Close
چابکسوار ابراهیم توماچ
تعداد مسابقات: 176
مقام اول: 21
مقام دوم: 13
مقام سوم: 19
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته 3 - جمعه
1373/02/30
آق بند 2 گروه 4 یونس رجال سلیمان توسلی توماچ 1500 0.0 -
هفته 3 - جمعه
1373/02/30
انفجار ایگدری گروه 4 قربان محمد قره سارلی اراز زارعی کسلخه 1500 0.0 4 / 11 -
هفته 3 - جمعه
1373/02/30
ویزا گروه 4 عبادالله و حالت نفس قره جه ارازقلی ایری 1000 0.0 4 / 15 -
هفته 2 - جمعه
1373/02/23
گل آینه گروه 4 امین و آشور صداقت 1500 0.0 3 / 13 -