Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد استارت کمتر در فصل

۲- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۳- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۴- قرعه

۵- اضافه شدن از بالا تا وزن ۶۲ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۶- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 86 تا 100 کلاس 2 مسافت 1000

آونس 3 ساله: 6.0 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 بلک اسپیدی ن-4 1 -4 -1 /8 91 55.5 شرکت آراد برندینگ سلیم خوجملی 1 144
2 فرانسه ن-3 0 -0 -2 /2 106 57.0 آرمان قربانی عبدالوهاب قربانی 1 87
3 بلک ویند م-5 1 -0 -4 /9 99 57.5 کاوه اختراعی یاسر جرجانی 2 3
4 آناشید م-3 0 -3 -1 /4 100 53.0 مصطفی کوچکی و عبدالطیف ایلی پور امان بردی گوگ 3 17
5 هاکتان ن-5 4 -3 -4 /17 100 60.0 مهدیار صداقت بهمن قربانی 4 52
6 الماس بندر م-4 2 -1 -4 /11 90 53.0 مرحوم تویجان سقلی سبحانقلی قربانی 5 24
7 جان بابا ن-5 5 -1 -4 /12 101 60.5 حکیم و عبدی کلته عبدالخالق چپرلی 5 3
8 حیدرخان(سانت اتین) ن-3 1 -1 -2 /4 95 53.0 هانیه و حمیدرضا و کاکاجان پقه عبدالجبار مهرانی 3 60
9 هج نورا ن-3 0 -0 -2 /2 95 53.0 فرزاد و محمد رسول میرابی ابراهیم بدویزاده 2 26
10 ویهان بابا ن-4 2 -2 -1 /7 79 53.0 یخشی مراد آهی(ام دی اف آهی) قیوم عطایی 3 91
11 آی ثنا م-3 0 -2 -0 /4 90 53.0 مرحوم خوجه قلیچ حاجی کلته نورمحمد بشگرد 3 60
12 پینار م-4 0 -1 -1 /2 68 53.0 حسام و نوید پقه امید ایری 2 25

ثبت نامی های نژاد دوخون ۴+ ساله ریتینگ بند 71 تا 85 کلاس 4 مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 زیبای بندر م-5 0 -4 -2 /9 80 55.5 آنا محمد سقلی عبدالرحیم تاشلیانی کر 0 438
2 آپاچی م-4 1 -3 -1 /8 88 59.5 طاها و طهورا ایگدری قربان دردی تیرغم 0 193
3 ای هان ن-4 2 -1 -2 /8 79 57.0 گل محمد مصدق عبدالقیوم اونق 0 122
4 هانده م-4 1 -1 -3 /12 85 58.0 رسول تراج عثمان پساوند 1 24
5 سلما م-4 1 -1 -2 /9 85 58.0 خان محمد حبیبیان عبدالعزیز مهرانی 3 38
6 یومای لووا م-4 1 -1 -2 /9 75 53.0 امان محمد زاودی رسول صداقت 3 24
7 صاحب جمال ن-4 1 -3 -2 /16 80 57.5 شهیدان عبدالرحمان و اراز محمد حبیب لی حسین اونق 4 44
8 جولگا م-4 2 -2 -2 /7 83 57.0 غزاله سعدی و میلان اویزاده جمشید روشنی 4 31
9 بیوتی کالکشن ن-4 1 -2 -1 /8 78 56.5 کمال الدین آق آشجان قزل 4 25
10 آل بیوتی ن-4 2 -3 -2 /11 83 59.0 رشید عطایی و ایمان غراوی رجب محمد ارمشی 4 24
11 جالیسکو ن-4 1 -0 -4 /11 85 60.0 محمد صفا سلاق و محمد شریف حسن قاسمی امید ایری 4 10
12 کادنزا ن-5 1 -1 -3 /15 84 59.5 بهرام علاقی گل محمد حاجی زاده 7 25
13 رگنار ن-4 1 -4 -2 /15 86 60.5 مرحوم تاج قلی حاجی و حاج انه محمد اونق قربان دردی تیرغم 1 10

