Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 لندی ن والاس مهسانا 5-8-5/37 98 98 98 1400/03/31
2 سامین ن تاواش گل وین 3-9-7/29 110 110 110 1400/08/28
3 هاکان ن لاو د کاز درنام 0-0-1/8 50 50 50 1400/05/16
4 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 1-11-6/34 106 106 106 1400/03/22
5 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 3-2-8/23 98 98 108 1400/09/05
6 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 0-0-1/7 53 53 53 1399/12/23
7 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 6-3-5/40 67 67 67 1400/08/27
8 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 2-2-2/18 73 73 73 1399/12/30
9 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 2-1-4/12 90 90 90 1400/09/05
10 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 1-4-1/15 70 70 70 1400/01/10
11 نازقورام م تاواش نازنوشین 3-2-9/21 107 107 107 1400/08/27
12 بلک ویند م تاواش گلد فیور 1-0-4/11 90 90 90 1400/02/27
13 زیبای بندر م مای جوی لیپار 0-4-2/10 78 78 78 1399/12/23
14 سوژه م مای جوی آی آرا 3-3-1/22 59 59 59 1400/03/08
15 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 0-1-3/17 68 68 68 1400/08/27
16 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 4-4-4/26 68 68 68 1400/01/10
17 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 3-0-1/14 58 58 58 1400/08/28
18 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 2-3-3/23 66 66 66 1400/08/27
19 شیدر ن ادن ولد شیده 1-2-2/10 72 72 72 1399/09/17
20 هاکتان ن القاسی خوش ناز 4-3-4/24 86 86 86 1400/08/27
21 فرگل م بوکی تو فرانک 5-1-4/22 60 60 60 1400/06/26
22 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 0-5-1/14 57 57 57 1400/04/18
23 کادنزا ن تاواش بانی 1-3-4/21 84 84 84 1400/08/20
24 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 2-2-1/13 64 64 64 1400/06/29
25 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 4-4-1/21 53 53 53 1400/08/28
26 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 1-4-2/29 61 61 64 1400/01/09
27 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 6-1-4/13 101 101 99 1400/01/10
28 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 1-1-1/12 46 46 46 1400/01/15
29 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 2-2-3/13 78 78 83 1399/12/16
30 کی دو ن تاواش شاریس (نجف) 3-2-4/22 73 73 73 1400/07/20
31 ادن لای ن ادن ولد نیلای 2-1-2/11 70 70 70 1400/09/05
32 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 2-2-2/12 83 83 83 1400/08/20
33 آپاچی م تاواش رقصنده 4-4-2/15 98 98 98 1400/09/05
34 تاوانورا ن تاواش گون نورا 3-2-7/17 101 101 101 1400/09/05
35 هانده م ادن ولد والونیا 1-1-3/14 76 76 76 1399/12/30
36 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 3-6-4/20 99 99 99 1400/08/28
37 سوشا ن تاواش تانیا 1-3-8/16 111 111 111 1400/09/02
