Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد استارت کمتر در فصل

۲- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۳- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۴- قرعه

۵- اضافه شدن از بالا تا وزن ۶۲ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۶- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله از 2 تا 6 امتیاز مسافت 1000 در آق قلا

آونس 3 ساله: 0.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ولن هج م-3 0 -1 -0 /1 54.0 طاهر عطا سیدی عبدالرحمان مختومی 0 250 دارد
2 راچل م-3 0 -1 -0 /4 54.0 میثم منوچهری مهربان ایری 0 186 دارد
3 تورال ن-4 0 -1 -0 /8 56.5 علیرضا پقه مجید خوجملی 0 177 دارد
4 دورگانو م-3 1 -1 -0 /6 54.0 قربان قلی اینچه برونی صالح بردی گوگ 0 124 دارد
5 پراگ ن-4 2 -0 -0 /9 56.5 حاجی قیوم و یاسین و اسماعیل قلیچی اسماعیل خوجملی 0 88 ندارد
6 تیامو م-3 0 -1 -0 /8 54.0 آشور محمد قوبه ارازگلدی اونق 0 75 دارد
7 رادوگا ن-3 2 -0 -0 /10 56.0 مرحوم عظیم آخوندی ضیاء سخاوت 0 75 دارد
8 سیاتل م-4 0 -1 -0 /5 54.5 فرهاد مارامایی آتانفس انفاس 0 18 دارد
9 پرگاه م-3 0 -1 -0 /6 54.0 محمد صفا وامیر حسین کردی اراز زارعی کسلخه 1 116 دارد
10 مکزیکو ن-3 2 -0 -0 /7 56.0 حاج امان پقه موسی آق ارکاکلی 1 3 دارد
11 لالیگا ن-4 2 -0 -0 /10 56.5 باشگاه سوارکاری حاج منوچهر ایری ارازگلدی اونق 1 3 دارد
12 گل زیبای امید م-3 2 -0 -0 /4 54.0 مصطفی پقه و یاسر آق ارکاکلی بهنام تاجی زاده 1 3 دارد
13 پارساخان ن-3 0 -1 -0 /4 56.0 ناصر کسلخه الیاس زارعی کسلخه 1 3 دارد
14 آتاناز م-4 1 -0 -0 /2 54.5 فرهاد آقامحمدی رسول ایمری 1 3 دارد
15 یوریک ن-3 1 -0 -0 /4 56.0 محمود پقه و یاسر غراوی ایل محمد غراوی 1 3 ندارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 56 تا 70 کلاس 5 مسافت 1000 در آق قلا

آونس 3 ساله: 0.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 الی نویز م-3 0 -0 -1 /4 69 57.0 حاج اراز خان کسلخه عبدالخلیل مهرانی 0 102 دارد
2 ناز کومانچی م-3 0 -2 -0 /3 74 59.5 قرجه سلاق و تیمور پقه غفور خوجملی 0 93 دارد
3 آروین ن-3 0 -2 -0 /3 70 59.5 حالی حاجی و ایرج علاقی نورمحمد اونق 0 82 دارد
4 بلک لیدی م-3 3 -0 -1 /13 75 60.0 متین و بهنام باشقره بهرام محمد تاتار 0 75 دارد
5 وین تون م-4 0 -1 -2 /10 70 58.0 دکتر عبدالجلیل غیادی ارازگلدی اونق 0 75 دارد
6 پائولتا ن-3 0 -1 -1 /5 70 59.5 شادروان دانیال جرجانی نوریقدی خوجملی 0 30 دارد
7 جاوا م-3 0 -0 -1 /2 72 58.5 سعید امجدی امان بردی گوگ 1 3 دارد
8 میشل مک لارن م-4 0 -1 -1 /5 65 55.5 نعیم اعتمادی فر نورمحمد بشگرد 1 3 دارد
9 عدنان خان ن-3 3 -1 -0 /10 74 61.5 عرفان پقه عبدالرحمان مختومی 0 187 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 76 تا 90 کلاس 3 مسافت 1000 در آق قلا

آونس 3 ساله: 0.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 نایکوئیست م-5 0 -1 -3 /12 82 54.0 آرزو منظوری ستار مهرانی 0 341 دارد
2 پرنس آلپ ن-4 1 -2 -2 /8 90 60.0 انیس بزمونه و یوسف عادل محمد بزمونه 0 289 دارد
3 دورا ن-3 2 -0 -1 /7 91 60.0 ایوب سالاری توماج و حامد سلاق نازمحمد قره داشلی 0 207 دارد
4 لتس گو م-3 0 -1 -3 /8 91 58.0 ماهان باستان ابراهیم بدویزاده 0 116 دارد
5 ماکام م-3 2 -1 -2 /11 86 55.5 شهیدان ارازمحمد و عبدالرحمان حبیبلی بهمن اونق 0 75 دارد
6 سوکراتیس ن-3 2 -2 -1 /7 90 59.5 فرهاد پاریاب قربان محمد قولرعطا 1 3 دارد
7 آلپار ن-4 2 -3 -1 /15 83 56.5 معید ایری محمد بزمونه 1 3 دارد
8 گالاند ن-3 2 -1 -2 /11 79 54.0 مرحوم حاج قره کردی یوسف قلی قربانی 1 3 دارد
9 آذاراکس ن-4 2 -5 -0 /12 77 53.5 ناصر آسایش اراز قربان اونق 1 3 ندارد
10 آی ثنا م-3 0 -2 -0 /7 78 53.0 آق اویلی انوشه نورمحمد بشگرد 0 102 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در آق قلا