ثبت نامی های نژاد دوخون ۴+ ساله ریتینگ بند 51 تا 65 کلاس 6 مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 جانانیوم م-4 0 -0 -1 /2 64 58.0 آیسا جرجانی ابراهیم قلرعطا 1 24
2 کهربا اعتمادی م-6 0 -0 -1 /6 58 55.0 باشگاه پرورش اسب چوگان عثمان پساوند 2 24
3 بولت پایلت ن-4 1 -0 -1 /11 64 60.0 حاج جبار و عبدالغفور چوگان عبدالعزیز مهرانی 3 67
4 دل وین م-4 1 -0 -1 /6 66 59.0 ابراهیم کاظمی عبدالرحمان قربانی 3 38
5 پری بوس م-4 2 -1 -0 /7 53 53.0 وحید صحنه امید ایری 3 4
6 فسترکو ن-4 0 -1 -0 /9 48 53.0 صابر و عرفان دردایی آتانفس انفاس 4 25
7 ماه سروین م-4 1 -2 -1 /10 64 58.0 محمد آق امان بردی گوگ 4 24
8 سروین تاش ن-4 0 -0 -1 /6 52 54.0 عبدا... کر عثمان پساوند 4 17
9 جی جی ن-5 0 -1 -1 /8 54 55.0 حاج کمک جعفربای عبدالعزیز مهرانی 4 11
10 آرتا ن-4 1 -0 -1 /7 54 55.0 بهرام عدالتی عبدالناصر رجال 4 4
11 دلبرم م-5 1 -1 -2 /11 62 57.0 سبحان موحد قوجق و بهزاد نادرزاده قربان دردی تیرغم 5 17
12 دلنوا م-4 1 -4 -0 /11 65 58.5 محمد شریف قان یخمز و معید اسکندرلی عبیدالله سخاوت 6 11
13 دان ییلدز م-5 2 -3 -3 /21 68 60.0 مرحوم قلیچ محمد زیرکی عبدالقیوم اونق 7 11
14 آدر ن-5 4 -3 -4 /23 64 60.0 عسل و ابوطالب شیرازی بهمن حاجی زاده 8 11

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1000

آونس 3 ساله: 6.0 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 بروکلین ن-4 1 -0 -1 /3 73 60.0 یونس جوهری منصور بای پور 0 186
2 برنجی م-4 0 -2 -0 /2 70 56.5 طاهر امیری زاهد کمی(رضا) 1 115
3 ایلیاز م-4 0 -2 -1 /8 70 56.5 مصطفی و حاج رجب دولت نیا بهنام تاجی زاده 1 67
4 سوژه م-5 3 -2 -1 /17 69 56.0 بنیامین و علیرضا شیرمحمدلی اراز زارعی کسلخه 1 31
5 شاه پری م-4 1 -1 -1 /5 70 56.5 نجمه زرجو عبدالقیوم اونق 1 24
6 شیدر ن-5 1 -2 -2 /10 72 59.5 آرمین زیرکی عبدالقیوم اونق 2 91
7 کینگ آس ن-4 0 -1 -1 /4 68 57.5 حبیب طاهر خانی منصور بای پور 2 45
8 رونیا م-4 0 -1 -1 /4 73 58.0 ماریا عطا مرادی عزت امانپور 2 31
9 اینسِپْشِن م-4 0 -2 -1 /9 68 55.5 رسول طریک عثمان پساوند 3 52
10 وین تون م-4 0 -1 -1 /7 72 57.5 عبدالقادر گلی زاده احمد قلی قربانی 3 38
11 بتو2 ن-5 2 -1 -2 /16 70 58.5 مرحوم حاج احمد آقازاده امیری ناصر حاجی زاده 4 24
12 یلداناز م-4 3 -0 -2 /10 73 58.0 حاج عبدالرحیم و آناقلیچ حاجی میرزاعلی امید ایری 4 24
13 ردلاین ن-4 1 -0 -2 /10 71 59.0 محمد امین آق آتابای مجید خوجملی 5 24
14 شین تیا م-4 0 -3 -2 /9 74 58.5 حاج احمد تراچ جمشید روشنی 5 11

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ال کاپوی بندر ن-3 0 -0 -0 /0 56.0 محمد عظیم ایشانقلی کم میکائیل توماچ 0 -
2 حسرت ۲ ن-3 0 -0 -0 /0 56.0 شادروان حمید سمایی عبدالطیف تمری 0 -
3 سونامی S م-3 0 -0 -0 /0 54.0 ساسان و سنان ساجدی بهمن حاجی زاده 0 -
4 داز چیکت م-3 0 -0 -0 /0 54.0 میلاد قره کاکلی بهمن حاجی زاده 0 -
5 آنتوریوم م-3 0 -0 -0 /0 54.0 محمدزاهد مختوم و میلاد مختوملی بهمن قربانی 1 -
6 امرجنسی م-3 0 -0 -0 /1 54.0 حسین ابراهیمیان یعقوب چپرلی 1 129
7 الوخان ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 عید جان ملکوت ایوب ایگدری 1 39
8 فاین آرت م-3 0 -0 -0 /1 54.0 رسول قره سارلی و ستار شکاری احمد خوجملی(امیر) 1 17
9 گل زیبا م-3 0 -0 -0 /1 54.0 پریسا شامبیاتی امید جرجانی 1 4
10 آلپای ن-3 0 -0 -0 /1 56.0 مرحوم حاجی نازمراد فلاحی نورقلیچ قربانی 2 59
11 پرگاه م-3 0 -0 -0 /4 54.0 امید زارعی و محمد صفا وامیر حسین کردی اراز زارعی کسلخه 2 39
12 ناز کومانچی م-3 0 -0 -0 /1 54.0 آنه محمدحاجی اونق و تیمور پقه آنه محمد خوجملی 2 26
13 الی نویز م-3 0 -0 -0 /2 54.0 حاج ارازخان کسلخه آی محمد امین پور 2 25
14 ویمبلدون م-3 0 -0 -0 /2 54.0 ثنا و محمد نجیب مسافر طاغن سیدی 2 25
15 آماندا 2 م-3 0 -0 -0 /2 54.0 وهاب راوشی امان بردی گوگ 2 17
16 تلی بالام م-3 0 -0 -0 /2 54.0 حاج علیرضا نعمتی امیر عطاگزلی 2 17
17 تایفون ۲ ن-3 0 -0 -0 /4 56.0 آنا پقه نور محمد اوکش 2 17
18 مدکو ن-3 0 -0 -0 /1 56.0 شادروان مجید ایران نژاد غیاث غفوری 2 4
19 ترانه ناز م-3 0 -0 -0 /2 54.0 امید و داریوش و کاکاجان سلاق احسان آق 2 4
20 اسپرانتو م-3 0 -0 -0 /2 54.0 مرحوم محمد رضا قره سارلی ابراهیم خوجملی 2 4
21 سوربن2 م-3 0 -0 -0 /4 54.0 حامد و صادق نظری مجید خوجملی 3 25

