Close

کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 غنج اسن ن یلقوش گلالک 5-4-5/29 86 86 86 1400/08/08
2 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 0-2-2/14 75 75 75 1401/02/24
3 درقوش دزقی ن طاغان آق قوش 1-3-2/12 65 65 65 1400/09/11
4 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 1-6-7/19 108 108 108 1401/02/02
5 پادشاه مختومقلی ن آرش یگانه یادگار حبیب ایشان 2-1-1/10 66 66 66 1400/03/22
6 سان استار ن خان تاتار آلمیرا 2 1-4-3/11 102 102 106 1400/11/03
7 رضوان خان ن فایترهورس ترلان 2-2-1/16 62 62 62 1400/10/25
8 بایداق کهری ن بایداق کهرماهری 1-4-5/19 90 90 90 1401/02/02
9 یل تای م بیلی2 آی تای نظر 0-0-1/9 49 49 49 1400/11/30
10 یلکین امید ن امپراطوردریا ایران طلا 5-3-4/17 95 95 95 1400/09/19
11 بانوی اودک م کولاک ستاره اودک 3-3-2/19 84 84 84 1401/01/06
12 بای بای سلاق ن فایترهورس گل سلاق 0-1-1/8 59 59 59 1401/02/24
13 شانای عاشوری م یلقوش گل هلاکو بهشاد 2-0-0/3 68 68 68 1399/06/12
14 آلبارس ن روزان سونای 2-1-3/20 64 64 64 1401/02/24
15 طاغن بای ن آرش 2 آی ایندی 5-3-0/13 94 94 94 1401/02/02
16 یادگار جاهد ن روزان گلالک 4-3-2/14 100 100 100 1401/02/02
17 تور قوش م فایترهورس صحراقوش 0-0-1/5 61 61 61 1400/07/23
18 یل قیز صوفیان م سراب آی تکین یکه صعود 3-6-1/16 103 103 103 1401/02/02
19 آرشام یوسف ن شایان طلا رعنا گیفان 4-1-0/13 53 53 53 1401/02/24
20 اغوزخان ن کولاک آیدن شیر 2-2-1/16 67 67 67 1400/12/21
21 سهند آراد ن آتیلا گیتی 0-0-3/7 89 89 89 1401/01/06
22 جانی بیگ سیاه پوش ن آمیگو گلارش 2-1-2/13 83 83 83 1401/01/06
23 گیلدا وحدانی م آتیلا قره گزل گنبدلی 2-0-2/10 80 80 80 1401/01/06
24 آزاد مهر ن آلپای مختاری گل طلاقوش 0-1-1/7 55 55 55 1401/01/31
25 سهیل خان ن کولاک قره ماخر 0-1-2/14 65 65 65 1401/02/23
26 یاد دیگجه ن یول بارس آلتن داغ 0-6-4/11 117 117 117 1401/02/02
27 هورس دیر ن ایلیاد2 برفی گلستان 0-0-1/8 54 54 54 1400/12/28
28 دالاس کرمی ن فیروزقره تپه پریشاد 0-1-2/10 70 70 70 1401/02/24
29 یل یالی ن رزان گل مایه اسکندرلی 2-3-2/17 89 89 89 1401/01/06
30 گل تاتار علیا م بایداق بهاره 3-2-5/13 109 109 109 1401/02/02
31 بال خان ارمشی ن فیروزقره تپه سن آی 0-1-1/8 60 60 60 1400/12/07
32 پری چهر مختومقلی م آرش یگانه پری وش 3-1-0/8 56 56 56 1400/10/11
33 لاچین طلای گز ن دلشاد گلتاج یزدانی 2-0-0/8 58 58 58 1401/02/17
34 شاهکار شریفیان ن جادوسنجر سومبار 1-2-2/12 85 85 85 1401/02/02
35 جانان حسین زاده م قره گلوله غوغاگل جهان 1-0-1/6 55 55 55 1401/02/23
36 دانیار عظیمی ن روزگار گز آی من جعفری 3-0-0/16 49 49 49 1400/10/11
37 آی رز یلمه م رزان آی تکه 2-1-1/9 55 55 55 1400/09/11
