Close

کلاس بندی اسب های نژاد دوخون ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 لندی ن والاس مهاسانا 98 98 98 1399/10/27
2 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 95 95 95 1399/10/20
3 سامین ن تاواش گل وین 104 104 104 1399/10/27
4 سام ن تاواش پیشرو 76 76 76 1399/06/29
5 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 112 112 112 1399/10/27
6 منوکید ن گلد اسفینکس نیلای 110 110 128 1399/09/28
7 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 90 90 90 1399/10/12
8 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 70 70 70 1399/10/19
9 کهربا اعتمادی م اسپشیال باند اوراسیا 61 61 61 1399/08/16
10 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 79 79 79 1399/10/26
11 چشم آبی م القاسی سلویه 100 100 100 1399/09/17
12 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 72 72 72 1399/10/13
13 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 90 90 90 1399/10/20
14 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 75 75 75 1399/10/04
15 نازقورام م تاواش نازنوشین 84 84 84 1399/10/04
16 بای کال ن چکیت نورمایه 37 37 37 1399/06/22
17 بلک ویند م تاواش گلد فیور 102 102 102 1399/09/17
18 سوژه م مای جوی آی آرا 72 72 72 1399/08/09
19 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 73 73 73 1399/09/17
20 آیرون کو ن ادن ولد جاویدان 2 68 68 68 1399/08/23
21 نایکوئیست م بوکی تو نایس بلک 87 87 87 1399/07/25
22 کامیاب ن پرشین دریم اورمیلا 58 58 58 1399/06/01
23 آدر ن وایلد دزرت دل فینیوم 63 63 63 1399/10/27
24 فایرفیلد ن هیلددنسر لیدی لرد 63 63 63 1399/07/19
25 دان ییلدز م سلتیک سایلنس پرسینگ 71 71 71 1399/10/12
26 ویس ناز م برق کاترینا1 59 59 59 1399/08/23
27 گل نسا م اسپشیال باند نسا 45 45 45 1399/06/01
28 کارا دنیز م الوسیوترادر جنی مون 53 53 53 1399/08/03
29 شیدر ن ادن ولد شیده 72 72 72 1399/09/17
30 دوبلین ن برق کاتلین 107 107 107 1399/09/28
31 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 59 59 59 1399/08/03
32 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 56 56 56 1399/10/27
33 بهپا ن القاسی یادگارآق مایه 52 52 52 1399/08/09
34 هاکتان ن القاسی خوش ناز 100 100 100 1399/10/27
35 فرگل م بوکی تو فرانک 63 63 63 1399/10/27
36 جنی ناز م ابوریجینی جنی تل 60 60 60 1399/08/23
37 کادنزا ن تاواش بانی 84 84 84 1399/10/12
38 آسنا خانم م الوسیوترادر پرای مر 75 75 75 1399/09/28
39 گلد دریم ن پرشین دریم جاناسی 75 75 75 1399/07/25
40 ترانه حکیم م لاکی رانر بلموندیزد 61 61 61 1399/10/13
41 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 60 60 60 1399/07/10
42 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 62 62 62 1399/07/18
43 شکوفا م هاسان لایتینگ دیبا 73 73 75 1399/10/26
44 جان بابا ن ابوریجینی دازگل 102 102 102 1399/08/09
45 دلبرم م القاسی دلبر 64 64 64 1399/10/04
46 مای گل م بوکی تو دازگلم 42 42 42 1399/09/27
47 آتریسا بندر م مای جوی مرجان 52 52 52 1399/09/16
48 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 71 71 71 1399/10/19
49 کی دو ن تاواش شاریس 72 72 72 1399/10/19
50 شامپیون گزل م لاو د کاز رین دانس 65 65 65 1399/10/04
51 سیرانوش م المرام کاندولیزا 62 62 62 1399/06/22
52 پرنس آلپ ن پرنس آرچ پامینا 95 95 95 1399/09/17