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳ ساله ریتینگ بند 71 تا 85 کلاس 4 مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 کلمبیا ن-3 0 -1 -0 /2 75 56.5 عزیز عراز نژاد نورقلیچ قربانی 2 53
2 خان جوی ن-3 1 -1 -0 /4 73 55.5 آصف و حسنا خوجم لی احمد خوجملی(امیر) 3 52
3 شاهزاده یلقی م-3 0 -0 -1 /5 84 59.0 حاج بایرام قربان سلاق امید ایری 3 44
4 بای بای سان ن-3 0 -1 -0 /3 67 53.0 حاج غفار ونورمحمدزیرکی احمد خوجملی(امیر) 3 39
5 ایل گون م-3 0 -0 -1 /4 85 59.5 حاج احمد جرجانی عبدالجبار مهرانی 3 32
6 آی سلطان م-3 0 -0 -1 /5 79 56.5 محمد وثوقی راد رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 3 26
7 آیکان ن-3 0 -0 -1 /5 82 60.0 مختوم مرادچله مصطفی کریمی 4 4
8 مکزیکو ن-3 1 -0 -0 /4 67 53.0 میلاد توکلی اراز قربان اونق 4 4
9 گلد اسپید ن-3 0 -0 -1 /6 79 58.5 صلاح الدین و مرجان سارلی ابراهیم بدویزاده 5 26
10 عدنان خان ن-3 3 -1 -0 /8 81 59.5 خدابردی پقه جلال ایری 6 10
11 جان مورفی گارد ن-3 0 -1 -0 /9 73 55.5 وحید رضا بختیاریان احمد خوجملی(امیر) 8 4
12 فری لند م-3 1 -0 -0 /3 66 53.0 بهنام صفایی عبدالله یلقی 3 53
13 ماکام م-3 2 -0 -0 /4 66 53.0 عایشه و معید کر و صبا صادقلو بهمن اونق 3 4

ثبت نامی های نژاد دوخون ۴+ ساله از 0 تا 6 امتیاز مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سیاتل م-4 0 -0 -0 /0 54.0 محمدرضا و ماهان مارامایی آتانفس انفاس 0 -
2 آتاناز م-4 0 -0 -0 /0 54.0 فرهاد آقامحمدی رسول ایمری 0 -
3 قیر آت ن-4 0 -0 -0 /0 56.0 منصور آق جمشید روشنی 0 -
4 لیدی استرایکر م-4 1 -0 -0 /1 54.0 ایلهان و آتلی نیازی امید ایری 1 38
5 گلناز م-4 0 -0 -0 /9 54.0 عابده و مدینه کلته میکائیل توماچ 1 31
6 بریو بوی ن-4 0 -0 -0 /1 56.0 رضا توسلی مجید خوجملی 1 17
7 تورال ن-4 0 -1 -0 /6 56.0 علیرضا پقه مجید خوجملی 2 24
8 ژالین ناز م-4 0 -1 -0 /5 54.0 علی خوش اندام مهران علایی قوجق 3 31
9 هایدرنجیا م-4 1 -0 -0 /3 54.0 محمد اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 3 17
10 سالار خان ن-5 0 -1 -0 /6 56.0 یونس آق آتابای محمد یلمه 3 4
11 بلیندا م-4 1 -0 -0 /10 54.0 حاج نورمحمد سیدی قوجق فرهاد جرجانی 4 44
12 فرتاش م-4 1 -0 -0 /4 54.0 ناصر نوروزی ناصر حاجی زاده 4 31
13 لالیگا ن-4 0 -0 -0 /5 56.0 باشگاه سوارکاری حاج منوچهر ایری آرش ایری 5 17
14 آل نوش م-4 1 -1 -0 /12 54.0 محمد رضوان سلاق و اقبال شهبازی عبدالناصر رجال 5 11
15 وست کول ن-4 0 -1 -0 /12 56.0 حاج پرویز و بهمن گرگانی قیوم عطایی 5 4
16 دلمار م-4 0 -0 -0 /6 54.0 امید فرود حمید فرود 5 4