Close

کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 43 43 43 1398/11/29
2 گریز پا م چهل ستون شیرخان 42 42 42 1398/11/29
3 ناخدارشید ن براری خضرارفیع 86 86 86 1398/11/29
4 نریمان میریزد ن رهام بی بی بعلبک 81 81 81 1398/11/29
5 نازدختر مدائن م براری رویای مدائن 57 57 57 1398/11/21
6 نازپسر مدائن ن براری دیده چاووش 65 65 65 1398/11/13
7 مختار مطلق ن یافته غزل مطلق 52 52 52 1398/11/21
8 نور سوسنگرد ن سحاب شرمل 50 50 50 1398/11/29
9 ماهان گودرزی ن ضحاک موسوی دستانه 63 63 63 1398/11/13
10 مرسدس آل شویرد ن نیومن اصایل عبد 50 50 50 1398/10/22
11 محشر شاه ن برفین هلیوم 51 51 51 1398/11/06
12 وارث ابوذر ن هماورد خندق شموسی 48 48 48 1398/11/21
13 وشن تاف ن براری زیتون 100 100 100 1398/11/29
14 ورگلاس سردار ن براری کاترین گلاری 115 115 115 1398/11/13
15 نمر آل شویرد ن زلزله بیک شمس آل شویرد 71 71 71 1398/11/29
16 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 63 63 63 1398/11/29
17 وردان شاه سلطان م براری گلوریا رفیع 47 47 47 1398/11/29
18 وسترن رشید ن براری جلیلا 82 82 82 1398/11/13
19 وایپر آل شویرد ن اسد دنیای زرگان 44 44 44 1398/11/29
20 وال دراما خان ن براری سیزاردا 97 97 97 1398/11/29
21 ورساچ بهزادی ن صامد الاریام پریما بلا 56 56 56 1398/11/22
22 لینا بهزادی م ام ال ایکسکویزیت ویسانا 56 56 56 1398/11/21
23 یاقوت میرزا ن گرگ غزاله ایساتیس 51 51 51 1398/11/21
24 یاکوزا رشید ن براری رکساناویس 56 56 56 1398/11/29
25 یاشورا افشار ن براری لایکا 75 75 75 1398/11/29
26 یاتان خان ن براری فاهور 97 97 97 1398/11/29
27 والا مقام کریمی ن براری خرامان آذر 48 48 48 1398/11/29
28 ولاستین وترا ترسک ن نش وینسنا 116 116 116 1398/11/13
29 یانگوم رشید م براری گوانجی 63 63 63 1398/11/29
30 ماهور ال بری ن علی شا ال بری رزیتا 57 57 57 1398/11/21
31 یورش رضایی ن مسعودددکور لعبت رضایی 50 50 50 1398/10/22
32 نریمان خزایی ن براری زمزم الرفیع 48 48 48 1398/11/21
33 ویگن بهروزی ن رامسس رشیدی گلنوش بهروزی 65 65 65 1398/11/29
34 یوشیتا وکیلی م قائم مقام شیدا 53 53 53 1398/11/21
35 نشوان هور م پرلان الخاویر الجاوا 56 56 56 1398/11/29
36 یاسان شاه ن گمر حایط شهلا حسینی 60 60 60 1398/11/21
37 یزداد امینی ن براری گلشید میر یزد 53 53 53 1398/11/29
38 یارین رشید م براری دنیا بروجرد 73 73 73 1398/11/29
39 آشن تاف م شکارابن سانادیوا فهیمه 62 62 62 1398/11/29
40 ارتش قنبری ن ایم سوت فیلیسیتی 67 67 67 1398/11/29
41 آلیشا bts م زلس فرد کاترینا 76 76 76 1398/11/29
42 آتنارضاییان م واک دلاین پریوت لیوایا 75 75 75 1398/11/21
43 آرتاک لرستان ن براری لینداسلیم 62 62 62 1398/11/13