38 رگنار ن جانادل کوچولو 3-5-3/27 79 79 79 1400/08/20
39 هلن روشن م دارنل تیزرو 2-1-1/8 68 68 64 1399/12/16
40 جان یلمه ن بوکی تو بانو شتاب 0-0-0/7 37 37 37 1400/08/10
41 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 2-3-1/9 78 78 78 1400/07/09
42 بن تانیش م برق ریوگلد 1-3-4/18 83 83 83 1400/08/20
43 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 0-1-1/12 57 57 57 1400/03/02
44 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 1-2-1/8 78 78 76 1399/11/25
45 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 3-2-1/10 74 74 74 1400/01/09
46 تکنو م هج کول داز ایلم 8-1-2/19 68 68 68 1400/08/21
47 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 0-2-1/11 69 69 69 1400/08/21
48 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 1-1-4/14 95 95 95 1400/08/09
49 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 2-1-4/12 88 88 88 1399/12/30
50 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 1-3-2/18 77 77 77 1400/07/23
51 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 0-0-1/3 62 62 62 1399/12/23
52 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 2-1-2/14 65 65 65 1400/08/15
53 ماه سروین م المرام مارال سروین 3-2-4/17 81 81 81 1400/08/20
54 یومای لووا م تاواش نازی ناز 2-1-3/15 78 78 78 1400/04/18
55 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 1-2-1/17 60 60 60 1400/07/23
56 دونگا ونوش ن سیتی لیدر یادگارآق مایه 0-1-1/7 54 54 54 1400/06/28
57 سلما م ادن ولد مهسا 2-3-2/18 73 73 73 1400/06/27
58 جی جی ن پایدار بوسه 0-1-1/10 52 52 52 1399/12/30
59 دلنوا م تاواش نوا 1-4-0/12 63 63 65 1399/12/23
60 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 0-0-0/10 46 46 46 1400/01/09
61 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 2-1-2/9 69 69 69 1400/01/15
62 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 1-1-2/11 70 70 70 1400/07/03
63 ملانیا م دانهیل آناستازیا 1-0-0/7 45 45 45 1399/12/16
64 سوین م بوگاتی آبشار 0-0-0/5 44 44 44 1400/01/09
65 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 0-0-1/8 50 50 50 1400/01/09
66 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 0-2-2/9 65 65 65 1400/08/20
67 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 1-0-0/11 44 44 44 1399/12/23
68 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 4-0-2/13 71 71 65 1400/01/15
69 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 4-1-1/13 66 66 66 1400/03/02
70 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 1-1-1/7 68 68 68 1400/01/10
71 دل وین م تاواش دل سان 3-0-1/11 64 64 64 1400/03/15
72 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 1-0-0/5 47 47 47 1399/12/16
73 آل نوش م بوکی تو دازمهین 1-1-0/13 54 54 61 1399/12/23
