Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 بای بای ن مای جوی 22بهمن 118 118 118 1398/09/09
2 پیربابا ن تریفیک چلنج طلای بندر 126 126 126 1398/09/09
3 دراگل م پوملاتو دلار 73 73 73 1398/12/01
4 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 113 113 118 1398/12/03
5 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 40 40 40 1398/10/14
6 کوانتوم ن گلد اسفینکس ونیز 75 75 75 1398/11/19
7 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 93 93 93 1398/11/12
8 گلدتیک م گلد اسفینکس اسپانتیک 40 40 40 1398/12/03
9 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 95 95 95 1398/09/09
10 آکام ن کینگ او دسان کبرا 116 116 116 1398/12/03
11 آرشا ن آگوگ یولیا 75 75 75 1398/11/04
12 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 106 106 106 1398/12/03
13 ماکان م والاس ساقی 111 111 111 1398/10/27
14 لندی ن والاس مهاسانا 108 108 108 1398/11/19
15 انجوی ن مای جوی جردن 73 73 73 1398/11/12
16 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 79 79 79 1398/10/27
17 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 66 66 66 1398/10/27
18 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 84 84 84 1398/10/27
19 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 135 135 130 1398/10/27
20 تامارا م تریفیک چلنج هورا 109 109 109 1398/10/27
21 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 82 82 82 1398/11/12
22 کارولین م پرایوت اجندا کان تاچ 70 70 70 1398/09/16
23 اریس م پرایوت اجندا حیران 82 82 82 1398/10/06
24 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 77 77 77 1398/11/04
25 ایلیا ن تاواش رادیکا 78 78 78 1398/10/13
26 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 79 79 84 1398/11/05
27 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 54 54 54 1398/12/01
28 طاهانور ن المرام صوفیا2 81 81 81 1398/10/06
29 طهران م تریفیک چلنج وی وین 53 53 53 1398/11/19
30 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 115 115 128 1398/12/03
31 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 61 61 61 1398/11/19
32 سامین ن تاواش گل وین 108 108 108 1398/11/19
33 سام ن تاواش پیشرو 67 67 67 1398/09/09
34 لادی هانی ن جانادل هانیه 52 52 52 1398/11/04
35 آژدر ن تاواش سیلوانا 81 81 81 1398/10/27
36 لان زا ن لاو د کاز غنچه 56 56 56 1398/09/23
37 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 100 100 100 1398/09/02
38 تاسارا م لهن گرین فراری 68 68 68 1398/11/19
39 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 82 82 82 1398/11/04
40 گل آی نور م بوکی تو آی نور 83 83 83 1398/10/27
41 عروس بندر م ابوریجینی طلای بندر 99 99 99 1398/11/19
42 کروم ن تریفیک چلنج ایده آل 88 88 88 1398/10/27
43 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 92 92 92 1398/11/12
44 آی گل م ابوریجینی گری ناز 52 52 52 1398/10/06
45 من بولت ن لاو د کاز انیس 88 88 88 1398/12/03
46 هاکتان ن القاسی خوش ناز 108 108 108 1398/12/03
47 مامبو م تریفیک چلنج کبرا 122 122 122 1398/12/03
48 جی پیک 2 م ابوریجینی جی پیک 73 73 73 1398/11/04
49 چشم آبی م القاسی سلویه 108 108 108 1398/09/02
50 لرد ناز م برق ریبا 58 58 58 1398/09/02
51 ایل آی 2 م المرام هستی 65 65 65 1398/11/04
52 ملسه م لاو د کاز مرسده 63 63 63 1398/11/12
53 راک بوی ن راک ست شارلوت 49 49 49 1398/09/09
54 حلما م کینگ او دسان ملمنا 56 56 56 1398/10/06
55 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 104 104 104 1398/10/06
56 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 80 80 80 1398/11/12
57 وی واش ن تاواش وی وین 58 58 58 1398/10/13
58 ملکه جهان م دارنل سکرت تیا 58 58 58 1398/10/06
59 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 70 70 70 1398/11/04
60 هیراد خان ن پوملاتو صبا بانو 35 35 35 1398/10/27
61 آلباتروس م بلی ریور بی باک2 66 66 66 1398/10/27
62 سای دریم م پرشین دریم بالسای 65 65 65 1398/09/30
63 شیمبو ن پایدار ژیوانا 75 75 75 1398/11/19
64 داشقین ن ابوریجینی درنام 70 70 70 1398/12/01
65 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 77 77 77 1398/11/19
66 ماه تی تی نظرخانی م مای جوی ستاره نظرخانی 52 52 52 1398/10/27
67 گلد وینر م گلد اسفینکس وینر 54 54 54 1398/05/26
68 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 64 64 64 1398/12/01
69 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 79 79 79 1398/11/12
70 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1398/10/06
71 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 50 50 50 1398/09/30
72 هورس وین م اسپشیال باند سلامت 50 50 50 1398/11/19
73 گلدن کاپ 2 م ابوریجینی مایا 54 54 54 1398/10/13
74 شیرین م پایدار شین تیا 91 91 91 1398/09/16
75 تاپیک ن لاکی رانر یادگار قهرمان 62 62 62 1398/10/13
76 لتسی م جنرال سایت ژاکلین 4 39 39 39 1398/09/02
77 دوبلین ن برق کاتلین 81 81 81 1398/11/04
78 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 59 59 59 1398/11/19
79 دازی ن بوکی تو داز ایلم 61 61 61 1398/11/04
80 نازقورام م تاواش نازنوشین 89 89 89 1398/12/01
81 گل گندم م ادن ولد گندم 85 85 85 1398/12/01
82 کی دو ن تاواش شاریس 75 75 75 1398/12/01
83 عروس ناز م لاو د کاز نیکیتا 60 60 60 1398/12/01
84 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 70 70 70 1398/11/04
85 کادنزا ن تاواش بانی 71 71 71 1398/11/04
86 دیبالا ن مای جوی جهان آفرین 94 94 94 1398/09/16
87 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 72 72 72 1398/10/27
88 لاولی شیروان م پرشین دریم رخسانا 64 64 64 1398/09/23
89 گل نسا م اسپشیال باند نسا 48 48 48 1398/10/06
90 نیوگل م بوکی تو نیوشا 61 61 61 1398/11/04
91 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1398/11/12
92 پرنسکی م پرنس آرچ رومانسکی 52 52 52 1398/09/23
93 ردوینز ن لاو د کاز کرونا 82 82 82 1398/11/04
94 حریف ن المرام برگوت 107 107 107 1398/11/19
95 وال دایور استار م بوکی تو استارناز 64 64 64 1398/10/06
96 زیبای بندر م مای جوی لیپار 80 80 80 1398/10/06
97 جالی جامپر ن فوبو اسمارت 69 69 69 1398/12/01
98 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 91 91 91 1398/10/13
99 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 72 72 72 1398/09/30
100 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 55 55 55 1398/10/14
101 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 62 62 62 1398/09/16
102 باگرو ن ادن ولد لولیتا 45 45 45 1398/10/06
103 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 60 60 60 1398/09/30
104 ویس ناز م برق کاترینا1 67 67 67 1398/12/01
105 سوژه م مای جوی آی آرا 67 67 67 1398/08/18
106 ترزا م کینگ او دسان دازناز 62 62 62 1398/10/13
107 رد لیدی م ادن ولد الکام قرق 69 69 69 1398/12/01
108 ناز نازنین م راک ست نازنین2 40 40 40 1398/10/14
109 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 50 50 50 1398/11/19
110 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 60 60 60 1398/11/19
111 کوبی لاس ن بوکی تو زیبال 47 47 47 1398/10/27
112 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 60 60 60 1398/10/13
113 اکو شیک م پرشین دریم دوربن 78 78 78 1398/11/04
114 مای گل م بوکی تو دازگلم 50 50 50 1398/10/06
115 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 79 79 79 1398/12/01
116 آی نور مهرانی م آلبرت بلوند هورس 70 70 70 1398/12/01
117 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 93 93 93 1398/11/12
118 پریمات م پریمووالنتینو مادمازل 70 70 70 1398/11/04
119 ادن لای ن ادن ولد نیلای 65 65 65 1398/11/04
120 گل آی جان م القاسی انم جان 45 45 45 1398/11/19
121 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 71 71 71 1398/10/06
122 الی زیبا م المرام استارواز 70 70 70 1398/12/01
123 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1398/09/30
124 عروس گنبد م لاو د کاز ایلنازخانم 53 53 53 1398/12/01
125 گل آترینه م مناضل آترینه 45 45 45 1398/10/06
126 پانیک م المرام پیچک 60 60 60 1398/11/04
127 پیشانی سفید م بلی ریور ژوکوند 60 60 60 1398/11/04
128 سیرانوش م المرام کاندولیزا 65 65 65 1398/11/12
129 آی تیک م لاکی رانر داز راضیه 55 55 55 1398/12/01
130 بلک ویند م تاواش گلد فیور 105 105 105 1398/10/27
