Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 بای بای ن مای جوی 22بهمن 118 118 118 1398/09/09
2 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 48 48 48 1398/08/18
3 پیربابا ن تریفیک چلنج طلای بندر 126 126 126 1398/09/09
4 دراگل م پوملاتو دلار 73 73 73 1398/12/01
5 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1398/08/18
6 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 113 113 118 1398/12/03
7 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 40 40 40 1398/10/14
8 کوانتوم ن گلد اسفینکس ونیز 75 75 75 1398/11/19
9 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 93 93 93 1398/11/12
10 گلدتیک م گلد اسفینکس اسپانتیک 40 40 40 1398/12/03
11 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 95 95 95 1398/09/09
12 آکام ن کینگ او دسان کبرا 116 116 116 1398/12/03
13 آرشا ن آگوگ یولیا 75 75 75 1398/11/04
14 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1398/08/11
15 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 106 106 106 1398/12/03
16 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1398/08/11
17 ماکان م والاس ساقی 111 111 111 1398/10/27
18 لندی ن والاس مهاسانا 108 108 108 1398/11/19
19 جانام م مای جوی سونی دور 92 92 92 1398/07/20
20 لبخند م گلد اسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/08/25
21 انجوی ن مای جوی جردن 73 73 73 1398/11/12
22 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 79 79 79 1398/10/27
23 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 66 66 66 1398/10/27
24 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 84 84 84 1398/10/27
25 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 135 135 130 1398/10/27
26 تامارا م تریفیک چلنج هورا 109 109 109 1398/10/27
27 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 82 82 82 1398/11/12
28 کارولین م پرایوت اجندا کان تاچ 70 70 70 1398/09/16
29 اریس م پرایوت اجندا حیران 82 82 82 1398/10/06
30 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 77 77 77 1398/11/04
31 ایلیا ن تاواش رادیکا 78 78 78 1398/10/13
32 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 79 79 84 1398/11/05
33 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 54 54 54 1398/12/01
34 طاهانور ن المرام صوفیا2 81 81 81 1398/10/06
35 طهران م تریفیک چلنج وی وین 53 53 53 1398/11/19
36 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 115 115 128 1398/12/03
37 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 61 61 61 1398/11/19
38 سامین ن تاواش گل وین 108 108 108 1398/11/19
39 سام ن تاواش پیشرو 67 67 67 1398/09/09
40 لادی هانی ن جانادل هانیه 52 52 52 1398/11/04
41 آژدر ن تاواش سیلوانا 81 81 81 1398/10/27
42 لان زا ن لاو د کاز غنچه 56 56 56 1398/09/23
43 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 100 100 100 1398/09/02
44 تاسارا م لهن گرین فراری 68 68 68 1398/11/19
45 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 82 82 82 1398/11/04
46 گل آی نور م بوکی تو آی نور 83 83 83 1398/10/27
47 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 99 99 99 1398/11/19
48 کروم ن تریفیک چلنج ایده آل 88 88 88 1398/10/27
49 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 92 92 92 1398/11/12
50 آی گل م ابوریجینی گری ناز 52 52 52 1398/10/06
51 من بولت ن لاو د کاز انیس 88 88 88 1398/12/03
52 هاکتان ن القاسی خوش ناز 108 108 108 1398/12/03
53 مامبو م تریفیک چلنج کبرا 122 122 122 1398/12/03
54 جی پیک 2 م ابوریجینی جی پیک 73 73 73 1398/11/04
55 چشم آبی م القاسی سلویه 108 108 108 1398/09/02
56 لرد ناز م برق ریبا 58 58 58 1398/09/02
57 ایل آی 2 م المرام هستی 65 65 65 1398/11/04
58 ملسه م لاو د کاز مرسده 63 63 63 1398/11/12
59 راک بوی ن راک ست شارلوت 49 49 49 1398/09/09
60 حلما م کینگ او دسان ملمنا 56 56 56 1398/10/06
61 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 104 104 104 1398/10/06
62 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 80 80 80 1398/11/12
63 وی واش ن تاواش وی وین 58 58 58 1398/10/13
64 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 105 105 105 1398/08/18
65 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1398/10/06
66 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 70 70 70 1398/11/04
67 هیراد خان ن پوملاتو صبا بانو 35 35 35 1398/10/27
68 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 66 66 66 1398/10/27
