Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 لندی ن والاس مهسانا 98 98 100 1399/12/09
2 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 95 95 95 1399/10/20
3 سامین ن تاواش گل وین 106 106 106 1400/01/16
4 سام ن تاواش پیشرو 76 76 76 1399/06/29
5 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 110 110 110 1399/12/16
6 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 101 101 123 1400/01/10
7 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 90 90 90 1399/10/12
8 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 70 70 70 1399/10/19
9 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 53 53 53 1399/12/23
10 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 77 77 77 1400/02/27
11 چشم آبی م القاسی سلویه 100 100 100 1399/09/17
12 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 73 73 73 1399/12/30
13 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 90 90 90 1399/10/20
14 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 70 70 70 1400/01/10
15 نازقورام م تاواش نازنوشین 90 90 92 1399/12/09
16 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1399/06/22
17 بلک ویند م تاواش گلد فیور 90 90 90 1400/02/27
18 زیبای بندر م مای جوی لیپار 78 78 78 1399/12/23
19 سوژه م مای جوی آی آرا 65 65 65 1400/01/09
20 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 73 73 73 1399/09/17
21 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 68 68 68 1399/08/23
22 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 87 87 87 1399/07/25
23 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 58 58 58 1399/06/01
24 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 68 68 68 1400/01/10
25 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 63 63 63 1399/07/19
26 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 66 66 68 1399/12/23
27 ویس ناز م برق کاترینا1 59 59 59 1399/08/23
28 گل نسا م اسپشیال باند نسا 45 45 45 1399/06/01
29 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1399/08/03
30 شیدر ن ادن ولد شیده 72 72 72 1399/09/17
31 دوبلین ن برق کاتلین 107 107 107 1399/09/28
32 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 59 59 59 1399/08/03
33 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 52 52 52 1399/11/17
34 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 52 52 52 1399/08/09
35 هاکتان ن القاسی خوش ناز 100 100 100 1400/01/10
36 فرگل م بوکی تو فرانک 57 57 57 1400/02/27
37 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 56 56 56 1400/01/15
38 کادنزا ن تاواش بانی 83 83 81 1400/02/27
39 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 75 75 75 1399/09/28
40 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 75 75 75 1399/07/25
41 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 53 53 53 1400/02/27
42 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1399/07/10
43 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1399/07/18
44 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 61 61 64 1400/01/09
45 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 101 101 99 1400/01/10
46 دلبرم م القاسی دلبر 62 62 58 1399/12/02
47 مای گل م بوکی تو دازگلم 42 42 42 1399/09/27
48 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 46 46 46 1400/01/15
49 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 78 78 83 1399/12/16
50 کی دو ن تاواش شاریس 75 75 82 1400/01/09
51 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 65 65 65 1399/10/04
52 سیرانوش م المرام کاندولیزا 62 62 62 1399/06/22
53 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 95 95 95 1399/09/17
54 آپاچی م تاواش رقصنده 81 81 81 1400/02/27
