/24
72 آناشید م ادن ولد سویتا 2-4-1/8 100 100 100 1400/10/19
73 سایدن ن سامردولدرومز دوما 3-3-4/14 111 111 111 1400/11/03
74 تم تن ن تاواش پروانه 4-5-2/18 98 98 98 1400/12/14
75 حیدرخان ن مربوش روبوس 1-1-2/7 93 93 93 1400/08/28
76 دورا ن هج کول گل مهسا 3-0-1/14 65 65 65 1401/01/31
77 آی ثنا م مجیک ماه عسل 0-5-2/16 96 96 96 1401/02/24
78 لتس گو م تاواش بیانکا 1-1-5/16 88 88 88 1401/02/23
79 سامیرا م ابوریجینی چشم افروز 1-2-0/14 60 60 60 1400/11/10
80 ارتورول ن هاسان لایتینگ الویرا 1-2-1/15 59 59 59 1401/02/24
81 داز قره بولاغ م مای جوی دازمحل 3-1-1/20 66 66 66 1400/10/19
82 آتلان تای ن اسپشیال باند نازعاطفه 2-1-1/12 50 50 50 1401/01/06
83 گالاند ن هاسان لایتینگ سلطان بانو 4-2-3/19 80 80 80 1400/10/19
84 گلد اسپید ن سامردولدرومز آگوگ ناز 0-0-2/14 71 71 71 1400/09/19
85 امیننت ن سامردولدرومز ملیس 0-1-3/10 90 90 90 1400/08/14
86 خان گل ن القاسی شایلان۲ 0-1-0/5 73 73 73 1400/07/09
87 عدنان خان ن بوکی تو دازچشمه 3-3-1/13 78 78 78 1400/07/30
88 رادوگا ن مای جوی نصیب 2-0-0/13 63 63 63 1400/08/28
89 سیمبا ن مربوش لیدی اسکای 3-1-2/18 78 78 78 1400/10/11
90 برای تو ن سامردولدرومز ایل سانا 1-0-0/10 35 35 35 1401/01/31
91 مکزیکو ن سامردولدرومز تندرشکن 2-0-0/9 51 51 51 1400/11/30
92 جان مورفی گارد ن اسپشیال باند کان تاچ 2-3-1/21 60 60 60 1400/10/11
93 سانا م ریو میلینیوم رمبو 2-2-1/13 73 73 73 1401/01/06
94 اورانیوم ن جانادل تایتانیوم 0-2-3/7 110 110 110 1400/11/03
95 ولوت م ابوریجینی استارناز 1-3-4/11 118 118 108 1401/01/31
96 پرگاه م سامردولدرومز نازکملر 0-1-1/12 64 64 64 1400/11/10
97 کالکشن ن ابوریجینی مجال 1-3-1/11 77 77 77 1401/02/23
98 افسون م پرنس آرچ جنیفر 4-2-1/14 75 75 75 1400/09/12
99 بای بای سان ن ریو سان لالام گل 0-1-0/6 55 55 55 1400/09/19
100 پراگ ن بوگاتی نیکتا 4-3-2/19 78 78 78 1401/01/31
101 فول استرایک ن دپیوتی استرایکر فولیا 1-0-1/10 40 40 40 1400/12/21
102 لالیگا ن کینگ او دسان رادیکا 2-0-0/13 49 49 49 1400/09/05
103 سودیف ن سامردولدرومز ایرن 1-0-3/6 77 77 85 1400/12/14
104 بریتانیا ۲ ن سامردولدرومز میترا 2-1-3/11 90 90 90 1400/12/21
105 آسانا م برق دیلا 0-1-2/21 51 51 51 1401/02/23
106 راچل م سامردولدرومز خوشدل 1-1-1/9 70 70 70 1400/12/07
107 بالهان ن ریو میلینیوم بالسای 0-0-2/6 78 78 78 1401/02/23
108 ماه تیپ م متوهج تیپ آندتل 1-1-2/8 78 78 78 1400/12/21
109 فرحناز م آنتولوژی تک ناز 2-0-2/9 86 86 81 1400/12/21
110 ماکام م سامردولدرومز هایدان های 2-1-2/15 75 75 75 1401/01/06
111 سلطان ۳ ن هاسان لایتینگ پتروناس 1-3-0/9 75 75 75 1401/02/23
112 هج نورا ن متوهج گون نورا 1-0-3/6 100 100 100 1400/11/11
