Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 لندی ن والاس مهسانا 98 98 98 1400/03/31
2 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 95 95 95 1399/10/20
3 سامین ن تاواش گل وین 104 104 104 1400/03/02
4 هاکان ن لاو د کاز درنام 50 50 45 1397/11/27
5 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 106 106 106 1400/03/22
6 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 101 101 123 1400/01/10
7 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 90 90 90 1399/10/12
8 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 70 70 70 1399/10/19
9 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 53 53 53 1399/12/23
10 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 71 71 71 1400/04/05
11 چشم آبی م القاسی سلویه 100 100 100 1399/09/17
12 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 73 73 73 1399/12/30
13 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 90 90 90 1399/10/20
14 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 70 70 70 1400/01/10
15 نازقورام م تاواش نازنوشین 88 88 95 1400/04/05
16 بلک ویند م تاواش گلد فیور 90 90 90 1400/02/27
17 زیبای بندر م مای جوی لیپار 78 78 78 1399/12/23
18 سوژه م مای جوی آی آرا 59 59 59 1400/03/08
19 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 73 73 73 1399/09/17
20 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 68 68 68 1399/08/23
21 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 68 68 68 1400/01/10
22 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 66 66 68 1399/12/23
23 ویس ناز م برق کاترینا1 59 59 59 1399/08/23
24 شیدر ن ادن ولد شیده 72 72 72 1399/09/17
25 دوبلین ن برق کاتلین 107 107 107 1399/09/28
26 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 52 52 52 1399/11/17
27 هاکتان ن القاسی خوش ناز 93 93 93 1400/04/05
28 فرگل م بوکی تو فرانک 59 59 59 1400/04/12
29 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 57 57 57 1400/04/18
30 کادنزا ن تاواش بانی 79 79 79 1400/03/02
31 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 75 75 75 1399/09/28
32 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 64 64 64 1400/04/18
33 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 53 53 53 1400/02/27
34 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 61 61 64 1400/01/09
35 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 101 101 99 1400/01/10
36 دلبرم م القاسی دلبر 62 62 58 1399/12/02
37 مای گل م بوکی تو دازگلم 42 42 42 1399/09/27
38 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 46 46 46 1400/01/15
39 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 78 78 83 1399/12/16
40 کی دو ن تاواش شاریس (نجف) 75 75 82 1400/01/09
41 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 65 65 65 1399/10/04
42 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 95 95 95 1399/09/17
43 آپاچی م تاواش رقصنده 91 91 91 1400/03/02
44 تاوانورا ن تاواش گون نورا 104 104 110 1400/01/16
45 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 78 78 78 1399/10/26
46 هانده م ادن ولد والونیا 76 76 76 1399/12/30
47 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 91 91 91 1399/10/20
48 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 100 100 100 1400/03/22
49 سوشا ن تاواش تانیا 113 113 113 1400/03/22
50 رگنار ن جانادل کوچولو 82 82 82 1400/04/12
51 هلن روشن م دارنل تیزرو 68 68 64 1399/12/16
