Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 بای بای ن مای جوی 22بهمن 118 118 118 1398/09/09
2 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 48 48 48 1398/08/18
3 پیربابا ن تریفیک چلنج طلای بندر 126 126 126 1398/09/09
4 دراگل م پوملاتو دلار 73 73 73 1398/12/01
5 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 84 84 84 1398/08/18
6 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 113 113 118 1398/12/03
7 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 40 40 40 1398/10/14
8 کوانتوم ن گلد اسفینکس ونیز 75 75 75 1398/11/19
9 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 93 93 93 1398/11/12
10 گلدتیک م گلد اسفینکس اسپانتیک 40 40 40 1398/12/03
11 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 95 95 95 1398/09/09
12 آکام ن کینگ او دسان کبرا 116 116 116 1398/12/03
13 آرشا ن آگوگ یولیا 75 75 75 1398/11/04
14 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1398/08/11
15 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 106 106 106 1398/12/03
16 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1398/08/11
17 ماکان م والاس ساقی 111 111 111 1398/10/27
18 لندی ن والاس مهاسانا 108 108 108 1398/11/19
19 جانام م مای جوی سونی دور 92 92 92 1398/07/20
20 لبخند م گلد اسفینکس گل افیر 58 58 58 1398/08/25
21 انجوی ن مای جوی جردن 73 73 73 1398/11/12
22 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 79 79 79 1398/10/27
23 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 66 66 66 1398/10/27
24 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 84 84 84 1398/10/27
25 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 135 135 130 1398/10/27
26 تامارا م تریفیک چلنج هورا 109 109 109 1398/10/27
27 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 82 82 82 1398/11/12
28 کارولین م پرایوت اجندا کان تاچ 70 70 70 1398/09/16
29 اریس م پرایوت اجندا حیران 82 82 82 1398/10/06
30 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 77 77 77 1398/11/04
31 ایلیا ن تاواش رادیکا 78 78 78 1398/10/13
32 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 79 79 84 1398/11/05
33 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 54 54 54 1398/12/01
34 طاهانور ن المرام صوفیا2 81 81 81 1398/10/06
35 طهران م تریفیک چلنج وی وین 53 53 53 1398/11/19
36 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 115 115 128 1398/12/03
37 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 61 61 61 1398/11/19
38 سامین ن تاواش گل وین 108 108 108 1398/11/19
39 سام ن تاواش پیشرو 67 67 67 1398/09/09
40 لادی هانی ن جانادل هانیه 52 52 52 1398/11/04
41 آژدر ن تاواش سیلوانا 81 81 81 1398/10/27
42 لان زا ن لاو د کاز غنچه 56 56 56 1398/09/23
43 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 100 100 100 1398/09/02
44 تاسارا م لهن گرین فراری 68 68 68 1398/11/19
45 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 82 82 82 1398/11/04
46 گل آی نور م بوکی تو آی نور 83 83 83 1398/10/27
47 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 99 99 99 1398/11/19
48 کروم ن تریفیک چلنج ایده آل 88 88 88 1398/10/27
49 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 92 92 92 1398/11/12
50 آی گل م ابوریجینی گری ناز 52 52 52 1398/10/06
51 من بولت ن لاو د کاز انیس 88 88 88 1398/12/03
52 هاکتان ن القاسی خوش ناز 108 108 108 1398/12/03
53 مامبو م تریفیک چلنج کبرا 122 122 122 1398/12/03
54 جی پیک 2 م ابوریجینی جی پیک 73 73 73 1398/11/04
55 چشم آبی م القاسی سلویه 108 108 108 1398/09/02
56 لرد ناز م برق ریبا 58 58 58 1398/09/02
57 ایل آی 2 م المرام هستی 65 65 65 1398/11/04
58 ملسه م لاو د کاز مرسده 63 63 63 1398/11/12
59 راک بوی ن راک ست شارلوت 49 49 49 1398/09/09
60 حلما م کینگ او دسان ملمنا 56 56 56 1398/10/06
61 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 104 104 104 1398/10/06
62 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 80 80 80 1398/11/12
63 وی واش ن تاواش وی وین 58 58 58 1398/10/13
64 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 105 105 105 1398/08/18
65 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1398/10/06
66 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 70 70 70 1398/11/04
67 هیراد خان ن پوملاتو صبا بانو 35 35 35 1398/10/27
68 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 66 66 66 1398/10/27
69 سای دریم م پرشین دریم بالسای 65 65 65 1398/09/30
70 شیمبو ن پایدار ژیوانا 75 75 75 1398/11/19