113 کویین لایتینگ م هاسان لایتینگ ستاره حمید 1-2-0/13 51 51 51 1400/12/07
114 هایدرنجیا م کینگ او دسان یوس پلیژر 1-1-2/10 75 75 75 1401/01/06
115 الیسون فلیکس م آنتولوژی شالیز 0-1-0/12 47 47 47 1400/09/05
116 تک ستاره م تاواش پیشتاز 0-1-3/11 80 80 80 1400/12/07
117 ارورا م سامردولدرومز ماهونیا 1-2-2/8 80 80 80 1400/11/30
118 فیکا م بوکی تو دلبرناز 1-0-2/6 80 80 80 1400/11/03
119 سردار سیاه ن سامردولدرومز هیرکانیا 0-1-1/5 84 84 84 1400/10/04
120 هانیل م تاواش آهو 3-2-3/10 110 110 110 1400/06/26
121 لندن ن مای جوی 22بهمن 1-1-0/5 73 73 73 1400/06/01
122 ماه سوار م سامردولدرومز ماه محل 0-0-2/4 68 68 68 1400/06/06
123 قیر آت ن مای جوی 22بهمن 1-2-0/7 49 49 49 1400/07/03
124 بریو بوی ن گلد اسفینکس آگوستینوس 1-3-3/15 76 76 76 1401/02/23
125 تیامو م سامردولدرومز سایرا 0-1-0/10 49 49 49 1401/01/06
126 فاین آرت م المرام ساغر دریم 0-0-2/4 78 78 78 1400/08/14
127 آدولف ن سامردولدرومز دازگلن 0-1-1/7 76 76 76 1400/06/13
128 کوچولوی گمیشان م مجیک سیلای 2-0-1/14 54 54 54 1401/02/23
129 بی صدا م تاواش آترینه 1-1-2/11 60 60 60 1401/01/31
130 لیوزامن م تاواش رومینا2 2-0-1/15 64 64 64 1401/01/31
131 سوکراتیس ن تاواش ربکا 4-3-2/16 91 91 91 1401/02/24
132 مای سان ن متوهج انیس 1-0-2/6 84 84 84 1400/10/04
133 آی نوا م سامردولدرومز نوند 3-1-2/9 80 80 80 1401/01/31
134 شرین بولت م سامردولدرومز لهارا 0-0-3/5 91 91 91 1401/01/06
135 دورگانو م تاواش نادیا 3-1-0/12 68 68 68 1400/11/10
136 دل تیا م مای جوی ملکه 3-0-3/9 76 76 76 1401/01/06
137 سلینا م آنتولوژی نایس دنس 0-0-1/10 44 44 44 1400/11/30
138 ناز کومانچی م بوکی تو زیبال 0-2-0/6 62 62 62 1400/11/10
139 فست ن وایلد دزرت کایلین 1-1-1/14 55 55 55 1401/02/23
140 ساکانا ن اینتنس فوکس هورا 3-2-0/13 55 55 55 1401/02/24
141 پارساخان ن سامردولدرومز گل پری 0-3-1/10 69 69 69 1401/02/23
142 الی شیبا ن دپیوتی استرایکر آیسو 2-3-1/12 71 71 71 1400/11/30
143 شلر م آنتولوژی شین تیا 1-2-2/8 101 101 101 1400/10/19
144 پائولتا ن وایلد دزرت آناستازیا 2-4-1/11 73 73 73 1400/11/10
145 آروین ن القاسی نسیم اوری 0-2-0/6 61 61 61 1400/08/09
146 فور رانر م گلد اسفینکس لاکی پونه 1-0-1/3 63 63 63 1400/07/03
147 میشل مک لارن م لاو د کاز پال مری 0-2-2/13 69 69 69 1400/12/28
148 یوریک ن جانادل اورمیلا 1-0-0/6 53 53 53 1400/09/05
149 گل زیبای امید م هاسان لایتینگ سامره 3-0-0/8 56 56 56 1401/02/17
150 کات ماندو م تاواش نیلای 0-0-1/3 64 64 64 1400/08/06
151 ولن هج م متوهج غزال 2-2-0/4 65 65 65 1400/08/06
152 آتاناز م آنتولوژی نازشیدا 1-0-0/4 40 40 40 1400/08/20
153 دلناز م تاواش آرلا 0-1-0/3 58 58 58 1400/08/21
154 الی نویز م ریو میلینیوم برایت مون 0-0-1/9 58 58 58 1400/08/28
155 ریو لیزا م سیتی لیدر ریوگلد 2-3-2/11 85 85 85 1401/02/23
156 رزا گلد م گلد اسفینکس رایا 1-2-0/12 61 61 61 1400/12/07
157 استانبول م سامردولدرومز هالیتا 1-0-0/3 46 46 46 1400/08/09
158 پرسپولیس ن سامردولدرومز عالم تاپ 0-2-1/8 110 110 110 1400/12/07
159 آذبلک م الوسیوترادر آذرا 1-1-1/11 65 65 65 1400/12/21
160 ایل هیهات م ریو میلینیوم گل هیهات 1-0-0/6 42 42 42 1400/10/19
161 شهیر ن بای هان شگفتا 0-1-0/5 54 54 54 1400/09/19
162 ویمبلدون م ابوریجینی گل کاکا 0-0-1/8 60 60 60 1400/09/26
163 گونای قزل م آنتولوژی بیسکای 0-1-0/5 58 58 58 1400/08/14
164 ریبل خان ن آنتولوژی ریبلا 0-1-1/6 57 57 57 1400/11/03
165 یاور ن سامردولدرومز ثانی استار 1-2-1/8 68 68 68 1400/11/10
166 صدرجهان ن تاواش صدرانا 2-0-0/4 58 58 58 1401/02/23
167 اوینا م مرهی گل فراز 1-1-0/9 48 48 48 1401/01/31
168 اونانا ن تاواش ریحانه 1-0-0/7 40 40 40 1400/12/07
169 نیوالیزا م برق دوبی کلاسیک 1-0-0/6 46 46 46 1400/10/19
170 آتلانتیس م بوکی تو داز راضیه 0-1-0/9 43 43 43 1400/12/07
171 سیاتل م هاسان لایتینگ شاریس (نجف) 2-2-1/13 65 65 65 1401/02/24
172 عصر جدید م سامردولدرومز شفاخانم 0-1-0/3 56 56 56 1400/10/11
173 من راکت ن مربوش راکت می 0-0-1/5 56 56 56 1400/09/19
174 آرسنال ن هاسان لایتینگ افیر 1-0-1/7 64 64 64 1401/01/06
175 نازلی خانوم م بوکی تو ترنج 0-0-0/4 39 39 39 1400/08/10
176 کاسپین هج م متوهج کاسپین 1-0-2/7 68 68 68 1401/02/17
177 آنایار م سامردولدرومز گل آیسا 1-0-0/4 47 47 47 1400/08/20
178 اسپید انجل م سامردولدرومز گل مژگان 1-1-2/8 75 75 75 1400/11/30
179 آلتن سای م ابوریجینی آدلا 0-2-1/8 63 63 63 1401/02/23
180 شلاله م متوهج تامیلا 0-1-1/6 68 68 68 1401/02/10
181 آرین مها م گلد اسفینکس وانا 1-1-0/8 50 50 50 1401/02/24
182 آرکاداش م مجیک توربو 0-0-1/7 44 44 44 1400/12/21
183 چلسی ن تاواش جانان 0-0-2/3 82 82 82 1400/11/03
184 خوجاین ن مای جوی فان فارو 0-0-1/4 52 52 52 1400/11/10
185 سایلان هج م متوهج سلیقه سایلان 0-1-0/6 46 46 46 1400/10/04
186 وستینگ رز م تاواش وستینگ ناز 2-1-2/11 75 75 75 1401/01/06
187 اینیبل م هاسان لایتینگ آرقاداغ 3-1-0/11 57 57 57 1401/01/31
188 جاوا م مربوش پرشین دیبا 0-0-1/6 51 51 51 1400/12/07
189 ترانه ناز م دپیوتی استرایکر جهان آرا 2-1-1/10 58 58 58 1400/12/21
190 آلپای ن ریو دریمر ماکسیمای 0-1-1/9 55 55 55 1401/02/24
191 باک آی ن تاواش ماه آرا 0-4-0/14 69 69 69 1400/11/10
192 سه ویور م مجیک سلویه 0-0-2/3 81 81 81 1400/10/04
193 فنیکس م متوهج نازرمبو 0-1-1/6 54 54 54 1401/01/31
194 لاگرتا م اسپشیال باند غنچه 0-0-2/5 66 66 66 1401/02/17
195 آی بندر م هاسان لایتینگ لادی گیزیا 0-1-1/4 76 76 76 1400/10/11
196 بانو یلمه م مای جوی بانو شتاب 0-0-0/5 35 35 35 1400/12/21
197 آرتین ن تاواش یاغمر 1-0-5/7 103 103 103 1401/02/24
198 پرسالار ن هج کول النترا 2-0-0/6 42 42 42 1401/02/24
199 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 0-2-15/17 127 127 127 1400/11/03
200 شور انگیز م مای جوی گل گیتی 1-0-0/4 56 56 56 1400/10/11
201 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 0-5-3/10 75 75 75 1400/11/10
202 دمبله ن آنتولوژی ایلکای 0-0-1/2 70 70 70 1400/10/23
203 دیلا خانم م سامردولدرومز آی سا 1-0-2/10 68 68 68 1401/02/23
204 زرین بندر م هاسان لایتینگ ریوسی 0-1-2/3 87 87 87 1400/11/03
205 اونجر ن القاسی پریسا 0-0-0/4 35 35 35 1400/10/04
206 آماندا 2 م هج دیو هستی 1-0-0/5 47 47 47 1400/11/03
207 بیوک آدا ن راک ست خجسته 1-0-0/4 35 35 35 1400/11/03
208 جهان بابا ن القاسی طلای بندر 0-1-1/8 52 52 52 1401/02/24
209 هج رو ن متوهج خوشرو 1-0-4/5 112 112 112 1400/12/07
210 آی سونا م تاواش ریولینا 1-0-1/4 57 57 57 1400/12/21
211 دلشاد طلایی م آنتولوژی دلشادگل 0-2-0/5 55 55 55 1400/11/30
212 جانان کو م ریو میلینیوم آی بیکو 0-1-0/10 37 37 37 1401/02/24
213 گل ماه بانو م سامردولدرومز پرشین ماه گون 1-0-0/7 39 39 39 1401/01/31
214 سرگل شیروان م آلبرت رخسانا 0-0-0/4 39 39 39 1400/10/19
215 نازمرام م المرام نازلرقرق 1-0-0/9 35 35 35 1401/01/06
216 سام اناری ن سیتی لیدر سونیا یزد 0-0-0/5 35 35 35 1400/10/19
217 ریو اسپید ن ادن ولد ریوسی 2-1-1/7 76 76 76 1401/02/23
218 اوکی لاکی ن الوسیوترادر آترین 0-0-0/4 35 35 35 1400/10/25
219 هج نایس ن متوهج وین نایس 1-0-0/6 40 40 40 1401/02/17
220 کریس ن ابوریجینی نصیب 0-1-2/5 70 70 70 1400/12/07
221 مردان ن متوهج ویواسروین 0-1-3/4 105 105 105 1400/11/10
222 آماش ن دپیوتی استرایکر ردکیت 4-0-2/8 80 80 80 1401/02/23
223 انیبل م هاسان لایتینگ گل حمزه 0-0-1/8 63 63 63 1401/01/31
224 کارا بیگ ن والاس بالسای 2-2-1/11 67 67 67 1401/02/23
225 کارابای ن ابوریجینی ایلنازخانم (زرفام) 2-0-2/8 64 64 67 1401/02/23
226 لوتوس ن گلد اسفینکس دازثمر 0-0-3/10 76 76 76 1401/02/23
227 یل گون م ابوریجینی عسلک 0-0-1/7 61 61 61 1401/02/17
228 آس کملر م ادن ولد گل کملر 0-0-0/7 35 35 35 1400/12/10
229 کینگ بابا ن کینگ او دسان ماه سلطان 0-2-0/7 62 62 54 1401/01/31
230 لاله قیز م گلد اسفینکس چشم افروز 2-0-0/7 60 60 60 1401/01/06
231 کرال ن ابوریجینی کوئین گلد 0-1-0/2 58 58 58 1400/11/23
232 ییلدیز م هج کول هیدروژن 1-0-0/4 50 50 50 1400/12/28
233 سی بیسکویت ن سیتی لیدر بلک 0-0-0/8 35 35 35 1401/02/24
234 ولن جوی م مای جوی غزال 1-0-1/5 60 60 60 1401/02/23
