Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد استارت کمتر در فصل

۲- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۳- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۴- قرعه

۵- اضافه شدن از بالا تا وزن ۶۲ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۶- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 هوران م-2 0 -0 -0 /0 54.0 مصطفی و ایلیا مرادی فرد الیاس زارعی کسلخه 0 - دارد
2 کاپیتان فوفو ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 یسنا و سامیه قزلجای عبدالرحمان اورگلی 0 -
3 یاغیش م-2 0 -0 -0 /0 54.0 جعفر بابایی امان بردی گوگ 0 -
4 هیلدا هج م-2 0 -0 -0 /0 54.0 امیررضا شریفی اسماعیل خوجملی 0 -
5 ترووس م-2 0 -0 -0 /0 54.0 علی خوش اندام مصطفی کریمی 0 -
6 آی آلتین م-2 0 -0 -0 /0 54.0 نادر جرجانی مهربان ایری 0 -
7 سرنوشت م-2 0 -0 -0 /1 54.0 محمد کم نورمحمد بشگرد 0 70 دارد
8 اسپید بولت م-2 0 -0 -0 /1 54.0 عطا و تاج محمد ایشان ایری یوسف قلی قربانی 0 65 دارد
9 کانر ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 محمد صدیق قره نژاد امیر مختومی 0 43 دارد
10 جان اسنو ن-2 0 -0 -0 /2 56.0 مرحوم بایرام دردی توحیدی حکیم سوقی 0 43 دارد
11 سولی بابا ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 سلیمان پقه یعقوب کارساز 0 36 دارد
12 گوانتانامو ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 امین قرنجیک تویلی قربانی 1 30 دارد
13 روسینا ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 نوری حاجی غراوی تویلی قربانی 1 15 دارد
14 کامیلا م-2 0 -0 -0 /1 54.0 حبیب اله کرد نورمحمد اونق 1 15 دارد
15 سلوین م-2 0 -0 -0 /1 54.0 ابراهیم کاظمی بدون مربی 1 9 نامشخص
16 مارلیکا م-2 0 -0 -0 /1 54.0 همرا مردخدا امان بردی گوگ 1 9 دارد
17 داز ماه گل م-2 0 -0 -0 /2 54.0 محمدامین کر بدون مربی 1 1 دارد
18 داز دنیز م-2 0 -0 -0 /3 54.0 مرحومان حاجی دهش و حمید سماعی یعقوب زارعی کسلخه 1 1 دارد
19 یو 2 ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 شهید غفور قزلجای فرهاد اورگلی 2 2 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله میدن آزاد مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 متیوس ن-2 0 -1 -0 /2 56.0 یاسین زاودی و عیسی گنبدی رسول صداقت 0 36 دارد
2 مادران م-2 0 -1 -0 /3 54.0 زنده یاد نازمحمد پوری امان محمد تقی زاده 0 27 دارد
3 هلدی تاپ 2 م-2 1 -0 -0 /1 54.0 آیلا و محمد امین قره ئی رشید عطایی 1 30 دارد
4 لاله قیز م-2 1 -0 -0 /3 54.0 منصور و بنیامین برنجی عبدالله یلقی 1 21 دارد
5 بست اسپید م-2 1 -0 -0 /1 54.0 ا... بردی طویی عبدالسلام کلته 1 21 دارد
6 سویلین م-2 0 -1 -0 /1 54.0 مرحومان حاج رحیم و امید میرابی زاهد کمی 1 15 دارد
7 استیو سیتی ن-2 0 -1 -0 /2 56.0 آرمیا و احمد بالاخان قربان محمد گری 2 21 دارد
8 هایده م-2 0 -1 -0 /2 54.0 میکاِئیل و اسماانجم روز بدون مربی 2 21 دارد
9 دیبابا م-2 1 -0 -0 /3 54.0 امید قره باشی(خانه حسابداری) اسلام قربانی(شهرام) 2 16 دارد
10 شهاب خان ن-2 1 -0 -0 /4 56.0 شهاب زاوودی بهمن اونق 2 16 دارد
