Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد استارت کمتر در فصل

۲- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۳- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۴- قرعه

۵- اضافه شدن از بالا تا وزن ۶۲ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۶- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 رگبار ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 حاج احمد جرجانی فرهاد خانقلی زاده قزل 0 - دارد
2 راگ دنسر م-2 0 -0 -0 /0 54.0 عبدالوهاب و پرویز کاظمی جلال الدین ایری (امید) 0 - دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1550 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ماه سامر ۲ ن-3 0 -0 -0 /0 56.0 مطیعا ریگی ازباشگاه مارال رضا کمالی 0 - دارد
2 جان ایپک م-3 0 -0 -0 /0 54.0 نازبردی کر یونس پورقاز 0 - دارد
3 آل نورا م-3 0 -0 -0 /1 54.0 شادروان عبدالجبار کمی عبدالمجید کم 1 20 دارد
4 ایمان خان ن-3 0 -0 -0 /1 56.0 ایمان تراج و ایلتای بلاج مصطفی کریمی 1 11 دارد
5 میلی مامبو ن-3 0 -0 -0 /2 56.0 مرحوم حاج عبدلکریم ناعمی آق اویلی بشگرد 2 41 دارد
6 سی بیسکویت ن-3 0 -0 -0 /4 56.0 محمد قزل بهرام محمد تاتار 2 26 ندارد
7 کارابای ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 هادی نورانی و شریف باستان علی عطایی 3 20 دارد
8 سلوین م-3 0 -0 -0 /3 54.0 ابراهیم کاظمی جلال الدین ایری (امید) 3 6 دارد
9 ساتین م-3 0 -0 -0 /3 54.0 آرمین کرد عبدالخالق ایری 3 6 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳ ساله میدن آزاد مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 خوش نصیب ن-3 0 -0 -0 /1 56.0 معاذ ریگی از ب مارال بیرجند رضا کمالی 1 74 دارد
2 ریبل جان م-3 1 -0 -0 /1 54.0 موسی کر موسی کر 2 123 دارد
3 شکارچی صحرا ن-3 0 -1 -0 /4 56.0 صفر محمد کوچک نژاد تویلی قربانی 2 69 دارد
4 مجیک لیدی م-3 0 -1 -0 /3 54.0 کبری حاجی آقاپور یعقوب کم 2 12 دارد
5 بی تاب م-3 0 -0 -0 /3 54.0 محمد پارسا کر رحیم کم 2 12 دارد
6 محبوبا ن-3 0 -1 -0 /1 56.0 حکیم.دجان سوقی و جلال نظری یوسف ایری 2 11 دارد
7 شکوه ناز م-3 1 -0 -0 /2 54.0 حاج کریم عطاگزلی عبدالرحمن حرک عطا 2 11 دارد
8 لاله قیز م-3 1 -0 -0 /5 54.0 محمود برنجی تویلی قربانی 3 20 دارد
9 سمیرامیس م-3 0 -2 -0 /3 54.0 حافظ خدادادی ابراهیم بدویزاده 3 12 دارد
10 سویلین م-3 0 -1 -0 /3 54.0 مرحومان حاج رحیم و امید میرابی عبدالرحیم چپرلی 3 12 دارد
11 سه سوت م-3 0 -1 -0 /3 54.0 احسان خوجملی و کاکاجان قوجق بهزاد خوجملی 3 6 دارد
12 کینگ بابا ن-3 0 -1 -0 /3 56.0 آسیه و زهرا تمن اسماعیل کوچکی 5 20 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 51 تا 65 کلاس 6 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سلینا م-4 0 -0 -1 /8 56 53.5 مرحوم عثمان خجسته اسلام قربانی(شهرام) 2 48 دارد
2 میشل مک لارن م-5 0 -1 -1 /7 62 56.5 نعیم اعتمادی فر تویلی قربانی 2 34 دارد
3 دیلا خانم م-4 0 -0 -1 /5 60 55.5 زنده یاد حمیدرضا سعاتمند قربان محمد گری 2 11 دارد
4 لاگرتا م-4 0 -0 -1 /3 64 57.5 یونس گوگ زاده و آرمان روحی بهمن حاجی زاده 3 27 دارد
5 کویین لایتینگ م-4 1 -2 -0 /11 59 55.0 حمیدرضا عابدی حکیم بردی اندروا 3 19 دارد
6 اینیبل م-4 2 -1 -0 /6 58 54.5 لیلا محمدیان و آی سن خوجملی رسول خرمالی 3 6 دارد
7 کاسپین هج م-4 1 -0 -1 /3 64 57.5 بهروز ایگدری رشید چرکه عطا(عطایی) 4 27 دارد
8 دورگانو م-4 2 -1 -0 /10 62 56.5 قربان قلی اینچه برونی صالح بردی گوگ 4 11 دارد
9 فست ن-4 0 -1 -1 /10 58 56.5 محمد زاهد رحیمی عبدالرحمن حرک عطا 5 11 دارد
10 کارا بیگ ن-3 2 -1 -1 /6 65 60.0 آرکان باستان و نیما شکاری عبدالغفور باستان 5 6 دارد
11 آسانا م-4 0 -1 -2 /18 60 55.5 صالح زیبایی ابراهیم قلرعطا 6 11 دارد