55 تاوانورا ن تاواش گون نورا 104 104 110 1400/01/16
56 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 78 78 78 1399/10/26
57 هانده م ادن ولد والونیا 76 76 76 1399/12/30
58 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 91 91 91 1399/10/20
59 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 93 93 93 1400/02/27
60 سوشا ن تاواش تانیا 111 111 111 1400/01/16
61 می هان ن القاسی ریوسی 76 76 76 1399/08/09
62 رگنار ن جانادل کوچولو 78 78 78 1400/02/27
63 هلن روشن م دارنل تیزرو 68 68 64 1399/12/16
64 بن تانیش م برق ریوگلد 77 77 77 1400/02/27
65 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 60 60 60 1399/09/27
66 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 78 78 76 1399/11/25
67 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 74 74 74 1400/01/09
68 تکنو م هج کول داز ایلم 72 72 72 1399/12/09
69 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 72 72 72 1399/08/24
70 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 71 71 71 1399/11/25
71 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 88 88 88 1399/12/30
72 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 80 80 80 1399/11/05
73 لومومبو ن تاواش سون گل 57 57 57 1399/11/25
74 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 62 62 62 1399/12/23
75 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 73 73 73 1400/02/27
76 ماه سروین م المرام مارال سروین 67 67 67 1400/02/27
77 یومای لووا م تاواش نازی ناز 72 72 72 1400/01/15
78 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 65 65 65 1400/01/15
79 کابوی ن تاواش استارواز 95 95 100 1399/12/09
80 سلما م ادن ولد مهسا 73 73 73 1400/01/15
81 جی جی ن پایدار بوسه 52 52 52 1399/12/30
82 دلنوا م تاواش نوا 63 63 65 1399/12/23
83 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 46 46 46 1400/01/09
84 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 42 42 42 1399/07/18
85 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 69 69 69 1400/01/15
86 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 56 56 56 1399/08/09
87 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 65 65 65 1400/01/10
88 ملانیا م دانهیل آناستازیا 45 45 45 1399/12/16
89 مرلین ن تاواش انیس 56 56 56 1399/07/11
90 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 54 54 54 1399/08/03
91 قیصر ن آنتولوژی الیکا 49 49 49 1399/10/26
92 فرانکل پارادایس ن ریو دریمر پارادایس 38 38 38 1399/12/02
93 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 61 61 61 1399/10/13
94 سوین م بوگاتی آبشار 44 44 44 1400/01/09
95 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 50 50 50 1400/01/09
96 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 65 65 70 1399/12/02
97 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 49 49 49 1399/06/07
98 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 50 50 50 1399/07/18
99 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 45 45 45 1399/09/27
100 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 50 50 50 1399/06/15
101 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 44 44 44 1399/12/23
102 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم (زرفام) 54 54 54 1399/10/20
103 اسپانیا ن دپیوتی استرایکر جی پیک 54 54 54 1399/12/02
104 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 58 58 58 1399/06/22
105 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 57 57 57 1399/06/01
106 آنفیلد م تاواش جردن 47 47 47 1399/10/12
107 آندرانیک ن القاسی هلن کلر 47 47 47 1399/08/16
108 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 49 49 49 1399/07/11
109 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 71 71 65 1400/01/15