74 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 3-1-1/11 63 63 60 1400/01/09
75 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 0-2-0/12 49 49 49 1400/03/08
76 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 0-1-0/9 46 46 46 1400/07/03
77 بلک ناز م تاواش گل سیلویا 0-1-0/3 61 61 61 1400/01/09
78 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 0-2-1/5 80 80 80 1400/08/14
79 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 0-2-1/9 66 66 66 1399/12/23
80 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 3-8-0/17 82 82 82 1400/09/04
81 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 2-2-0/18 52 52 52 1400/04/12
82 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 2-1-2/9 76 76 76 1399/11/11
83 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 1-0-3/12 76 76 76 1400/01/15
84 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 1-2-3/15 77 77 77 1400/05/23
85 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 2-0-5/17 87 87 87 1400/08/20
86 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 0-0-1/8 58 58 58 1400/04/18
87 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 2-1-3/17 75 75 75 1400/03/15
88 آوات ن مای جوی رین دانس 0-3-3/12 72 72 72 1400/09/04
89 جنتلمن ن تاواش درفام 3-0-3/15 80 80 80 1400/09/04
90 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 1-4-1/11 81 81 81 1400/08/14
91 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 3-1-3/15 79 79 79 1400/08/20
92 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 1-0-1/5 67 67 67 1399/12/30
93 یونی کورن م مای جوی فیلواش 0-3-4/9 109 109 109 1400/08/28
94 فریسا م وایلد دزرت فرانک 2-0-1/9 58 58 58 1400/08/28
95 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 0-1-1/5 65 65 65 1399/12/23
96 جولگا م جانادل دریا 4-2-5/13 103 103 103 1400/09/05
97 وست کول ن هج کول نازفر 0-1-0/13 43 43 43 1399/12/30
98 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 6-1-2/23 71 71 71 1400/09/04
99 دیو ن هج دیو مژگان 2-2-1/18 61 61 61 1400/07/20
100 آرتا ن المرام گلی تا 1-3-1/16 56 56 56 1400/09/05
101 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 1-1-1/9 61 61 61 1400/07/03
102 شین تیا م المرام شین تیا 0-5-4/16 100 100 100 1400/09/05
103 باسکار م پرنس آرچ نور3 3-3-2/13 71 71 71 1400/09/04
104 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 2-3-1/18 77 77 77 1400/09/04
105 نیو کمپ ن بوگاتی دوبی کلاسیک 0-0-1/5 59 59 59 1400/05/23
106 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 0-1-0/4 58 58 58 1399/09/17
107 طوطی م آنتولوژی اسپانول 1-0-2/4 74 74 74 1399/12/30
108 سالار خان ن لاو د کاز ایرن 0-1-0/8 42 42 42 1399/12/30
109 آنیل م تاواش ماه نظر 0-0-1/4 54 54 54 1400/01/15
110 سلین ناز م پرایوت اجندا شانیکا(مژگان ۴) 1-2-1/12 63 63 63 1400/08/28