53 آپاچی م تاواش رقصنده 88 88 88 1399/06/07
54 تاوانورا ن تاواش گون نورا 108 108 108 1399/10/05
55 آلان ن دپیوتی استرایکر بلقیس 78 78 78 1399/10/26
56 هانده م ادن ولد والونیا 91 91 91 1399/08/09
57 اف 14 ن تاواش تیپ آندتل 91 91 91 1399/10/20
58 آل بیوتی ن وایلد دزرت دازبیوتی 83 83 83 1399/10/20
59 سوشا ن تاواش تانیا 113 113 113 1399/10/27
60 می هان ن القاسی ریوسی 76 76 76 1399/08/09
61 رگنار ن جانادل کوچولو 89 89 89 1399/08/16
62 بلک ولف ن پرنس آرچ فاصله 75 75 75 1399/10/19
63 هلن روشن م دارنل تیزرو 68 68 68 1399/10/04
64 بن تانیش م برق ریوگلد 81 81 81 1399/07/25
65 گان دولف ن سیتی لیدر نسیم اوری 60 60 60 1399/09/27
66 بیوتی کالکشن ن سیتی لیدر رومرو 78 78 78 1399/10/12
67 ویهان بابا ن دپیوتی استرایکر دازگلن 79 79 79 1399/09/17
68 تکنو م هج کول داز ایلم 77 77 77 1399/10/26
69 کاپیتان استیو ن پرنس آرچ لاله امان پور 72 72 72 1399/08/24
70 آل بندر ن مای جوی اسپانتا 71 71 71 1399/10/19
71 الماس بندر م پرنس آرچ وارث بندر 93 93 93 1399/10/20
72 صاحب جمال ن وایلد دزرت الیندا 82 82 82 1399/10/26
73 لومومبو ن تاواش سون گل 60 60 60 1399/10/27
74 شمیم نایس م گلد اسفینکس هیدروژن 76 76 76 1399/10/04
75 ماه سروین م المرام مارال سروین 64 64 64 1399/10/27
76 یومای لووا م تاواش نازی ناز 77 77 77 1399/10/12
77 اینسِپْشِن م تاواش ماه جوی 68 68 65 1399/10/27
78 کابوی ن تاواش استارواز 81 81 81 1399/10/20
79 سلما م ادن ولد مهسا 85 85 85 1399/10/27
80 جی جی ن پایدار بوسه 58 58 58 1399/10/27
81 دلنوا م تاواش نوا 65 65 65 1399/10/27
82 گلناز م سیتی لیدر آریزونا 50 50 50 1399/07/10
83 کاتیوشا ن پریمووالنتینو گل طوفان 42 42 42 1399/07/18
84 پری بوس م پرایوت اجندا روبوس 49 49 49 1399/10/13
85 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 56 56 56 1399/08/09
86 وین تون م لاو د کاز گالین دریم 72 72 72 1399/08/16
87 ملانیا م دانهیل آناستازیا 48 48 48 1399/10/13
88 مرلین ن تاواش انیس 56 56 56 1399/07/11
89 ماه کملر م لیبرمن گل کملر 54 54 54 1399/08/03
90 قیصر ن آنتولوژی الیکا 49 49 49 1399/10/26
91 فرانکل پارادایس ن ریودرایمر پارادایس 40 40 40 1399/10/12
92 سیلوا گلد ن ریو سان شراره 61 61 61 1399/10/13
93 سوین م بوگاتی آبشار 52 52 52 1399/07/10
94 سروین تاش ن تاواش سونا سروین 49 49 49 1399/10/20
95 سراب سو ن مای جوی ژیوانا 60 60 60 1399/08/03
96 سایه (آرتین خان) ن سیتی لیدر گل پرویز 49 49 49 1399/06/07
97 ریو مارسی م مای جوی دازچشمه 50 50 50 1399/07/18
98 روبن ن ریو میلینیوم دوربن 45 45 45 1399/09/27
99 جوینر م ریو میلینیوم ناز تاتارعلیا 50 50 50 1399/06/15
100 بلیندا م ریو میلینیوم گل جهان 48 48 48 1399/10/13
101 بلک ساحره م گلد اسفینکس ایلنازخانم 54 54 54 1399/10/20
102 استار لیدی م لاو د کاز گل سروین 58 58 58 1399/06/22
103 آهو سیاه م پرنس آرچ دلبرتک 57 57 57 1399/06/01
104 آنفیلد م تاواش جردن 47 47 47 1399/10/12
105 آندرانیک ن القاسی هلن کلر 47 47 47 1399/08/16
106 آریا سکرت ن پرایوت اجندا گل زبیده 49 49 49 1399/07/11
107 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 67 67 67 1399/10/26
108 کلونیا م تاواش دانتل 59 59 59 1399/10/13
109 فیمل لیدر م تاواش ساقی 63 63 63 1399/10/26
110 شاهان بندر ن پرنس آرچ آگوگ ناز 58 58 58 1399/10/26
111 شاه پری م وایلد دزرت اسپشیال ویو 69 69 69 1399/06/29
112 شاه بلوط م پرایوت اجندا آدیوس 52 52 52 1399/08/23
113 دل وین م تاواش دل سان 69 69 69 1399/10/05
114 جونیور ن وایلد دزرت وستینگ ناز 59 59 59 1399/07/18
115 آل نوش م بوکی تو دازمهین 46 46 46 1399/10/26
116 کرملین ن تاواش چکلین 65 65 65 1399/10/26
117 ژانت م تاواش بهنازگل 59 59 59 1399/09/16
118 وان لیدی م پرنس آرچ الویرا 53 53 53 1399/09/27
119 میراب ن تاواش عالم آی 78 78 78 1399/06/07
120 مسافر م الوسیوترادر پرای مر 59 59 59 1399/10/27
121 فسترکو ن ریو میلینیوم سل بیکو 56 56 56 1399/09/16
122 سرجان م سامردولدرومز اسمارت 90 90 90 1399/08/24
123 دنیا گزل م تاواش انم جان 62 62 62 1399/10/13
124 دانر ن تاواش لیدی اسکای 64 64 64 1399/06/22
125 برنجی م سیتی لیدر ثانی استار 70 70 70 1399/08/23
126 ایلیاز م ادن ولد امید آشورآباد 70 70 70 1399/10/12
127 آیکال م آنتولوژی کاکل 61 61 61 1399/09/16
128 آذاراکس ن ادن ولد آذرا 79 79 79 1399/10/05
129 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 70 70 70 1399/10/19
130 رویال سروین ن تاواش سرویناسروین 73 73 73 1399/10/12
131 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 66 66 66 1399/07/11
132 مایا گزل م گلد اسفینکس مایا 68 68 68 1399/10/13
133 فرح م سیتی لیدر نوند 65 65 65 1399/07/10
134 سولیک م دپیوتی استرایکر عسلک 64 64 64 1399/10/27
135 سای هیل ن دانهیل بالسای 67 67 67 1399/09/17
136 ساری قیز م هاسان لایتینگ آریاناز 70 70 70 1399/10/19
137 ردلاین ن تاواش نازعاطفه 65 65 65 1399/10/04
138 دوست بابا ن لیبرمن آرقاداغ 73 73 73 1399/09/28
139 خان طیب ن بوکی تو دیبا 56 56 56 1399/10/13
140 جالیسکو ن بوکی تو ساریسا 85 85 85 1399/10/20
141 تئودیک کویر ن الوسیوترادر ویشکا 70 70 70 1399/06/01
142 بولت پایلت ن تاواش رومانسکی 64 64 64 1399/10/12
143 بن باراد ن سامردولدرومز رومانتیک 75 75 79 1399/10/26
144 آل میدا ن گلد اسفینکس طلا 70 70 70 1399/06/01
145 رویال سیتی ن سیتی لیدر گل پری 68 68 68 1399/06/29
146 جنتلمن ن تاواش درفام 78 78 78 1399/10/26
147 بلک اسپیدی ن برق یوکابد 91 91 91 1399/07/25
148 ای هان ن پریمووالنتینو هشت ممتاز 79 79 81 1399/08/16
149 بروکلین ن سیتی لیدر کاتلین 73 73 73 1399/06/16
150 یونی کورن م مای جوی فیلواش 84 84 84 1399/10/20
151 دلینا م تاواش غزال 72 72 72 1399/06/07
152 لومای م ادن ولد هایدان های 42 42 42 1399/10/20
153 فریسا م وایلد دزرت فرانک 63 63 63 1399/10/12
154 کینگ آس ن کینگ او دسان میس آسیا 70 70 70 1399/08/03
155 دازپرنس ن پرنس آرچ عسل بانو 79 79 79 1399/10/26
156 جولگا م جانادل دریا 83 83 83 1399/10/04
157 وست کول ن هج کول نازفر 56 56 56 1399/10/04
158 تارلان ن وایلد دزرت ویندی 63 63 63 1399/10/19
159 رین دراپ ن گلد اسفینکس لانسی 56 56 56 1399/07/12
160 دیو ن هچ دیو مژگان 67 67 67 1399/10/04
161 آرتا ن المرام گلی تا 51 51 51 1399/08/16
162 ارسلان کوچکی ن جانادل اورمیلا 50 50 50 1399/09/16
163 ورنوس ن مای جوی ایندین رز 73 73 73 1399/08/09
164 گل آترینه م مناضل آترینه 58 58 58 1399/08/16
165 شین تیا م المرام شین تیا 69 69 69 1399/10/04
166 لیوزا م تاواش نیلای 65 65 65 1399/10/19
167 زیبانا م پازیتیولی کاسپین 57 57 57 1399/09/27
168 باسکار م پرنس آرچ نور3 62 62 62 1399/09/27
169 جنی تا م الوسیوترادر جنی ترژر 55 55 55 1399/07/12
170 کالیستا م پرایوت اجندا دلبرناز 64 64 64 1399/07/12
171 آلپار ن پرنس آرچ هانهل 79 79 79 1399/10/26