71 داشقین ن ابوریجینی درنام 70 70 70 1398/12/01
72 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 77 77 77 1398/11/19
73 ماه تی تی نظرخانی م مای جوی ستاره نظرخانی 52 52 52 1398/10/27
74 گلد وینر م گلد اسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
75 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 64 64 64 1398/12/01
76 جی تی او ن لاکی رانر گلی تا 47 47 47 1398/07/20
77 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 79 79 79 1398/11/12
78 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1398/10/06
79 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 50 50 50 1398/09/30
80 هورس وین م اسپشیال باند سلامت 50 50 50 1398/11/19
81 گلدن کاپ 2 م ابوریجینی مایا 54 54 54 1398/10/13
82 شیرین م پایدار شین تیا 91 91 91 1398/09/16
83 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 62 62 62 1398/10/13
84 لتسی م جنرال سایت ژاکلین 4 39 39 39 1398/09/02
85 دوبلین ن برق کاتلین 81 81 81 1398/11/04
86 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 59 59 59 1398/11/19
87 دازی ن بوکی تو داز ایلم 61 61 61 1398/11/04
88 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 59 59 59 1398/08/18
89 نازقورام م تاواش نازنوشین 89 89 89 1398/12/01
90 گل گندم م ادن ولد گندم 85 85 85 1398/12/01
91 کی دو ن تاواش شاریس 75 75 75 1398/12/01
92 عروس ناز م لاو د کاز نیکیتا 60 60 60 1398/12/01
93 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 70 70 70 1398/11/04
94 کادنزا ن تاواش بانی 71 71 71 1398/11/04
95 هایدان م مای جوی هایدان های 55 55 55 1398/07/20
96 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 94 94 94 1398/09/16
97 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 72 72 72 1398/10/27
98 لاولی شیروان م پرشین دریم رخسانا 64 64 64 1398/09/23
99 گل نسا م اسپشیال باند نسا 48 48 48 1398/10/06
100 نیوگل م بوکی تو نیوشا 61 61 61 1398/11/04
101 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1398/11/12
102 پرنسکی م پرنس آرچ رومانسکی 52 52 52 1398/09/23
103 ردوینز ن لاو د کاز کرونا 82 82 82 1398/11/04
104 حریف ن المرام برگوت 107 107 107 1398/11/19
105 وال دایور استار م بوکی تو استارناز 64 64 64 1398/10/06
106 زیبای بندر م مای جوی لیپار 80 80 80 1398/10/06
107 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 69 69 69 1398/12/01
108 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 91 91 91 1398/10/13
109 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 72 72 72 1398/09/30
110 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 67 67 67 1398/08/18
111 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 55 55 55 1398/10/14
112 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 62 62 62 1398/09/16
113 باگرو ن ادن ولد لولیتا 45 45 45 1398/10/06
114 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 60 60 60 1398/09/30
115 ویس ناز م برق کاترینا1 67 67 67 1398/12/01
116 سوژه م مای جوی آی آرا 67 67 67 1398/08/18
117 ترزا م کینگ او دسان دازناز 62 62 62 1398/10/13
118 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 65 65 65 1398/07/27
119 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 69 69 69 1398/12/01
120 ناز نازنین م راک ست نازنین2 40 40 40 1398/10/14
121 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 50 50 50 1398/11/19
122 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 69 69 69 1398/08/25
123 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 60 60 60 1398/11/19
124 کوبی لاس ن بوکی تو زیبال 47 47 47 1398/10/27
125 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 60 60 60 1398/10/13
126 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/11/04
127 مای گل م بوکی تو دازگلم 50 50 50 1398/10/06
128 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 79 79 79 1398/12/01
129 آی نور مهرانی م آلبرت بلوند هورس 70 70 70 1398/12/01
130 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 93 93 93 1398/11/12
131 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 70 70 70 1398/11/04
132 ادن لای ن ادن ولد نیلای 65 65 65 1398/11/04
133 گل آی جان م القاسی انم جان 45 45 45 1398/11/19
134 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 71 71 71 1398/10/06
135 الی زیبا م المرام استارواز 70 70 70 1398/12/01
136 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1398/09/30
137 عروس گنبد م لاو د کاز ایلنازخانم 53 53 53 1398/12/01
138 گل آترینه م مناضل آترینه 45 45 45 1398/10/06
139 پانیک م المرام پیچک 60 60 60 1398/11/04