111 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 0-0-0/8 40 40 40 1400/03/02
112 یاد هیهات ن دپیوتی استرایکر ایده آل 1-0-1/5 67 67 67 1400/08/21
113 بلک لیدی م تاواش دازلیلی 3-1-1/19 71 71 71 1400/08/27
114 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 0-2-0/6 64 64 64 1399/12/23
115 رونیا م القاسی نورگلستان 0-2-1/11 62 62 62 1400/07/23
116 امپراطور گری ن هج کول استارواز 2-0-2/6 87 87 87 1400/09/06
117 آناشید م ادن ولد سویتا 2-4-1/7 100 100 100 1400/09/05
118 سایدن ن سامردولدرومز دوما 2-3-4/13 111 111 111 1400/08/28
119 تم تن ن تاواش پروانه 2-5-1/13 91 91 91 1400/08/20
120 حیدرخان ن مربوش روبوس 1-1-2/7 93 93 93 1400/08/28
121 دورا ن هج کول گل مهسا 3-0-1/10 87 87 87 1400/08/14
122 کوکو ن پرنس هکتور گل جرن 0-2-1/7 81 81 81 1400/04/05
123 آی ثنا م مجیک ماه عسل 0-2-0/9 72 72 72 1400/09/04
124 لتس گو م تاواش بیانکا 1-1-4/11 94 94 94 1400/08/28
125 سامیرا م ابوریجینی چشم افروز 1-2-0/12 69 69 69 1400/08/21
126 ارتورول ن هاسان لایتینگ الویرا 1-1-1/9 75 75 75 1400/03/08
127 داز قره بولاغ م مای جوی دازمحل 2-1-1/16 68 68 68 1400/08/21
128 آتلان تای ن اسپشیال باند نازعاطفه 2-1-1/9 84 84 84 1400/04/18
129 هرتیک ن مای جوی ویرجینیا 1-1-0/8 65 65 65 1400/03/02
130 خان جوی ن مای جوی جردن 1-1-0/6 69 69 69 1400/03/02
131 شکور ن راک ست گالانز 2-0-0/9 66 66 66 1400/03/31
132 گالاند ن هاسان لایتینگ سلطان بانو 3-2-3/16 80 80 80 1400/09/04
133 شاهزاده یلقی م ابوریجینی دازبانو 0-0-1/6 81 81 81 1399/12/23
134 گلد اسپید ن سامردولدرومز آگوگ ناز 0-0-2/12 76 76 76 1400/06/19
135 امیننت ن سامردولدرومز ملیس 0-1-3/10 90 90 90 1400/08/14
136 خان گل ن القاسی شایلان۲ 0-1-0/5 73 73 73 1400/07/09
137 عدنان خان ن بوکی تو دازچشمه 3-3-1/13 78 78 78 1400/07/30
138 ونوم ن مای جوی گل زبیده 0-1-2/8 88 88 88 1400/09/05
139 یوپک م تاواش سیگل 0-1-0/4 69 69 69 1399/10/27
140 رادوگا ن مای جوی نصیب 2-0-0/13 63 63 63 1400/08/28
141 سیمبا ن مربوش لیدی اسکای 3-1-1/15 73 73 73 1400/08/21
142 برای تو ن سامردولدرومز ایل سانا 1-0-0/6 64 64 64 1400/01/10
143 مکزیکو ن سامردولدرومز تندرشکن 2-0-0/8 62 62 62 1400/08/21
144 آی سلطان م هاسان لایتینگ دازمینو 0-0-1/7 72 72 72 1400/01/10
145 انیبل م هاسان لایتینگ گل حمزه 0-0-0/4 62 62 62 1400/01/10
146 تایفون ۲ ن سامردولدرومز آلتین آی 0-0-0/6 60 60 60 1400/01/15
147 جان مورفی گارد ن اسپشیال باند کان تاچ 2-3-1/19 68 68 68 1400/08/27
148 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 2-0-0/6 46 46 46 1400/01/15
149 سانا م ریو میلینیوم رمبو 2-2-1/11 78 78 78 1400/09/04
150 کوموهو ن سامردولدرومز خانم طلا 1-0-0/6 68 68 68 1400/03/22
151 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 2-1-2/13 77 77 83 1400/01/09
152 اورانیوم ن جانادل تایتانیوم 0-2-3/5 117 117 117 1400/01/16
153 ولوت م ابوریجینی استارناز 0-3-3/7 115 115 115 1400/08/09
154 پرگاه م سامردولدرومز نازکملر 0-1-1/8 74 74 74 1400/07/23
155 کالکشن ن ابوریجینی مجال 1-2-0/4 72 72 72 1400/04/05
156 افسون م هج دیو پرسینگ 4-2-1/13 75 75 75 1400/07/03
157 بای بای سان ن ریو سان لالام گل 0-1-0/5 65 65 65 1400/01/16
158 پراگ ن بوگاتی نیکتا 4-0-0/12 44 44 44 1400/09/05
159 فرتاش م تاواش فریال صبا 1-0-0/5 50 50 50 1399/12/23
160 فول استرایک ن دپیوتی استرایکر فولیا 1-0-1/4 57 57 57 1400/08/06
161 لالیگا ن کینگ او دسان رادیکا 2-0-0/13 49 49 49 1400/09/05
162 سوگلی م وایلد دزرت پروانه 2-0-0/5 57 57 54 1399/12/16
163 سودیف ن سامردولدرومز ایرن 1-0-3/4 95 95 101 1399/12/16
164 آیکان ن وایلد دزرت کایلا 1-0-1/11 69 69 69 1400/03/31
165 بریتانیا ۲ ن سامردولدرومز میترا 2-0-3/9 90 90 90 1400/08/27
166 آسانا م برق دیلا 0-1-2/15 66 66 66 1400/08/21
167 راچل م سامردولدرومز خوشدل 1-1-1/6 82 82 82 1400/07/09
168 پینار م گلد اسفینکس دازسوین 0-1-1/4 66 66 66 1400/01/10
169 ماه تیپ م متوهج تیپ آندتل 1-1-2/6 93 93 93 1400/08/20
170 فرحناز م آنتولوژی تک ناز 1-0-2/6 90 90 90 1400/08/20
171 ماکام م سامردولدرومز هایدان های 2-1-2/12 84 84 84 1400/07/03
172 فری لند م الوسیوترادر فرنیا 1-0-0/4 66 66 66 1399/12/23
173 سلطان ۳ ن هاسان لایتینگ پتروناس 1-2-0/5 79 79 79 1400/01/10
174 هج نورا ن متوهج گون نورا 1-0-3/5 103 103 103 1400/03/22
175 ایل گون م جانادل عسلک 0-0-1/4 85 85 85 1399/12/16
176 ساوانا م مجیک کاترینا1 1-0-0/6 69 69 69 1400/03/31
177 کویین لایتینگ م هاسان لایتینگ ستاره حمید 1-1-0/9 64 64 64 1400/08/21
178 کلمبیا ن تاواش لاله امان پور 0-3-0/7 71 71 71 1400/03/02
179 هایدرنجیا م کینگ او دسان یوس پلیژر 1-1-1/6 68 68 68 1400/03/02
180 لیدی استرایکر م دپیوتی استرایکر سلطانه 2-0-0/2 60 60 60 1399/12/23
181 سوربن2 م پازیتیولی هانا 0-0-0/5 60 60 60 1399/12/23
182 الیسون فلیکس م آنتولوژی شالیز 0-1-0/12 47 47 47 1400/09/05
183 تلی بالام م تاواش دازمیلا 0-0-0/4 65 65 65 1400/01/15
184 پرداد ن ابوریجینی پنتاگون 2-1-0/5 76 76 76 1400/02/27
185 هلدی گزل م پازیتیولی هلدی تاپ 0-2-1/3 92 92 92 1399/12/30
186 تک ستاره م تاواش پیشتاز 0-1-2/7 83 83 83 1400/08/14
187 ارورا م سامردولدرومز ماهونیا 1-2-2/7 84 84 84 1400/06/26
188 فیکا م بوکی تو دلبرناز 1-0-2/5 80 80 80 1400/08/09
189 دبل م ابوریجینی نورجهان2 0-0-1/4 72 72 72 1400/01/10
190 سردار سیاه ن سامردولدرومز هیرکانیا 0-1-1/3 87 87 87 1400/03/15
191 هانیل م تاواش آهو 3-2-3/10 110 110 110 1400/06/26
192 لندن ن مای جوی 22بهمن 1-1-0/5 73 73 73 1400/06/01
193 ماه سوار م سامردولدرومز ماه محل 0-0-2/4 68 68 68 1400/06/06
194 قیر آت ن مای جوی 22بهمن 1-2-0/7 49 49 49 1400/07/03
195 بریو بوی ن گلد اسفینکس آگوستینوس 0-0-2/6 65 65 65 1400/08/28
196 تیامو م سامردولدرومز سایرا 0-1-0/9 57 57 57 1400/07/03
197 فاین آرت م المرام ساغر دریم 0-0-2/4 78 78 78 1400/08/14
198 آدولف ن سامردولدرومز دازگلن 0-1-1/7 76 76 76 1400/06/13