110 کلونیا م تاواش دانتل 59 59 59 1399/10/13
111 فیمل لیدر م تاواش ساقی 63 63 63 1399/10/26
112 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 69 69 69 1400/02/27
113 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 68 68 68 1400/01/10
114 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 52 52 52 1399/08/23
115 دل وین م تاواش دل سان 64 64 64 1400/02/27
116 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 47 47 47 1399/12/16
117 آل نوش م بوکی تو دازمهین 54 54 61 1399/12/23
118 کرملین ن تاواش چکلین 65 65 65 1399/10/26
119 ژانت م تاواش بهنازگل 54 54 54 1399/11/05
120 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 49 49 49 1399/11/25
121 میراب ن تاواش عالم آی 78 78 78 1399/06/07
122 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 63 63 60 1400/01/09
123 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 49 49 49 1400/02/27
124 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 90 90 90 1399/08/24
125 دنیا گزل م تاواش انم جان 62 62 62 1399/10/13
126 دانر ن تاواش لیدی اسکای 64 64 64 1399/06/22
127 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 48 48 48 1400/01/09
128 بلک ناز م تاواش گل سیلویا 61 61 61 1400/01/09
129 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 83 83 83 1400/01/15
130 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 66 66 66 1399/12/23
131 آیکال م آنتولوژی کاکل 61 61 61 1399/09/16
132 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 76 76 76 1400/02/27
133 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 57 57 57 1400/01/09
134 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 76 76 76 1399/11/11
135 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 66 66 66 1399/07/11
136 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 63 63 63 1399/11/25
137 فرح م سیتی لیدر نوند 65 65 65 1399/07/10
138 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 64 64 64 1399/10/27
139 سای هیل ن دانهیل بالسای 67 67 67 1399/09/17
140 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 70 70 70 1399/10/19
141 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 76 76 76 1400/01/15
142 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 79 79 79 1400/02/27
143 خان طیب ن بوکی تو دیبا 52 52 52 1399/11/25
144 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 93 93 93 1400/01/10
145 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 66 66 66 1400/02/27
146 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 75 75 75 1400/02/27
147 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 75 75 76 1399/11/18
148 آوات ن مای جوی رین دانس 59 59 59 1400/02/27
149 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 70 70 70 1399/06/01
150 رویال سیتی ن سیتی لیدر گل پری 68 68 68 1399/06/29
151 جنتلمن ن تاواش درفام 85 85 87 1399/12/30
152 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 88 88 88 1400/02/27
153 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 76 76 81 1399/12/23
154 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 67 67 67 1399/12/30
155 یونی کورن م مای جوی فیلواش 84 84 84 1399/10/20
156 دلینا م تاواش غزال 72 72 72 1399/06/07
157 لومای م ادن ولد هایدان های 42 42 42 1399/10/20
158 فریسا م وایلد دزرت فرانک 60 60 60 1399/12/02
159 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 65 65 65 1399/12/23
160 دازپرنس ن پرنس آرچ عسل بانو 79 79 79 1399/10/26
161 جولگا م جانادل دریا 81 81 81 1400/02/27
162 وست کول ن هج کول نازفر 43 43 43 1399/12/30
163 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 68 68 70 1400/01/10
164 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 56 56 56 1399/07/12