235 حاجی بهرام ن سامردولدرومز یاغمر 2-2-2/9 80 80 80 1401/02/23
236 شهاب خان ن سیتی لیدر نسا 1-0-0/8 39 39 39 1400/12/28
237 شکارچی صحرا ن بوگاتی طلا پورنجنار 0-1-0/6 48 48 48 1400/12/06
238 سمیرامیس م اینتنس فوکس تریتا 0-2-1/6 72 72 72 1400/12/28
239 لندی پلاس ن والاس کرونا 2-1-1/9 60 60 60 1401/02/23
240 بست اسپید م ریواورهان درنام 3-2-0/7 60 60 60 1401/01/31
241 چاتو م آنتولوژی نازیلا 2 1-2-0/6 66 66 66 1401/02/23
242 مهیا صداقت م سیتی لیدر پرشین رز گل 0-0-1/6 51 51 51 1401/01/06
243 دیبابا م سیتی لیدر نازیتا 1-2-0/8 60 60 60 1401/02/23
244 لیدی رویال م آنتولوژی رستاک 4-0-0/7 65 65 65 1401/01/31
245 مادران م ابوریجینی آی سل 0-1-0/6 43 43 43 1400/12/28
246 سوپرا ن ادن ولد ویش ناز 1-2-1/8 73 73 73 1401/02/17
247 بی تاب م ادن ولد گل آشورآباد 0-0-1/4 65 65 65 1400/12/06
248 جان اسنو ن آنتولوژی داز ایلم 0-0-1/4 64 64 64 1400/12/06
249 سالار گمیشان ن سیتی لیدر نازنوشین 0-0-1/4 62 62 62 1400/12/06
250 سویلین م کینگ او دسان سویگین 0-1-0/5 58 58 58 1401/01/06
251 متیوس ن کینگ او دسان نازی ناز 0-1-0/6 49 49 49 1401/02/17
252 مجیک لیدی م ادن ولد لاله ناز 0-1-1/8 57 57 57 1401/02/17
253 سلوین م سیتی لیدر دل سان 1-0-0/6 35 35 35 1401/01/06
254 شکوه ناز م تاواش فری ناز 1-1-0/6 51 51 51 1401/02/24
255 ناز آفرین م آنتولوژی نازعاطفه 1-1-1/5 74 74 74 1401/02/23
256 هلدی تاپ 2 م تاواش هلدی تاپ 1-0-1/3 72 72 72 1400/12/06
257 لوکو ن والاس تاوالیزا 0-0-1/5 61 61 61 1401/02/23
258 لیدی سانگ م سیتی لیدر اژگر 0-0-1/3 64 64 64 1400/12/06
259 پیتاز م مجیک آسیکس 0-0-2/5 68 68 68 1401/02/23
260 استیو سیتی ن سیتی لیدر سلامت 1-2-0/5 65 65 65 1401/01/31
261 روسینا ن هج دیو هیلدا 0-1-0/3 55 55 55 1400/12/06
262 کینگ مامبو م کینگ او دسان گالین دریم 2-1-0/4 67 67 67 1401/01/06
263 آل نورا ۲ م آنتولوژی اورمیلا 1-0-1/4 58 58 58 1401/02/17
264 المینای م والاس الکام داز 1-0-0/3 53 53 53 1400/12/06
265 داز دنیز م آنتولوژی اورلیا 1-0-0/6 45 45 45 1401/02/24
266 رد بوی ن ابوریجینی دازمیلا 0-0-0/4 35 35 35 1400/12/21
267 ولوا م ابوریجینی رامونا 0-0-0/3 35 35 35 1400/12/06
268 سانتیاگو م تاواش یاددرگل 1-0-0/5 35 35 35 1401/02/17
269 اونتادور ن سیتی لیدر سرویناسروین 2-0-1/6 75 75 75 1401/01/31
270 آذگل م ابوریجینی گل آی سل 1-0-0/2 56 56 56 1400/12/11
271 اسپید بولت م سیتی لیدر لهارا 1-0-0/2 53 53 53 1400/12/11
272 بست گنبد م ریواورهان آهو 0-2-1/5 78 78 78 1401/02/23
273 بیوتی اسپرینگ م پازیتیولی اسپرینگ 0-0-1/3 62 62 62 1401/02/17
274 توکیو م سیتی لیدر استارواز 0-1-0/2 58 58 58 1400/12/11
275 ریو آلپا ن مربوش ریوسیلوا 0-2-0/3 59 59 59 1401/01/06
