Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالا که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر تا ۱ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد ورود به جدول در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۲- تعداد استارت در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۳- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۴- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۵- قرعه کشی توسط کمیته هندیکاپری بین موارد رنگی و همرنگ

۶- اضافه شدن از بالا تا وزن ۱ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۷- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت به ترتیب ریتینگ بالاتر می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد تروبرد ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 میس کارینا م-3 0 -0 -0 /0 54.0 حاج آنه اراز گری مهربان ایری 0 0 - ندارد
2 زاها ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 علی و حسین محمدی امین قرنجیک 0 0 259 دارد
3 پرنسس بیوتی م-3 0 -0 -0 /1 54.0 سردار و حسام جرجانی شهرام خوجملی 0 0 203 دارد
4 جگوار ن-3 0 -0 -0 /2 56.0 هلیا غفاری احمد قلی قربانی 0 0 69 دارد

ثبت نامی های نژاد تروبرد ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1200 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 آنجلو ن-4 0 -0 -1 /7 62 52.5 هلیا غفاری احمد قلی قربانی 0 0 85 دارد
2 سوین م-3 1 -2 -1 /7 79 59.0 پرورش اسب اقتداری کاکش عطایی 0 0 69 دارد

ثبت نامی های نژاد تروبرد ۳+ ساله ریتد کاندیشن معادل کلاس 1 مسافت 1200 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 350,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 فوکوس لا ن-5 3 -6 -3 /27 115 59.0 امیرخان هداوند فرهاد کریمی 0 0 99 دارد
2 فوکوس زر ن-5 4 -4 -5 /29 106 56.0 امیرخان هداوند فرهاد کریمی 0 0 69 دارد
3 فوکوس دنسر ن-4 0 -2 -5 /12 125 60.0 علی فیض عسگری رشید روشنی 0 0 0 دارد
4 بنفیت ن-6 3 -11 -5 /25 126 60.0 سید علیرضا بیگی رسول خرمالی 0 0 0 دارد
5 دینامیت ن-6 4 -3 -4 /18 108 57.0 محمد معراج ساعی عبدالرحمن حرک عطا 0 0 0 دارد
6 زستا ن-5 3 -4 -2 /15 108 57.0 صلاح الدین و مرجان سارلی رسول خرمالی 0 0 0 دارد
7 آناتیس م-4 0 -2 -4 /13 111 56.0 زنده یاد سعید مختومی رشید روشنی 0 0 0 دارد
8 تاواریش ن-6 3 -3 -6 /32 105 56.0 عرفان دردایی صابر دردایی 0 0 0 دارد
9 سلطانا بوی ن-4 5 -3 -1 /16 104 55.0 سایا و سوفیا رضوانی مهربان ایری 0 0 0 دارد
10 بلاتو ن-5 1 -2 -3 /16 94 52.0 لیلا محمدیان عبدالحی مهرانی 0 0 0 دارد