11 کینگ بابا ن-2 0 -1 -0 /2 56.0 آسیه و زهرا تمن اسماعیل کوچکی 2 1 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله برنده مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 تسلا م-2 0 -0 -1 /1 54.0 حاج کریم محمد آلق بدون مربی 0 155
2 کارا بیگ ن-2 0 -1 -1 /2 56.0 غفور باستان و ستار شکاری عبدالغفور باستان 1 21 دارد
3 بیوتی اسپرینگ م-2 0 -0 -1 /1 54.0 عبدلله طاهری صالح بردی گوگ 1 15 دارد
4 هج رو ن-2 0 -0 -1 /1 56.0 پرورش اسب مشرقی کمال قربانی 1 9 دارد
5 لندی پلاس ن-2 0 -1 -1 /2 56.0 کاکاجان باستان و حلیم آتابای اسماعیل خوجملی 1 8 نامشخص
6 سوپرا ن-2 0 -0 -1 /2 56.0 جمال الدین قائمی تویلی قربانی 1 8 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله برنده مسافت 1200 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سردار سیاه ن-3 0 -1 -1 /3 56.0 رامین پنق و حاج محمدعلی کردی خلیل اونق 0 177 دارد
2 دمبله ن-3 0 -0 -1 /1 56.0 باشگاه پرورش اسب چوگان بدون مربی 0 169 دارد
3 سوکراتیس ن-3 2 -2 -1 /9 56.0 مانی جان نصیری نوذر صحنه 1 30 دارد
4 تم تن ن-3 2 -5 -1 /13 56.0 ملیکا و السا آق آتابای بدون مربی 3 16 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 46 تا 60 کلاس 6 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 فسترکو ن-4 0 -2 -0 /12 49 54.5 صابر و عرفان دردایی بدون مربی 0 183 دارد
2 دونگا ونوش ن-4 0 -1 -1 /7 54 57.0 محمد نبی کلته میکائیل توماچ 0 70 دارد
3 دل تیا م-3 1 -0 -1 /3 59 57.5 سعید مرادی غفور خوجملی 0 36 دارد
4 من راکت ن-3 0 -0 -1 /3 56 58.0 احسان حسن قاسمی عبدالحکیم حسن قاسمی(شاپور) 0 27 دارد
5 اونانا ن-3 1 -0 -0 /4 46 53.0 ایمان سارلی احمد سارلی 0 27 دارد
6 کوچولوی گمیشان م-3 1 -0 -1 /8 62 59.0 حافظ قوشه یوسف کلته 1 22 دارد
7 سلینا م-3 0 -0 -1 /7 59 57.5 مرحوم عثمان خجسته بهمن حاجی زاده 1 22 دارد
8 ساکانا ن-3 2 -0 -0 /5 56 58.0 پرورش اسب حاج منوچهر ایری ارازگلدی اونق 1 15 دارد
9 فایرفیلد ن-5 3 -0 -1 /14 58 59.0 کاوه اختراعی علیرضا سلیمانی 1 8 دارد
10 عصر جدید م-3 0 -1 -0 /2 59 57.5 عظیم بردی اونق فرهاد خانقلی زاده قزل 1 8 دارد
11 آرتین ن-3 1 -0 -0 /1 55 57.5 آرتین و داود گوگ امان بردی گوگ 1 2 دارد
12 کاسپین هج م-3 0 -0 -1 /1 64 60.0 بهزاد ایگدری رشید عطایی 2 31 دارد
13 سلین ناز م-4 1 -2 -1 /12 63 59.5 خلیل کوچک نورمحمد کوچک نژاد 2 8 دارد
14 یوریک ن-3 1 -0 -0 /6 53 56.5 مرحومان صفر پقه و رحیم داز ایل محمد غراوی 2 1 دارد
15 آرتا ن-4 1 -3 -1 /16 56 58.0 آنه محمد کسلخه احسان جرجانی 3 1 دارد
16 آذبلک م-3 1 -0 -1 /8 65 60.5 مرحوم تاج محمد میرزاعلی(تاجی) بدون مربی 2 1 دارد
17 یاور ن-3 1 -2 -0 /6 61 60.5 حامد امینی بدون مربی 4 9 دارد
18 ریو لیزا م-3 0 -2 -0 /5 49 53.0 امین هاشم زاده یعقوب کم 2 1 دارد
19 ایل هیهات م-3 1 -0 -0 /4 48 53.0 مرحوم پیخی حاجی و عظیم توماچ سبحان پقه 0 36 دارد
20 بانو یلمه م-3 0 -0 -0 /2 39 53.0 ایوب مهرانی حاجی مراد یلقی 2 1 دارد
21 سام اناری ن-4 0 -0 -0 /3 35 53.0 حاج قربان توماچ و احد صحنه امانگلدی توماچ 1 2 دارد
22 کوکوشکا ن-3 0 -0 -0 /2 35 53.0 یاسان معظمی بدون مربی 1 1 دارد
23 پرسالار ن-3 1 -0 -0 /1 اتو گالری ایران 69 ایل محمد غراوی 1 43 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1200 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 هایدرنجیا م-4 1 -1 -1 /6 68 55.5 محمد اعتمادی فر تویلی قربانی 0 190 دارد
