طلاقوش نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 0 1 0 0.23 % 50
1393 3 1 2 0 0.46 % 42
1392 5 1 4 0 0.70 % 33
1391 5 1 4 0 0.85 % 31
1390 2 1 1 0 0.47 % 37
1389 1 1 0 0 0.28 % 58
1387 1 1 0 0 0.26 % 56
1386 2 1 1 0 0.50 % 40
1384 2 2 0 0 0.00 % 165
1383 2 2 0 0 0.60 % 35
1382 5 5 0 0 1.04 % 17
مجموع 29 16 13 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سومبار م طلاقوش گلی 20 6 7 4 84 آریا الهامی بهنام تاجی زاده
2 عقاب صحرا2 ن طلاقوش شاهین گل 22 7 3 4 76 احمد قبادی یوسف دهش
3 روزگار گز ن طلاقوش شیدا 21 2 5 4 44 امیر فهیمان یعقوب رحیمی
4 آرچین حبیب ایشان ن طلاقوش یانباش حبیب ایشان 16 3 4 1 42 سید مهدی حقگو احمد ایری
5 گوهر تاج م طلاقوش آینه تاج 19 3 1 1 30 مرحوم قلیچ محمد خوجملی طاغن سیدی
6 آق یایله م طلاقوش چاندبیل 13 2 2 2 28 آق اویلی خان پور حمید فرود
7 آغوش م طلاقوش گیت سم گلر 7 3 1 0 28 آسا سرمدی یوسف خوجملی
8 گلشاد گز م طلاقوش شمشاد 6 3 0 2 28 حاجی آنه محمد یزدانی حاجی آنه محمد یزدانی
9 ایلم آلتن ن طلاقوش گل آلتین 20 0 4 4 24 افشین وسلوا علائی قوجق یوسف چپرلی
10 ایران گل م طلاقوش ایلکای 5 2 1 0 20 خسرو میرزاعلی ادریس قلیچی
11 شایان طلا2 ن طلاقوش ساناز 7 2 0 1 18 هادی علیدادیان نظرمحمد گوگ نژاد
12 احترام دشت ناز م طلاقوش باران پور 7 1 2 1 18 سید مهدی حقگو احمد ایری
13 سایره م طلاقوش گل رومیسا 5 0 1 3 10 دکتر افشین مهرپرور بهنام تاجی زاده
14 صحراقوش م طلاقوش گل قره ماخر 4 1 0 0 8 عبدالحمید آخوندی عبدالکریم گوگ نژاد
15 آی نورم م طلاقوش مارال 11 1 0 0 8 کاکا طاقن پور وحسام الدین چرکزی بهمن ایگدری
16 جلیل ن طلاقوش کمش آی 7 1 0 0 8 شرکت پرورش اسب ترکمن آنه حسن توفیقی نژاد
17 دلشاد ن طلاقوش پریچهر 1 1 0 0 8 حاج حال محمد یزدانی آنه محمد حاجی زاده
18 لاریسا ن طلاقوش خوبان 6 0 1 1 6 مهندس صالحی یوسف دهش
19 دنگیزخان ن سمند طلاقوش 2 0 1 0 4 دکتر ربیعی رجب قلی ایگدری
20 آماندا م طلاقوش گزل 4 0 0 2 4 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی پرورش اسب یاسین یاسر
21 یلقوش ن طلاقوش توران 2 0 1 0 4 احمد روشن ضمیر آنه حسن توفیقی نژاد
22 نازایلکای م طلاقوش ایلکای 2 0 0 1 2 آی سا ویاسمن صفویان ادریس قلیچی
23 صوفیان ن طلاقوش گوگ جهان 2 0 0 0 0 مرتضی ارازی سعدی سعدشیخی
24 درطلاقوش ن طلاقوش 5تکین خاکسار 4 0 0 0 0 علیرضا خاکسار وعلی تفهمی باشگاه سالار خراسان
25 دیلا م طلاقوش گل بهلکه 2 0 0 0 0 مهرداد درویشی آنه محمد حاجی زاده
26 باسط ن طلاقوش سوگلی 7 0 0 0 0 ادنان-قلرعطا آنه محمد حاجی زاده
27 پوریا ن طلاقوش یلان 1 0 0 0 0 احمد روشن ضمیر آنه حسن توفیقی نژاد
28 امید2 ن سمند طلاقوش 0 0 0 0 0 غزل خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد
29 اورال ن طلاقوش جرن 1 0 0 0 0 شرکت پرورش اسب ترکمن آنه بای خوجملی