140 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 60 60 60 1398/11/04
141 سیرانوش م المرام کاندولیزا 65 65 65 1398/11/12
142 آی تیک م لاکی رانر داز راضیه 55 55 55 1398/12/01
143 بلک ویند م تاواش گلد فیور 105 105 105 1398/10/27
144 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 66 66 66 1398/11/04
145 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 82 82 82 1398/09/23
146 استینگر م المرام غنچه 85 85 85 1398/12/01
147 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/10/27
148 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 80 80 80 1398/11/12
149 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 67 67 67 1398/11/19
150 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 83 83 83 1398/10/21
151 شیلی فیلیزه م تینکرتاون عالم جهان 73 73 73 1399/04/14
152 سیمبر سیتی م سیتی لیدر سلامت 76 76 76 1398/11/19
153 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 50 50 50 1398/09/23
154 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 88 88 88 1398/12/01
155 جنتلمن ن تاواش درفام 75 75 75 1399/04/14
156 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 78 78 78 1398/07/27
157 تکنو م هج کول داز ایلم 74 74 74 1398/12/01
158 کاپولا2 م کینگ او دسان ماه بالام 68 68 68 1399/04/14
159 سای هیل ن دانهیل بالسای 70 70 70 1399/04/14
160 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 87 87 87 1398/11/04
161 فرگل م بوکی تو فرانک 64 64 64 1398/12/01
162 تاوانورا ن تاواش گون نورا 107 107 107 1398/12/03
163 آل نوش م بوکی تو دازمهین 63 63 63 1399/04/14
164 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 72 72 72 1399/04/14
165 سیلاس 2 ن لاکی رانر ایندین رز 39 39 39 1398/12/03
166 دلبرم م القاسی دلبر 66 66 66 1398/11/04
167 بست مارال م تاواش درنام 64 64 64 1399/04/14
168 هانده م ادن ولد والونیا 83 83 83 1398/10/21
169 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 75 75 75 1399/04/14
170 کینگ لین م کینگ او دسان شایلین 82 82 82 1399/04/14
171 می هان ن القاسی ریوسی 79 79 79 1398/12/01
172 هیرمان ن لاکی رانر سپیده2 45 45 45 1398/07/20
173 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 50 50 50 1399/04/14
174 رویال سیتی ن سیتی لیدر گل پری 74 74 74 1399/04/14
175 کینگ من ن لیبرمن رکسانه 62 62 62 1399/04/14
176 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 87 87 87 1398/10/07
177 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 73 73 73 1398/12/03
178 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 66 66 66 1399/04/14
179 دونگا ونوش ن سیتی لیدر یادگارآق مایه 70 70 70 1398/12/03
180 شولک ن متوهج چیوا 73 73 73 1398/12/01
181 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 72 72 72 1399/04/14
182 جان یلمه ن بوکی تو بانو شتاب 39 39 39 1398/11/12
183 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 58 58 58 1399/04/14
184 سنابل م تاواش میترا 69 69 69 1399/04/14
185 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 68 68 68 1399/04/14
186 اشکیا ن آنتولوژی هاریکا 50 50 50 1399/04/14
187 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 60 60 60 1399/04/14
188 های بات م کینگ او دسان آرزوحاجی مراد 64 64 64 1399/04/14
189 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 66 66 66 1398/11/19
190 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 81 81 81 1399/04/14
191 اوکیانا م سیتی لیدر تاکیانا 74 74 74 1399/04/14
192 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 71 71 71 1398/12/01
193 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 55 55 55 1399/04/14
194 فرح م سیتی لیدر نوند 72 72 72 1399/04/14
195 آلقر ن لاکی رانر شالیز 45 45 45 1398/10/06
196 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 70 70 70 1399/04/14
197 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 79 79 79 1399/04/14
198 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 68 68 68 1398/11/12
199 یومای لووا م تاواش نازی ناز 70 70 70 1398/12/03
200 ابریشم م لاو د کاز کان تاچ 65 65 65 1399/04/14
201 رگنار ن جانادل کوچولو 80 80 80 1398/12/01
202 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 76 76 76 1398/12/01
203 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 72 72 72 1399/04/14
204 وست کول ن هج کول نازفر 63 63 63 1399/04/14
205 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 51 51 51 1399/04/14
206 گوماتو م القاسی نازکملر 62 62 62 1399/04/14
207 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 81 81 81 1398/12/01