199 چیف کوئین م برق گرازا 0-0-1/3 78 78 78 1400/01/15
200 حمله ن آنتولوژی بوسه 0-0-1/2 81 81 81 1400/01/10
201 کوچولوی گمیشان م مجیک سیلای 1-0-1/8 62 62 62 1400/08/14
202 بی صدا م تاواش آترینه 1-1-1/6 67 67 67 1400/08/06
203 لیوزامن م تاواش رومینا2 1-0-1/9 75 75 75 1400/08/22
204 آق یل م مربوش ویتالیا 0-0-0/3 69 69 69 1400/01/16
205 سوکراتیس ن تاواش ربکا 2-2-1/9 86 86 86 1400/08/06
206 مای سان ن متوهج انیس 1-0-2/5 84 84 84 1400/08/14
207 آی نوا م سامردولدرومز نوند 1-1-2/5 85 85 85 1400/09/04
208 شرین بولت م سامردولدرومز لهارا 0-0-3/4 100 100 100 1400/04/12
209 وگاتی م پازیتیولی سحر خاتون 0-1-0/4 64 64 64 1400/03/31
210 دورگانو م تاواش نادیا 2-1-0/8 70 70 70 1400/08/21
211 دل تیا م مای جوی ملکه 1-0-1/3 59 59 59 1400/07/30
212 آیدا م وایلد دزرت بلقیس 2-1-0/5 72 72 72 1400/03/31
213 سلینا م آنتولوژی نایس دنس 0-0-1/7 59 59 59 1400/08/14
214 گینس م مجیک اژگر 0-0-2/3 76 76 76 1400/03/22
215 ناز کومانچی م بوکی تو زیبال 0-2-0/5 66 66 66 1400/08/15
216 فست ن وایلد دزرت کایلین 0-1-1/7 67 67 67 1400/08/20
217 ساکانا ن اینتنس فوکس هورا 2-0-0/5 56 56 56 1400/08/21
218 وایلد فایر ن وایلد دزرت سلطانه 0-0-1/2 76 76 76 1400/04/18
219 پارساخان ن سامردولدرومز گل پری 0-1-0/4 69 69 69 1400/06/29
220 الی شیبا ن دپیوتی استرایکر آیسو 1-3-1/9 70 70 70 1400/08/15
221 شلر م آنتولوژی شین تیا 1-2-2/7 104 104 104 1400/08/28
222 پائولتا ن وایلد دزرت آناستازیا 0-2-1/7 68 68 68 1400/08/06
223 آروین ن القاسی نسیم اوری 0-2-0/6 61 61 61 1400/08/09
224 وند تیارا م مربوش اسمارت 0-0-1/5 70 70 70 1400/06/19
225 فور رانر م گلد اسفینکس لاکی پونه 1-0-1/3 63 63 63 1400/07/03
226 میشل مک لارن م لاو د کاز پال مری 0-1-1/6 62 62 62 1400/07/03
227 یوریک ن جانادل اورمیلا 1-0-0/6 53 53 53 1400/09/05
228 گل زیبای امید م هاسان لایتینگ سامره 2-0-0/5 62 62 62 1400/07/03
229 کات ماندو م تاواش نیلای 0-0-1/3 64 64 64 1400/08/06
230 ولن هج م متوهج غزال 2-2-0/4 65 65 65 1400/08/06
231 آتاناز م آنتولوژی نازشیدا 1-0-0/4 40 40 40 1400/08/20
232 دلناز م تاواش آرلا 0-1-0/3 58 58 58 1400/08/21
233 الی نویز م ریو میلینیوم برایت مون 0-0-1/9 58 58 58 1400/08/28
234 ریو لیزا م سیتی لیدر ریوگلد 0-2-0/5 49 49 49 1400/09/05
235 رزا گلد م گلد اسفینکس رایا 1-0-0/7 58 58 58 1400/08/28
236 استانبول م سامردولدرومز هالیتا 1-0-0/3 46 46 46 1400/08/09
237 پرسپولیس ن سامردولدرومز عالم تاپ 0-0-1/5 80 80 80 1400/08/14
238 آذبلک م الوسیوترادر آذرا 1-0-1/8 65 65 65 1400/09/05
239 ایل هیهات م ریو میلینیوم گل هیهات 1-0-0/4 48 48 48 1400/07/30
240 شهیر ن بای هان شگفتا 0-1-0/4 58 58 58 1400/07/30
241 ویمبلدون م ابوریجینی گل کاکا 0-0-1/7 63 63 63 1400/07/30
242 گونای قزل م آنتولوژی بیسکای 0-1-0/5 58 58 58 1400/08/14
243 ریبل خان ن آنتولوژی ریبلا 0-1-0/3 57 57 57 1400/08/28
244 یاور ن سامردولدرومز ثانی استار 1-2-0/6 61 61 61 1400/08/27