69 سای دریم م پرشین دریم بالسای 65 65 65 1398/09/30
70 شیمبو ن پایدار ژیوانا 75 75 75 1398/11/19
71 داشقین ن ابوریجینی درنام 70 70 70 1398/12/01
72 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 77 77 77 1398/11/19
73 ماه تی تی نظرخانی م مای جوی ستاره نظرخانی 52 52 52 1398/10/27
74 گلد وینر م گلد اسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
75 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 64 64 64 1398/12/01
76 جی تی او ن لاکی رانر گلی تا 47 47 47 1398/07/20
77 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 79 79 79 1398/11/12
78 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1398/10/06
79 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 50 50 50 1398/09/30
80 هورس وین م اسپشیال باند سلامت 50 50 50 1398/11/19
81 گلدن کاپ 2 م ابوریجینی مایا 54 54 54 1398/10/13
82 شیرین م پایدار شین تیا 91 91 91 1398/09/16
83 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 62 62 62 1398/10/13
84 لتسی م جنرال سایت ژاکلین 4 39 39 39 1398/09/02
85 دوبلین ن برق کاتلین 81 81 81 1398/11/04
86 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 59 59 59 1398/11/19
87 دازی ن بوکی تو داز ایلم 61 61 61 1398/11/04
88 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 59 59 59 1398/08/18
89 نازقورام م تاواش نازنوشین 89 89 89 1398/12/01
90 گل گندم م ادن ولد گندم 85 85 85 1398/12/01
91 کی دو ن تاواش شاریس 75 75 75 1398/12/01
92 عروس ناز م لاو د کاز نیکیتا 60 60 60 1398/12/01
93 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 70 70 70 1398/11/04
94 کادنزا ن تاواش بانی 71 71 71 1398/11/04
95 هایدان م مای جوی هایدان های 55 55 55 1398/07/20
96 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 94 94 94 1398/09/16
97 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 72 72 72 1398/10/27
98 لاولی شیروان م پرشین دریم رخسانا 64 64 64 1398/09/23
99 گل نسا م اسپشیال باند نسا 48 48 48 1398/10/06
100 نیوگل م بوکی تو نیوشا 61 61 61 1398/11/04
101 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1398/11/12
102 پرنسکی م پرنس آرچ رومانسکی 52 52 52 1398/09/23
103 ردوینز ن لاو د کاز کرونا 82 82 82 1398/11/04
104 حریف ن المرام برگوت 107 107 107 1398/11/19
105 وال دایور استار م بوکی تو استارناز 64 64 64 1398/10/06
106 زیبای بندر م مای جوی لیپار 80 80 80 1398/10/06
107 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 69 69 69 1398/12/01
108 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 91 91 91 1398/10/13
109 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 72 72 72 1398/09/30
110 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 67 67 67 1398/08/18
111 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 55 55 55 1398/10/14
112 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 62 62 62 1398/09/16
113 باگرو ن ادن ولد لولیتا 45 45 45 1398/10/06
114 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 60 60 60 1398/09/30
115 ویس ناز م برق کاترینا1 67 67 67 1398/12/01
116 سوژه م مای جوی آی آرا 67 67 67 1398/08/18
117 ترزا م کینگ او دسان دازناز 62 62 62 1398/10/13
118 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 65 65 65 1398/07/27
119 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 69 69 69 1398/12/01
120 ناز نازنین م راک ست نازنین2 40 40 40 1398/10/14
121 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 50 50 50 1398/11/19
122 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 69 69 69 1398/08/25
123 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 60 60 60 1398/11/19
124 کوبی لاس ن بوکی تو زیبال 47 47 47 1398/10/27
125 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 60 60 60 1398/10/13
126 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/11/04
127 مای گل م بوکی تو دازگلم 50 50 50 1398/10/06
128 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 79 79 79 1398/12/01
129 آی نور مهرانی م آلبرت بلوند هورس 70 70 70 1398/12/01
130 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 93 93 93 1398/11/12
131 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 70 70 70 1398/11/04
132 ادن لای ن ادن ولد نیلای 65 65 65 1398/11/04
133 گل آی جان م القاسی انم جان 45 45 45 1398/11/19
134 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 71 71 71 1398/10/06
135 الی زیبا م المرام استارواز 70 70 70 1398/12/01