38 آرش حسنی ن یلقوش گل غنچه حبیب ایشان 2-1-0/9 47 47 47 1401/01/31
39 آلپای رمضانی ن دلشاد آلتین کیک 1-5-0/11 67 67 67 1401/02/23
40 آیماز شیروان ن آتیلا گزل سرحد 1-0-1/7 62 62 62 1400/12/28
41 گل آی حبیب ایشان م فولاد سانار حبیب ایشان 1-2-1/9 64 64 64 1400/12/28
42 آرچمان گز م دلشاد گل امید 1-0-0/5 38 38 38 1401/02/17
43 سردار سلیم ن کولاک صحراقوش 0-0-1/6 54 54 54 1400/12/28
44 آذر سمند حیات سبز ن سمند ارغیان 0-0-1/6 60 60 60 1400/08/28
45 پهلوان گز ن ایران شاد بازرگان عالم آی 1-1-3/6 102 102 102 1400/11/03
46 تاخته رستم خانی م کولاک گل صنم 0-1-2/6 82 82 82 1401/01/31
47 هدیه سیاه پوش م آمیگو هنگامه 0-1-0/4 50 50 50 1400/08/28
48 سرو فام میر م سرو فایرهورس 0-0-1/3 56 56 56 1400/12/28
49 عشایر سیاهپوش ن آمیگو کهربا 0-1-0/4 54 54 54 1400/08/24
50 چیتا گز ن دلشاد مایسا نوری 2-2-1/7 78 78 78 1401/02/24
51 آشار ابیورد ن طوفان ابیورد گل طلای گلدی 0-1-0/3 50 50 50 1400/08/24
52 زلزله آرشیدا م طوفان گلن شاهین گل 0-0-1/4 48 48 48 1400/11/30
53 نیروانا مهر م امپراطوردریا آلتینای مهر 0-1-0/5 45 45 45 1400/09/04
54 آی ناز شیروان م کیمر پرنس 0-0-0/6 39 39 39 1400/09/04
55 کیوان قره تپه ن بایرام پولد پوران قره تپه 0-0-1/3 49 49 49 1400/11/30
56 اردلان امید ن آتیلا الدوزمعظمی 1-2-0/5 60 60 60 1400/11/30
57 افسون شهریار م طاغان روناک 1-0-0/4 46 46 46 1400/10/11
58 آیناز ابراهیمیان م یاشار حبیب ایشان شایلان حبیب ایشان 1-0-0/2 50 50 50 1400/10/04
59 آیراتین گز ن دلشاد مایسا نوری 0-0-1/4 67 67 67 1400/11/10
60 ساوچی ن کوه نور قره ماخر گوگ نژاد 0-0-1/7 47 47 47 1401/02/23
61 آناشید ۲ م شاهین صالحی مرجان نور 4-1-1/7 75 75 75 1401/02/23
62 ساواش منصوب ن رسا دلناز 0-0-1/2 72 72 72 1401/02/24
63 کی بد راز ن سراب نیلوفر فرهاد 1-0-0/6 44 44 44 1400/11/30
64 جانا وحدانی م دلشاد نازیلا 1-0-0/5 47 47 47 1401/02/17
65 اورهان بیک ن آتیلا یورش آشور 1-1-0/7 51 51 51 1401/02/23
66 کولی کلاته م دلشاد سیبل 0-0-2/4 79 79 79 1401/01/06
67 صحراگل م زمان خان گل یسیرگچن 1-0-5/8 103 103 103 1401/02/02
68 تایلان مهران ن سنان خان عالم آی 0-0-1/3 75 75 75 1400/11/30
69 صولت خان سام ن آتیلا آتوسا سرمدی 3-0-2/7 89 89 89 1401/02/02
70 دل دل شاد دشت بهشت ن دلدل2 گوهر شاد گنبد 2-0-0/8 55 55 55 1401/01/31
71 آدبیک ن کولاک گل جرن کاوه 0-2-1/5 70 70 70 1400/12/06
72 گل اوسر باسط م آتیلا مروارید اشرف اسلام 0-1-0/7 48 48 48 1401/01/31
73 الیف م دلدل2 پریشاد 0-0-0/4 40 40 40 1400/12/06
74 آی خان یزدانی ن روزگار گز اینان 0-1-0/3 61 61 61 1400/12/06
75 الماس بیک ن روزگار گز پرواز رحمان 0-0-0/3 35 35 35 1400/12/06
76 تنها م کوه نور گل گتیر 0-0-1/4 56 56 56 1400/12/21
77 تهمینه مهربان م قزل یلدز یلدیز گل 1-0-0/3 54 54 54 1400/12/06