165 دیو ن هج دیو مژگان 63 63 59 1400/02/27
166 آرتا ن المرام گلی تا 52 52 52 1400/01/15
167 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 50 50 50 1399/09/16
168 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 73 73 73 1399/08/09
169 گل آترینه م مناضل آترینه 58 58 58 1399/08/16
170 شین تیا م المرام شین تیا 97 97 97 1400/02/27
171 لیوزا م تاواش نیلای 62 62 62 1399/11/03
172 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 57 57 57 1399/09/27
173 باسکار م پرنس آرچ نور3 57 57 57 1400/02/27
174 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 55 55 55 1399/07/12
175 کالیستا م پرایوت اجندا دلبرناز 64 64 64 1399/07/12
176 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 77 77 77 1399/12/09
177 پائولو دیبالا ن گلد اسفینکس چیوا 46 46 46 1399/09/27
178 نیو کمپ ن بوگاتی دوبی کلاسیک 59 59 59 1400/01/15
179 دارسی ن هیلددنسر کلاری گلد 35 35 35 1399/08/03
180 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 58 58 58 1399/09/17
181 طوطی م آنتولوژی اسپانول 74 74 74 1399/12/30
182 سالار خان ن لاو د کاز ایرن 42 42 42 1399/12/30
183 آنیل م تاواش ماه نظر 54 54 54 1400/01/15
184 کوهزاد ن ریو میلینیوم بلندی هورس 50 50 50 1399/12/09
185 سلین ناز م پرایوت اجندا رانیکا 42 42 42 1400/02/27
186 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 40 40 40 1399/12/30
187 فانتوم ن تاواش تیزنا هیوچی 35 35 35 1399/09/27
188 یاد هیهات ن دپیوتی استرایکر ایده آل 73 73 71 1399/11/11
189 بلک لیدی م تاواش دازلیلی 70 70 70 1400/01/10
190 حکیم ن آنتولوژی یولیا 73 73 74 1399/12/09
191 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 64 64 64 1399/12/23
192 رونیا م القاسی نورگلستان 72 72 72 1400/02/27
193 امپراطور گری ن هج کول استارواز 92 92 92 1399/11/18
194 آناشید م ادن ولد سویتا 100 100 100 1399/12/30
195 سایدن ن سامردولدرومز دوما 114 114 114 1400/01/16
196 تم تن ن تاواش پروانه 86 86 93 1399/12/30
197 حیدرخان ن مربوش روبوس 95 95 95 1399/10/20
198 دورا ن هج کول گل مهسا 91 91 91 1399/12/09
199 کوکو ن پرنس هکتور گل جرن 85 85 85 1399/10/20
200 آی ثنا م مجیک ماه عسل 82 82 82 1399/12/30
201 لتس گو م تاواش بیانکا 95 95 95 1400/01/15
202 سامیرا م ابوریجینی چشم افروز 82 82 82 1399/12/09
203 ارتورول ن هاسان لایتینگ الویرا 77 77 77 1400/02/27
204 داز قره بولاغ م مای جوی دازمحل 76 76 76 1400/02/27
205 آتلان تای ن اسپشیال باند نازعاطفه 84 84 78 1399/11/25
206 مایام نور م تاواش سودانور 89 89 89 1399/10/20
207 هرتیک ن مای جوی ویرجینیا 68 68 68 1400/01/10
208 خان جوی ن مای جوی جردن 71 71 71 1399/12/30
209 شکور ن راک ست گالانز 71 71 68 1399/11/25
210 گالاند ن هاسان لایتینگ سلطان بانو 71 71 80 1400/01/10
211 شاهزاده یلقی م ابوریجینی دازبانو 81 81 81 1399/12/23
212 گلد اسپید ن سامردولدرومز آگوگ ناز 83 83 83 1400/02/27
213 امیننت ن سامردولدرومز ملیس 73 73 73 1400/01/16
214 خان گل ن القاسی شایلان۲ 75 75 75 1399/12/30
215 عدنان خان ن بوکی تو دازچشمه 74 74 74 1399/12/30
216 مرسانا (تل بیوتی) م هاسان لایتینگ زیبا گزل 78 78 78 1399/10/20
217 میس دالگا م الوسیوترادر دالگا 71 71 71 1399/10/27
218 ونوم ن مای جوی گل زبیده 89 89 89 1399/11/25
219 یوپک م تاواش سیگل 69 69 69 1399/10/27
220 رادوگا ن مای جوی نصیب 68 68 68 1399/12/09
221 عالم جان م ریو میلینیوم آسیا 75 75 75 1399/11/11
222 سیمبا ن مربوش لیدی اسکای 72 72 72 1400/02/27
223 برای تو ن سامردولدرومز ایل سانا 64 64 64 1400/01/10
224 مکزیکو ن سامردولدرومز تندرشکن 65 65 65 1400/01/10
225 آلتن تک م آنتولوژی سحرناز 64 64 64 1399/10/20
226 آی سلطان م هاسان لایتینگ دازمینو 72 72 72 1400/01/10
227 انیبل م هاسان لایتینگ گل حمزه 62 62 62 1400/01/10
228 تایفون ۲ ن سامردولدرومز آلتین آی 60 60 60 1400/01/15
229 جان مورفی گارد ن اسپشیال باند کان تاچ 65 65 65 1400/02/27
