Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 کوچولوی گمیشان م-2 0 -0 -0 /0 52.0 مرحوم حاج امان صیادچی یوسف کلته 0 0 -
2 پرداد ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 مرحوم حاج حبیب آق آتابای عبدالجبار مهرانی 0 0 -
3 هلدی گزل م-2 0 -0 -0 /0 52.0 اسلام و لطیف قره ئی امیر عطاگزلی 0 0 -
4 هج نورا ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 فرزاد و محمد رسول میرابی ابراهیم بدویزاده 0 0 -
5 دلناز م-2 0 -0 -0 /0 52.0 پرویز ایگدری امان بردی گوگ 0 0 -
6 باروت 2 م-2 0 -0 -0 /0 52.0 حاجی قلی قوچ زاده عبدالباسط مخدومی 0 0 -
7 مدکو ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 حاج عزیز آرخی و نورمحمد ایران نژاد قربان دردی تیرغم 0 0 -
8 جانان کو م-2 0 -0 -0 /0 52.0 صابر و عرفان دردایی مهران یلقی 0 0 -
9 هج هج ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 دردی هنرمند عبدالصمد خوجملی 0 0 -
10 آلپای ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 مرحوم حاجی نازمراد فلاحی نورقلیچ قربانی 0 0 -
11 بالهان ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 مرحوم مخد حاجی خوجملی خان محمد چپرلی 0 0 -
12 گلی جان م-2 0 -0 -0 /0 52.0 برسام عسگری ابراهیم قلرعطا 0 0 -
13 سلمان خان ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 حاج آقویلی ایری و مبلمان وحید طواق بردی خوجه پور 0 0 -
14 باک آی ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 دکتر داود مشرقی یونس گوگجلی 0 0 -
15 گونای قزل م-2 0 -0 -0 /0 52.0 رئوف قزل ارازبای مرجانی 0 0 -
16 آذبلک م-2 0 -0 -0 /0 52.0 نوروز قلی و سینا میرزاعلی بدون مربی 0 0 -
17 بریتانیا ۲ ن-2 0 -0 -0 /0 54.0 قلیچ طاغن ارازگلدی زاده تقان قلیچ فداکار 0 0 -
18 جان مورفی گارد ن-2 0 -0 -0 /1 54.0 زینب بختیاریان احمد خوجملی(امیر) 0 0 81
19 کوکو ن-2 0 -0 -0 /2 54.0 حاج سهراب صباغی نوری قورچایی 0 0 67
20 آی سلطان م-2 0 -0 -0 /2 52.0 شهاب کلته زاهد کمی 0 0 47
21 یاد قهرمان م-2 0 -0 -0 /1 52.0 مونا و مرضیه حسن قاسمی احمد قلی قربانی 0 0 39
22 افسون م-2 0 -0 -0 /1 52.0 اسحاق اسماعیلی نورقلیچ قربانی 0 0 39
23 ساوانا م-2 0 -0 -0 /1 52.0 شهرام توماج و افشین کر عبدالمجید کم 0 0 32
24 ریو بوی ن-2 0 -0 -0 /1 54.0 عدنان و مبین وجدانی و ایوب مهرانی رضا کریمی 0 0 32

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله از 8 تا 14 امتیاز مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 آتلان تای ن-2 0 -0 -1 /2 54.0 خانم مایا نعمتی حسین اونق 0 0 74
2 آی ثنا م-2 0 -2 -0 /2 52.0 مرحوم خوجه قلیچ حاجی کلته نورمحمد بشگرد 0 0 47
3 امپراطور گری ن-2 0 -0 -1 /1 54.0 مرحوم حاج یعقوب گری امید ایری 0 0 47
4 تم تن ن-2 1 -1 -1 /3 54.0 محمد ونیلای شامل ابراهیم بدویزاده 0 0 18
5 سایدن ن-2 0 -1 -1 /2 54.0 فردین و محمد یاسین حرک عطا عبدالرحمن حرک عطا 0 0 18
6 آناشید م-2 0 -1 -1 /2 52.0 اراز صوفی راد و حکیم حسن قاسمی امان بردی گوگ 0 1 19

