Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد استارت کمتر در فصل

۲- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۳- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۴- قرعه

۵- اضافه شدن از بالا تا وزن ۶۲ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۶- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله از 8 تا 14 امتیاز مسافت 1000

آونس 3 ساله: 1.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 هاکان ن-6 0 -0 -1 /7 57.5 علی عظیمی و باشگاه سوارکاری کوروش یعقوب چپرلی 0 902 دارد
2 شلر م-3 0 -2 -0 /2 54.0 حاج احمد تراج رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 0 138 دارد
3 افسون م-3 2 -2 -0 /9 54.0 رضا هاشمی کمال قربانی 0 76 دارد
4 الی شیبا ن-3 0 -2 -0 /4 56.0 صادق موحدقوجق رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 0 75
5 سالار بندر ن-4 1 -1 -1 /4 57.5 گروه تولیدی آرم پایپ کمال قربانی 0 54
6 سلینا م-3 0 -0 -1 /4 54.0 اویس خجسته سبحانقلی قربانی 0 54

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1000

آونس 3 ساله: 1.5 کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 عصر جدید م-3 0 -0 -0 /0 54.0 عظیم بردی اونق بهرام خانقلی زاده قزل 0 -
2 بلک اسپیدی ن-4 1 -4 -1 /8 57.5 پرورش اسب یوکابد بدون مربی 0 293
3 استاربوی گرمه ن-3 0 -0 -0 /1 56.0 علی عظیمی و باشگاه سوارکاری کوروش یعقوب چپرلی 0 208 دارد
4 فور رانر م-3 1 -0 -0 /1 54.0 ایران توسعه جلیل محمدی 0 175
5 شین تیا م-4 0 -4 -4 /13 55.5 نعمت پاکزاد جمشید روشنی 0 75 دارد
6 سوشا ن-4 1 -2 -7 /13 57.5 گروه تولیدی آرم پایپ سبحانقلی قربانی 0 54 دارد
7 سلما م-4 2 -3 -2 /16 55.5 رسول شیخ پور بهمن اونق 0 27
8 اینسِپْشِن م-4 1 -2 -1 /14 55.5 محمد پیوند و مخی آرخی منوچهر قزل 0 27 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله از 0 تا 200 امتیاز مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس