Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1399/06/22
2 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 106 106 106 1398/12/03
3 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 114 114 114 1399/08/09
4 لندی ن والاس مهاسانا 101 101 101 1399/08/09
5 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 79 79 79 1398/10/27
6 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 94 94 94 1398/08/28
7 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 113 113 128 1399/08/09
8 سامین ن تاواش گل وین 106 106 106 1399/07/11
9 سام ن تاواش پیشرو 76 76 76 1399/06/29
10 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 81 81 81 1399/08/23
11 هاکتان ن القاسی خوش ناز 108 108 108 1399/08/09
12 شیدر ن ادن ولد شیده 75 75 75 1399/08/24
13 چشم آبی م القاسی سلویه 103 103 103 1399/08/09
14 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 102 102 102 1399/08/09
15 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 78 78 78 1399/08/24
16 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 70 70 70 1398/11/04
17 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 73 73 73 1399/08/24
18 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 73 73 78 1399/08/03
19 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1399/07/18
20 دوبلین ن برق کاتلین 110 110 110 1399/08/09
21 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 59 59 59 1399/07/18
22 نازقورام م تاواش نازنوشین 85 85 85 1399/08/09
23 کی دو ن تاواش شاریس 72 72 75 1399/08/16
24 کادنزا ن تاواش بانی 85 85 85 1399/08/24
25 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 70 70 70 1399/07/19
26 گل نسا م اسپشیال باند نسا 45 45 45 1399/06/01
27 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1399/07/10
28 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 87 87 87 1399/07/25
29 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 63 63 63 1399/07/19
30 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 68 68 68 1399/08/23
31 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 52 52 52 1399/08/09
32 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 61 61 61 1399/08/16
33 ویس ناز م برق کاترینا1 59 59 59 1399/08/23
34 سوژه م مای جوی آی آرا 72 72 72 1399/08/09
35 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 58 58 58 1399/06/01
36 مای گل م بوکی تو دازگلم 50 50 50 1398/10/06
37 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1399/08/03
38 گل آترینه م مناضل آترینه 58 58 58 1399/08/16
39 سیرانوش م المرام کاندولیزا 62 62 62 1399/06/22
40 بلک ویند م تاواش گلد فیور 105 105 105 1398/10/27
41 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 71 71 71 1399/08/03
42 دارسی ن هیلددنسر کلاری گلد 35 35 35 1399/08/03
43 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 76 76 76 1399/06/01
44 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 83 83 83 1399/06/16
45 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 59 59 59 1399/08/03
46 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 88 88 88 1399/08/16
47 جنتلمن ن تاواش درفام 75 75 75 1399/07/11
48 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 75 75 75 1399/07/25
49 تکنو م هج کول داز ایلم 80 80 80 1399/07/19
50 سای هیل ن دانهیل بالسای 70 70 70 1399/07/10
51 تاوانورا ن تاواش گون نورا 107 107 107 1398/12/03
52 آل نوش م بوکی تو دازمهین 50 50 50 1399/08/23
53 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 66 66 66 1399/07/11
54 دلبرم م القاسی دلبر 64 64 64 1399/08/23
55 هانده م ادن ولد والونیا 91 91 91 1399/08/09
56 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 90 90 90 1399/08/24
57 می هان ن القاسی ریوسی 76 76 76 1399/08/09
58 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 42 42 42 1399/07/18
59 رویال سیتی ن سیتی لیدر گل پری 68 68 68 1399/06/29
60 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 97 97 97 1399/08/24
61 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 81 81 81 1399/08/23
62 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 73 73 73 1399/08/23
63 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 70 70 70 1399/06/01
64 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 50 50 50 1399/07/10
65 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 51 51 51 1399/08/03
66 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 68 68 68 1399/04/14
67 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 52 52 52 1399/07/24
68 آندرانیک ن القاسی هلن کلر 47 47 47 1399/08/16
69 پائولو دیبالا ن گلد اسفینکس چیوا 46 46 46 1399/08/23
70 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 63 63 63 1399/08/23
71 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 79 79 81 1399/08/16
72 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 64 64 64 1399/08/09
73 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 54 54 54 1399/08/03
74 فرح م سیتی لیدر نوند 65 65 65 1399/07/10
75 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 70 70 70 1399/08/16
76 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 91 91 91 1399/07/25
77 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 60 60 60 1399/08/23
78 یومای لووا م تاواش نازی ناز 79 79 79 1399/07/24
79 رگنار ن جانادل کوچولو 89 89 89 1399/08/16
80 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 72 72 72 1399/08/24
81 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 70 70 70 1399/06/01