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 46 تا 60 کلاس 6 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ژانت م-3 0 -1 -0 /5 59 55.5 امید میرایی نوری قورچایی 0 0 313
2 مای گل م-4 0 -1 -0 /7 50 51.0 مرتضی بافقی حیدری امید جرجانی 0 0 306
3 سالار خان ن-4 0 -1 -0 /3 55 55.5 محمد و ایلحان آرخی عیدمحمد غراوی 0 0 305
4 آنیل م-4 0 -0 -0 /2 50 51.0 بهرام مسافر امان بردی گوگ 0 0 305
5 تورال ن-3 0 -1 -0 /5 60 58.0 علیرضا پقه عبدالخلیل مهرانی 0 0 299
6 دلنوا م-3 0 -1 -0 /5 64 58.0 محمد شریف قان یخمز و معید اسکندرلی جمشید مختومی 0 0 292
7 فرگل م-4 2 -0 -2 /10 64 58.0 معید و مومن یزدان یار آنه محمد خوجملی 0 0 291
8 روبن ن-3 0 -0 -0 /5 53 54.5 ارازقلیچ کسلکه فیض الله رجال 0 0 102
9 ارسلان کوچکی ن-3 1 -0 -0 /7 54 55.0 مرحوم حاجی قربان دردی آقچلی تقان قلیچ فداکار 0 0 60
10 زیبانا م-3 1 -0 -0 /9 55 53.5 عبدالصمد و سلیم بهزادنیا بهزاد خوجملی 0 0 53
11 سیلوا گلد ن-3 1 -0 -0 /7 56 56.0 کامبیز سلیمانیان رحیم کم 0 0 47
12 شاهان بندر ن-3 1 -0 -0 /5 52 54.0 مرحوم حسن خسروی امید ایری 0 0 47
13 تارلان ن-3 2 -0 -0 /8 57 56.5 مرحوم عبدی تمن و محمدامین کوچکی اسماعیل کوچکی 0 0 32
14 آیکال م-3 1 -1 -0 /4 63 57.5 حاج کریم ایگدری بهرام خانقلی زاده قزل 0 0 25
15 گل آترینه م-4 1 -1 -0 /7 58 55.0 ایوب بخشنده امانقلی خوجملی 0 0 25
16 آتریسا بندر م-4 1 -0 -1 /7 54 53.0 حاج جمشيد توماج وموسي توماج عبیدالله سخاوت 0 0 25
17 یلداناز م-3 3 -0 -0 /6 62 57.0 عصمت الله میرزاعلی و حامد اونق غفور خوجملی 0 0 18
18 فسترکو ن-3 0 -1 -0 /6 59 57.5 صابر و عرفان دردایی مهران یلقی 0 1 26
19 دیو ن-3 2 -0 -0 /6 58 57.0 علی فیض عسگری رسول خرمالی 0 1 26
20 مسافر م-3 2 -0 -0 /5 65 58.5 میثم مسافر ابراهیم بدویزاده 0 1 26
21 ردلاین ن-3 0 -0 -1 /6 65 60.5 محمد امین آق آتابای مجید خوجملی 0 1 26

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 56 تا 70 کلاس 5 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 شامپیون گزل م-4 1 -0 -2 /9 70 56.0 رضا و قربان گوگ بهزاد خوجملی 0 0 313
2 رویال سروین ن-3 1 -1 -0 /4 68 57.0 آرتین آق آتابای بهرام حاجی زاده 0 0 292
3 کارول اسپید ن-4 1 -1 -2 /15 70 58.0 اراز بردی مهرانی نوریقدی یلقی 0 0 53
4 هلن روشن م-3 2 -1 -1 /5 71 56.5 علی خوش اندام عبدالکریم گوگ نژاد 0 0 47
5 اینسِپْشِن م-3 0 -1 -1 /6 71 56.5 شهرام شیخ عزیز کرد 0 0 18
6 بولت پایلت ن-3 1 -0 -1 /9 70 58.0 تایماز کر احمد قلی قربانی 0 1 26
7 ماه سروین م-3 1 -1 -1 /7 72 57.0 یاسین و یاسر چپرلی ابراهیم بدویزاده 0 1 26
8 طوطی م-3 0 -0 -1 /1 70 56.0 ماهان و مانی دوجی آی محمد هوشمند 0 1 19
9 دان ییلدز م-4 2 -2 -3 /16 73 57.5 مرحوم قلیچ محمد زیرکی مصطفی عطایی 0 2 19
10 کیاشا ن-3 0 -1 -0 /3 60 53.0 شادروان دانیال جرجانی (دنی) فرهاد جرجانی 0 2 19
11 کاپیتان استیو ن-3 0 -2 -1 /10 72 59.0 ناصر نظری سلیم خوجملی 0 2 19
12 هامون ن-4 2 -0 -3 /8 75 60.5 مرحوم جعفر مهدوی عبدالباسط مخدومی 0 0 578
13 آسنا خانم م-4 3 -4 -1 /19 79 60.5 فرهاد آتابای آرش ایری 0 0 305
14 سای هیل ن-3 0 -1 -1 /11 70 58.0 یوسف خوجه.قربان محمد تقان پور امید ایگدری 1 0 67

