Close

کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 4-1-3/25 70 70 70 1401/05/08
2 وزیر خان منصوری ن براری گرشاه منصوری 3-1-0/15 49 49 49 1400/12/15
3 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 4-9-13/34 116 116 116 1401/08/20
4 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 2-0-1/8 56 56 56 1401/09/05
5 ولیعهد خان ن براری دنیا بروجرد 5-1-3/19 89 89 89 1401/02/10
6 وینربوی سرچشمه مرد ن براری گراناز 3-4-5/24 102 102 102 1401/02/24
7 نورمن ن نیومن سوران 6-7-5/24 106 106 106 1401/08/07
8 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 3-1-4/15 92 92 92 1401/08/28
9 وسترن رشید ن براری جلیلا 0-2-2/10 70 70 70 1400/12/15
10 ویس بابا اقبالی ن براری سکرگلیم 1-0-4/11 105 105 105 1401/06/19
11 یگانه صدر اردکان م براری فرناز رام تفت 0-1-1/7 62 62 62 1401/07/30
12 یوحانا سردار ن براری شاه بانو یزد 1-2-5/13 102 102 102 1401/02/24
13 وادی نور ن مسعودددکور زمرد نور 1-1-0/5 51 51 51 1401/06/05
14 یانا سردار یزد م براری سوسیانا سردار 1-0-0/8 35 35 35 1401/02/17
15 ایرانشاه کاکا ن فراری پریسا خوزستان 2-0-3/9 77 77 77 1401/02/24
16 نمر آل شویرد ن زلزله بیک شمس آل شویرد 0-3-5/11 91 91 91 1400/12/15
17 یکه ناز مدائن م مسعودددکور رویای مدائن 6-7-2/21 100 100 100 1401/08/20
18 آمون ناصری ن لاهوت شوشتر کرشمه موسوی 0-3-0/11 55 55 55 1400/12/15
19 اترابان علیزاده ن زلس فرد آلتولون 2-0-5/7 116 116 116 1401/06/19
20 اتم ن زلس فرد آکچات کیز 0-0-5/5 115 115 115 1399/08/17
21 ارس سلطان سهیل ن بن عامر شیرین سلطان سهیل 3-2-2/11 82 82 82 1401/06/12
22 آرسن سردار ن براری شاه بانو یزد 2-0-3/8 75 75 75 1401/08/20
23 آی سودا سالار م زلس فرد لیلی مصدق 2-0-3/10 80 80 80 1401/06/12
24 آنیتا زاده میر م زلس فرد رومینا 3-1-2/17 54 54 60 1401/02/25
25 عامرسهیل ن بن عامر فردوس سهیل 0-2-1/6 73 73 73 1401/08/28
26 الماس سرخ نصیری ن زلس فرد شورآفرین 3-3-4/20 79 79 79 1401/07/23
27 آمستردام خو م بن عامر ملوس بانو 2-2-1/12 64 64 64 1401/02/24
28 مای آنچر ن نیتون ترسک وانا بی لاکی ترسک 0-5-2/12 105 105 105 1401/01/19
29 آروگیت حسین اباد ن واک دلاین سلواگیا 2-1-10/16 125 124 121 1401/06/19
30 آوژن پارسیا ن کاذبک آسلا 1-0-1/7 67 67 67 1401/08/28
31 الماس میرزا م یشم غزاله ایساتیس 1-1-1/15 48 48 48 1401/09/05
32 المرام کمالی ن واک دلاین گلوریا 0-2-1/10 49 49 49 1400/12/15
33 اکشن یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 3-4-0/16 57 57 57 1401/08/14
34 آزلس JTS ن زلس فرد چایلاخ کیز 1-0-0/1 51 51 51 1399/09/01
35 آران پارسیا ن کازبک آکسایا 5-3-9/23 110 110 110 1401/09/05
36 اسلحه جینگیلو ن ایم سوت پاسادوبل تی 0-1-0/4 57 57 57 1399/09/08
37 آدلاید سالار ن براری مارال رشید 2-2-0/12 50 50 50 1401/05/08
38 آتوسا خاکسار م زلس فرد کوکب مصدق 2-3-2/13 74 74 74 1401/01/26
39 بنفیکا امینی م بن عامر ماندگار 0-1-2/13 50 50 50 1401/07/23
40 بی اف جی رویا م مسعودددکور غزل اشکذر 4-2-3/20 77 77 77 1401/09/05
41 بیستون عابدی ن زلس فرد زرین 0-0-3/9 62 62 62 1401/02/24
42 برق طویله ن بهادر زنگنه غزاله شهاب 0-4-2/10 60 60 60 1401/07/23
43 استین شاپور خواست ن رستم میریزد فِرِده 0-4-1/11 55 55 55 1401/09/05
44 بریو ای اس ن ایم سوت مجیک لایت 0-6-4/18 99 99 99 1401/06/25
45 بوگاتی صحرائی ن براری وین کیز وین 3-4-3/22 89 89 89 1401/08/20
46 بوراک بهروزی ن بن عامر نور اکران 2-6-0/20 55 55 55 1401/07/23
47 برمودا غبیشاوی ن براری ملیکا رشید 0-1-0/8 52 52 52 1401/06/25
48 پانامرا پرشین م براری دنیا بروجرد 1-0-2/8 68 68 68 1401/05/29
49 پنج تیر مداین ن واک دلاین لوریتا مدائن 4-0-2/9 69 69 69 1401/07/23
50 پری ویس بزن م واک دلاین کاترین 0-5-0/6 63 63 63 1401/05/14
51 پادشاه زلس ن زلس فرد ملودی ایساتیس 2-0-2/7 70 70 70 1401/07/23
52 پارادایس آراد م زلس فرد شهدخت احسانی 0-1-1/7 45 45 45 1401/02/24
53 پیربابا سردار ن براری کراسنیا سردار 3-1-1/8 67 67 67 1401/05/08
54 یوز پلنگ بامیان ن نهروان بیروت 2-0-1/11 52 52 52 1401/06/19
55 برنا رجبی فر ن لیث طویله نگین مطلق 2-7-1/14 78 78 78 1401/08/14
56 باتان نقدی ن براری گیسو 5-2-4/18 107 107 107 1401/08/20
57 آی گل اطلسی م زلس فرد کهربا تیمور 3-0-1/11 53 53 53 1401/06/05
58 بندیک ای اس ن آکروس کاستیلیا 4-0-2/18 58 58 58 1401/06/25
59 باور سالار ن لردبیشا میسباتور 2-4-3/15 68 68 68 1401/06/05
60 نیکان السماوی ن آین هووا کسبروی نیک السموای 0-0-0/4 35 35 35 1400/12/15
61 بلاستیک HD ن براری راستیک 1-2-0/5 55 55 55 1400/12/07
62 برایان محمودی ن زلس فرد قاهره 0-3-4/16 72 72 72 1401/05/08
63 بن زلس خوزستان ن زلس فرد لمیس 1-1-3/5 79 79 79 1401/05/29
64 پل پوگبا ن زلس فرد لیلی مصدق 2-1-5/8 113 113 113 1401/07/23
65 بنت عامر م بن عامر فلورا رفیع 0-0-1/4 56 56 56 1400/12/15
66 پرسپولیس دانیالی ن واک دلاین بلمیرا 1-0-2/6 62 62 62 1401/05/29
67 بوگاتی جونیور ن ایم سوت نیوبری 1-1-1/12 54 54 54 1401/07/23
68 بروسلی STS ن بن عامر زریان 0-4-0/6 63 63 63 1401/05/22
69 پادشاه صفوی ن لیث طویله رحیله 3-1-3/9 75 75 75 1401/06/25
70 آسیا ون بوی ن بن عامر گراناز 1-1-0/7 55 55 55 1400/12/15
71 پریمون دشتی م آکروس کلاله هور 1-1-0/11 45 45 45 1401/02/10
72 پایور خان فلاح ن ایم سوت رومینا 0-1-1/7 53 53 53 1400/12/15
73 باده باران م گمر حایط مرمر باران 0-0-2/3 68 68 68 1400/12/15
74 پولاد شاه سرابتلخ ن سرن کثیر لیلی شاه شمس 0-1-1/3 59 59 59 1400/12/01
75 پیروز نور ن آین هووا کسبروی گلاره نور 1-1-2/8 77 77 77 1401/07/23
76 وهام سادات ن ذوالفقار خاتون حائط 0-1-1/7 51 51 51 1400/12/15
77 آنشان بختیاری ن غوغا رامهرمز جوهره میر 1-1-0/5 56 56 56 1400/12/15
78 البیان جاسم م واک دلاین لیندا ظهیر 0-0-1/4 58 58 58 1400/12/15
79 پیکاردو فاتحی ن زلس فرد نارسیس 0-1-4/7 85 85 85 1401/09/05
80 پاتریک بابا حسنی ن براری گل بانو رشید 0-1-2/6 72 72 72 1401/06/25
81 بیداد پارسه ن لیث حیال گرنس ملی 2-1-1/6 60 60 60 1401/06/19
82 بردیا دوانی ن درخشان گلاویژ پارسیا 1-0-1/5 61 61 61 1400/12/15
83 آگرا سپهر ن واک دلاین فرخاتون 0-2-3/13 77 77 77 1401/08/20
84 پاریس احمدی ن واک دلاین گل دز زبید 1-1-0/5 50 50 50 1400/12/15
85 پرنگ مجرب م آکروس پلاتینیوم دایموند ترسک 1-0-1/7 57 57 57 1401/06/25
86 بحرین کعبی ن ذوالجناح مُزنه ظهیری 1-0-0/3 35 35 35 1400/12/15
87 بوئینگ خوشرو ن زرافه خان لیلی گل ضیا 0-1-4/8 85 85 85 1401/09/05
88 بنز مصدق ن گام زن عباسی ندازاد شاه 1-1-1/9 66 66 66 1401/09/05
89 بی ام و مصدق م ایم سوت گالوپ چا 0-2-0/6 54 54 54 1401/06/05
90 والا مهدی (رشیدی) ن گردباد ضیاء ربکا رشیدی 1-2-0/5 45 45 45 1401/08/14
91 بنزما میر ابرند ن هماورد لرستان آلتولون 3-4-1/20 63 63 63 1401/09/05
92 بوران BTS ن زلس فرد تمبل آتش 1-5-0/15 80 80 80 1401/08/07
93 بمب وکیل ن بن عامر مهری ماه 2-7-4/22 95 95 95 1401/08/28
94 آراموس روستا ن واک دلاین رودابه میر یزد 4-4-2/15 86 86 86 1401/08/20
95 افلاک جی ن بویو بویو هنگامه 1-1-1/6 58 58 58 1401/01/19
96 پاریس دستجردی م زلس فرد غزاله شیخ یزد 1-2-3/6 93 93 93 1401/08/28
97 بای بای مدائن ن واک دلاین لوریتا مدائن 2-1-0/7 52 52 52 1401/02/24
98 آذرپاد ویس ن مروان شراره طلایی 2-0-0/6 46 46 46 1401/01/14
99 یاسمن آبافت م زرافه خان گل پازن 1-0-1/4 52 52 52 1401/02/24
100 پارما دهقان م مسعودددکور پریما واترسک 2-1-1/5 65 65 65 1401/02/24
101 پانیک ای م ایم سوت فور گل سفورا 1-1-2/6 80 80 80 1401/06/12
102 براوو خان وکیلی ن براری بیضا 1-4-0/9 65 65 65 1401/02/04
103 پشنگ مداین ن ایم سوت گشسب بانو مدائن 0-0-2/5 65 65 65 1401/06/25
104 پدیده sts م ریحان آتس لیکیز 4-4-2/15 94 94 94 1401/09/05
105 پاتری شاخو ن ریحان آنجلسیم 2-1-0/8 53 53 53 1401/05/08
106 پادریان جی ن براری پادریا بای موراسونه 0-2-1/4 74 74 74 1401/05/29
