Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالا که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر تا ۱ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد ورود به جدول در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۲- تعداد استارت در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۳- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۴- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۵- قرعه کشی توسط کمیته هندیکاپری بین موارد رنگی و همرنگ

۶- اضافه شدن از بالا تا وزن ۱ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۷- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت به ترتیب ریتینگ بالاتر می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 تندر بندر1 ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 ابوبکر پناهی سقلی رحمان بردی قوین پرور 0 0 - دارد
2 بلک تایم م-2 0 -0 -0 /0 54.0 بهزاد قانقرمه بهرام محمد تاتار 0 0 - دارد
3 دلربا بندر م-2 0 -0 -0 /0 54.0 آشپزخانه کمی خداداد مهمی زاده(مهدی) 0 0 - دارد
4 تاج بندر م-2 0 -0 -0 /0 54.0 یاسین بشگرد آق اویلی بشگرد 0 0 - دارد
5 پرنسس السا م-2 0 -0 -0 /0 54.0 محمدامیر تاتار و رضا امانپور عزت امانپور 0 0 - دارد
6 آلتین بالام م-2 0 -0 -0 /0 54.0 مرحوم حاج علی.حاج موسی صداقت خلیل اونق 0 0 - دارد
7 آریا مهر ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 مرحوم حاج حلیم فروغی توماج عبدالعزیز مهرانی 0 0 - دارد
8 تایتانیک ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 جلال مردانی رسول خرمالی 0 0 - دارد
9 روبینا م-2 0 -0 -0 /0 54.0 محمود حافظی آنه گلدی اونق 0 0 - دارد
10 یاد کلیپر م-2 0 -0 -0 /0 54.0 عبدالصالح میرابی عبدالصالح میرابی 0 0 - ندارد
11 نیو تیک م-2 0 -0 -0 /1 54.0 جلال طاهری و لقمان پقه عبدالناصر قربانی 0 0 18 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله از 2 تا 6 امتیاز مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سای گل م-3 3 -0 -0 /3 54.0 محمدصفا و ماهان کلته عبیدالله سخاوت 0 0 220 دارد
2 تاینی م-3 1 -1 -0 /4 54.0 بهادر اسماعیلی امین قرنجیک 0 0 172 نامشخص
3 تاواش ناز م-3 0 -1 -0 /3 54.0 حاج قیوم اسماعیل قلیچی اسماعیل خوجملی 0 0 94 دارد
4 کاریزما ن-4 1 -0 -0 /12 59.0 فضل ا... ناصری امانگلدی توماچ 0 0 31 دارد
5 پروفسور ن-3 1 -0 -0 /3 56.0 کاکاجان و دادجان پقه عبدالعزیز مهرانی 0 0 32 دارد
6 الو ن-3 0 -1 -0 /3 56.0 مجتمع مصالح ساختمانی آتابای اسماعیل خوجملی 0 0 32 دارد
7 مادر م-3 0 -1 -0 /7 54.0 حلیم ایزدی بدون مربی 0 0 24 دارد
8 فستیواش ن-3 0 -1 -0 /4 56.0 مبلمان نصرا خلیل خوجملی 0 0 24 دارد
9 سکویا سرداری ن-3 0 -1 -0 /4 56.0 هادی کر رحمان بردی قوین پرور 1 1 3 دارد
10 بانو بشارت م-3 2 -0 -0 /5 54.0 شادروان عبدی و صفر بشارتی آشجان قزل 1 1 3 دارد
11 آرین مها م-6 1 -1 -0 /14 57.0 غلامعلی نانچی امین آق ارکاکلی 1 1 3 دارد
12 جان آتام ن-3 2 -0 -0 /12 56.0 نازمحمد.سینا و آسنا روشن اراز قربان اونق 1 1 3 دارد
13 دازگزل م-4 1 -0 -0 /5 57.0 قربان شکوری و جبار ایری یوسف رجب نژاد 1 1 3 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 46 تا 60 کلاس 6 مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سایلان ناز م-3 0 -0 -1 /1 57 56.0 ناصر طیاری امیر مختومی 0 0 318 دارد
2 هیرومن ن-4 2 -1 -0 /9 53 56.0 سعید خواجه قربان محمد اودک 0 0 136 دارد
3 ریو سولیا م-3 0 -0 -1 /4 62 58.5 آصف و فرزاد آتابای عبدالقیوم اونق 0 0 122 دارد
4 خوش اقبال ن-5 0 -0 -1 /6 58 58.5 یاسر ایری آنه گلدی اونق 0 0 95 دارد
5 بال بولک م-3 0 -0 -1 /3 61 58.0 سلیمان قلی کر یوسف رجب نژاد 0 0 73 دارد
