Close

کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 43 43 43 1398/11/29
2 گریز پا م چهل ستون شیرخان 42 42 42 1398/11/29
3 مجیک وان ن حافظ رفیع سکیر گلیم 111 111 111 1398/10/07
4 مارسلو ن بی اس لورنزو غزال میلاد 55 55 55 1398/10/07
5 لیانشاه کبریا ن برفین زبیده 62 62 62 1398/08/11
6 معراج مفیدیان ن زلزله بیک چزابه 55 55 55 1398/10/07
7 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 86 86 86 1398/11/29
8 نریمان میریزد ن رهام بی بی بعلبک 81 81 81 1398/11/29
9 نوندشهریار ن براری رکسانا رفسنجان 64 64 64 1398/07/19
10 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 57 57 57 1398/11/21
11 نازپسر مدائن ن براری دیده چاووش 65 65 65 1398/11/13
12 مختار مطلق ن یافته غزل مطلق 52 52 52 1398/11/21
13 نور سوسنگرد ن سحاب شرمل 50 50 50 1398/11/29
14 ماهان گودرزی ن ضحاک موسوی دستانه 63 63 63 1398/11/13
15 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 50 50 50 1398/10/22
16 محشر شاه ن برفین هلیوم 51 51 51 1398/11/06
17 نواب خنجری ن براری رویا خنجری 67 67 67 1398/08/18
18 ماکیما طوس ن براری ختن بیک 83 83 83 1398/07/27
19 نواب شاه قیم ن حصین فرناز رام تفت 50 50 50 1398/08/04
20 نیک نام رفیع ن امیرسعدون فرنگیس رفیع 35 35 35 1398/08/18
21 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 69 69 69 1398/08/18
22 ماندگار توانا ن گرگ یاقوت لرستان 46 46 46 1398/08/18
23 ناصر روستا ن براری حمیرا یزد 78 78 78 1398/08/04
24 وارث ابوذر ن هماورد خندق شموسی 48 48 48 1398/11/21
25 ویس بابا اقبالی ن براری سکرگلیم 116 116 116 1398/10/07
26 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 55 55 55 1398/08/18
27 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 41 41 41 1398/10/07
28 ویلیام وکیلی ن ای جی تواب بیضا 83 83 83 1398/10/07
29 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 113 113 113 1398/10/07
30 وشن تاف ن براری زیتون 100 100 100 1398/11/29
31 سونایس اچ بی م مورهیب سوکاتا کوزاک 91 91 91 1398/08/04
32 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 115 115 115 1398/11/13
33 نمر آل شویرد ن زلزله بیک شمس آل شویرد 71 71 71 1398/11/29
34 نیاوش ثمین تفت ن مسعودددکور خیربانو 60 60 60 1398/07/19
35 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 77 77 77 1398/07/27
36 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 110 110 110 1398/10/07
37 نارینو شمسی ن براری توکاتالینا 119 119 124 1398/10/07
38 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 63 63 63 1398/11/29
39 وردان شاه سلطان م براری گلوریا رفیع 47 47 47 1398/11/29
40 ویهان کویر ن براری قدم خیر بیک 50 50 50 1398/10/07
41 وسوسه دنیا م مسعودددکور دنیا آذر 75 75 75 1398/08/11
42 ولوله شریفی م براری درسا حکیم 69 69 69 1398/08/18
43 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 77 77 77 1398/10/07
44 وسترن رشید ن براری جلیلا 82 82 82 1398/11/13
45 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 86 86 86 1398/08/04
46 وینتر بوی ن براری خرامان آذربایجان 60 60 60 1398/10/07
47 وایپر آل شویرد ن اسد دنیای زرگان 44 44 44 1398/11/29
48 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 49 49 49 1398/08/04
49 وفادار میرزا م براری دماوند غمخوار 71 71 71 1398/10/07
50 وال دراما خان ن براری سیزاردا 97 97 97 1398/11/29
51 ویرانگر شریفی ن براری کرشمه شریفی 67 67 67 1398/10/07
52 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 56 56 56 1398/11/22
53 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 82 82 82 1398/10/07
