Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالا که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر تا ۱ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد ورود به جدول در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۲- تعداد استارت در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۳- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۴- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۵- قرعه کشی توسط کمیته هندیکاپری بین موارد رنگی و همرنگ

۶- اضافه شدن از بالا تا وزن ۱ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۷- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت به ترتیب ریتینگ بالاتر می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ماندانا م-2 0 -0 -0 /0 54.0 عظیم گوگ رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 0 0 - دارد
2 پرنسس پایر م-2 0 -0 -0 /0 54.0 حاج رجب آق هادی جرجانی 0 0 - دارد
3 توتیلاس ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 حاج آرچه هیوه چی اسلام قربانی(شهرام) 0 0 - دارد
4 لایک اترک ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 حاج اراز قربان ساری زاده امانقلی سخاوی 0 0 - دارد
5 قره گزل م-2 0 -0 -0 /0 54.0 محمدصفا و اتلان ساریخانی اراز زارعی کسلخه 0 0 - دارد
6 سینیور لولو ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 حاج حمید و مهدی شکیبا ابراهیم بدویزاده 0 0 - دارد
7 کوانتیش ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 بهنام دیه جی و ایمان چپرلی عبدالرحیم چپرلی 0 0 - دارد
8 فوکوس نورا ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 تولید و پرورش اسب مشرقی کمال قربانی 0 0 - دارد
9 اورهان ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 اتو حسام جمشید مختومی 0 0 - دارد
10 اوچرشاه ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 ایوب و رجب مهرانی نوریقدی یلقی 1 0 - دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1600 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ریل استیل ن-4 0 -0 -0 /0 58.0 کاوه اختراعی علیرضا سلیمانی 0 0 - دارد
2 لیدی فلش م-4 0 -0 -0 /1 56.0 محمد اختراعی علیرضا سلیمانی 1 1 66 دارد
3 رها ۲ ن-4 0 -0 -0 /3 58.0 افشین اردلان بهرام محمد تاتار 1 1 10 دارد
4 هیرومن ن-3 0 -0 -0 /1 52.5 آرمین رحیمی قربان محمد اودک 1 1 4 دارد
5 قدردان ن-3 0 -0 -0 /1 52.5 آق اویلی خانپور بهنام تاجی زاده 2 1 53 دارد
6 سنجر سروین ن-3 0 -0 -0 /2 52.5 عطیه چپرلی اسماعیل خوجملی 3 2 4 دارد
7 آنتوربو م-4 0 -0 -0 /3 56.0 آیهان و دانیال و مهدی ایمری عبدالصمد خوجملی 4 2 52 دارد
8 اوکی لاکی ن-4 0 -0 -0 /4 58.0 اوکتای یگان محمدی ابراهیم بدویزاده 5 4 46 دارد
9 درخشان ن-3 0 -0 -0 /6 52.5 پرویز وفرحان حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد 5 5 4 دارد
10 جولان ن-3 0 -0 -0 /5 52.5 عزیز نورانی کلته ابراهیم بدویزاده 5 5 4 دارد
11 اسپید بوی ن-3 0 -0 -0 /7 52.5 بگ ایشان دوجی امیر عطاگزلی 6 6 4 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 46 تا 60 کلاس 6 مسافت 1600 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 اینیبل م-4 3 -1 -0 /11 57 55.5 لیلا محمدیان و آی سن خوجملی رسول خرمالی 2 2 45 دارد
2 ایلناز کیا م-3 0 -1 -1 /5 63 58.5 خانم حسینی و امیررضا سعادتمند قارمحمد گری 3 3 11 دارد
3 بی تو ن-3 0 -1 -0 /3 55 56.5 شادروان حاج احمد آقازاده امیری جمشید روشنی 3 3 11 دارد
4 بونزای ن-3 0 -0 -1 /7 58 58.0 جمیل طلابی و کامران دانشی بدون مربی 4 4 11 دارد
5 متیوس ن-3 0 -1 -0 /6 49 53.5 مرحوم نازمحمد زاودی رسول صداقت 4 4 10 دارد
6 ترانه حکیم م-6 7 -5 -1 /28 54 54.0 شهروز و منان ارازلی عثمان پساوند 4 4 3 دارد
7 دلانا م-3 1 -0 -0 /5 55 54.5 موسی بیدار مهدی نوایی 5 4 3 دارد
8 ارتورول ن-4 1 -2 -1 /15 59 58.5 فرزاد پورقاز اویس رنجبر 5 5 4 دارد
9 ولن جوی م-3 1 -0 -1 /5 60 57.0 محمدصفا عطا سیدی عبدالرشید مختومی 6 4 3 دارد
10 آلپای ن-4 0 -1 -1 /9 55 56.5 امید و مقصد باردل ایل محمد غراوی 6 5 4 دارد