107 پادیانا دهقان م زلس فرد تنبل آتش 1-1-1/5 65 65 65 1401/02/24
108 باراد طوس ن ایم سوت زمرد مشیر 1-5-8/17 120 120 120 1401/08/28
109 پانابلا رشید م براری روکت کیز 1-3-0/6 73 73 73 1401/08/28
110 برنا علیزاده ن زلس فرد شنگز 0-0-2/2 71 71 71 1401/02/24
111 پانیک STS م ریحان ازو 2-2-3/11 85 85 85 1401/08/28
112 بای بای افتخاری نوق ن لئون نوق کلارانوق 0-2-1/5 72 72 72 1401/08/14
113 بوژان علی یزدی م زلس فرد موژان صباغ 0-5-4/10 110 110 110 1401/08/20
114 مای پورتوبلو ن جاسکو دوکایرو پارسا 0-2-1/3 75 75 75 1401/02/24
115 بلوندی وکیل م نولان ترسک نفس نامدار 1-1-1/6 68 68 68 1401/08/28
116 باراد آسیاچی ن ایم سوت فرح نوش 2-2-0/8 62 62 62 1401/05/08
117 بویکا جونیور ن واک دلاین لیندا میریزد 0-0-1/5 57 57 57 1401/08/28
118 پامچال صابری م نیتون ترسک شایسته 0-0-1/3 58 58 58 1401/02/24
119 پیر بابا تهامی ن زلس فرد گراناز 3-0-1/6 75 75 75 1401/08/20
120 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 2-7-6/28 100 100 100 1401/08/20
121 آفرودیل ن زلس فرد نوران سلطان 0-3-3/11 81 81 81 1401/02/24
122 پور عامر سرچشمه مرد ن ریحان بابلا 1-3-6/13 106 106 106 1401/09/05
123 الکس اتابک ن واک دلاین جهان نهال 1-2-4/19 79 79 79 1401/08/28
124 مای بیگرد ن واک دلاین ناستنکا ترسک 0-4-4/10 121 121 121 1401/08/28
125 آگوک آریاسب ن واک دلاین پولیا دورا 0-0-1/6 57 57 57 1401/05/29
126 پادرا STS م ریحان یکتانم 5-3-4/14 122 122 122 1401/09/05
127 یکه تاز حسین آباد ن براری یوفراط 5-5-9/24 126 126 126 1401/07/23
128 آس سلطان ن زلس فرد کوکسی سلطان 3-5-2/17 105 105 105 1401/08/07
129 الشموس جی کی م زلس فرد وین کیز وین 2-6-2/14 109 109 109 1401/02/24
130 آغوش مصدق م گرند اکران ژولیا نایا 6-4-2/14 118 118 118 1401/08/20
131 آدارایل BTS ن زلس فرد گلامور دولوپ 5-3-1/17 100 100 100 1401/08/20
132 برکاو BTS ن زلس فرد گلامور دولوپ 0-4-6/11 126 126 126 1401/08/28
133 پیرداد دهقان ن واک دلاین کوشان پارسیان 1-0-1/3 62 62 62 1401/05/08
134 بی باک طوس ن براری گیشاه طوس 0-1-1/7 62 62 62 1401/07/30
135 پاتریس نگین دشت ن براری کیخاتون 0-0-1/2 63 63 63 1401/05/08
136 پرواز سرچشمه مرد م ایم سوت مجیک 2-0-1/3 62 62 62 1401/02/24
137 آماج جاوید ن بن عامر غمزه تفت 1-1-1/6 61 61 61 1401/07/30
138 باران بابازاده م زلس فرد قصیده برهان 2-2-0/10 61 61 61 1401/08/28
139 بادپا پارسیان ن ایم سوت آکسایا 1-2-0/3 58 58 58 1401/05/08
140 باد صبا ن زلس فرد غزل بانو 1-2-3/9 88 88 88 1401/06/12
141 پرواز سواری ن ولاستین وترا ترسک ورونیکا 1-2-0/5 60 60 60 1401/06/25