54 والی پاشا دهقانپور ن مسعودددکور هیلدا 52 52 52 1398/10/07
55 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا وحیدی منش 64 64 64 1398/07/27
56 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 95 95 95 1398/10/07
57 لینا بهزادی م ام ال ایکسکویزیت ویسانا 56 56 56 1398/11/21
58 یاقوت میرزا ن گرگ غزاله ایساتیس 51 51 51 1398/11/21
59 یاکوزا رشید ن براری رکساناویس 56 56 56 1398/11/29
60 یکران رشید م براری فرهانه رشید 60 60 60 1398/08/04
61 ودود اشرف ن براری شاه خاتون 65 65 65 1398/08/04
62 یاشورا افشار ن براری لایکا 75 75 75 1398/11/29
63 یاتان خان ن براری فاهور 97 97 97 1398/11/29
64 یکه تاز حسین آباد ن براری یوفراط 127 127 127 1398/10/07
65 یوشی تا سردار یزد ن براری کاترین گلاری 85 85 85 1398/07/19
66 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 48 48 48 1398/11/29
67 یونی ورس ن براری شاه خاتون 56 56 56 1398/10/07
68 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 116 116 116 1398/11/13
69 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 95 95 95 1398/08/04
70 ولوله چلچله ن براری چلچله سعدی 58 58 58 1398/08/04
71 گویدو ترسک ن واسیلی گولاندیا 120 120 120 1398/10/07
72 یانگوم رشید م براری گوانجی 63 63 63 1398/11/29
73 ماهور ال بری ن علی شا ال بری رزیتا 57 57 57 1398/11/21
74 یاشار آقا بابایی ن براری رودابه اردکان 66 66 66 1398/10/07
75 یورش خان وکیلی ن میجر بیضا 67 67 67 1398/08/18
76 وحشت نصیری ن نار جزیره مجنون 38 38 38 1398/10/07
77 یاغی مدائن ن مسعودددکور مدائن 64 64 64 1398/08/04
78 یلمان شاهدیه ن براری لعیا میرجلیلی 35 35 35 1398/10/07
79 یونیک سردار یزد ن قائم مقام کراسنیا سردار 60 60 60 1398/08/18
80 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 59 59 59 1398/10/07
81 یومینا کمیل م قائم مقام آمو روسی 42 42 42 1398/10/07
82 یورش رضایی ن مسعودددکور لعبت رضایی 50 50 50 1398/10/22
83 وانیک میبد ن منیرالزبیر دنیا مشیر 42 42 42 1398/10/07
84 یولیا ای تی م روهام میر یزد سکیر گلیم 73 73 73 1398/07/27
85 والریو بیک م مسعودددکور تیسفون 65 65 65 1398/10/07
86 یانا سردار یزد م براری سوسیانا سردار 42 42 42 1398/08/18
87 یارین عشیره م اموشن رومین 62 62 62 1398/08/18
88 یوهانا سردار ن براری شاه بانو یزد 105 105 105 1398/08/04
89 ویکسر دانیال اشکذر ن براری پگاه 53 53 53 1398/08/18
90 آورون ترسک ن نونیوس آزارینا 114 114 114 1398/08/04
91 نیل افرا م د هس نیل اینسی پیت 65 65 65 1398/08/11
92 یار بابا بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 54 54 54 1398/10/07
93 یارتا مقدم ن گونالوپ تومرس کلارا تومرس 55 55 55 1398/08/04
94 نریمان خزایی ن براری زمزم الرفیع 48 48 48 1398/11/21
95 ویگن بهروزی ن رامسس رشیدی گلنوش بهروزی 65 65 65 1398/11/29
96 یوشیتا وکیلی م قائم مقام شیدا 53 53 53 1398/11/21
97 نشوان هور م پرلان الخاویر الجاوا 56 56 56 1398/11/29
98 نجمه شهاب م گرگ غزوه شهاب 66 66 66 1398/10/07
99 یاسان شاه ن گمر حایط شهلا حسینی 60 60 60 1398/11/21
100 وارسته رضایی م گرگ بنت نزهه 62 62 62 1398/10/07
101 یزداد امینی ن براری گلشید میر یزد 53 53 53 1398/11/29
102 یارین رشید م براری دنیا بروجرد 73 73 73 1398/11/29
103 یویو شریفی م براری درسا حکیم 70 70 70 1398/08/18
104 یام پوتیس م براری شاهزاده خانم 58 58 58 1398/07/27
105 ایرانشاه کاکا ن فراری پریسا خوزستان 67 67 67 1398/07/27
106 ناپلئون ترسک ن نونیوس نارنیا 86 86 86 1398/08/04
107 یولیا کویر م مسعودددکور قدم خیر بیک 50 50 50 1398/08/04
108 یوتاب شیردل م بی اس لورنزو دالاهو رفیع 51 51 51 1398/10/07
109 ویشکا کیا م زلزله بیک تابان 63 63 63 1398/07/27