131 اسکای فیس ن اسپشیال باند آی سا 66 66 66 1398/11/04
132 گل هلدی م وایلد دزرت هلدی تاپ 82 82 82 1398/09/23
133 استینگر م المرام غنچه 85 85 85 1398/12/01
134 طلا م پرشین دریم بادلی قدم 96 96 96 1398/10/27
135 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 80 80 80 1398/11/12
136 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 67 67 67 1398/11/19
137 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 80 80 80 1399/04/19
138 شیلی فیلیزه م تینکرتاون عالم جهان 73 73 73 1399/04/14
139 سیمبر سیتی م سیتی لیدر سلامت 76 76 76 1398/11/19
140 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 50 50 50 1398/09/23
141 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 88 88 88 1398/12/01
142 جنتلمن ن تاواش درفام 75 75 75 1399/04/14
143 تکنو م هج کول داز ایلم 74 74 74 1398/12/01
144 کاپولا2 م کینگ او دسان ماه بالام 68 68 68 1399/04/14
145 سای هیل ن دانهیل بالسای 70 70 70 1399/04/14
146 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 87 87 87 1398/11/04
147 فرگل م بوکی تو فرانک 64 64 64 1398/12/01
148 تاوانورا ن تاواش گون نورا 107 107 107 1398/12/03
149 آل نوش م بوکی تو دازمهین 63 63 63 1399/04/14
150 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 70 70 70 1399/04/19
151 سیلاس 2 ن لاکی رانر ایندین رز 39 39 39 1398/12/03
152 دلبرم م القاسی دلبر 66 66 66 1398/11/04
153 بست مارال م تاواش درنام 64 64 64 1399/04/14
154 هانده م ادن ولد والونیا 83 83 83 1398/10/21
155 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 64 64 64 1399/04/19
156 می هان ن القاسی ریوسی 79 79 79 1398/12/01
157 هیرمان ن لاکی رانر سپیده2 45 45 45 1398/07/20
158 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 50 50 50 1399/04/14
159 کینگ من ن لیبرمن رکسانه 62 62 62 1399/04/14
160 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 87 87 87 1398/10/07
161 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 73 73 73 1398/12/03
162 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 62 62 62 1399/04/21
163 دونگا ونوش ن سیتی لیدر یادگارآق مایه 70 70 70 1398/12/03
164 شولک ن متوهج چیوا 73 73 73 1398/12/01
165 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 72 72 72 1399/04/14
166 جان یلمه ن بوکی تو بانو شتاب 39 39 39 1398/11/12
167 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 58 58 58 1399/04/14
168 سنابل م تاواش میترا 69 69 69 1399/04/14
169 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 68 68 68 1399/04/14
170 اشکیا ن آنتولوژی هاریکا 50 50 50 1399/04/14
171 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 60 60 60 1399/04/14
172 های بات م کینگ او دسان آرزوحاجی مراد 63 63 63 1399/04/19
173 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 66 66 66 1398/11/19
174 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 81 81 81 1399/04/14
175 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 71 71 71 1398/12/01
176 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 55 55 55 1399/04/14
177 فرح م سیتی لیدر نوند 72 72 72 1399/04/14
178 آلقر ن لاکی رانر شالیز 45 45 45 1398/10/06
179 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 70 70 70 1399/04/14
180 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 68 68 68 1398/11/12
181 یومای لووا م تاواش نازی ناز 70 70 70 1398/12/03
182 ابریشم م لاو د کاز کان تاچ 65 65 65 1399/04/14
183 رگنار ن جانادل کوچولو 80 80 80 1398/12/01
184 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 76 76 76 1398/12/01
185 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 72 72 72 1399/04/14
186 وست کول ن هج کول نازفر 63 63 63 1399/04/14
187 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 51 51 51 1399/04/14
188 گوماتو م القاسی نازکملر 62 62 62 1399/04/14
189 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 81 81 81 1398/12/01
190 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 70 70 70 1399/04/14
191 ماه سروین م المرام مارال سروین 74 74 74 1398/12/03