52 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 75 75 75 1400/03/22
53 بن تانیش م برق ریوگلد 75 75 75 1400/03/02
54 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 57 57 57 1400/03/02
55 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 78 78 76 1399/11/25
56 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 74 74 74 1400/01/09
57 تکنو م هج کول داز ایلم 72 72 72 1399/12/09
58 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 72 72 72 1399/08/24
59 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 99 99 99 1400/03/31
60 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 88 88 88 1399/12/30
61 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 80 80 80 1399/11/05
62 لومومبو ن تاواش سون گل 57 57 57 1399/11/25
63 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 62 62 62 1399/12/23
64 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 71 71 71 1400/03/02
65 ماه سروین م المرام مارال سروین 72 72 72 1400/03/02
66 یومای لووا م تاواش نازی ناز 78 78 78 1400/04/18
67 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 60 60 60 1400/04/18
68 دونگا ونوش ن سیتی لیدر یادگارآق مایه 58 58 58 1400/04/05
69 کابوی ن تاواش استارواز 95 95 100 1399/12/09
70 سلما م ادن ولد مهسا 75 75 75 1400/04/18
71 جی جی ن پایدار بوسه 52 52 52 1399/12/30
72 دلنوا م تاواش نوا 63 63 65 1399/12/23
73 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 46 46 46 1400/01/09
74 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 69 69 69 1400/01/15
75 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 70 70 70 1400/04/18
76 ملانیا م دانهیل آناستازیا 45 45 45 1399/12/16
77 قیصر ن آنتولوژی الیکا 49 49 49 1399/10/26
78 فرانکل پارادایس ن ریو دریمر پارادایس 38 38 38 1399/12/02
79 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 61 61 61 1399/10/13
80 سوین م بوگاتی آبشار 44 44 44 1400/01/09
81 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 50 50 50 1400/01/09
82 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 65 65 70 1399/12/02
83 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 45 45 45 1399/09/27
84 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 44 44 44 1399/12/23
85 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم (زرفام) 54 54 54 1399/10/20
86 اسپانیا ن دپیوتی استرایکر جی پیک 54 54 54 1399/12/02
87 آنفیلد م تاواش جردن 47 47 47 1399/10/12
88 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 71 71 65 1400/01/15
89 کلونیا م تاواش دانتل 59 59 59 1399/10/13
90 فیمل لیدر م تاواش ساقی 63 63 63 1399/10/26
91 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 66 66 66 1400/03/02
92 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 68 68 68 1400/01/10
93 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 52 52 52 1399/08/23
94 دل وین م تاواش دل سان 64 64 64 1400/03/15
95 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 47 47 47 1399/12/16
96 آل نوش م بوکی تو دازمهین 54 54 61 1399/12/23
97 کرملین ن تاواش چکلین 65 65 65 1399/10/26
98 ژانت م تاواش بهنازگل 54 54 54 1399/11/05
99 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 49 49 49 1399/11/25
100 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 63 63 60 1400/01/09
101 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 49 49 49 1400/03/08
102 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 90 90 90 1399/08/24