245 صدرجهان ن تاواش صدرانا 1-0-0/2 56 56 56 1400/08/14
246 اوینا م مرهی گل فراز 0-1-0/2 47 47 47 1400/08/20
247 اونانا ن تاواش ریحانه 1-0-0/4 46 46 46 1400/08/10
248 نیوالیزا م برق دوبی کلاسیک 1-0-0/4 48 48 48 1400/08/20
249 گل ماه بانو م سامردولدرومز پرشین ماه گون 0-0-0/4 39 39 39 1400/08/10
250 آتلانتیس م بوکی تو داز راضیه 0-1-0/6 45 45 45 1400/08/20
251 سیاتل م هاسان لایتینگ شاریس (نجف) 0-1-0/7 49 49 49 1400/08/20
252 عصر جدید م سامردولدرومز شفاخانم 0-1-0/2 59 59 59 1400/08/28
253 من راکت ن مربوش راکت می 0-0-1/3 56 56 56 1400/08/10
254 آرسنال ن هاسان لایتینگ افیر 1-0-1/5 70 70 70 1400/08/27
255 سومر م مربوش سونی دور 0-0-0/6 48 48 48 1400/08/10
256 نازلی خانوم م بوکی تو ترنج 0-0-0/4 39 39 39 1400/08/10
257 دیلا خانم م سامردولدرومز آی سا 0-0-0/3 41 41 41 1400/08/10
258 کاسپین هج م متوهج کاسپین 0-0-1/1 64 64 64 1400/08/08
259 آنایار م سامردولدرومز گل آیسا 1-0-0/4 47 47 47 1400/08/20
260 اسپید انجل م سامردولدرومز گل مژگان 0-1-0/3 61 61 61 1400/08/14
261 جانان کو م ریو میلینیوم آی بیکو 0-0-0/4 39 39 39 1400/08/08
262 آلتن سای م ابوریجینی آدلا 0-1-0/4 55 55 55 1400/08/20
263 شلاله م متوهج تامیلا 0-1-1/3 72 72 72 1400/08/21
264 آرین مها م گلد اسفینکس وانا 1-0-0/4 51 51 51 1400/09/05
265 آرکاداش م مجیک توربو 0-0-0/3 41 41 41 1400/09/05
266 چلسی ن تاواش جانان 0-0-2/3 88 88 88 1400/08/27
267 خوجاین ن مای جوی فان فارو 0-0-0/3 35 35 35 1400/08/22
268 سایلان هج م متوهج سلیقه سایلان 0-0-0/4 39 39 39 1400/09/05
269 شیدژ ن گلد اسفینکس شیده 1-0-0/3 54 54 54 1400/08/25
270 اسپرانتو م اسپشیال باند گل هایبات 1-0-0/4 50 50 50 1400/08/25
271 برای تو صداقت م ابوریجینی ملیکا1 0-1-0/5 62 62 62 1400/08/25
272 آل تورتی م بوکی تو آل بهار 0-0-0/5 35 35 35 1400/08/25
273 الوخان ن سلتیک سایلنس خان سونا 0-1-0/6 57 57 57 1400/08/25
274 وستینگ رز م تاواش وستینگ ناز 0-1-0/4 60 60 60 1400/08/25
275 اینیبل م هاسان لایتینگ آرقاداغ 1-0-0/3 53 53 53 1400/08/25
276 جاوا م مربوش پرشین دیبا 0-0-1/4 72 72 72 1400/08/27
277 سام اناری ن سیتی لیدر سونیا یزد 0-0-0/3 35 35 35 1400/09/04
278 سرگل شیروان م آلبرت رخسانا 0-0-0/3 39 39 39 1400/09/04
279 ترانه ناز م دپیوتی استرایکر جهان آرا 0-0-0/4 41 41 41 1400/09/04
280 آلپای ن ریو دریمر ماکسیمای 0-0-0/3 42 42 42 1400/09/04
281 باک آی ن تاواش ماه آرا 0-4-0/11 78 78 78 1400/09/04
282 سه ویور م مجیک سلویه 0-0-1/1 74 74 74 1400/09/05
283 فنیکس م متوهج نازرمبو 0-1-0/2 52 52 52 1400/09/05
284 لاگرتا م اسپشیال باند غنچه 0-0-1/2 66 66 66 1400/09/05
285 آی بندر م هاسان لایتینگ لادی گیزیا 0-1-0/2 66 66 66 1400/09/05
286 اوریناز م مجیک جهان آفرین 0-0-0/3 39 39 39 1400/09/05
287 بانو یلمه م مای جوی بانو شتاب 0-0-0/2 39 39 39 1400/09/06
288 آرتین ن تاواش یاغمر 1-0-0/1 55 55 55 1400/09/06
289 کوکوشکا ن اسپشیال باند اولترا 0-0-0/2 35 35 35 1400/09/06