6 بای حان ن-4 0 -1 -1 /14 52 55.5 حاج ارازقلی حسن قاسمی کوروش آل جلیل 0 0 74 دارد
7 یادگار م-4 1 -1 -1 /9 59 57.0 احسان یارعلی اراز قربان اونق 0 0 11 دارد
8 هلدی تاپ 2 م-4 1 -0 -1 /5 58 56.5 محمد امین قره ئی ابراهیم قلرعطا 0 0 10 دارد
9 لیسبون ن-3 1 -0 -1 /3 59 59.0 عمران بدویزاده و ماهان باستان ابراهیم بدویزاده 1 1 3 دارد
10 شهاب خان ن-4 3 -4 -0 /23 58 58.5 شهاب الدین زاودی آنه گلدی اونق 1 1 3 دارد
11 سرین م-3 1 -1 -1 /9 61 58.0 عبدالمتین قزل طاهر تراچ 1 1 3 دارد
12 آسانا م-5 2 -2 -3 /32 59 57.0 محمد زیبایی حاج امان تیرغم 1 1 3 دارد
13 سایلان گلی م-4 0 -0 -1 /6 58 56.5 علی گلی نیا اسحاق یلمه 1 1 3 دارد
14 ظهور م-4 3 -2 -0 /11 56 55.5 شهروز و محمدرضا ساری خانی آنه گلدی اونق 1 1 3 دارد
15 کوبا ن-5 0 -2 -0 /7 48 53.5 محمد امین مهرانی ابراهیم مهرانی 1 1 3 دارد
16 هالند ن-4 0 -0 -0 /5 40 52.0 کیان و دیان روشنی عبدالرسول روشنی 1 0 11 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 همای جان م-4 5 -0 -1 /11 71 55.0 یونس معتبری و صادق ایمری بدون مربی 0 0 199 دارد
2 پسرآق قلا ن-3 0 -1 -1 /4 71 57.0 مرحوم رضا سلاق و نورا...پورقاز نورمحمد اونق 0 0 101 دارد
3 سامرشاه م-3 0 -0 -2 /4 74 56.5 جلیل و افشین نیازی امیر مختومی 0 0 87 دارد
4 والنتینو م-3 0 -1 -1 /4 70 54.5 سرکار خانم حسینی بهروز ایری 0 0 88 دارد
5 فلوکی ن-3 0 -1 -1 /7 66 54.5 کریم گوگ رجب قلیچ گوگ نژاد 0 0 73 دارد
6 کوماتسو م-3 0 -0 -1 /3 66 52.5 ایلتای ایمری و آتیلا خیری تویلی قربانی 0 0 32 دارد
7 سی لی لا م-3 0 -0 -2 /4 77 58.0 پرورش اسب مشرقی کمال قربانی 0 0 25 دارد
8 اورهان ن-3 0 -2 -0 /3 68 55.5 اتو حسام عبدالسلام کلته 0 0 24 دارد
9 آل نورا ۲ م-4 1 -1 -3 /10 78 58.5 محمود یزدانپرست،علیرضا شفاعتی امان بردی گوگ 0 0 18 دارد
10 بنجامین ن-5 1 -2 -1 /13 73 58.0 عمران و عرفان شیرمحمدلی بهرام محمد تاتار 0 0 18 دارد
11 صدرجهان ن-5 4 -0 -1 /12 72 57.5 مسعود تیرغم ابراهیم خوجملی 0 0 11 دارد
12 وینگو ن-3 2 -0 -1 /8 72 57.5 مصطفی بهلکه رحمان کشاورز کوچک 0 0 11 دارد
13 شکوه ناز م-4 1 -4 -0 /12 71 55.0 ایمان و مبین عطاگزلی بدون مربی 0 0 11 دارد
14 دی کایرو ن-3 0 -0 -1 /4 65 54.0 صفا قزلجایی و نورمحمد طعنه حمید فرود 0 0 11 دارد
15 آرمسترینگ م-3 2 -1 -1 /9 68 53.5 فراس و حامد سلیمان پور بهرام پقه 0 0 10 دارد
16 بالهان ن-5 2 -2 -2 /17 75 59.0 محمدرضا و پرورش اسب اوسین رضا کمالی 1 1 3 دارد
17 تاواتک ن-5 1 -0 -2 /7 68 55.5 مهدی و یاسر پناهی سقلی رحمان بردی قوین پرور 1 1 3 دارد
18 آلانیا ن-3 0 -0 -1 /5 67 55.0 زنده یاد خلیفه طواق ندیمی ملا اویس رنجبر 1 1 3 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 76 تا 90 کلاس 3 مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ارتورول ن-5 6 -5 -2 /29 90 59.0 فرزاد پورقاز ملا اویس رنجبر 0 0 10 دارد
2 مای سان ن-5 3 -1 -2 /19 89 58.5 محمدرئوف رجب زاده و فرهاد و مهرداد هادی نژاد یعقوب طاهری نیا 0 0 10 دارد
3 کادنزا ن-7 3 -5 -4 /37 88 58.0 آرتین آق آتابای عبدالرحیم مختوم نژاد 0 0 10 دارد
4 هج نورا ن-5 3 -1 -3 /17 87 57.5 فرزاد و محمد رسول میرابی ابراهیم بدویزاده 0 0 10 دارد
5 لوتوس ن-4 0 -1 -7 /22 87 57.5 نورمحمد قوچی خلیل خوجملی 0 0 10 دارد
6 سانا م-5 3 -3 -2 /20 87 55.5 عارف آخوندی رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 0 0 10 دارد
7 کینگ مامبو م-4 2 -2 -2 /13 86 55.0 آنه محمد حاجی پنق آنه گلدی اونق 1 1 3 دارد
8 جامائیکا م-3 2 -2 -2 /10 95 59.5 حاج رضا باشقره عبدالعزیز مهرانی 0 0 11 دارد
9 حاجی بهرام ن-4 2 -2 -3 /15 91 59.5 سعید قوچی بهرام پقه 0 0 10 دارد
10 کارا بیگ ن-4 4 -6 -2 /28 92 60.0 محمود یزدان پرست امان بردی گوگ 0 0 10 دارد