230 جاناز م جانادل فری ناز 65 65 65 1399/11/17
231 دابای بوی ن پازیتیولی دازمرضیه 2 65 65 62 1399/11/18
232 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 46 46 46 1400/01/15
233 سانا م ریو میلینیوم رمبو 80 80 87 1400/02/27
234 کوموهو ن سامردولدرومز خانم طلا 72 72 72 1400/01/16
235 باک آی ن تاواش ماه آرا 89 89 89 1400/02/27
236 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 77 77 83 1400/01/09
237 اورانیوم ن جانادل تایتانیوم 117 117 117 1400/01/16
238 ولوت م ابوریجینی استارناز 110 110 110 1399/11/25
239 سیان م تاواش هلیا 75 75 75 1399/11/05
240 پرگاه م سامردولدرومز نازکملر 71 71 71 1399/12/23
241 هج هج ن متوهج لانسی 71 71 71 1399/11/11
242 کالکشن ن ابوریجینی مجال 80 80 80 1399/11/11
243 افسون م هج دیو پرسینگ 78 78 78 1400/01/09
244 بای بای سان ن ریو سان لالام گل 65 65 65 1400/01/16
245 پراگ ن گلد اسفینکس نازیتا 44 44 44 1400/02/27
246 فرتاش م تاواش فریال صبا 50 50 50 1399/12/23
247 مایدا م جانادل گل گل سیلویا 50 50 50 1399/11/11
248 فول استرایک ن دپیوتی استرایکر فولیا 61 61 61 1400/01/15
249 بلک برد ن پریمووالنتینو سیلوانا 55 55 55 1399/11/18
250 لالیگا ن کینگ او دسان رادیکا 50 50 50 1399/12/30
251 سوگلی م وایلد دزرت پروانه 57 57 54 1399/12/16
252 سودیف ن سامردولدرومز ایرن 95 95 101 1399/12/16
253 فرانسه ن آنتولوژی ویش ناز 106 106 106 1399/11/19
254 آیکان ن وایلد دزرت کایلا 74 74 74 1400/02/27
255 بریتانیا ۲ ن سامردولدرومز میترا 77 77 77 1400/01/10
256 آسانا م برق دیلا 76 76 76 1400/02/27
257 راچل م سامردولدرومز خوشدل 78 78 78 1399/12/30
258 پینار م گلد اسفینکس دازسوین 66 66 66 1400/01/10
259 بالهان ن ریو میلینیوم بالسای 83 83 83 1399/12/09
260 ماه تیپ م متوهج تیپ آندتل 96 96 101 1399/12/09
261 فرحناز م آنتولوژی تک ناز 91 91 91 1399/12/09
262 ماکام م سامردولدرومز هایدان های 66 66 66 1399/12/23
263 فری لند م الوسیوترادر فرنیا 66 66 66 1399/12/23
264 سلطان ۳ ن هاسان لایتینگ پتروناس 79 79 79 1400/01/10
265 هج نورا ن متوهج گون نورا 105 105 105 1400/01/10
266 ایل گون م جانادل عسلک 85 85 85 1399/12/16
267 ساوانا م مجیک کاترینا1 76 76 76 1400/01/16
268 کویین لایتینگ م هاسان لایتینگ ستاره 81 81 81 1400/01/16
269 کلمبیا ن تاواش لاله امان پور 73 73 73 1400/02/27
270 الی نویز م ریو میلینیوم برایت مون 73 73 73 1399/12/23
271 هایدرنجیا م کینگ او دسان یوس پلیژر 70 70 70 1400/01/10
272 لیدی استرایکر م دپیوتی استرایکر سلطانه 60 60 60 1399/12/23
273 سوربن2 م پازیتیولی هانا 60 60 60 1399/12/23
274 الیسون فلیکس م آنتولوژی شالیز 60 60 60 1399/12/23
275 تلی بالام م تاواش دازمیلا 65 65 65 1400/01/15
276 پرداد ن ابوریجینی پنتاگون 76 76 76 1400/02/27
277 هلدی گزل م پازیتیولی هلدی تاپ 92 92 92 1399/12/30
278 تک ستاره م تاواش پیشتاز 85 85 85 1399/12/30
279 ارورا م سامردولدرومز ماهونیا 85 85 85 1399/12/30
280 فیکا م بوکی تو دلبرناز 75 75 75 1399/12/30
281 دبل م ابوریجینی نورجهان2 72 72 72 1400/01/10
282 سردار سیاه ن سامردولدرومز هیرکانیا 87 87 87 1399/12/30
283 هانیل سردار م تاواش آهو 98 98 98 1400/02/27
284 لندن ن مای جوی 22بهمن 73 73 73 1400/01/15
285 ماه سوار م سامردولدرومز ماه محل 65 65 65 1400/01/09
286 قیر آت ن مای جوی 22بهمن 55 55 55 1400/02/27
287 بریو بوی ن گلد اسفینکس آگوستینوس 46 46 46 1400/01/09
288 تیامو م سامردولدرومز سایرا 65 65 65 1400/01/16
289 فاین آرت م المرام ساغر دریم 80 80 80 1400/01/15
290 آدولف ن سامردولدرومز دازگلن 82 82 82 1400/02/27
291 چیف کوئین م برق گرازا 78 78 78 1400/01/15
292 حمله ن آنتولوژی بوسه 81 81 81 1400/01/10
293 کوچولوی گمیشان م مجیک سیلای 75 75 75 1400/01/15
294 بی صدا م تاواش آترینه 68 68 68 1400/01/16
295 لیوزامن م تاواش رومینا2 79 79 79 1400/02/27
296 آق یل م مربوش ویتالیا 69 69 69 1400/01/16
297 سوکراتیس ن تاواش ربکا 90 90 90 1400/02/27
298 مای سان ن متوهج انیس 76 76 76 1400/02/27