110 یوتاب رشید م براری جلیلا 68 68 68 1398/08/18
111 آبسالون ترسک ن نیومارکت آزارینا 133 133 133 1398/10/07
112 یاربانو رشید م براری گلشن بنت هماورد 55 55 55 1398/08/04
113 آشن تاف م شکارابن سانادیوا فهیمه 62 62 62 1398/11/29
114 یلان امینی ن براری پادریا بای موراسونه 72 72 72 1398/08/18
115 ودادعلیا ن ویدو فرخنده بیک 56 56 56 1398/10/07
116 وارث خان عباد ن دژسیف شیلا عباد 39 39 39 1398/10/07
117 ارتش قنبری ن ایم سوت فیلیسیتی 67 67 67 1398/11/29
118 آلیشا bts م زلس فرد کاترینا 76 76 76 1398/11/29
119 آتنارضاییان م واک دلاین پریوت لیوایا 75 75 75 1398/11/21
120 آرتاک لرستان ن براری لینداسلیم 62 62 62 1398/11/13
121 یاور رضایی ن کوشا رضایی کرکس رضایی 52 52 52 1398/11/21
122 آدولف گوانجی ن ایم سوت لیلی گوانجی 63 63 63 1398/11/13
123 یزدان روستا ن براری رودابه میر یزد 55 55 55 1398/08/04
124 آکواریوم BTS ن زلس فرد بابلا 78 78 78 1398/12/04
125 نوریف امیرا ن براری چیترا 55 55 55 1398/08/11
126 ماتریکس سردار یزد ن قجری شاه بانو یزد 35 35 35 1398/10/07
127 اهواز آل شویرد ن وصف صده بنت هپی 63 63 63 1398/11/21
128 آگوک آریاسب ن واک دلاین پولیا دورا 71 71 71 1398/11/06
129 یامین مریدی ن چیره لعیا نیری 56 56 56 1398/10/22
130 یثرب شَموسی ن لبنان جاسم پور فرات شموسی 61 61 61 1398/10/29
131 یانگو ناصری ن واک دلاین جلاله 61 61 61 1398/11/29
132 وانیا کایراه ن ترابادور اجی پیشین 52 52 52 1398/11/06
133 ولید دارخوین ن دیوان فردوس هلاکو 63 63 63 1398/11/13
134 یوزپلنگ بویر احمد ن قائم مقام خالصه رضایی 76 76 76 1398/11/06
135 یزداد پهلوان ن زکریا هلاکو خورشید 73 73 73 1398/11/29
136 آرنیکا شریفی م المنیر کرشمه شریفی 63 63 63 1398/11/21
137 آتشکده مدائن م فیصل بیک رویای مدائن 57 57 57 1398/11/21
138 یمن م لیث بهزادی فایزه 62 62 62 1398/11/06
139 گلستان حمامی ن هماورد هلیله 51 51 51 1398/11/21
140 وُدای ناصری ن کهکشان ریحانه حایط 46 46 46 1398/11/21
141 اسمره دجله م دجله کردان گلاویژ 51 51 51 1398/11/21
142 نشاب شریفی ن سردار ملی غزاله شریفی 55 55 55 1398/11/21
143 یل یل غزال ن لیث بهزادی غزاله شهاب 60 60 60 1398/11/29
144 یاسر خان ن فراری حسام کبریا 55 55 55 1398/11/13
145 آسنا ایلخان م نوبل رضایی لیلا ناز رضایی 61 61 61 1398/11/29
146 یانا رشید م براری دلارام 57 57 57 1398/11/29
147 یکه ناز مدائن م مسعودددکور رویای مدائن 61 61 61 1398/11/21
148 اترابان علیزاده ن زلس فرد آلتولون 67 67 67 1398/11/21
149 آمون ناصری ن لاهوت شوشتر کرشمه موسوی 52 52 52 1398/11/29
150 آبان عباس ن فراری حسام چیله مراغه 62 62 62 1398/11/29
151 یادگار مدائن م براری گشسب بانو مدائن 56 56 56 1398/11/29
152 ایوان مدائن م اسد مدائن 63 63 63 1398/11/29
153 آگر مدائن م واک دلاین کشکان مدائن 65 65 65 1398/11/21
154 ناب شاپور خواست ن کهکشان فِرِده 63 63 63 1398/11/13
155 القمر لویمی م زلس فرد آنجسلیم 55 55 55 1398/11/13
156 ناتی کیان ن اف اس بنگالی بی اس پاچینا 47 47 47 1398/11/21
157 یاس توحیدی مهر م اف اس بنگالی گیشا ارغوان 58 58 58 1398/11/29
158 آمازلس م زلس فرد آمازونیک 78 78 78 1398/11/29
159 امیر شادگان ن حُر بوبالُده خیر سعادت 56 56 56 1398/11/13
160 وَقار عقیلی ن منار ماهرخ 70 70 70 1398/11/29
161 یوشیتا جهانی م حدنان خونیا 55 55 55 1398/11/29
162 اسلحه آل شویرد ن ایم سوت پاسادوبل تی 64 64 64 1398/11/21
163 مهیب خنیفر ن اس اس مرصال حریررخ 58 58 58 1398/11/29
164 آذرخش ن فراری حسام گیسو شرفی 45 45 45 1398/11/21
165 آگر حسام ن واک دلاین ضُحا 60 60 60 1398/11/29
166 استار دیانا م واک دلاین استاریدا 69 69 69 1398/11/29
167 وینگادا الماس ن ترابادور گلوریا حصین 62 62 62 1398/11/29