276 مادیان گنج م گلد اسفینکس هالیتا 1-1-1/5 78 78 78 1401/02/17
277 ماشگانا م سیتی لیدر سون گل 1-0-0/4 35 35 35 1401/02/24
278 محبوبا ن ابوریجینی لادی ماه 1-2-0/6 63 63 63 1401/01/31
279 وین دنسر م کینگ او دسان گرازا 1-0-0/3 59 59 59 1400/12/21
280 کانر ن آنتولوژی انم جان 1-0-0/2 54 54 54 1400/12/11
281 گاد آف وار ن سامردولدرومز طلای بندر 0-1-1/2 74 74 74 1400/12/11
282 گاگا جی م پازیتیولی بیانکا 0-0-1/5 54 54 54 1401/02/24
283 یادگار نور م ابوریجینی دازرومیسا 0-1-1/5 71 71 71 1401/02/17
284 کامیلا م ادن ولد کاکل 1-1-2/5 72 72 72 1400/12/21
285 ریبل جان م سیتی لیدر ریبلا 2-0-0/4 59 59 59 1401/01/06
286 ژرمن م کینگ او دسان بانی 1-1-1/6 66 66 66 1401/02/23
287 ج-۶۹ ن ادن ولد زیبا گزل(تاقان) 1-0-0/4 52 52 52 1400/12/11
288 طوفان نیاز آباد ن سیتی لیدر طوفانه 1-0-0/3 49 49 49 1400/12/11
289 سربناز م آنتولوژی تک ناز 2-0-0/4 51 51 51 1401/02/17
290 گل سان م ادن ولد مهگل 0-0-0/3 35 35 35 1400/12/11
291 جان پرنس ن پرنس آرچ گل مهسا 0-1-2/6 79 79 79 1401/02/17
292 بایلندو م بای هان استارناز 2-2-1/8 70 70 70 1401/01/31
293 تسلا م کینگ او دسان النترا 0-2-2/7 84 84 84 1401/01/31
294 هایده م سیتی لیدر والونیا 0-1-0/5 45 45 45 1400/12/14
295 سه سوت م آنتولوژی استیکت 0-2-0/6 60 60 60 1400/12/21
296 میلی مامبو ن سیتی لیدر آنا کید 0-1-0/5 40 40 40 1400/12/14
297 بارانا م مای جوی آیدینا 0-1-0/5 39 39 39 1400/12/21
298 کاپیتان فوفو ن آنتولوژی سیبل جان 1-1-1/8 60 60 60 1401/02/24
299 ایلناز کیا م ادن ولد هیرکانیا 0-1-1/5 63 63 63 1401/02/17
300 ریو رومان ن سامردولدرومز رومانتیک 2-0-0/4 55 55 55 1401/01/06
301 ایران م پازیتیولی سکرتیا 2-0-0/4 49 49 49 1401/02/24
302 جلوه کویر م ریو سان ویشکا 0-1-0/6 47 47 47 1400/12/28
303 بونزای ن کینگ او دسان گل کاکا 0-0-1/7 58 58 58 1401/02/17
304 فرحزاد م ابوریجینی دازلار 0-0-1/4 56 56 56 1401/01/06
305 مهیار ن گلد اسفینکس بیگداره 0-0-1/3 62 62 62 1401/01/06
306 ژانیتا م ابوریجینی بیگدار 0-0-1/2 67 67 67 1400/12/21
307 لالیسا م آنتولوژی گل بوته 0-0-1/3 61 61 61 1401/02/17
308 تاواتک ن تاواش گردباد 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/23
309 زسکا م ریواورهان اولترا اسپید 0-1-0/2 58 58 58 1400/12/21
310 امباپه ن وایلد دزرت پاریس ناز 1-0-0/3 53 53 53 1400/12/28
311 همای جان م مای جوی هدیه 1-0-1/6 67 67 67 1401/02/23
312 لیدی کوئین م ادن ولد کوئین هورس 0-1-0/2 51 51 51 1400/12/21
313 استانبول سیتی ن دپیوتی استرایکر یوتاب 0-1-0/4 51 51 51 1401/02/24
314 ماهرو م ادن ولد پامینا 0-0-1/3 66 66 66 1401/02/17
315 لیدی آرچ م پرنس آرچ تیپ انتل 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/23