142 بن زل ن زلس فرد گاندنکیزی 0-1-1/2 61 61 61 1401/06/12
143 پرچمدار رشید ن براری راستیک 5-0-2/9 81 81 81 1401/07/23
144 بلومان لرستان ن واک دلاین مهرماه حسینی 0-0-2/5 67 67 67 1401/06/12
145 پازن سوسنگرد ن لهراسب غوغا 0-1-1/3 58 58 58 1401/04/31
146 بیور زلس م زلس فرد گلشید میر یزد 0-0-1/1 61 61 61 1401/04/31
147 پوتین ن ولاستین وترا ترسک نیوشا رشید 0-1-1/3 70 70 70 1401/08/28
148 پلنگ لرستان ن زلس فرد وحش یاوری 2-1-0/4 51 51 51 1401/06/05
149 پریا حسن نژاد م زلس فرد ماندا رفيع 1-0-1/4 55 55 55 1401/04/31
150 پورشه آل شویرد ن غیورخان نازنین آل شویرد 0-0-1/3 57 57 57 1401/06/19
151 بی ام دبلیو حسین اباد م واک دلاین سکرگلیم 0-1-2/6 72 72 72 1401/06/19
152 پنتاگون ن آکروس لاله رفیع 1-1-0/3 58 58 58 1401/05/29
153 آرمین ایساتیس ن بن عامر کاکتوس ایساتیس 2-0-1/5 62 62 62 1401/06/25
154 اعماس وسن ن شقران صگاره شریفی 1-0-0/7 41 41 41 1401/07/23
155 پرابلم وسام ن ولاستین وترا ترسک نفس رشید 1-0-0/2 53 53 53 1401/04/31
156 بویکا ن سانمیگو شاهدانه ابریشم کار 1-0-0/2 55 55 55 1401/04/31
157 پاتریوت ن براری نایاب امینی 1-0-0/3 41 41 41 1401/09/05
158 پل دختر م زرافه خان ماهان بیک 1-1-0/4 50 50 50 1401/08/20
159 پویا تاف ن ایم سوت موژان تاف 0-1-0/3 50 50 50 1401/06/25
160 پرویزخان کاکا ن زلزله بیک پریسا خوزستان 1-2-2/7 85 85 85 1401/08/14
161 پهلوان مظفری ن ضحاک موسوی کمانچی بیک 2-0-0/4 35 35 35 1401/05/08
162 پارکوعکام ن براری مرسده بنت هماورد 2-0-1/13 56 56 56 1401/08/14
163 پرلان مدرس م ایم سوت گیلدا شهسواری 0-1-0/3 59 59 59 1401/05/08
164 پرشیا صفایی ن ایگلزوینگز گلنوش شاهرودی 1-0-0/7 55 55 55 1401/09/05
165 پادشاه وهاب ن صلاح الدین دیمونلو ژولیا نایا 2-0-1/5 67 67 67 1401/06/25
166 آرمیتا م واک دلاین مونزاترسک 0-0-2/5 77 77 77 1401/07/30
167 پالیز بی تی اس م ریحان شنگز 3-1-1/6 69 69 69 1401/08/14
168 بارسیان ن جلایر فخر تاج 0-0-1/2 63 63 63 1401/05/15
169 وسام لفته ن کامزن عباسی حبابه مجدمی 0-0-0/5 35 35 35 1401/05/22
170 پیروز سهیل ن بن عامر بیاض آی 0-0-1/3 55 55 55 1401/06/19
171 شهریار ن داحس وایولین 1-1-0/3 62 62 62 1401/06/25
172 پرنسا م زلس فرد رودابه اردکان 0-0-1/3 60 60 60 1401/06/25
173 آگرین لرستان م آکروس خاتون 0-1-0/4 50 50 50 1401/06/25
174 بنو لرستان ن براری کهیلا 1-0-0/3 35 35 35 1401/08/20
175 پری تاج پوراکبر م زلس فرد خاطره آذربایجان 2-0-0/7 48 48 48 1401/07/23
176 پنتاگون دهقان ن براری گوکسی سلطان 1-0-0/3 35 35 35 1401/06/05
177 پولاد کنار پیر ن مهیب السادات گُمره حیال 1-0-2/5 80 80 80 1401/08/14
