ایرامینم 6 ساله نریان
ایرامینم
آلینا1
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 19 11 8 16 2.76 % 6
1392 7 5 2 4 0.97 % 24
مجموع 26 16 10 20
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 11 4 1 1 103 دکتر مهرناز اسدی عبدالجبار مهرانی
2 ایل هان ن ایرامینم پروانه 15 3 1 4 90 مهندس مهدی آرخی نصرت ا... خوجملی
3 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 11 3 2 4 84 ایران توسعه سید احمد موسوی
4 پرسا م ایرامینم ایرن 10 1 2 2 78 السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی
5 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 11 1 2 2 72 جمشید منتظرنظام یوسف کلته
6 خوش خوش ن ایرامینم آهو 15 1 3 2 67 کمال آقچلی عمر مهرانی
7 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 15 2 0 2 62 مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی
8 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 16 1 2 2 60 علی احمدی کامران علایی قوجق
9 اوکتای قرق ن ایرامینم نازلرقرق 9 1 2 2 59 فرهنگ حسینیان غفور خوجملی
10 نان آور ن ایرامینم برایت مون 23 0 2 1 45 کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی
11 نازسینا م ایرامینم بیانکا 8 0 2 0 45 مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی
12 ایل یاسین ن ایرامینم سولیناز 17 2 3 0 مهندس عبدالحکیم سلاق حمید روشنی
13 فرانکل ن ایرامینم کرونا 14 1 2 2 یوسف پسرکلو یعقوب کوچک نژاد
14 نلین م ایرامینم لاکی گریک 5 1 1 2 ایران توسعه سید احمد موسوی
15 سلطانه م ایرامینم مائده 17 0 1 3 محمدامین و متین جرجانی جمشید روشنی
16 آرسام ن ایرامینم ایندین لاکی 7 1 0 0 امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی فرهاد کریمی
17 تیام ن ایرامینم لاکی وینر 14 0 1 2 امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی
18 ماه سل م ایرامینم ماهانه 4 1 0 0 مجید و فرزاد آتابای جمشید روشنی
19 آواکس ن ایرامینم بای گل 6 0 1 0 جلال الدین خوشکام منصور بای پور
20 آناهید م ایرامینم کینو 1 0 0 1 امیر فرهادی عبدالحمید قلرعطا
21 اورهان قرق ن ایرامینم اورکام قرق 10 0 0 1 اورهان قلیچی قربان محمد قولرعطا
22 گلدن ایر ن ایرامینم گلدی مری 5 0 0 0 هلیا غفاری عبدالناصر قربانی
23 داتیس ن ایرامینم دان دانزینگ 0 0 0 0 حاج محمد علی حسن نیا منصور بای پور
24 دوماس ن ایرامینم تیبا 1 0 0 0 سرکار خانم حسینی اسکندر خوجملی
25 لامبورگینی ن ایرامینم ماتیدا 4 0 0 0 محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی
26 پریاجی م ایرامینم سونیا 2 0 0 0 حاجی نماز غراوی عاشور غراوی