12 فول استرایک ن-5 1 -0 -1 /6 50 53.0 عثمان گری جلال الدین ایری (امید) 3 11 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 66 تا 80 کلاس 4 مسافت 1200 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 فیکا م-4 1 -0 -2 /5 80 58.0 حامد موحد یونس کسلخه 0 80 دارد
2 هایدرنجیا م-5 1 -1 -2 /8 79 57.5 محمد اعتمادی فر تویلی قربانی 2 41 دارد
3 زرین بندر م-4 0 -0 -2 /2 81 58.5 ابوبکر پناهی سقلی لطیف تمری 2 19 دارد
4 ارتورول ن-4 1 -1 -1 /11 70 55.0 محمدامین و محمد رضوان پورقاز امین قرنجیک 2 19 دارد
5 ماه سروین م-5 3 -2 -4 /18 78 57.0 فرهاد صادقلو و مخد جان چپرلی صالح بردی گوگ 3 41 دارد
6 سالار بندر ن-5 2 -4 -1 /12 80 60.0 گروه تولیدی آرم پایپ عبدالعزیز مهرانی 3 33 دارد
7 دل تیا م-4 2 -0 -3 /6 76 56.0 سعید مرادی آنه محمد خوجملی 3 11 دارد
8 تک ستاره م-4 0 -1 -2 /9 77 56.5 موسی فتحی و بهرام خانجانی ابراهیم بدویزاده 3 5 دارد
9 بلک لیدی م-4 3 -2 -1 /22 70 53.0 حاج رضا باشقره یعقوب زارعی کسلخه 4 27 دارد
10 سیمبا ن-4 3 -1 -2 /18 78 59.0 عامر و عابد مرادچله بهمن حاجی زاده 4 19 دارد
11 کادنزا ن-6 1 -3 -4 /23 80 60.0 متین بازیار گل محمد حاجی زاده 4 11 دارد
12 آرتین ن-4 1 -0 -2 /4 77 58.5 آرتین و داود گوگ و مردخدا امان بردی گوگ 4 11 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 96 تا 140 کلاس 1 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سایدن ن-4 2 -3 -4 /13 111 55.5 محمد یاسین و یاسمین حرک عطا عبدالرحمن حرک عطا 1 61 دارد
2 اوسین بولت ن-7 0 -2 -14 /16 120 60.0 محمدریگی ازباشگاه مارال بیرجند یوسف قلی قربانی 1 40 دارد
3 سامین ن-7 3 -9 -8 /30 120 60.0 محمد امین جرجانی جمشید مختومی 2 40 دارد
4 اورانیوم ن-4 0 -2 -3 /6 115 57.5 هادی تاجیک عباس هداوند فرهاد کریمی 2 40 دارد
5 سوشا ن-5 1 -3 -8 /17 111 55.5 رضا و رامین خمسه عبدالعزیز مهرانی 2 40 دارد
6 هج رو ن-3 0 -0 -4 /4 112 56.0 گروه تولیدی آرم پایپ کمال قربانی 4 12 دارد
7 جولگا م-5 5 -2 -6 /15 115 55.5 آناهیتا کریمی مجید صالح پور 5 20 دارد
8 آل بیوتی ن-5 3 -7 -4 /21 105 53.0 مهدنا عطایی و ایمان غراوی کاکش عطایی 3 12 دارد
9 پرسپولیس ن-4 0 -1 -1 /6 83 53.0 میثم گودرزی و کاوه عسگری امیر جعفرپور 2 41 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۴+ ساله از 2 تا 6 امتیاز مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 برای تو ن-4 1 -0 -0 /6 56.0 یونس و یاشار موحد قوجق عنایت اله قولرعطا 0 296 دارد
2 آتلانتیس م-4 0 -1 -0 /6 54.0 حاج عبدی پقه ارازقلی ایری 1 69 دارد
3 اونانا ن-4 1 -0 -0 /5 56.0 داریوش انائی و وهاب بیکی احمد سارلی 1 48 دارد
4 آماندا 2 م-4 1 -0 -0 /4 54.0 همرا مردخدا امان بردی گوگ 1 19 دارد
5 آرین مها م-5 1 -0 -0 /4 54.0 غلامعلی نانچی بهزاد خوجملی 2 54 دارد
6 ساکانا ن-4 2 -0 -0 /6 56.0 پرورش اسب حاج منوچهر ایری ابراهیم بدویزاده 2 48 دارد
7 پارساخان ن-4 0 -1 -0 /6 56.0 عبدالناصر کسلخه الیاس زارعی کسلخه 2 19 دارد
8 دلشاد طلایی م-4 0 -1 -0 /3 54.0 محمدصفا و الناز آق تقان قلیچ فداکار 2 12 دارد
9 بیوک آدا ن-4 1 -0 -0 /3 56.0 محمد شهیر و رئوف یار علی آشجان قزل 2 11 دارد
10 وستینگ رز م-4 1 -1 -0 /7 54.0 ایلتای و ایلمان و سلیم صفری ایل محمد غراوی 3 19 دارد
11 ریبل خان ن-4 0 -1 -0 /5 56.0 فرشاد کر عبدالعزیز اونق(عبدالعظیم) 4 19 دارد
12 رزا گلد م-4 1 -1 -0 /9 54.0 محمدامین ایلکای ودیلای مختومی جمشید مختومی 4 6 دارد
13 قلیچ بابا ن-4 0 -1 -0 /4 56.0 مرحوم حاج قلیچ حاجی تراج ملا احمد تراج 4 5 دارد
14 هج نایس ن-4 1 -0 -0 /3 56.0 علی مهدیان غفور خوجملی 4 5 دارد
15 انیبل م-4 0 -0 -0 /4 54.0 مرحوم حاج قره کردی یوسف قلی قربانی 1 296 دارد