Close

کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 56 56 56 1399/06/29
2 گریز پا م چهل ستون شیرخان 42 42 42 1398/11/29
3 لیث بیگ ن پازن لرستان جهاده فلاحیه 46 46 46 1399/06/15
4 میثاق ایساتیس ن خیام رفیع قره ایساتیس 46 46 46 1399/06/29
5 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 86 86 86 1398/11/29
6 نریمان میریزد ن رهام بی بی بعلبک 81 81 81 1398/11/29
7 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 57 57 57 1398/11/21
8 نازپسر مدائن ن براری دیده چاووش 65 65 65 1398/11/13
9 مختار مطلق ن یافته غزل مطلق 52 52 52 1398/11/21
10 نور سوسنگرد ن سحاب شرمل 50 50 50 1398/11/29
11 ماهان گودرزی ن ضحاک موسوی دستانه 63 63 63 1398/11/13
12 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 50 50 50 1398/10/22
13 محشر شاه ن برفین هلیوم 51 51 51 1398/11/06
14 نیک بانوخو م منیرالزبیر خان جان رفیع 35 35 35 1399/06/29
15 ناخدا رفیع ن امیرسعدون رنگین کمان رفیع 66 66 66 1399/06/22
16 وارث ابوذر ن هماورد خندق شموسی 48 48 48 1398/11/21
17 آی سوذاکر تفت م مسعودددکور زمانه 80 80 80 1399/06/29
18 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 53 53 53 1399/06/29
19 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه بیک 39 39 39 1399/06/29
20 وشن تاف ن براری زیتون 100 100 100 1398/11/29
21 والاس رشید ن براری السمیرا 89 89 89 1399/06/29
22 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 115 115 115 1398/11/13
23 نمر آل شویرد ن زلزله بیک شمس آل شویرد 71 71 71 1398/11/29
24 ویکتور گلاری ن تبوک دردانه یزد 65 65 65 1399/06/15
25 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 63 63 63 1398/11/29
26 وردان شاه سلطان م براری گلوریا رفیع 47 47 47 1398/11/29
27 ویهان کویر ن براری قدم خیر بیک 50 50 50 1398/10/07
28 وسترن رشید ن براری جلیلا 82 82 82 1398/11/13
29 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 86 86 86 1398/08/04
30 وایپر آل شویرد ن اسد دنیای زرگان 44 44 44 1398/11/29
31 وامق بهنور ن براری شکوه مهر 49 49 49 1398/08/04
32 وال دراما خان ن براری سیزاردا 91 91 91 1399/06/29
33 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 56 56 56 1398/11/22
34 والی پاشا دهقانپور ن مسعودددکور هیلدا 52 52 52 1398/10/07
35 ویکتوریا وحیدی م براری رزیتا وحیدی منش 60 60 60 1399/06/29
36 لینا بهزادی م ام ال ایکسکویزیت ویسانا 56 56 56 1398/11/21
37 یاقوت میرزا ن گرگ غزاله ایساتیس 51 51 51 1398/11/21
38 یاکوزا رشید ن براری رکساناویس 70 70 70 1399/06/22
39 یاشورا افشار ن براری لایکا 73 73 73 1399/06/22
40 یوز BTS ن دیو عامر گلامور دولوپ 100 100 100 1399/06/22
41 یاتان خان ن براری فاهور 97 97 97 1398/11/29
42 یکه تاز حسین آباد ن براری یوفراط 127 127 127 1398/10/07
43 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 48 48 48 1398/11/29
44 یوتا پارسه م براری گراناز 53 53 53 1399/06/29
45 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 116 116 116 1398/11/13
46 یوشیتا سرچشمه م براری فرح ایساتیس 56 56 56 1399/06/29