172 پائولو دیبالا ن گلد اسفینکس چیوا 46 46 46 1399/09/27
173 نیو کمپ ن بوگاتی دوبی کلاسیک 62 62 62 1399/10/12
174 دارسی ن هیلددنسر کلاری گلد 35 35 35 1399/08/03
175 کیاشا ن هاسان لایتینگ ثمن 58 58 58 1399/09/17
176 طوطی م آنتولوژی اسپانول 70 70 70 1399/09/17
177 سالار خان ن لاو د کاز ایرن 49 49 49 1399/10/13
178 آنیل م تاواش ماه نظر 56 56 56 1399/09/16
179 کوهزاد ن ریو میلینیوم بلندی هورس 53 53 53 1399/10/04
180 سلین ناز م پرایوت اجندا رانیکا 40 40 40 1399/09/27
181 دلمار م کینگ او دسان ترنادو2 40 40 40 1399/09/27
182 فانتوم ن تاواش تیزنا هیوچی 35 35 35 1399/09/27
183 یاد هیهات ن دپیوتی استرایکر ایده آل 73 73 73 1399/10/12
184 بلک لیدی م تاواش دازلیلی 73 73 73 1399/10/26
185 حکیم ن آنتولوژی یولیا 69 69 69 1399/10/20
186 ژالین ناز م وایلد دزرت میس باتور 50 50 50 1399/10/20
187 رونیا م القاسی نورگلستان 65 65 65 1399/10/20
188 امپراطور گری ن هج کول استارواز 95 95 95 1399/10/20
189 آناشید م ادن ولد سویتا 100 100 100 1399/10/20
190 سایدن ن سامردولدرومز دوما 95 95 95 1399/10/20
191 تم تن ن تاواش پروانه 90 90 90 1399/10/20
192 حیدرخان(سانت اتین) ن مربوش روبوس 95 95 95 1399/10/20
193 دورا ن هج کول گل مهسا 90 90 90 1399/10/20
194 کوکو ن پرنس هکتور گل جرن 85 85 85 1399/10/20
195 آی ثنا م مجیک ماه عسل 90 90 90 1399/10/20
196 لتس گو م تاواش بیانکا 87 87 87 1399/10/20
197 سامیرا م ابوریجینی چشم افروز 85 85 85 1399/10/20
198 ارتورول ن هاسان لایتینگ الویرا 85 85 85 1399/10/20
199 داز قره بولاغ م مای جوی دازمحل 85 85 85 1399/10/20
200 آتلان تای ن اسپشیال باند نازعاطفه 78 78 78 1399/10/27
201 مایام نور م تاواش سودانور 89 89 89 1399/10/20
202 هرتیک ن مای جوی ویرجینیا 74 74 74 1399/10/27
203 خان جوی ن مای جوی جردن 73 73 73 1399/10/27
204 شکور ن راک ست گالانز 73 73 73 1399/10/27
205 گالاند ن هاسان لایتینگ سلطان بانو 75 75 75 1399/10/27
206 شاهزاده یلقی م ابوریجینی دازبانو 72 72 72 1399/10/20
207 گلد اسپید ن سامردولدرومز آگوگ ناز 72 72 72 1399/10/20
208 امیننت ن سامردولدرومز ملیس 75 75 75 1399/10/20
209 خان گل ن القاسی شایلان۲ 77 77 77 1399/10/20
210 عدنان خان ن بوکی تو دازچشمه 81 81 81 1399/10/27
211 مرسانا (تل بیوتی) م هاسان لایتینگ زیبا گزل 78 78 78 1399/10/20
212 میس دالگا م الوسیوترادر دالگا 71 71 71 1399/10/27
213 ونوم ن مای جوی گل زبیده 92 92 92 1399/10/27
214 یوپک م تاواش سیگل 69 69 69 1399/10/27
215 رادوگا ن مای جوی نصیب 71 71 71 1399/10/20
216 عالم جان م ریو میلینیوم آسیا 75 75 75 1399/10/20
217 سیمبا ن مربوش لیدی اسکای 75 75 75 1399/10/26
218 برای تو ن سامردولدرومز ایل سانا 66 66 66 1399/10/26
219 مکزیکو ن سامردولدرومز تندرشکن 70 70 70 1399/10/20
220 آلتن تک م آنتولوژی سحرناز 64 64 64 1399/10/20
221 آی سلطان م هاسان لایتینگ دازمینو 64 64 64 1399/10/20
222 انیبل م هاسان لایتینگ گل حمزه 64 64 64 1399/10/20
223 تایفون ۲ ن سامردولدرومز آلتین آی 65 65 65 1399/10/20
224 جان مورفی گارد ن اسپشیال باند کان تاچ 65 65 65 1399/10/26
225 جاناز م جانادل فری ناز 65 65 65 1399/10/20
226 دابای بوی ن پازیتیولی داز مرضیه 65 65 65 1399/10/26
227 آسنسیو ن هاسان لایتینگ سیووا 50 50 50 1399/10/26
228 سانا م ریو میلینیوم رمبو 78 78 78 1399/10/26
229 کوموهو ن سامردولدرومز خانم طلا 72 72 72 1399/10/26
230 باک آی ن تاواش ماه آرا 85 85 85 1399/10/27