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 66 تا 80 کلاس 4 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 داغ مایه ن-5 3 -5 -3 /35 79 58.0 اسحاق و اسماعیل رنجبر اویس رنجبر 0 0 320
2 آل بندر ن-3 0 -0 -2 /4 75 56.0 شادروانان حاج کاکا عبدالحمیدوعبدالجبارکمی عبدالمجید کم 0 0 298
3 مایا گزل م-3 0 -0 -1 /3 75 54.0 مرحوم امانقلی خدری خوجه خان محمد چپرلی 0 0 74
4 یومای لووا م-3 0 -1 -2 /6 79 56.0 امان محمد زاودی امان قلیچ کر 0 0 47
5 ورنوس ن-3 0 -1 -1 /4 73 55.0 مرحوم بایرام بردی اودک امید ایگدری 0 0 32
6 جالیسکو ن-3 1 -0 -2 /7 77 57.0 محمد صفا سلاق و محمد شریف حسن قاسمی امید ایری 0 0 18
7 بتو2 ن-4 2 -1 -2 /13 78 57.5 مرحوم حاج احمد آقازاده امیری ناصر حاجی زاده 0 1 19
8 شیدر ن-4 1 -2 -2 /9 75 56.0 مرحوم حاج آق محمد زیرکی مصطفی عطایی 0 1 19
9 ویهان بابا ن-3 2 -2 -1 /6 81 59.0 حاج فرشید و صفا وطن خواه جمشید مختومی 0 0 292
10 صاحب جمال ن-3 1 -2 -2 /13 81 59.0 شهیدان عبدالرحمان و اراز محمد حبیب لی حسین اونق 0 0 18
11 جان دی وان ن-4 3 -3 -4 /26 81 59.0 یونس و نورالله پورقاز سبحان پقه 0 0 18
12 الماس بندر م-3 2 -0 -3 /7 87 60.0 رشید سقلی آی محمد هوشمند 0 1 19
13 کادنزا ن-4 1 -1 -3 /10 85 61.0 آتیلا و گوهر خیری عید قلی قربانی 0 2 19
14 یونی کورن م-3 0 -1 -0 /1 75 54.0 دلسا ایری مجید صالح پور 1 0 102

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 91 تا 105 کلاس 2 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ماه مارال ن-5 0 -5 -3 /9 94 54.0 آرین رهبری زین الدین جمشیدی 0 0 704
2 بلک ویند م-4 1 -0 -4 /7 105 57.5 کاوه اختراعی جمشید جرجانی 0 0 326
3 سوشا ن-3 1 -0 -4 /6 101 57.5 احسان نوری آی محمد هوشمند 0 0 60
4 بلک اسپیدی ن-3 1 -4 -1 /8 91 52.5 سیده مهرناز خجسته راد سلیم خوجملی 0 0 47
5 جان بابا ن-4 4 -1 -4 /10 102 58.0 احسان کلته و ایوب قرنجیک عبیدالله سخاوت 0 0 32
6 چشم آبی م-4 1 -0 -5 /11 103 56.5 ایلیا و رادوین ارازلی مجید صالح پور 0 0 32
7 پرنس آلپ ن-3 1 -2 -2 /7 97 55.5 انیس بزمونه و یوسف عادل محمد بزمونه 0 1 19
8 شوالیه ن-5 6 -2 -5 /19 106 60.0 پرورش اسب چوگان ارازگلدی اونق 0 0 291
9 سامین ن-5 2 -6 -5 /20 106 60.0 محمد امین جرجانی مخی مختوم نژاد 0 0 60
10 تاوانورا ن-3 1 -0 -4 /6 107 60.5 جلال الدین میرابی اسماعیل بدویزاده 0 0 291
11 هاکتان ن-4 3 -3 -4 /14 108 61.0 آلتین سای پارسایی سبحانقلی قربانی 0 0 32
12 منوکید ن-5 3 -2 -8 /20 113 63.5 ناصر بابایی(مبل ناصر) ستار مهرانی 0 0 32
13 اف 14 ن-3 1 -1 -3 /7 88 51.0 فیروز جرجانی و رضا نادری حمید روشنی 0 0 25