78 دیاکو کلاته م دلدل2 یلدا کلاته 1-1-0/4 56 56 56 1400/12/28
79 سالار فکوری ن دلدل2 شاپرک 0-1-1/4 73 73 73 1401/02/24
80 صحرا گزل باسط م آتیلا جهان گزل گز 0-1-0/3 54 54 54 1400/12/06
81 طوفان امین ن کوه نور آیدن شیر 1-0-0/4 50 50 50 1400/12/28
82 هدیه کولاک م کولاک گل صنم 0-0-1/4 51 51 51 1400/12/28
83 یانار قوش ن سقرقوش ترجین کتول 1-0-0/3 44 44 44 1400/12/06
84 یوهان خادم م جقال بیک بهاره پژواک 0-1-0/3 55 55 55 1400/12/06
85 محک سعادت م کولاک گل اندام آشور 0-0-1/6 58 58 58 1401/02/23
86 گل چیتا م چیتا حبیب ایشان گل تکه 0-0-0/7 39 39 39 1400/12/14
87 خان ناز خان ن سرکش آلتن داغ 1-3-2/9 82 82 82 1401/02/24
88 سرو شادمیر م سرو شادلیق 1-0-1/3 60 60 60 1400/12/14
89 پهباد ن یلقوش آهو خانوم 0-0-1/3 58 58 58 1401/02/23
90 سیلور هورس ن بیلی ثریا هورس 0-0-1/3 59 59 59 1401/01/31
91 اسپارتاکوس ترکان ن سرو آتوسا 0-0-0/3 37 37 37 1400/12/28
92 آوش آراد ن هلاکوسنجر آماندا 1-2-0/5 58 58 58 1401/02/23
93 آلن صوفیان ن هلاکوسنجر کوپل قلیچی 1-1-0/4 60 60 60 1401/02/17
94 شهبد آریاسب یزدان ن باربد شیرات صحرا 0-1-0/7 48 48 48 1401/02/17
95 اصیلا ایزدی م طاغان سایلانار ایزدی 0-1-0/2 48 48 48 1400/12/28
96 مهربد ن آتیلا آی من جعفری 1-2-0/4 58 58 58 1401/02/17
97 خان بیگلر گز ن دلشاد جمال گزل2 0-1-1/2 71 71 71 1400/12/28
98 آی نام بصیر م سنان خان شاهین گل 0-1-0/3 55 55 55 1401/02/17
99 تورنادو امیرچلی م امپراطوردریا ترنج 0-1-0/4 50 50 50 1401/02/17
100 گل آی تکین م کوه نور آلمیرا 2 0-1-0/4 55 55 55 1400/12/28
101 تایگر فخری ن هدف آهوچی 0-0-1/5 60 60 60 1401/01/31
102 ناز قوش قلیچ خانی م سایلانر اشموعیل سور آی 0-0-1/5 63 63 63 1401/02/24
103 سروش مقیمی ن دلشاد آذر 0-1-0/5 57 57 57 1401/01/31
104 دل آرا راز م طوفان گلن پرند 0-0-0/5 35 35 35 1401/01/06
105 سلطان آق بند م یلقوش گل آق بند 0-0-0/4 42 42 42 1401/01/31
106 جانان سنجر م آمیگو هنگامه 0-0-0/4 47 47 47 1401/01/31
107 امیرسردارقلی پور ن اورال غیاثی نارگل چگینی 1-0-0/4 51 51 51 1401/01/31
108 قاچای ن هلاکوسنجر نورگزل 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/24
109 گونل مهدوی م روزگار سنجر ایران طلا 1-0-1/3 63 63 63 1401/02/23
110 مروه هلاکو م سراب ساریا 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/24
111 آی تکه ابیورد ن طوفان ابیورد گل طلای گلدی 0-1-0/1 65 65 65 1401/02/17
112 دایان رز ن اورال غیاثی آی تکه 0-0-1/1 62 62 62 1401/02/17
113 گل جودر م کولاک رعنای گیفان 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/17
114 آتاخان بیرجند ن خالر خان کمپانی 1-0-0/2 58 58 58 1401/02/23
115 دولت لی صوفیان ن دولتلی آهوترکمن 0-0-0/1 43 43 43 1401/02/17