44 یاور رضایی ن کوشا رضایی کرکس رضایی 52 52 52 1398/11/21
45 آدولف گوانجی ن ایم سوت لیلی گوانجی 63 63 63 1398/11/13
46 اهواز آل شویرد ن وصف صده بنت هپی 63 63 63 1398/11/21
47 آگوک آریاسب ن واک دلاین پولیا دورا 71 71 71 1398/11/06
48 یامین مریدی ن چیره لعیا نیری 56 56 56 1398/10/22
49 یثرب شَموسی ن لبنان جاسم پور فرات شموسی 61 61 61 1398/10/29
50 یانگو ناصری ن واک دلاین جلاله 61 61 61 1398/11/29
51 وانیا کایراه ن ترابادور اجی پیشین 52 52 52 1398/11/06
52 ولید دارخوین ن دیوان فردوس هلاکو 63 63 63 1398/11/13
53 یوزپلنگ بویر احمد ن قائم مقام خالصه رضایی 76 76 76 1398/11/06
54 یزداد پهلوان ن زکریا هلاکو خورشید 73 73 73 1398/11/29
55 آرنیکا شریفی م المنیر کرشمه شریفی 63 63 63 1398/11/21
56 آتشکده مدائن م فیصل بیک رویای مدائن 57 57 57 1398/11/21
57 یمن م لیث بهزادی فایزه 62 62 62 1398/11/06
58 گلستان حمامی ن هماورد هلیله 51 51 51 1398/11/21
59 وُدای ناصری ن کهکشان ریحانه حایط 46 46 46 1398/11/21
60 اسمره دجله م دجله کردان گلاویژ 51 51 51 1398/11/21
61 نشاب شریفی ن سردار ملی غزاله شریفی 55 55 55 1398/11/21
62 یل یل غزال ن لیث بهزادی غزاله شهاب 60 60 60 1398/11/29
63 یاسر خان ن فراری حسام کبریا 55 55 55 1398/11/13
64 آسنا ایلخان م نوبل رضایی لیلا ناز رضایی 61 61 61 1398/11/29
65 یانا رشید م براری دلارام 57 57 57 1398/11/29
66 یکه ناز مدائن م مسعودددکور رویای مدائن 61 61 61 1398/11/21
67 اترابان علیزاده ن زلس فرد آلتولون 67 67 67 1398/11/21
68 آمون ناصری ن لاهوت شوشتر کرشمه موسوی 52 52 52 1398/11/29
69 آبان عباس ن فراری حسام چیله مراغه 62 62 62 1398/11/29
70 یادگار مدائن م براری گشسب بانو مدائن 56 56 56 1398/11/29
71 ایوان مدائن م اسد مدائن 63 63 63 1398/11/29
72 آگر مدائن م واک دلاین کشکان مدائن 65 65 65 1398/11/21
73 ناب شاپور خواست ن کهکشان فِرِده 63 63 63 1398/11/13
74 القمر لویمی م زلس فرد آنجسلیم 55 55 55 1398/11/13
75 ناتی کیان ن اف اس بنگالی بی اس پاچینا 47 47 47 1398/11/21
76 یاس توحیدی مهر م اف اس بنگالی گیشا ارغوان 58 58 58 1398/11/29
77 آمازلس م زلس فرد آمازونیک 78 78 78 1398/11/29
78 امیر شادگان ن حُر بوبالُده خیر سعادت 56 56 56 1398/11/13
79 وَقار عقیلی ن منار ماهرخ 70 70 70 1398/11/29
80 یوشیتا جهانی م حدنان خونیا 55 55 55 1398/11/29
81 اسلحه آل شویرد ن ایم سوت پاسادوبل تی 64 64 64 1398/11/21
82 مهیب خنیفر ن اس اس مرصال حریررخ 58 58 58 1398/11/29
83 آذرخش ن فراری حسام گیسو شرفی 45 45 45 1398/11/21
84 آگر حسام ن واک دلاین ضُحا 60 60 60 1398/11/29
85 استار دیانا م واک دلاین استاریدا 69 69 69 1398/11/29
86 وینگادا الماس ن ترابادور گلوریا حصین 62 62 62 1398/11/29