11 آلتن سای م-4 0 -2 -1 /8 63 58.5 محمد فرحان عمادی آنه محمد خوجملی 6 5 3 دارد
12 کوچولوی گمیشان م-4 2 -0 -1 /14 54 54.0 حافظ قوشه و حسنا قوشلی یوسف کلته 6 5 3 دارد
13 ساکانا ن-4 3 -2 -0 /13 55 56.5 حاج منوچهر. مهدی. مهران ایری میثاق خوجه پور 6 6 4 دارد
14 کاپیتان فوفو ن-3 1 -1 -1 /8 60 59.0 منصور آق رشید روشنی 7 6 4 دارد
15 دیبابا م-3 1 -2 -0 /8 60 57.0 عرفان و بکتای قره باشی ناصر حاجی زاده 7 6 3 دارد
16 لندی پلاس ن-3 2 -1 -1 /9 60 59.0 کاکاجان باستان اسماعیل خوجملی 7 7 3 دارد
17 آسانا م-4 0 -1 -2 /21 51 52.5 محمد زیبایی و رحیم سیدی بدون مربی 7 7 3 دارد
18 عثی طلا ن-3 0 -0 -1 /6 61 59.5 حاجی کاکا میرزاعلی عبدالعزیز مهرانی 5 5 3 دارد
19 پرسالار ن-4 2 -0 -0 /6 42 52.0 گروه مبلمان قالار رسول خرمالی 5 4 4 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 56 تا 70 کلاس 5 مسافت 1600 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ویهان بابا ن-5 3 -2 -1 /10 64 56.0 ویهان و نیکان وطن خواه بدون مربی 0 0 414 دارد
2 کارابای ن-3 2 -0 -2 /8 67 57.5 هادی نورانی و منصور بهرامی عبدالغفور باستان 4 4 3 دارد
3 چاتو م-3 1 -2 -0 /6 66 55.0 معین و آرمین جیواد اسکندر خوجملی 5 5 3 دارد
4 استیو سیتی ن-3 1 -2 -0 /5 65 56.5 محسن لک قربان محمد گری 6 3 46 دارد
5 پارساخان ن-4 0 -3 -1 /10 69 58.5 پوشاک گلستان آق قلا الیاس زارعی کسلخه 6 5 3 دارد
6 جان دی وان ن-6 8 -4 -6 /47 70 59.0 حنان و معروف کر یونس پورقاز 6 6 3 دارد
7 همای جان م-3 1 -0 -1 /6 67 55.5 ستار معتبری ابراهیم قلرعطا 6 6 3 دارد
8 کاسپین هج م-4 1 -0 -2 /7 68 56.0 بهروز ایگدری کاکش عطایی 7 6 10 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 71 تا 85 کلاس 4 مسافت 1600 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 اونتادور ن-3 2 -0 -1 /6 75 56.0 یارا ریسینگ جمشید مختومی 2 2 46 دارد
2 باسکار م-5 3 -4 -4 /19 85 59.0 زاهرا محمدی ماهکان عظیم بردی کم 3 2 3 دارد
3 آوات ن-5 1 -4 -4 /19 80 58.5 نازنین عامریان رسول خرمالی 3 3 46 دارد
4 کالکشن ن-4 1 -3 -1 /11 77 57.0 ملا ابراهیم و عبدالعزیز توماج یعقوب کم 4 4 3 دارد
5 لوتوس ن-3 0 -0 -3 /10 76 56.5 عبدلرئوف قوچی ابراهیم بدویزاده 4 4 3 دارد
6 رگنار ن-5 3 -5 -4 /34 73 55.0 محمدرضا اونق حاج امان تیرغم 4 4 3 دارد
7 ریو اسپید ن-3 2 -1 -1 /7 76 56.5 عظیم و جبی کلته عثمان پساوند 5 5 3 دارد
8 جان پرنس ن-3 0 -1 -2 /6 79 58.0 یونس و محمد میرزاعلی رجب قلی ایگدری 6 3 11 دارد
9 آماش ن-3 4 -0 -2 /8 80 58.5 جلال غراوی صالح بردی گوگ 6 6 3 دارد
10 بریو بوی ن-5 1 -3 -3 /15 76 56.5 رضا توسلی صالح بردی گوگ 6 6 3 دارد
11 ریو لیزا م-4 2 -3 -2 /11 85 59.0 ایوب هاشم زاده عظیم بردی کم 7 6 3 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتد کاندیشن معادل کلاس 1 مسافت 1200 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 350,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سایدن ن-4 3 -3 -4 /14 111 56.0 مرحوم حسین محمد حرک عطا عبدالرحمن حرک عطا 2 2 114 دارد
2 آل بندر ن-5 2 -1 -5 /18 96 51.0 شادروان عبدالجبارکمی عبدالمجید کم 2 2 4 دارد
3 اوسین بولت ن-7 0 -2 -15 /17 127 60.0 محمدریگی.پرورش اسب اوسین بولت یوسف قلی قربانی 3 2 114 دارد
4 ولوت م-4 1 -3 -4 /11 118 56.0 شهید طاهرمحمد بهادر نورمحمد بهادر 3 2 45 دارد
5 سامین ن-7 3 -9 -8 /31 120 58.0 محمد امین جرجانی جمشید مختومی 3 3 114 دارد
6 امپراطور گری ن-4 5 -1 -3 /14 98 51.0 مرحوم حاج یعقوب گری مهربان ایری 3 3 4 دارد
7 مردان ن-3 0 -1 -3 /4 105 52.0 آناهیتا کریمی احسان جرجانی(کاکاجان) 4 3 107 دارد
8 سوشا ن-5 1 -4 -8 /21 111 56.0 رضا و رامین خمسه عبدالعزیز مهرانی 4 4 45 دارد
9 آل بیوتی ن-5 3 -8 -4 /25 110 54.0 علیرضا سیدی و ساجده آق آتابای احسان جرجانی(کاکاجان) 6 6 59 دارد
10 پرنس آلپ ن-5 3 -4 -4 /20 110 54.0 انیس بزمونه محمد بزمونه 7 7 45 دارد
11 آرتین ن-4 1 -0 -5 /7 103 52.0 آرتین گوگ و همراه مرد خدا امان بردی گوگ 8 7 4 دارد
12 آی ثنا م-4 0 -5 -2 /16 96 51.0 شادروان طاها ایری اراز قربان اونق 3 3 4 دارد