82 وست کول ن هج کول نازفر 61 61 61 1399/07/12
83 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 49 49 49 1399/06/07
84 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 81 81 81 1398/12/01
85 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 73 73 73 1399/08/23
86 ماه سروین م المرام مارال سروین 72 72 72 1399/08/16
87 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 71 71 71 1399/08/23
88 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 75 75 75 1398/11/19
89 آنیل م تاواش ماه نظر 50 50 50 1399/08/25
90 آیکال م آنتولوژی کاکل 63 63 63 1399/08/16
91 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 63 63 63 1399/08/03
92 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 54 54 54 1399/08/16
93 سلما م ادن ولد مهسا 88 88 88 1399/06/16
94 میراب ن تاواش عالم آی 78 78 78 1399/06/07
95 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 62 62 62 1399/08/23
96 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 87 87 87 1399/08/24
97 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1399/06/07
98 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 54 54 54 1399/07/12
99 سوین م بوگاتی آبشار 52 52 52 1399/07/10
100 لومومبو ن تاواش سون گل 68 68 68 1399/08/23
101 فرانکل پارادایس ن ریودرایمر پارادایس 42 42 42 1399/08/03
102 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 56 56 56 1399/08/09
103 کالیستا م پرایوت اجندا دلبرناز 64 64 64 1399/07/12
104 دیو ن هچ دیو مژگان 58 58 58 1399/08/16
105 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 53 53 53 1399/08/24
106 هلن روشن م دارنل تیزرو 71 71 71 1399/07/24
107 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 57 57 57 1399/08/09
108 دانر ن تاواش لیدی اسکای 64 64 64 1399/06/22
109 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 52 52 52 1399/08/23
110 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 72 72 72 1399/08/23
111 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 65 65 65 1399/08/16
112 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 56 56 56 1399/07/24
113 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 49 49 49 1399/07/11
114 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 55 55 55 1399/07/18
115 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 70 70 70 1399/08/23
116 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 77 77 77 1399/08/23
117 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 50 50 50 1399/06/15
118 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 72 72 72 1399/08/16
119 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 76 76 76 1399/08/09
120 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 87 87 87 1399/07/25
121 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 50 50 50 1399/07/18
122 مرلین ن تاواش انیس 56 56 56 1399/07/11
123 ملانیا م دانهیل آناستازیا 51 51 51 1399/08/03
124 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 58 58 58 1399/07/10
125 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 65 65 65 1399/08/16
126 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 73 73 73 1399/08/23
127 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 59 59 59 1399/08/16
128 ژانت م تاواش بهنازگل 59 59 59 1399/04/14
129 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم 59 59 59 1399/08/23
130 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 75 75 75 1399/06/29
131 سالار خان ن لاو د کاز ایرن 55 55 55 1399/08/24
132 لیوزا م تاواش نیلای 65 65 65 1399/07/12
133 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 73 73 73 1399/06/16
134 جی جی ن پایدار بوسه 63 63 63 1399/08/23
135 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 46 46 46 1399/08/23
136 سوشا ن تاواش تانیا 101 101 101 1399/07/11
137 بن تانیش م برق ریوگلد 81 81 81 1399/07/25
138 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 56 56 56 1399/07/12
139 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 59 59 59 1399/07/18
140 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 78 78 78 1399/08/23
141 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 52 52 52 1399/07/11
142 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 55 55 55 1399/07/12
143 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 60 60 60 1399/08/03
144 یونی کورن م مای جوی فیلواش 75 75 75 1399/06/01
145 شین تیا م المرام شین تیا 69 69 69 1399/08/16
146 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 57 57 57 1399/06/01
147 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 69 69 69 1399/06/29
148 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 58 58 58 1399/06/22
149 آرتا ن المرام گلی تا 51 51 51 1399/08/16
150 فیمل لیدر م تاواش ساقی 67 67 67 1399/06/29
151 باسکار م پرنس آرچ نور3 65 65 65 1399/07/24
152 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 73 73 73 1399/08/09
153 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 78 78 78 1399/08/09
154 نیو کمپ ن بوگاتی دوبی کلاسیک 65 65 65 1399/08/16
155 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 70 70 70 1399/08/03
156 دلینا م تاواش غزال 72 72 72 1399/06/07
157 لومای م ادن ولد هایدان های 49 49 49 1399/07/11
158 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 60 60 60 1399/08/23
159 فریسا م وایلد دزرت فرانک 66 66 66 1399/08/23
160 دازپرنس ن پرنس آرچ عسل بانو 71 71 71 1399/08/23
161 جولگا م جانادل دریا 85 85 85 1399/08/09
162 طوطی م آنتولوژی اسپانول 70 70 70 1399/08/23