47 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 95 95 95 1399/06/22
48 یانگوم رشید م براری گوانجی 63 63 63 1399/06/15
49 یزدین ابهت ن براری فریال پارسیان 62 62 62 1399/06/22
50 ماهور ال بری ن علی شا ال بری رزیتا 57 57 57 1398/11/21
51 یاشار آقا بابایی ن براری رودابه اردکان 63 63 63 1399/06/22
52 یاقوت سالار ن براری اچ او سلینا 58 58 58 1398/06/15
53 یثرب تیر ن تریستین بی پی فریاد تفت 46 46 46 1399/06/15
54 وصال شکاری م براری فرنگیس ویس 55 55 55 1399/06/15
55 یونیک سردار یزد ن قائم مقام کراسنیا سردار 60 60 60 1398/08/18
56 یزدگرد غمخوار ن شارلی سوزان 60 60 60 1399/06/15
57 یورش رضایی ن مسعودددکور لعبت رضایی 50 50 50 1398/10/22
58 یوهانا سردار ن براری شاه بانو یزد 105 105 105 1398/08/04
59 آورون ترسک ن نونیوس آزارینا 110 110 110 1399/06/29
60 یار بابا بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 54 54 54 1398/10/07
61 نریمان خزایی ن براری زمزم الرفیع 48 48 48 1398/11/21
62 ویگن بهروزی ن رامسس رشیدی گلنوش بهروزی 65 65 65 1398/11/29
63 یوشیتا وکیلی م قائم مقام شیدا 53 53 53 1398/11/21
64 نشوان هور م پرلان الخاویر الجاوا 56 56 56 1398/11/29
65 یاسان شاه ن گمر حایط شهلا حسینی 60 60 60 1398/11/21
66 ویشتاسب روستا ن فراری مجرب غزاله نوق 48 48 48 1399/06/15
67 یزداد امینی ن براری گلشید میر یزد 53 53 53 1398/11/29
68 یارین رشید م براری دنیا بروجرد 73 73 73 1398/11/29
69 آمبردراگون ن براری کتایون میراسد 54 54 54 1399/06/29
70 یوتاب شیردل م بی اس لورنزو دالاهو رفیع 49 49 49 1399/06/15
71 آی سودا سالار م زلس فرد لیلی مصدق 76 76 76 1399/06/15
72 آدارایل bts ن زلس فرد گلامور دولوپ 98 98 98 1399/06/29
73 آبسالون ترسک ن نیومارکت آزارینا 126 126 126 1399/06/29
74 یاربانو رشید م براری گلشن بنت هماورد 55 55 55 1398/08/04
75 آشن تاف م شکارابن سانادیوا فهیمه 62 62 62 1398/11/29
76 آفرین امینی م بن عامر فرنوش افشار 46 46 46 1399/06/29
77 ارس سلطان سهیل ن بن عامر شیرین سلطان سهیل 73 73 73 1399/06/22
78 عامرسهیل ن بن عامر فردوس سهیل 73 73 73 1399/06/29
79 آنیتا زاده میر م زلس فرد رومینا 66 66 66 1399/06/15
80 ارتش قنبری ن ایم سوت فیلیسیتی 67 67 67 1398/11/29
81 آلیشا bts م زلس فرد کاترینا 76 76 76 1399/06/22
82 آتنارضاییان م واک دلاین پریوت لیوایا 75 75 75 1398/11/21
83 آروگیت حسین اباد ن واک دلاین سلواگیا 70 70 70 1399/06/29
84 آفرودیل ن زلس فرد نوران سلطان 60 60 60 1399/06/29
85 آرسن سردار ن براری شاه بانو یزد 68 68 68 1399/06/22
86 آدر نالین وکیل ن زلس فرد مهری ماه 64 64 64 1399/06/15
87 آرتاک لرستان ن براری لینداسلیم 62 62 62 1398/11/13
88 الماس سرخ نصیری ن زلس فرد شورآفرین 62 62 62 1399/06/29
89 یادگار روستا ن فراری مجرب غزاله نوق 55 55 55 1399/06/29
90 یاور رضایی ن کوشا رضایی کرکس رضایی 52 52 52 1398/11/21
91 آدولف گوانجی ن ایم سوت لیلی گوانجی 63 63 63 1398/11/13
92 آمستردام خو م بن عامر ملوس بانو 56 56 56 1399/06/29
93 آس سلطان ن زلس فرد کوکسی سلطان 75 75 75 1399/06/29
94 اهواز آل شویرد ن وصف صده بنت هپی 63 63 63 1398/11/21