316 قره یل مراوه ن ریواورهان مرجان 1-0-0/2 50 50 50 1401/01/06
317 مانا اردلان م سلتیک سایلنس سلوا 1-1-0/3 49 49 49 1401/02/17
318 عثی طلا ن پازیتیولی یوکسل 0-0-1/6 61 61 61 1401/02/23
319 بای حان ن دپیوتی استرایکر ایده آل 0-1-0/5 60 60 60 1401/01/06
320 دلانا م مای جوی رقصنده 1-0-0/5 55 55 55 1401/02/23
321 ونوم ن مای جوی گل زبیده 1-3-2/15 91 91 91 1401/02/24
322 دیاباته پردیس ن سیتی لیدر اسکای لاو 0-0-1/4 55 55 55 1401/01/06
323 نازچلنج م تریفیک چلنج نازشیدا 1-0-0/7 35 35 35 1401/01/06
324 قلیچ بابا ن هاسان لایتینگ مهری ماه اعتمادی 0-1-0/7 43 43 43 1401/01/31
325 آل نورا م ادن ولد اسپانتا 0-0-1/6 60 60 57 1401/02/24
326 هاسنا م هاسان لایتینگ سیووا 0-1-1/5 66 66 66 1401/02/23
327 بتاش ن دپیوتی استرایکر دلتکین 0-1-0/3 55 55 55 1401/01/31
328 خوش نصیب ن ابوریجینی الیسا 1-0-0/3 39 39 39 1401/02/24
329 دل آسا م ادن ولد دانسینگ 0-1-0/3 55 55 55 1401/01/31
330 سلهان ن دپیوتی استرایکر نیولی 0-0-1/1 65 65 65 1401/01/31
331 کوئین بولت م کوین بروکر پرنسس حیا 0-2-1/3 70 70 70 1401/02/24
332 تاوا گون ن تاواش گون نورا 1-1-0/2 56 56 56 1401/02/23
333 فشفشه ن تاواش وسوسه 1-0-1/2 61 61 61 1401/02/04
334 گل سایرا م ابوریجینی وی وی تو 1-0-0/3 52 52 52 1401/02/23
335 یاگال م ادن ولد جیگه بوم 0-1-0/2 57 57 57 1401/02/17
336 پروانا م ریو میلینیوم پریزاد 0-1-0/2 57 57 57 1401/02/17
337 هج ماری ن هج دیو ماریا 0-2-0/3 65 65 65 1401/02/23
338 احلام م ادن ولد گوهر2 1-0-0/4 52 52 52 1401/02/23
339 شرگار لایت ن هاسان لایتینگ شرینا 1-0-0/3 40 40 40 1401/02/17
340 دازگزل م دپیوتی استرایکر داز مرضیه 1-0-0/1 55 55 55 1401/02/10
341 چیمائف ن پرنس آرچ سوسانو 1-0-0/2 50 50 50 1401/02/17
342 گوفو م ادن ولد یونیک گلد 0-0-1/1 67 67 67 1401/02/17
343 بی تو ن پازیتیولی فرام 0-1-0/3 55 55 55 1401/02/17
344 بولت گلستان ن سیتی لیدر نورگلستان 1-0-0/1 38 38 38 1401/02/17
345 ققنوس ن مای جوی صدرانا 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/17
346 هوراکان ن گلد اسفینکس گلشن 0-1-0/1 55 55 55 1401/02/17
347 پنوما (میلان) ن آنتولوژی الیکا 1-0-0/2 51 51 51 1401/02/17
348 آیا تای م سامردولدرومز نازنوشین 1-0-0/2 52 52 52 1401/02/23
349 کلاریس م ادن ولد کلاری گلد 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/24
350 لیدی مجیک م مجیک سامر 0-1-0/1 50 50 50 1401/02/24
351 وایت هانتر ن سیتی لیدر ساریناز 1-0-0/2 44 44 44 1401/02/24
352 دازجوی ن مای جوی داز الماس 0-0-1/6 60 60 60 1401/02/24
353 لیلین م پرایوت اجندا نازلی قرق 0-1-0/3 62 62 62 1401/02/24
354 سحرخانوم م ادن ولد سحر خاتون 1-0-0/4 45 45 45 1401/02/24