192 پرشین مانا م پرشین دریم رقصنده 60 60 60 1398/11/19
193 پرنسس پردیس م دارنل پارادایس 52 52 52 1398/10/06
194 جاستین فای ن دارنل سیبل جان 70 70 70 1399/04/14
195 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 70 70 70 1398/12/03
196 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 75 75 75 1398/11/19
197 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 76 76 76 1398/12/01
198 آیکال م آنتولوژی کاکل 65 65 65 1399/04/14
199 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 65 65 65 1398/11/19
200 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 59 59 59 1398/10/13
201 سلما م ادن ولد مهسا 71 71 71 1398/12/03
202 میراب ن تاواش عالم آی 67 67 67 1399/04/14
203 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 64 64 64 1399/04/14
204 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 81 81 81 1398/12/01
205 پادشاه صحرا ن مای جوی گل نوبر 56 56 56 1399/04/14
206 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1398/10/21
207 ورونتی م تاواش کایلا 53 53 53 1399/04/14
208 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 61 61 61 1399/04/14
209 دلنوا م تاواش نوا 64 64 64 1398/12/04
210 ناز ایلکای م اسپشیال باند اشلی 47 47 47 1398/10/06
211 سوین م بوگاتی آبشار 56 56 56 1399/04/14
212 لومومبو ن تاواش سون گل 70 70 70 1398/12/03
213 فرانکل پارادایس ن ریودرایمر پارادایس 49 49 49 1399/04/14
214 یلدرم ن تاواش پیشتاز 70 70 70 1398/12/03
215 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 59 59 59 1399/04/14
216 دیو ن هچ دیو مژگان 60 60 60 1399/04/14
217 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 63 63 63 1399/04/14
218 گل گون م پرشین دریم آرمیتی 55 55 55 1398/10/14
219 آرتیس ن پازیتیولی نایس دریم 73 73 73 1399/04/14
220 تای لان ن تاواش پرنسس اودسان 67 67 67 1399/04/14
221 جهان تاج ن الوسیوترادر پری تاج 72 72 72 1399/04/14
222 هلن روشن م دارنل تیزرو 73 73 73 1398/11/19
223 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 65 65 65 1399/04/14
224 دانر ن تاواش لیدی اسکای 60 60 60 1399/04/14
225 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 59 59 59 1399/04/14
226 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 67 67 67 1399/04/14
227 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 70 70 70 1399/04/14
228 کابوی ن تاواش استارواز 73 73 73 1398/12/03
229 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 63 63 63 1399/04/14
230 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 57 57 57 1399/04/14
231 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 67 67 67 1399/04/14
232 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 66 66 66 1399/04/14
233 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 70 70 70 1399/04/14
234 تورال ن گلد اسفینکس آلتین آی 60 60 60 1399/04/14
235 آل صحرا ن تاواش دیالوما 60 60 60 1399/04/14
236 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 54 54 54 1399/04/14
237 آنکا م تاواش شارلوت 76 76 76 1399/04/14
238 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 55 55 55 1399/04/14
239 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 70 70 70 1399/04/19
240 کلونیا م تاواش دانتل 64 64 64 1399/04/14
241 کولو کولو ن تاواش گل قهرمان 55 55 55 1399/04/14
242 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 56 56 56 1399/04/14
243 مرلین ن تاواش انیس 60 60 60 1399/04/14
244 سیل آسا ن سیتی لیدر سلویه 61 61 61 1399/04/14
245 ملانیا م دانهیل آناستازیا 55 55 55 1399/04/14
246 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 64 64 64 1399/04/14
247 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 68 68 68 1399/04/14
248 سالار بندر ن مربوش طلای بندر 76 76 76 1398/11/19
249 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 66 66 66 1399/04/19
250 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 65 65 65 1399/04/14
251 ژالین م بوگاتی گنجینه 60 60 60 1399/04/14
252 ژانت م تاواش بهنازگل 59 59 59 1399/04/14