208 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 70 70 70 1399/04/14
209 ماه سروین م المرام مارال سروین 74 74 74 1398/12/03
210 پرشین مانا م پرشین دریم رقصنده 60 60 60 1398/11/19
211 هیرو 2 ن گلد اسفینکس بهارجان 47 47 47 1399/04/14
212 پرنسس پردیس م دارنل پارادایس 52 52 52 1398/10/06
213 جاستین فای ن دارنل سیبل جان 70 70 70 1399/04/14
214 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 70 70 70 1398/12/03
215 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 75 75 75 1398/11/19
216 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 76 76 76 1398/12/01
217 پاتوسی ن سیتی لیدر دریا 55 55 55 1399/04/14
218 آیکال م آنتولوژی کاکل 65 65 65 1399/04/14
219 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 65 65 65 1398/11/19
220 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 59 59 59 1398/10/13
221 سلما م ادن ولد مهسا 71 71 71 1398/12/03
222 میراب ن تاواش عالم آی 67 67 67 1399/04/14
223 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 64 64 64 1399/04/14
224 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 81 81 81 1398/12/01
225 پادشاه صحرا ن مای جوی گل نوبر 56 56 56 1399/04/14
226 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1398/10/21
227 ورونتی م تاواش کایلا 53 53 53 1399/04/14
228 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 61 61 61 1399/04/14
229 دلنوا م تاواش نوا 64 64 64 1398/12/04
230 ناز ایلکای م اسپشیال باند اشلی 47 47 47 1398/10/06
231 سوین م بوگاتی آبشار 56 56 56 1399/04/14
232 لومومبو ن تاواش سون گل 70 70 70 1398/12/03
233 سیلور سان م گلد اسفینکس اک سینا 49 49 49 1399/04/14
234 فرانکل پارادایس ن ریودرایمر پارادایس 49 49 49 1399/04/14
235 یلدرم ن تاواش پیشتاز 70 70 70 1398/12/03
236 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 59 59 59 1399/04/14
237 کالیستا م پرایوت اجندا دلبرناز 66 66 66 1399/04/14
238 دیو ن هچ دیو مژگان 60 60 60 1399/04/14
239 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 63 63 63 1399/04/14
240 گل گون م پرشین دریم آرمیتی 55 55 55 1398/10/14
241 آرتیس ن پازیتیولی نایس دریم 73 73 73 1399/04/14
242 تای لان ن تاواش پرنسس اودسان 67 67 67 1399/04/14
243 جهان تاج ن الوسیوترادر پری تاج 72 72 72 1399/04/14
244 هلن روشن م دارنل تیزرو 73 73 73 1398/11/19
245 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 65 65 65 1399/04/14
246 دانر ن تاواش لیدی اسکای 60 60 60 1399/04/14
247 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 59 59 59 1399/04/14
248 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 67 67 67 1399/04/14
249 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 70 70 70 1399/04/14
250 خان طیب ن بوکی تو دیبا 66 66 66 1399/04/14
251 کابوی ن تاواش استارواز 73 73 73 1398/12/03
252 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 63 63 63 1399/04/14
253 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 57 57 57 1399/04/14
254 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 67 67 67 1399/04/14
255 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 66 66 66 1399/04/14
256 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 70 70 70 1399/04/14
257 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 60 60 60 1399/04/14
258 آل صحرا ن تاواش دیالوما 60 60 60 1399/04/14
259 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 54 54 54 1399/04/14
260 آنکا م تاواش شارلوت 76 76 76 1399/04/14
261 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 55 55 55 1399/04/14
262 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 72 72 72 1399/04/14
263 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 59 59 59 1399/04/14
264 کلونیا م تاواش دانتل 64 64 64 1399/04/14
265 کولو کولو ن تاواش گل قهرمان 55 55 55 1399/04/14
266 کلوئین م هاسان لایتینگ خواری 59 59 59 1399/04/14
267 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 56 56 56 1399/04/14
268 مرلین ن تاواش انیس 60 60 60 1399/04/14
269 سیل آسا ن سیتی لیدر سلویه 61 61 61 1399/04/14
270 ملانیا م دانهیل آناستازیا 55 55 55 1399/04/14
271 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 64 64 64 1399/04/14
272 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 68 68 68 1399/04/14
273 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 76 76 76 1398/11/19
274 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 72 72 72 1399/04/14
275 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 65 65 65 1399/04/14
