Close

کلاس بندی اسب های نژاد تروبرد ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 مگنوم ن گلد اسفینکس سورینا 59 59 59 1399/09/17
2 ترنادو ن دن هیل استار امرسای 71 71 71 1399/11/17
3 مسترپائولتا ن المرام شاهدخت 66 66 66 1399/07/19
4 مون راکت ن الوسیوترادر هانی مون 67 67 70 1399/12/16
5 مجستیک ن تریفیک چلنج مجیک میلکام 105 105 105 1399/12/30
6 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 59 59 59 1400/06/26
7 هج شن ن متوهج اکشن رز 56 56 56 1400/03/02
8 اس ای فرمول ن مربوش ریونوبل 71 71 71 1399/10/27
9 کرولا ن سلتیک سایلنس گل عقیق 55 55 55 1399/08/22
10 دنی لاو م لیتراتو الریپ 56 56 56 1399/10/04
11 گلدن استیت ن گلد اسفینکس اسکارلت 122 122 122 1399/11/08
12 ریگان ن ابوریجینی لاست الیزا 108 108 108 1400/03/02
13 مستردن ن گلد اسفینکس سولگرین 102 102 102 1400/06/13
14 راکت من ن بوکی تو سورینا 68 68 68 1399/11/25
15 بن ریو جانیرو ن سامردولدرومز ریوکازوی 121 121 121 1400/06/26
16 لاکسیدا م مربوش وی اکسیدا 74 74 74 1399/11/25
17 تونیکس ن تریفیک چلنج تاکسه وی 115 115 115 1399/09/27
18 توی استوری ن متوهج ساگالیل 92 92 92 1399/09/27
19 نواهج م متوهج ماه نو 67 67 67 1399/10/04
20 رای خان ن سامردولدرومز ریوشاپ 95 95 95 1400/06/26
21 آدرینا2 م متوهج تیفانی 78 78 78 1399/11/25
22 بای بای چلنج م تریفیک چلنج بای بای کوئین 114 114 114 1400/01/16
23 هج کروز ن متوهج سیلورتان اسکوی 94 94 94 1400/02/27
24 موناکو وینر م هاسان لایتینگ پرنسس آف موناکو 75 75 75 1400/01/15
25 هیراد ن لهن گرین حماسه 57 57 57 1399/12/16
26 سزار ن متوهج تایم بل 68 68 68 1399/12/30
27 سانچی ن ابوریجینی برادوی 58 58 58 1400/03/02
28 شایان هج ن متوهج سودابه آریا 61 61 61 1399/10/04
29 مستروان ن تیش تر شاهدخت 43 43 43 1400/01/10
30 دستینی ن متوهج لاکی دنسر 65 65 65 1399/12/09
31 هج روز ن متوهج لاله زار 66 66 66 1399/09/28
32 جنتل بوی ن کینگ او دسان ریوراوز 58 58 58 1399/11/11
33 جانامون م جانادل ریومون 100 100 100 1400/06/13
34 سوانا م لهن گرین لیوزا 48 48 48 1399/11/11
35 برایت ن هاسان لایتینگ ساسی کوئین 72 72 72 1400/05/23
36 بنفیت ن لاو د کاز شاناجیتا 115 115 115 1399/11/08
37 تاواتال م تاواش ریوکریستال 79 79 79 1400/06/19
38 اونیکس ن هاسان لایتینگ تاکسه وی 102 102 102 1400/06/01
39 باربارو ن متوهج ترن بلاش 68 68 68 1399/08/22
40 هج تایم ن متوهج تایم بل 91 91 91 1400/01/16
41 سوپر ماریو ن پازیتیولی ریومیکس 83 83 83 1399/11/04
42 پرنسس هج م متوهج دزرت پرنسس 75 75 75 1400/06/19
43 ریو کازو م برق ریوکازوی 72 72 72 1399/07/19
44 شایراد ن وایلد دزرت شارینا 54 54 54 1400/02/27
45 تاواریش ن تاواش جیورجیا ری 116 116 116 1400/06/26
46 ریو گیت م برق میدنایت کالر 67 67 67 1399/08/16
47 سرخ دل م جانادل سرخ هج 70 70 70 1399/12/30
48 ساکرامنتو ن تاواش سرتینا 80 80 80 1400/03/02
49 بست می سلکشن م تاواش سلکشن 92 92 92 1399/12/16
50 لاس وگاس ن لاو د کاز فیبز 85 85 85 1400/01/15
51 امیرخان2 ن ادن ولد سرسر 98 98 105 1400/02/27
52 شایلیک م د واو سیگنال عربین فلایت 109 109 109 1400/06/26
53 بن آلپای م برق ریوشی 61 61 61 1399/09/17
54 سی آر فور ن متوهج ساینا 63 63 63 1399/12/30
55 پرنس بوی ن پرنس آرچ آناستازیا 49 49 49 1400/01/16
56 رای جان م گلدفیم رویال 54 54 54 1399/10/27
57 نمسیس م متوهج نارین 65 65 65 1399/12/09
58 تاواشکا م تاواش ریوامپلیکیشن 78 78 78 1399/12/23
59 ون نیم م متوهج سیبولتا 71 71 71 1399/10/04
60 تاواتری ن تاواش تری پیونی 50 50 50 1399/11/18
61 شالیزار م مناضل فالومی 46 46 46 1399/11/11
62 کوروت ن متوهج فراکسیس 44 44 44 1400/02/27
63 ریو انجل م سامردولدرومز ریو شیک 85 85 85 1399/07/11
64 پیکوهاس م هاسان لایتینگ پیکولوبیب 69 69 69 1400/06/01