253 بست می م تاواش آهو 64 64 64 1399/04/14
254 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم 63 63 63 1399/04/14
255 اسکار جو م القاسی روفیا نور 63 63 63 1399/04/14
256 اقیانوس م پرنس آرچ آی سان 62 62 62 1399/04/14
257 یاد باربی م پرایوت اجندا ویتالیا 68 68 68 1399/04/14
258 دنیا گزل م تاواش انم جان 65 65 65 1399/04/14
259 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 70 70 70 1399/04/14
260 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 75 75 75 1399/04/14
261 ال بانو م کینگ او دسان مائده 50 50 50 1398/11/04
262 قیصر ن آنتولوژی الیکا 56 56 56 1399/04/14
263 لیوزا م تاواش نیلای 67 67 67 1399/04/14
264 توکانو م القاسی سنگرشکن 70 70 70 1399/04/14
265 دل وین م تاواش دل سان 63 63 63 1399/04/14
266 جی جی ن پایدار بوسه 45 45 45 1398/12/03
267 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 51 51 51 1399/04/14
268 الوفیکس م ادن ولد گودایونت 64 64 64 1399/04/14
269 سوشا ن تاواش تانیا 101 101 101 1398/12/01
270 لیدی بیوتی م المرام مادمازل 62 62 62 1399/04/14
271 طوفان سیاه ن برق روفیا نور 39 39 39 1398/11/19
272 آماندا م پازیتیولی یوکسل 49 49 49 1399/04/14
273 بن تانیش م برق ریوگلد 73 73 73 1398/12/01
274 آوات ن مای جوی رین دانس 72 72 72 1399/04/14
275 مایلا م مای جوی دیلا 56 56 56 1399/04/14
276 اوکاوانگو م تاواش البر 60 60 60 1399/04/14
277 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 63 63 63 1399/04/14
278 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 61 61 61 1399/04/14
279 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 73 73 73 1398/12/03
280 ماکسیموس ن کینگ او دسان سلیا 50 50 50 1398/10/14
281 بلک برد ن پریمووالنتینو سیلوانا 43 43 43 1399/04/14
282 شیر ن متوهج گل مژگان 51 51 51 1399/04/14
283 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 56 56 56 1399/04/14
284 آرمین خان ن کینگ او دسان نیولیزا 35 35 35 1399/04/14
285 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 57 57 57 1399/04/14
286 زئوس ن گلد اسفینکس سوناتا 70 70 70 1399/04/14
287 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 63 63 63 1399/04/14
288 ویستور ن کینگ او دسان ویسل 54 54 54 1399/04/14
289 سوین ارمیا م ردبیوتی تیبا 55 55 55 1399/04/14
290 شین تیا م المرام شین تیا 71 71 71 1399/04/14
291 کرملین ن تاواش چکلین 69 69 69 1399/04/14
292 آیدا م وایلد دزرت ردکیت 60 60 60 1399/04/14
293 بلک ناز م تاواش گل سیلویا 63 63 63 1399/04/14
294 مرصاد خان ن هچ دیو مونالیزا 50 50 50 1399/04/14
295 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 60 60 60 1399/04/14
296 لوانتین م هاسان لایتینگ سویتا 63 63 63 1399/04/14
297 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 61 61 61 1399/04/14
298 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 62 62 62 1399/04/14
299 اسپانیا ن دپیوتی استرایکر جی پیک 58 58 58 1399/04/14
300 گلدن آی م مارازل ساغر دریم 47 47 47 1398/11/19
301 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 61 61 61 1399/04/14
302 گلدن گرل م ریو میلینیوم نادیا 51 51 51 1399/04/14
303 کادی کاوا ن تاواش سلیقه سایلان 51 51 51 1399/04/14
304 آنفیلد م تاواش جردن 50 50 50 1399/04/14
305 جانانیوم م جانادل تایتانیوم 70 70 70 1398/12/03
306 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 60 60 60 1399/04/14
307 سردار 2 ن ادن ولد سلوا 50 50 50 1399/04/14
308 آرتا ن المرام گلی تا 59 59 59 1399/04/14
309 فیمل لیدر م تاواش ساقی 67 67 67 1399/04/22
310 ریو داسان ن سیتی لیدر ریوداستی 49 49 49 1399/04/14
311 ژنرال هورس ن تاواش سیگل 66 66 66 1399/04/14
312 مایدا م جانادل گل گل سیلویا 47 47 47 1399/04/14
313 ناز کوثر م لیبرمن رضوانه 46 46 46 1399/04/14
314 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 45 45 45 1399/04/14
315 گلدن کیا م گلد اسفینکس بلیزار 53 53 53 1399/04/14
316 ویشکا م مای جوی پری وش 49 49 49 1399/04/14
317 سرکان ن لیبرمن ولگا 35 35 35 1399/04/14
318 سیلکی م سلتیک سایلنس وی سه 47 47 47 1399/04/14
319 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 71 71 71 1399/04/14