103 دنیا گزل م تاواش انم جان 62 62 62 1399/10/13
104 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 48 48 48 1400/01/09
105 بلک ناز م تاواش گل سیلویا 61 61 61 1400/01/09
106 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 83 83 83 1400/01/15
107 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 66 66 66 1399/12/23
108 آیکال م آنتولوژی کاکل 61 61 61 1399/09/16
109 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 80 80 80 1400/04/18
110 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 52 52 52 1400/04/12
111 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 76 76 76 1399/11/11
112 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 63 63 63 1399/11/25
113 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 64 64 64 1399/10/27
114 سای هیل ن دانهیل بالسای 67 67 67 1399/09/17
115 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 70 70 70 1399/10/19
116 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 76 76 76 1400/01/15
117 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 79 79 79 1400/04/18
118 خان طیب ن بوکی تو دیبا 52 52 52 1399/11/25
119 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 93 93 93 1400/03/02
120 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 58 58 58 1400/04/18
121 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 75 75 75 1400/03/15
122 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 75 75 76 1399/11/18
123 آوات ن مای جوی رین دانس 67 67 67 1400/04/12
124 جنتلمن ن تاواش درفام 82 82 87 1400/03/02
125 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 80 80 80 1400/04/18
126 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 67 67 67 1399/12/30
127 یونی کورن م مای جوی فیلواش 84 84 84 1399/10/20
128 لومای م ادن ولد هایدان های 42 42 42 1399/10/20
129 فریسا م وایلد دزرت فرانک 60 60 60 1399/12/02
130 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 65 65 65 1399/12/23
131 دازپرنس ن پرنس آرچ عسل بانو 79 79 79 1399/10/26
132 جولگا م جانادل دریا 88 88 88 1400/03/02
133 وست کول ن هج کول نازفر 43 43 43 1399/12/30
134 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 70 70 70 1400/04/12
135 دیو ن هج دیو مژگان 61 61 61 1400/04/12
136 آرتا ن المرام گلی تا 52 52 52 1400/01/15
137 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 50 50 50 1399/09/16
138 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 69 69 69 1400/03/31
139 شین تیا م المرام شین تیا 97 97 97 1400/03/02
140 لیوزا م تاواش نیلای 62 62 62 1399/11/03
141 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 57 57 57 1399/09/27
142 باسکار م پرنس آرچ نور3 57 57 57 1400/02/27
143 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 85 85 85 1400/04/12
144 پائولو دیبالا ن گلد اسفینکس چیوا 46 46 46 1399/09/27
145 نیو کمپ ن بوگاتی دوبی کلاسیک 59 59 59 1400/01/15
146 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 58 58 58 1399/09/17
147 طوطی م آنتولوژی اسپانول 74 74 74 1399/12/30
148 سالار خان ن لاو د کاز ایرن 42 42 42 1399/12/30
149 آنیل م تاواش ماه نظر 54 54 54 1400/01/15
150 کوهزاد ن ریو میلینیوم بلندی هورس 50 50 50 1399/12/09
151 سلین ناز م پرایوت اجندا رانیکا 49 49 49 1400/03/15
152 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 40 40 40 1400/03/02
153 فانتوم ن تاواش تیزنا هیوچی 35 35 35 1399/09/27
154 یاد هیهات ن دپیوتی استرایکر ایده آل 69 69 69 1400/03/31