95 آران پارسیا ن کازبک آکسایا 65 65 65 1399/06/22
96 آگوک آریاسب ن واک دلاین پولیا دورا 71 71 71 1398/11/06
97 اسرار حکیم یزد م واک دلاین خیزران حکیم یزد 60 60 60 1399/06/15
98 یامین مریدی ن چیره لعیا نیری 56 56 56 1398/10/22
99 یثرب شَموسی ن لبنان جاسم پور فرات شموسی 61 61 61 1398/10/29
100 یانگو ناصری ن واک دلاین جلاله 61 61 61 1398/11/29
101 وانیا کایراه ن ترابادور اجی پیشین 52 52 52 1398/11/06
102 ولید دارخوین ن دیوان فردوس هلاکو 63 63 63 1398/11/13
103 یوزپلنگ بویر احمد ن قائم مقام خالصه رضایی 76 76 76 1398/11/06
104 یزداد پهلوان ن زکریا هلاکو خورشید 73 73 73 1398/11/29
105 آرنیکا شریفی م المنیر کرشمه شریفی 63 63 63 1398/11/21
106 آتشکده مدائن م فیصل بیک رویای مدائن 57 57 57 1398/11/21
107 یمن م لیث بهزادی فایزه 62 62 62 1398/11/06
108 گلستان حمامی ن هماورد هلیله 51 51 51 1398/11/21
109 وُدای ناصری ن کهکشان ریحانه حایط 46 46 46 1398/11/21
110 اسمره دجله م دجله کردان گلاویژ 51 51 51 1398/11/21
111 نشاب شریفی ن سردار ملی غزاله شریفی 55 55 55 1398/11/21
112 یل یل غزال ن لیث بهزادی غزاله شهاب 60 60 60 1398/11/29
113 یاسر خان ن فراری حسام کبریا 55 55 55 1398/11/13
114 آسنا ایلخان م نوبل رضایی لیلا ناز رضایی 61 61 61 1398/11/29
115 یانا رشید م براری دلارام 57 57 57 1398/11/29
116 یکه ناز مدائن م مسعودددکور رویای مدائن 61 61 61 1398/11/21
117 اترابان علیزاده ن زلس فرد آلتولون 100 100 100 1399/06/29
118 آمون ناصری ن لاهوت شوشتر کرشمه موسوی 52 52 52 1398/11/29
119 آبان عباس ن فراری حسام چیله مراغه 62 62 62 1398/11/29
120 یادگار مدائن م براری گشسب بانو مدائن 56 56 56 1398/11/29
121 ایوان مدائن م اسد مدائن 63 63 63 1398/11/29
122 آگر مدائن م واک دلاین کشکان مدائن 65 65 65 1398/11/21
123 ناب شاپور خواست ن کهکشان فِرِده 63 63 63 1398/11/13
124 القمر لویمی م زلس فرد آنجسلیم 55 55 55 1398/11/13
125 ناتی کیان ن اف اس بنگالی بی اس پاچینا 47 47 47 1398/11/21
126 یاس توحیدی مهر م اف اس بنگالی گیشا ارغوان 58 58 58 1398/11/29
127 آمازلس م زلس فرد آمازونیک 78 78 78 1398/11/29
128 امیر شادگان ن حُر بوبالُده خیر سعادت 56 56 56 1398/11/13
129 وَقار عقیلی ن منار ماهرخ 70 70 70 1398/11/29
130 یوشیتا جهانی م حدنان خونیا 55 55 55 1398/11/29
131 اسلحه آل شویرد ن ایم سوت پاسادوبل تی 64 64 64 1398/11/21
132 مهیب خنیفر ن اس اس مرصال حریررخ 58 58 58 1398/11/29
133 آذرخش ن فراری حسام گیسو شرفی 45 45 45 1398/11/21
134 آگر حسام ن واک دلاین ضُحا 60 60 60 1398/11/29
135 استار دیانا م زلس فرد استاریدا 69 69 69 1399/06/22
136 وینگادا الماس ن ترابادور گلوریا حصین 62 62 62 1398/11/29
137 فریا د فاست م د هس ایچا ال ملس 133 133 133 1399/06/29
138 آنجلا ایساتیس م بن عامر چشمک عبد 65 65 65 1399/06/15
139 آیس ن ایم سوت فرحناز پایدار 52 52 52 1399/06/22
140 مای آنچر ن نیتون ترسک وانا بی لاکی ترسک 75 75 75 1399/06/29
141 یاورمیردهقان م ایگلزوینگز زرنگون 81 81 81 1399/06/22
142 آریاناز سهیل م بن عامر بیاض آی 65 65 65 1399/06/29
143 آیسل هاتون م اوجان بی جومرلی 110 110 110 1399/06/29