2 افسون م-3 4 -2 -1 /13 75 59.0 رضا هاشمی کمال قربانی 0 64 ندارد
3 خان گل ن-3 0 -1 -0 /5 73 60.0 ابوبکر و تویلی حاجی گلستانی قرنجیک ضیاء سخاوت 0 57 دارد
4 پرگاه م-3 0 -1 -1 /8 74 58.5 محمدرضا طعنه وامیر حسین کردی اراز زارعی کسلخه 0 43 دارد
5 بی صدا م-3 1 -1 -1 /6 67 55.0 بهمن قوچی کدخدا بدون مربی 1 30 دارد
6 لیوزامن م-3 1 -0 -1 /9 75 59.0 مسعود قانقرمه احسان جرجانی(کاکاجان) 1 21 دارد
7 کاپیتان استیو ن-4 0 -2 -1 /11 69 58.0 غفور آخوند قاضلی کر بدون مربی 1 21 دارد
8 سیمبا ن-3 3 -1 -1 /15 73 60.0 عامر و عابد مرادچله بهمن حاجی زاده 1 15 دارد
9 دورگانو م-3 2 -1 -0 /8 70 56.5 قربان قلی اینچه برونی صالح بردی گوگ 1 15 دارد
10 بلک لیدی م-3 3 -1 -1 /19 71 57.0 مهدی و علی باشقره یعقوب زارعی کسلخه 1 9 دارد
11 جان دی وان ن-5 6 -3 -5 /40 67 57.0 بنیامین و ارچه پورقاز یونس پورقاز 1 9 دارد
12 دان ییلدز م-5 2 -3 -3 /23 66 54.5 اصغر کارکن (کبابی ماشاا...) احسان جرجانی 1 9 دارد
13 آوات ن-4 0 -3 -3 /12 72 59.5 نازنین عامریان عبدالباسط مخدومی 1 2 دارد
14 سه ویور م-3 0 -0 -1 /1 74 58.5 حاج قره جه یلمه محمد یلمه 1 2 دارد
15 آی بندر م-3 0 -1 -0 /2 66 54.5 عبدالکریم کلته نورمحمد اونق 1 2 دارد
16 فست ن-3 0 -1 -1 /7 67 57.0 محمد زاهد رحیمی عبدالرحمن حرک عطا 2 16 دارد
17 شلاله م-3 0 -1 -1 /3 72 57.5 همراه قرنجیک عبدالطیف تمری 2 15 دارد
18 سامیرا م-3 1 -2 -0 /12 69 56.0 سید محسن سید قاسم بدون مربی 2 15 دارد
19 تکنو م-4 8 -1 -2 /19 68 55.5 حاج تاج محمد نظری مراد بدوی زاده 2 15 دارد
20 بریو بوی ن-4 0 -0 -2 /6 65 56.0 رضا توسلی صالح بردی گوگ 2 8 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 76 تا 90 کلاس 3 مسافت 1000 در گنبد کاووس

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 امپراطور گری ن-3 2 -0 -2 /6 87 58.5 مجید ایری بدون مربی 0 295
2 گلد اسپید ن-3 0 -0 -2 /12 76 53.0 صلاح الدین و مرجان سارلی احسان جرجانی(کاکاجان) 0 78 دارد
3 ماکام م-3 2 -1 -2 /12 84 55.0 یاشار و عدنان معظمی بهمن اونق 0 65 دارد
4 سالار بندر ن-4 2 -3 -1 /9 78 54.0 گروه تولیدی آرم پایپ کمال قربانی 0 57 دارد
5 دورا ن-3 3 -0 -1 /10 87 58.5 حاج گلدی سالاری توماج(کاکاجان) اسماعیل قره داشلی 1 22 دارد
6 تک ستاره م-3 0 -1 -2 /7 83 54.5 عمو یوسف فتحی و حاج موسی نادری ابراهیم بدویزاده 1 22 دارد
7 برنجی م-4 0 -2 -1 /5 80 53.0 طاهر امیری بدون مربی 1 22 دارد
8 هامون ن-5 2 -1 -4 /12 90 60.0 مرحوم جعفر مهدوی عبدالباسط مخدومی 1 1 دارد
9 ونوم ن-3 0 -1 -2 /8 88 59.0 حاج عبدا... توماج اراز زارعی کسلخه 1 1 دارد
10 بلک اسپیدی ن-4 1 -4 -1 /11 81 55.5 سیده مهرناز خجسته راد بدون مربی 2 22 دارد
11 کادنزا ن-5 1 -3 -4 /21 84 57.0 محراب حاجی زاده گل محمد حاجی زاده 2 16 دارد
12 پرنس آلپ ن-4 2 -2 -2 /12 83 56.5 انیس بزمونه محمد بزمونه 2 16 دارد
13 ماه سروین م-4 3 -2 -4 /17 81 53.5 فرهاد صادقلو و مرحوم مخد چپرلی امان بردی گوگ 2 16 دارد
14 لتس گو م-3 1 -1 -4 /11 94 60.0 ماهان باستان ابراهیم بدویزاده 2 8 دارد
15 آلپار ن-4 2 -3 -1 /18 77 53.5 معید ایری محمد بزمونه 2 2 دارد