آونس 3 ساله: 0.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 جان یلمه ن-5 0 -0 -0 /5 56.5 عبدالخلیل کاظمی سبحان پقه 0 599 دارد
2 بیوک آدا ن-3 0 -0 -0 /1 56.0 محمد شهیر و رئوف یار علی آشجان قزل 0 284 دارد
3 ایل هیهات م-3 0 -0 -0 /1 54.0 سینا یلمه و محدث پقه حمید رزم گاه 0 88 دارد
4 دیلا خانم م-3 0 -0 -0 /1 54.0 محمد حسین لک قارمحمد گری 0 75 دارد
5 اسپید انجل م-3 0 -0 -0 /1 54.0 رحمان اونق و محمدرضا قاضلی کر خلیل اونق 0 75 دارد
6 یالتا ن-4 0 -0 -0 /2 56.5 باشگاه پرورش اسب چوگان عبدالخالق ایری 0 75 دارد
7 گل ماه بانو م-3 0 -0 -0 /2 54.0 احمد و داوود شیرمحمدلی سبحان پقه 1 3 دارد
8 نیوالیزا م-3 0 -0 -0 /1 54.0 حاج منصور قره قلپاقی صالح بردی گوگ 1 3 دارد
9 کات ماندو م-3 0 -0 -0 /1 54.0 سلیم و عظیم خرمالی ابراهیم بدویزاده 1 3 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 96 تا 140 کلاس 1 مسافت 1400 در تهران

آونس 3 ساله: 1.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سوشا ن-4 1 -3 -8 /15 113 60.0 گروه تولیدی آرم پایپ کمال قربانی 2 4 دارد
2 سامین ن-6 3 -9 -6 /28 102 54.5 محمد امین جرجانی جمشید مختومی 2 4 دارد
3 شین تیا م-4 0 -5 -4 /15 103 53.0 نعمت پاکزاد رشید روشنی 2 4 دارد
4 هاکتان ن-5 4 -3 -4 /22 93 53.0 عراز محمد صداقت اراز قربان اونق 0 88 دارد
5 شلر م-3 0 -2 -2 /5 98 53.0 حاج احمد تراج رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 3 4 دارد
6 سالار بندر ن-4 2 -3 -1 /8 81 53.0 گروه تولیدی آرم پایپ کمال قربانی 4 18 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 51 تا 65 کلاس 6 مسافت 1400 در تهران

آونس 3 ساله: 1.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 آوات ن-4 0 -1 -2 /8 65 60.0 نازنین عامریان عبدالباسط مخدومی 0 3 دارد
2 فور رانر م-3 1 -0 -1 /2 65 56.5 ایران توسعه جلیل محمدی 1 18 دارد
3 ورنوس ن-4 1 -1 -1 /8 65 60.0 مرحوم بایرام بردی و جلیل اودک احمد ایری 2 4 دارد
4 قیر آت ن-4 1 -2 -0 /6 53 54.0 حسین دیزجی رشید روشنی 2 4 دارد
5 افسون م-3 4 -2 -0 /12 68 58.0 رضا هاشمی کمال قربانی 4 4 ندارد
6 شمیم نایس م-4 1 -1 -2 /11 65 58.0 علیرضا شعبانی جمشید مختومی 4 4 دارد
7 آسانا م-3 0 -0 -1 /11 63 55.5 مهندس زیبایی احسان آق 4 4 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در آق قلا

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 آل نورا ۲ م-2 0 -0 -0 /0 54.0 هادی اق و مهدی آق آتابای مراد بدوی زاده 0 -
2 یادگار نور م-2 0 -0 -0 /0 54.0 دکتر غلامرضا منتظری حمید روشنی 0 - دارد
3 لیبرال م-2 0 -0 -0 /0 54.0 حمید و محمود وجدانی احسان جرجانی 0 - دارد
4 بی تاب م-2 0 -0 -0 /0 54.0 امین کر عبدالمجید کم 0 - دارد
5 اسپید بولت م-2 0 -0 -0 /0 54.0 عطا و تاج محمد ایشان ایری یوسف قلی قربانی 0 - دارد
6 سامانتا م-2 0 -0 -0 /0 54.0 محمد احمر صالح بردی گوگ 0 - دارد
7 ریما م-2 0 -0 -0 /0 54.0 صالح کر یوسف کلته 0 - دارد
8 کارتال ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 مرحوم حاج هوز عدالتی(هوز قارا یلمه) غیاث غفوری 0 - دارد
9 سی بیسکویت ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 عیدی حاجی و مرحوم مشدی قانقرمه بهرام محمد تاتار 0 - دارد
10 استیو سیتی ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 احمد بالاخان قارمحمد گری 1 - دارد