مشارکت مردمی

چنانچه جهت کمک به مسابقات اسبدواني مايل به شرکت در عقد مسابقات هستيد ، با بذل وجوه نقد خود از طريق اين قسمت نيات خير خواهانه خود را عملي سازيد و از جوايز ارزشمند آن بهره مند شويد.

جدول مسابقات

جدول مسابقات و اسامی اسب های ثبت نامی و نتایج را می توانید در این بخش جستجو کنید.

سابقه و عملکرد

نتایج و عملکرد مربیان و چابکسواران و اسب ها را می توانید در این بخش جستجو کنید.

خدمات سوارکاری به علاقه مندان

خط پایان

برنامه تلویزیونی خط پایان، به تهیه کنندگی هیات اجرایی مسابقات اسبدوانی، تنها برنامه تلویزیونی مختص اسبدوانی در کشور می باشد.

پخش زنده اینترنتی

پخش مسابقات سوارکاری به صورت زنده

آموزش مشارک مردمی

در این بخش مراحل شرکت در مسابقه پیش بینی اینترنتی و فرآیند پرداخت و دریافت جوایز توضیح داده می شود.

گالری عکس و فیلم

خاطرات شیرین در ادوار مختلف سوارکاری

مجله اسبدوانی

اولین و تنها نشریه اینترنتی تخصصی اسبدوانی ایران، در برگیرنده مطالب و عناوین مختلف در حوزه تخصصی اسبدوانی از جمله آموزش، دامپزشکی، مسایل مربوط به دوپینگ، داوری، اصول نگهداری و تربیت اسب، اصول رفتار با اسب، تحلیل مسابقات اسبدوانی، مصاحبه و گفتگو و مسایل تاریخی و اجتماعی پیرامون اسب و ورزش اسبدوانی است.

کمیته انضباطی و نتایج دوپینگ

نتایج آرای انضباطی و موارد دوپینگ به صورت رسمی، در این بخش قابل پی گیری می باشد.

جدیدترین اخبار

اخبار سوارکاری استان گلستان

  • Bootstrap v4
  • jQuery
  • Font Awesome
  • Working contact form with validation
  • Unstyled page elements for easy customization

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, omnis doloremque non cum id reprehenderit, quisquam totam aspernatur tempora minima unde aliquid ea culpa sunt. Reiciendis quia dolorum ducimus unde.