136 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1398/09/30
137 عروس گنبد م لاو د کاز ایلنازخانم 53 53 53 1398/12/01
138 گل آترینه م مناضل آترینه 45 45 45 1398/10/06
139 پانیک م المرام پیچک 60 60 60 1398/11/04
140 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 60 60 60 1398/11/04
141 سیرانوش م المرام کاندولیزا 65 65 65 1398/11/12
142 آی تیک م لاکی رانر داز راضیه 55 55 55 1398/12/01
143 بلک ویند م تاواش گلد فیور 105 105 105 1398/10/27
144 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 66 66 66 1398/11/04
145 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 82 82 82 1398/09/23
146 استینگر م المرام غنچه 85 85 85 1398/12/01
147 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/10/27
148 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 80 80 80 1398/11/12
149 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 67 67 67 1398/11/19
150 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 83 83 83 1398/10/21
151 سیمبر سیتی م سیتی لیدر سلامت 76 76 76 1398/11/19
152 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 50 50 50 1398/09/23
153 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 88 88 88 1398/12/01
154 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 78 78 78 1398/07/27
155 تکنو م هج کول داز ایلم 74 74 74 1398/12/01
156 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 87 87 87 1398/11/04
157 فرگل م بوکی تو فرانک 64 64 64 1398/12/01
158 تاوانورا ن تاواش گون نورا 107 107 107 1398/12/03
159 سیلاس 2 ن لاکی رانر ایندین رز 39 39 39 1398/12/03
160 دلبرم م القاسی دلبر 66 66 66 1398/11/04
161 هانده م ادن ولد والونیا 83 83 83 1398/10/21
162 می هان ن القاسی ریوسی 79 79 79 1398/12/01
163 هیرمان ن لاکی رانر سپیده2 45 45 45 1398/07/20
164 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 87 87 87 1398/10/07
165 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 73 73 73 1398/12/03
166 دونگا ونوش ن سیتی لیدر یادگارآق مایه 70 70 70 1398/12/03
167 شولک ن متوهج چیوا 73 73 73 1398/12/01
168 جان یلمه ن بوکی تو بانو شتاب 39 39 39 1398/11/12
169 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 66 66 66 1398/11/19
170 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 71 71 71 1398/12/01
171 آلقر ن لاکی رانر شالیز 45 45 45 1398/10/06
172 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 68 68 68 1398/11/12
173 یومای لووا م تاواش نازی ناز 70 70 70 1398/12/03
174 رگنار ن جانادل کوچولو 80 80 80 1398/12/01
175 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 76 76 76 1398/12/01
176 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 81 81 81 1398/12/01
177 ماه سروین م المرام مارال سروین 74 74 74 1398/12/03
178 پرشین مانا م پرشین دریم رقصنده 60 60 60 1398/11/19
179 پرنسس پردیس م دارنل پارادایس 52 52 52 1398/10/06
180 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 70 70 70 1398/12/03
181 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 75 75 75 1398/11/19
182 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 76 76 76 1398/12/01
183 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 65 65 65 1398/11/19
184 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 59 59 59 1398/10/13
185 سلما م ادن ولد مهسا 71 71 71 1398/12/03
186 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 81 81 81 1398/12/01
187 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1398/10/21
188 دلنوا م تاواش نوا 64 64 64 1398/12/04
189 ناز ایلکای م اسپشیال باند اشلی 47 47 47 1398/10/06
190 لومومبو ن تاواش سون گل 70 70 70 1398/12/03
191 یلدرم ن تاواش پیشتاز 70 70 70 1398/12/03
192 گل گون م پرشین دریم آرمیتی 55 55 55 1398/10/14
193 هلن روشن م دارنل تیزرو 73 73 73 1398/11/19
194 کابوی ن تاواش استارواز 73 73 73 1398/12/03
195 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 76 76 76 1398/11/19
196 ال بانو م کینگ او دسان مائده 50 50 50 1398/11/04
197 جی جی ن پایدار بوسه 45 45 45 1398/12/03
198 سوشا ن تاواش تانیا 101 101 101 1398/12/01
199 طوفان سیاه ن برق روفیا نور 39 39 39 1398/11/19
200 بن تانیش م برق ریوگلد 73 73 73 1398/12/01
201 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 73 73 73 1398/12/03
202 ماکسیموس ن کینگ او دسان سلیا 50 50 50 1398/10/14
203 گلدن آی م مارازل ساغر دریم 47 47 47 1398/11/19
204 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 70 70 70 1398/12/03