155 بلک لیدی م تاواش دازلیلی 75 75 75 1400/04/18
156 حکیم ن آنتولوژی یولیا 73 73 74 1399/12/09
157 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 64 64 64 1399/12/23
158 رونیا م القاسی نورگلستان 66 66 66 1400/03/22
159 امپراطور گری ن هج کول استارواز 92 92 92 1399/11/18
160 آناشید م ادن ولد سویتا 100 100 100 1399/12/30
161 سایدن ن سامردولدرومز دوما 113 113 113 1400/03/31
162 تم تن ن تاواش پروانه 86 86 86 1400/04/05
163 حیدرخان ن مربوش روبوس 95 95 95 1399/10/20
164 دورا ن هج کول گل مهسا 91 91 91 1399/12/09
165 کوکو ن پرنس هکتور گل جرن 81 81 81 1400/04/05
166 آی ثنا م مجیک ماه عسل 78 78 78 1400/03/22
167 لتس گو م تاواش بیانکا 93 93 93 1400/03/08
168 سامیرا م ابوریجینی چشم افروز 78 78 78 1400/03/15
169 ارتورول ن هاسان لایتینگ الویرا 75 75 75 1400/03/08
170 داز قره بولاغ م مای جوی دازمحل 76 76 76 1400/04/18
171 آتلان تای ن اسپشیال باند نازعاطفه 84 84 84 1400/04/18
172 مایام نور م تاواش سودانور 89 89 89 1399/10/20
173 هرتیک ن مای جوی ویرجینیا 65 65 65 1400/03/02
174 خان جوی ن مای جوی جردن 69 69 69 1400/03/02
175 شکور ن راک ست گالانز 66 66 66 1400/03/31
176 گالاند ن هاسان لایتینگ سلطان بانو 77 77 77 1400/04/18
177 شاهزاده یلقی م ابوریجینی دازبانو 81 81 81 1399/12/23
178 گلد اسپید ن سامردولدرومز آگوگ ناز 83 83 83 1400/04/18
179 امیننت ن سامردولدرومز ملیس 95 95 95 1400/04/18
180 خان گل ن القاسی شایلان۲ 75 75 75 1399/12/30
181 عدنان خان ن بوکی تو دازچشمه 74 74 74 1399/12/30
182 مرسانا (تل بیوتی) م هاسان لایتینگ زیبا گزل(تاقان) 78 78 78 1399/10/20
183 میس دالگا م الوسیوترادر دالگا 71 71 71 1399/10/27
184 ونوم ن مای جوی گل زبیده 89 89 89 1399/11/25
185 یوپک م تاواش سیگل 69 69 69 1399/10/27
186 رادوگا ن مای جوی نصیب 66 66 66 1400/04/18
187 عالم جان م ریو میلینیوم آسیا 75 75 75 1399/11/11
188 سیمبا ن مربوش لیدی اسکای 70 70 70 1400/03/22
189 برای تو ن سامردولدرومز ایل سانا 64 64 64 1400/01/10
190 مکزیکو ن سامردولدرومز تندرشکن 65 65 65 1400/01/10
191 آلتن تک م آنتولوژی سحرناز 64 64 64 1399/10/20
192 آی سلطان م هاسان لایتینگ دازمینو 72 72 72 1400/01/10
193 انیبل م هاسان لایتینگ گل حمزه 62 62 62 1400/01/10
194 تایفون ۲ ن سامردولدرومز آلتین آی 60 60 60 1400/01/15
195 جان مورفی گارد ن اسپشیال باند کان تاچ 72 72 72 1400/04/12
196 جاناز م جانادل فری ناز 65 65 65 1399/11/17
197 دابای بوی ن پازیتیولی دازمرضیه 2 65 65 62 1399/11/18
198 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 46 46 46 1400/01/15
199 سانا م ریو میلینیوم رمبو 78 78 87 1400/03/02
200 کوموهو ن سامردولدرومز خانم طلا 68 68 68 1400/03/22
201 باک آی ن تاواش ماه آرا 86 86 86 1400/03/02
202 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 77 77 83 1400/01/09
203 اورانیوم ن جانادل تایتانیوم 117 117 117 1400/01/16
204 ولوت م ابوریجینی استارناز 110 110 110 1400/03/02
205 سیان م تاواش هلیا 75 75 75 1399/11/05
206 پرگاه م سامردولدرومز نازکملر 69 69 69 1400/03/08
207 هج هج ن متوهج لانسی 71 71 71 1399/11/11
208 کالکشن ن ابوریجینی مجال 72 72 72 1400/04/05
209 افسون م هج دیو پرسینگ 75 75 75 1400/03/02
210 بای بای سان ن ریو سان لالام گل 65 65 65 1400/01/16
211 پراگ ن گلد اسفینکس نازیتا 42 42 42 1400/04/05
212 فرتاش م تاواش فریال صبا 50 50 50 1399/12/23
213 مایدا م جانادل گل گل سیلویا 50 50 50 1399/11/11
214 فول استرایک ن دپیوتی استرایکر فولیا 61 61 61 1400/01/15
215 بلک برد ن پریمووالنتینو سیلوانا 55 55 55 1399/11/18
216 لالیگا ن کینگ او دسان رادیکا 51 51 51 1400/04/05