276 ژالین م بوگاتی گنجینه 60 60 60 1399/04/14
277 ژانت م تاواش بهنازگل 59 59 59 1399/04/14
278 بست می م تاواش آهو 64 64 64 1399/04/14
279 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم 63 63 63 1399/04/14
280 اسکار جو م القاسی روفیا نور 63 63 63 1399/04/14
281 اقیانوس م پرنس آرچ آی سان 62 62 62 1399/04/14
282 یاد باربی م پرایوت اجندا ویتالیا 68 68 68 1399/04/14
283 بولدرولر ن بوگاتی جهاندیده 46 46 46 1399/04/14
284 دنیا گزل م تاواش انم جان 65 65 65 1399/04/14
285 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 70 70 70 1399/04/14
286 توقام م پرایوت اجندا شیربانو 48 48 48 1399/04/14
287 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 75 75 75 1399/04/14
288 ال بانو م کینگ او دسان مائده 50 50 50 1398/11/04
289 قیصر ن آنتولوژی الیکا 56 56 56 1399/04/14
290 لیوزا م تاواش نیلای 67 67 67 1399/04/14
291 توکانو م القاسی سنگرشکن 70 70 70 1399/04/14
292 دل وین م تاواش دل سان 63 63 63 1399/04/14
293 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 47 47 47 1399/04/14
294 جی جی ن پایدار بوسه 45 45 45 1398/12/03
295 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 51 51 51 1399/04/14
296 الوفیکس م ادن ولد گودایونت 64 64 64 1399/04/14
297 سوشا ن تاواش تانیا 101 101 101 1398/12/01
298 لیدی بیوتی م المرام مادمازل 62 62 62 1399/04/14
299 طوفان سیاه ن برق روفیا نور 39 39 39 1398/11/19
300 آماندا م پازیتیولی یوکسل 49 49 49 1399/04/14
301 بن تانیش م برق ریوگلد 73 73 73 1398/12/01
302 آوات ن مای جوی رین دانس 72 72 72 1399/04/14
303 مایلا م مای جوی دیلا 56 56 56 1399/04/14
304 اوکاوانگو م تاواش البر 60 60 60 1399/04/14
305 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 63 63 63 1399/04/14
306 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 61 61 61 1399/04/14
307 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 73 73 73 1398/12/03
308 ماکسیموس ن کینگ او دسان سلیا 50 50 50 1398/10/14
309 بلک برد ن پریمووالنتینو سیلوانا 43 43 43 1399/04/14
310 شیر ن متوهج گل مژگان 51 51 51 1399/04/14
311 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 56 56 56 1399/04/14
312 آرمین خان ن کینگ او دسان نیولیزا 35 35 35 1399/04/14
313 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 57 57 57 1399/04/14
314 زئوس ن گلد اسفینکس سوناتا 70 70 70 1399/04/14
315 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 63 63 63 1399/04/14
316 ویستور ن کینگ او دسان ویسل 54 54 54 1399/04/14
317 سوین ارمیا م ردبیوتی تیبا 55 55 55 1399/04/14
318 شین تیا م المرام شین تیا 71 71 71 1399/04/14
319 کرملین ن تاواش چکلین 69 69 69 1399/04/14
320 آیدا م وایلد دزرت ردکیت 60 60 60 1399/04/14
321 بلک ناز م تاواش گل سیلویا 63 63 63 1399/04/14
322 مرصاد خان ن هچ دیو مونالیزا 50 50 50 1399/04/14
323 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 60 60 60 1399/04/14
324 لوانتین م هاسان لایتینگ سویتا 63 63 63 1399/04/14
325 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 61 61 61 1399/04/14
326 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 62 62 62 1399/04/14
327 اسپانیا ن دپیوتی استرایکر جی پیک 58 58 58 1399/04/14
328 گلدن آی م مارازل ساغر دریم 47 47 47 1398/11/19
329 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 61 61 61 1399/04/14
330 گلدن گرل م ریو میلینیوم نادیا 51 51 51 1399/04/14
331 کادی کاوا ن تاواش سلیقه سایلان 51 51 51 1399/04/14
332 آنفیلد م تاواش جردن 50 50 50 1399/04/14
333 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 70 70 70 1398/12/03
334 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 60 60 60 1399/04/14
335 سردار 2 ن ادن ولد سلوا 50 50 50 1399/04/14
336 آرتا ن المرام گلی تا 59 59 59 1399/04/14
337 فیمل لیدر م تاواش ساقی 70 70 70 1399/04/14
338 ریو داسان ن سیتی لیدر ریوداستی 49 49 49 1399/04/14
339 ژنرال هورس ن تاواش سیگل 66 66 66 1399/04/14
340 مایدا م جانادل گل گل سیلویا 47 47 47 1399/04/14
341 ناز کوثر م لیبرمن رضوانه 46 46 46 1399/04/14
342 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 45 45 45 1399/04/14
343 گلدن کیا م گلد اسفینکس بلیزار 53 53 53 1399/04/14
344 ویشکا م مای جوی پری وش 49 49 49 1399/04/14
345 سرکان ن لیبرمن ولگا 35 35 35 1399/04/14
346 باسکار م پرنس آرچ نور3 46 46 46 1399/04/14
347 سیلکی م سلتیک سایلنس وی سه 47 47 47 1399/04/14
348 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 45 45 45 1399/04/14
349 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 71 71 71 1399/04/14