65 شانی م سیتی لیدر شه گل 69 69 69 1400/01/16
66 الوکینگ ن الوسیوترادر جنیفر 49 49 49 1399/11/18
67 هج دیت ن متوهج هوریا 98 98 98 1400/06/01
68 بولد رد ن الوسیوترادر استورم رد 58 58 55 1399/11/18
69 همای قوش م تینکرتاون روژان 2 63 63 63 1399/07/11
70 بلک وینر م گلد اسفینکس پاتریشن 61 61 61 1400/01/16
71 هنگامه م بوکی تو تکخال 48 48 48 1399/11/25
72 بولد لوژی م آنتولوژی منادل 70 70 70 1400/03/31
73 تاواجیگ م تاواش مجیک میلیون 94 94 94 1400/01/15
74 بای بای بوی ن هاسان لایتینگ بای بای کوئین 72 72 72 1399/12/16
75 تاواتاپ م تاواش ریو تاپ 78 78 78 1399/11/04
76 میس چارمینگ م تاواش شرایتون 58 58 58 1400/01/16
77 بولد رز ن دارنل رزاهج 51 51 51 1399/08/24
78 کاراسیدا م وایلد دزرت وی اکسیدا 56 56 56 1399/10/27
79 لیدی مامبو م المرام جت لاین 84 84 81 1399/11/17
80 آریستو لیدی م المرام آریستوفیلیا 72 72 72 1399/09/17
81 فیوری ن هاسان لایتینگ کارتیه 75 75 75 1400/06/19
82 ماسانیا م اسپشیال باند ملان 76 76 84 1399/12/23
83 دلتو م مناضل توادله 47 47 47 1400/01/16
84 کارمن ن متوهج لا دول سرا 80 80 80 1399/12/16
85 چاماچو م کاماچو اینسپیت آو هر 69 69 69 1400/01/15
86 تلما م مای جوی دزیره 63 63 63 1400/06/26
87 لاو هج م متوهج لاوالی 80 80 80 1400/01/15
88 اسمارتی لاو ن لاو د کاز ترو روسیز 80 80 80 1400/06/26
89 ونوشه م لاو د کاز ویرجینیا 48 48 48 1399/10/27
90 گالان م متوهج لاکی مون 60 60 60 1399/11/18
91 لاله دل م جانادل لاله هج 57 57 57 1400/02/27
92 لالا هج م متوهج لاله سرخ 72 72 72 1400/03/02
93 بویمو ن متوهج ریودیاموند 54 54 54 1399/11/25
94 دینامیت ن تاواش گان فور دیکسی 80 80 80 1400/01/09
95 هج فانی ن متوهج تیفانی 109 109 109 1400/06/26
96 مونو کاترین م اینتنس فوکس کارتیه 85 85 85 1400/01/15
97 اودیسه م متوهج دریسه 101 101 101 1400/01/16
98 بلاتو ن گلد اسفینکس بلا توزا 116 116 116 1400/03/02
99 بن آمور م مربوش ریو کین 107 107 107 1400/06/26
100 فوکوس لاو ن اینتنس فوکس لاوالی 98 98 98 1400/06/06
101 بریتانیا م آنتولوژی سیلوعت 95 95 95 1400/01/10
102 ژکو ن متوهج ژورا 100 100 100 1400/01/10
103 هج اکسل ن متوهج اکسلنس 65 65 65 1400/03/02
104 گل آقا ن سامردولدرومز لیا 84 84 84 1400/03/31
105 سرناز کت م متوهج بیونسه 87 87 87 1400/01/15
106 جینی م ابوریجینی لیدی آگوگ 85 85 85 1400/01/15
107 سار سارا م تاواش ستایش 86 86 86 1400/02/27
108 هج ایسا ن متوهج دنسینگ ایسا 68 68 68 1400/02/27
109 گالیلئو ن وایلد دزرت گلدلیل 68 68 68 1400/03/02
110 فوکوس زر ن اینتنس فوکس زری هج 74 74 74 1400/02/27
111 گاد اسپید ن تاواش نازبابا 77 77 77 1400/06/01
112 اس اچ بوسفال ن گلد اسفینکس استراتژیک 75 75 75 1400/05/16
113 موستانگ ن ریو میلینیوم فراکسیس 65 65 65 1400/05/16
114 اسکای دنسر ن المرام نلی 69 69 69 1400/03/02
115 بل فوکوس م اینتنس فوکس بل دنسر 81 81 81 1400/06/19
116 توربو ن گلد اسفینکس نابرا 95 95 95 1400/06/13
117 ساحلی ن لاو د کاز الیسا 65 65 65 1400/06/01
118 هج گان ن متوهج گان فور دیکسی 88 88 88 1400/06/01
119 سوییت وینر ن لاو د کاز ملیسا 77 77 77 1400/06/13
120 ریو جنتیله ن سیتی لیدر ریوکازوی 81 81 81 1400/06/13
121 جاناول ن جانادل دریم ول 57 57 57 1400/06/13
122 فوکوس بی ن اینتنس فوکس بی بی هج 72 72 72 1400/06/26
123 ال پرادو ن اینتنس فوکس فایتردنسر 56 56 56 1400/06/26
124 یوز جینا م تیش تر جیجی ال کلاسیکو 60 60 60 1400/06/26
125 رست لس ن هاسان لایتینگ بلک مستر 58 58 58 1400/06/20
126 لجندری م مربوش دزیلیت 70 70 70 1400/06/20
127 ژوپیتر ن اینتنس فوکس کت دنسر 75 75 75 1400/06/20
128 مستر میلیونر ن سلتیک سایلنس میترافور 50 50 50 1400/06/20
129 فوکوس هور ن اینتنس فوکس هوریا 54 54 54 1400/06/26
130 دیناریچی م المرام سی سی لیا 74 74 74 1400/06/27