217 سوگلی م وایلد دزرت پروانه 57 57 54 1399/12/16
218 سودیف ن سامردولدرومز ایرن 95 95 101 1399/12/16
219 فرانسه ن آنتولوژی ویش ناز 106 106 106 1399/11/19
220 آیکان ن وایلد دزرت کایلا 69 69 69 1400/03/31
221 بریتانیا ۲ ن سامردولدرومز میترا 81 81 81 1400/04/05
222 آسانا م برق دیلا 73 73 73 1400/03/02
223 راچل م سامردولدرومز خوشدل 78 78 78 1399/12/30
224 پینار م گلد اسفینکس دازسوین 66 66 66 1400/01/10
225 بالهان ن ریو میلینیوم بالسای 83 83 83 1399/12/09
226 ماه تیپ م متوهج تیپ آندتل 96 96 101 1399/12/09
227 فرحناز م آنتولوژی تک ناز 91 91 91 1400/03/31
228 ماکام م سامردولدرومز هایدان های 86 86 86 1400/04/18
229 فری لند م الوسیوترادر فرنیا 66 66 66 1399/12/23
230 سلطان ۳ ن هاسان لایتینگ پتروناس 79 79 79 1400/01/10
231 هج نورا ن متوهج گون نورا 103 103 103 1400/03/22
232 ایل گون م جانادل عسلک 85 85 85 1399/12/16
233 ساوانا م مجیک کاترینا1 69 69 69 1400/03/31
234 کویین لایتینگ م هاسان لایتینگ ستاره حمید 71 71 71 1400/04/12
235 کلمبیا ن تاواش لاله امان پور 71 71 71 1400/03/02
236 الی نویز م ریو میلینیوم برایت مون 69 69 69 1400/03/22
237 هایدرنجیا م کینگ او دسان یوس پلیژر 68 68 68 1400/03/02
238 لیدی استرایکر م دپیوتی استرایکر سلطانه 60 60 60 1399/12/23
239 سوربن2 م پازیتیولی هانا 60 60 60 1399/12/23
240 الیسون فلیکس م آنتولوژی شالیز 54 54 54 1400/03/31
241 تلی بالام م تاواش دازمیلا 65 65 65 1400/01/15
242 پرداد ن ابوریجینی پنتاگون 76 76 76 1400/02/27
243 هلدی گزل م پازیتیولی هلدی تاپ 92 92 92 1399/12/30
244 تک ستاره م تاواش پیشتاز 85 85 85 1399/12/30
245 ارورا م سامردولدرومز ماهونیا 85 85 85 1399/12/30
246 فیکا م بوکی تو دلبرناز 75 75 75 1399/12/30
247 دبل م ابوریجینی نورجهان2 72 72 72 1400/01/10
248 سردار سیاه ن سامردولدرومز هیرکانیا 87 87 87 1400/03/15
249 هانیل م تاواش آهو 98 98 98 1400/04/12
250 لندن ن مای جوی 22بهمن 73 73 73 1400/01/15
251 ماه سوار م سامردولدرومز ماه محل 65 65 65 1400/01/09
252 قیر آت ن مای جوی 22بهمن 55 55 55 1400/03/02
253 بریو بوی ن گلد اسفینکس آگوستینوس 60 60 60 1400/03/02
254 تیامو م سامردولدرومز سایرا 60 60 60 1400/04/18
255 فاین آرت م المرام ساغر دریم 80 80 80 1400/01/15
256 آدولف ن سامردولدرومز دازگلن 82 82 82 1400/03/02
257 چیف کوئین م برق گرازا 78 78 78 1400/01/15
258 حمله ن آنتولوژی بوسه 81 81 81 1400/01/10
259 کوچولوی گمیشان م مجیک سیلای 68 68 68 1400/03/31
260 بی صدا م تاواش آترینه 71 71 71 1400/03/02
261 لیوزامن م تاواش رومینا2 79 79 79 1400/02/27
262 آق یل م مربوش ویتالیا 69 69 69 1400/01/16
263 سوکراتیس ن تاواش ربکا 90 90 90 1400/03/02
264 مای سان ن متوهج انیس 76 76 76 1400/04/18
265 آی نوا م سامردولدرومز نوند 85 85 85 1400/03/15
266 شرین بولت م سامردولدرومز لهارا 100 100 100 1400/04/12
267 آذبلک م الوسیوترادر آذرا 70 70 70 1400/03/31
268 وگاتی م پازیتیولی سحر خاتون 64 64 64 1400/03/31
269 آلتن سای م ابوریجینی آدلا 56 56 56 1400/03/22
270 دورگانو م تاواش نادیا 74 74 74 1400/03/15
271 دل تیا م مای جوی ملکه 56 56 56 1400/03/15
272 آیدا م وایلد دزرت بلقیس 72 72 72 1400/03/31
273 سلینا م آنتولوژی نایس دنس 67 67 67 1400/03/22
274 گینس م مجیک اژگر 76 76 76 1400/03/22
275 ناز کومانچی م بوکی تو زیبال 74 74 74 1400/03/31
276 فست ن وایلد دزرت کایلین 76 76 76 1400/03/31
277 آروین ن القاسی نسیم اوری 70 70 70 1400/04/12
278 ساکانا ن اینتنس فوکس هورا 60 60 60 1400/04/18
279 زرین بندر م هاسان لایتینگ ریوسی 80 80 80 1400/04/12
280 وایلد فایر ن وایلد دزرت سلطانه 76 76 76 1400/04/18
281 پارساخان ن سامردولدرومز گل پری 69 69 69 1400/04/16