178 پاداش میردهقان ن زلزله بیک زیور 0-1-2/5 67 67 67 1401/09/05
179 پتروس گازر ن تاراج خوزستان فروردین بیک 1-0-0/3 36 36 36 1401/08/20
180 پرنس هوکام م زلس فرد زرین 0-0-1/4 54 54 54 1401/07/30
181 استیاک مدائن ن واک دلاین کیالو مدائن 0-1-0/4 47 47 47 1401/08/28
182 پولین بلک کلانتری م بن عامر جهان بانو 1-0-0/2 45 45 45 1401/06/25
183 برند آرانپور ن سنگر پورحیدری نایکی السماوی 2-3-2/7 87 87 87 1401/08/28
184 پیکی بلایندر سرچشمه مرد ن ایم سوت پاسادوبل تی 0-0-1/2 63 63 63 1401/08/28
185 پاور هورس ن ریحان بیرشی المازکایا 1-1-1/3 72 72 72 1401/08/28
186 پناه کاسیت م ایم سوت هالیسی ترسک 0-1-2/3 82 82 82 1401/08/28
187 پولاد ای اس ن صلاح الدین دیمونلو گولوپجا 1-1-1/4 85 85 85 1401/08/07
188 پابکی خان فاضلی ن زلس فرد مودرا 0-2-0/2 60 60 60 1401/08/20
189 بنتون اس اچ ن نیتون ترسک میرسلاوا ترسک 0-0-0/4 0 0 0 1401/07/30
190 مای پدرو ن نیتون ترسک سیندی استار ترسک 1-0-0/3 51 51 51 1401/07/30
191 پدرو میردهقان ن بن عامر زرنگون 0-1-1/3 62 62 62 1401/08/07
192 پری سعیدی م تبوک لرستان نفس کیا 0-0-1/4 58 58 58 1401/09/05
193 پایوتا یحیایی م زرافه خان دستانه 0-1-0/2 54 54 54 1401/08/20
194 برزین برون ن منار ستاره 1-0-0/3 50 50 50 1401/08/20
195 پلنگ بویراحمد ن واک دلاین جداله 0-0-1/3 60 60 60 1401/08/28
196 بی قرار کریمی ن زلس فرد خرامان 0-2-0/4 59 59 59 1401/08/20
197 پرنسس اتابک م زلس فرد شوشا دیناروند 1-0-0/5 39 39 39 1401/08/28
198 بن برا ن براری وانا بی لاکی ترسک 0-1-0/2 61 61 61 1401/08/07
199 آواپانا کویر م مسعودددکور درفش 0-0-1/5 60 60 60 1401/08/14
200 پرون شاپور خواست ن ناب شاپور خواست حریررخ 1-1-0/3 52 52 52 1401/09/05
201 علیدا م ایم سوت رابعه 1-0-0/1 60 60 60 1401/08/20
202 برلیان خوشرو ن صلاح الدین دیمونلو دیون دی 2-0-0/2 47 47 47 1401/09/05
203 بنهورگوانجی ن گمر حایط لیلی گوانجی 3-0-1/8 67 67 67 1401/08/23
204 پاریس علیشاهی م براری قصیده برهان 0-0-1/5 60 60 60 1401/08/28
205 آتیلا راز ن واک دلاین غرش راز 0-1-0/3 35 35 35 1401/08/28
206 یردان ن قندور پیرا بای فورست 0-1-1/2 83 83 83 1401/09/05
207 بنی کوچولو ن واک دلاین پارافیانیکا 1-0-1/6 60 60 60 1401/09/05
208 پالونیا ن براری پرتیلا 0-1-0/1 50 50 50 1401/09/05
209 پانیک شاهدیه م زلس فرد گوهرتاج 0-0-1/2 61 61 61 1401/09/05
210 باتیس وان ن زلس فرد مارگاریتا 1-0-0/2 50 50 50 1401/09/05
211 پنج تیر شاپورخواست ن کمال حایط فِرِده 0-1-0/1 56 56 56 1401/09/05
212 بویکا حراجی ن زلس فرد فرات بانو 0-1-1/5 67 67 67 1401/09/05