آگوگ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1392 17 6 11 17 2.39 % 5
1391 20 8 12 19 3.40 % 4
1390 10 7 3 8 2.35 % 9
1389 13 8 5 9 3.64 % 3
1388 7 1 6 2 2.32 % 9
1387 15 6 9 13 4.04 % 3
1386 15 9 6 9 3.79 % 2
1385 24 14 10 10 4.23 % 4
1384 3 2 1 1 0.72 % 25
مجموع 124 61 63 88
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 جیحون ن آگوگ گل آینام 24 0 0 0 مرحوم صالح صالح پور منصور صالح پور
2 شمس ن آگوگ شمد 13 0 0 0 امیررضا فازهی غفور خوجملی
3 وایپر ن آگوگ پرنوش 6 0 0 0 امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی
4 همیلا م آگوگ حورا 17 0 0 0 بهداد گلدوست مجید صالح پور
5 شاه دونه م آگوگ شباهنگ 6 0 0 0 محمد حسین هفت تنی احمد شیخ دوجی
6 کورلین ن آگوگ الیکا 12 0 0 0 معین وآرمین جیواد باشگاه درخشش
7 گل سروین م آگوگ وینر 21 0 0 0 امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی
8 آگوستین ن آگوگ دل آرام 13 0 0 0 رضا عباسی عبدالرحیم چپرلی
9 آی بکس ن آگوگ سرکش 12 0 0 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
10 بلاشینگ م آگوگ شهرآشوب 3 0 0 0 محمد حسین هفت تنی جمال آموت
11 تاج محل م آگوگ ماه محل 9 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی
12 نارین م آگوگ شرمینه 13 0 0 0 خسرو دریانی مجید ایری
13 نوتریگا ن آگوگ ران فاستر 8 0 0 0 خسرو دریانی مجید ایری
14 کیابو ن آگوگ کیانا 47 0 0 0 جلیل رستگار عبدالرحیم چپرلی
15 ماه گون م آگوگ ماه محل 4 0 0 0 امیر علی ابوالحسن زاده جمال آموت
16 ریو کلاسیک م آگوگ مزوپتیما 17 0 0 0 سارا یاسری رشید ایری
17 سانی ن آگوگ سیتو 33 0 0 0 حکیم ارازلی میکائیل توماچ
18 قهرمان2 ن آگوگ بی نظیر 39 0 0 0 محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی
19 هدینگ تاپ م آگوگ هدینگ پست 12 0 0 0 حاج قادر اوغانی باشگاه درخشش
20 ماکسیموس ن آگوگ گل لاله 0 0 0 0 حمید مجتهدزاده حمید روشنی
21 آگوستین2 ن آگوگ سامیرا 0 0 0 0 حاج رسول صداقت عبدالمجید کم
22 بین الملل ن آگوگ دل آرام 4 0 0 0 حاج ملا شاه وردی رازی مجید احمد اوغلی
23 پارمیداز م آگوگ کاراسیدا 7 0 0 0 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق
24 حماسه م آگوگ حورا 21 0 0 0 فرزانه خراسانی مجید خوجملی
25 ماه منظر م آگوگ ماه پیکر 4 0 0 0 سعید محمدآلق ارازقلی ایری
26 طوطیا م آگوگ شاناجین 3 0 0 0 خسرو دریانی مجید ایری
27 دانهیل ن آگوگ ساکونی 36 0 0 0 طاهر جرجانی محمد خوجملی
28 راک فلر ن آگوگ رکسانا 4 0 0 0 فرناز خراسانی مسعود پورمانیان
29 امپراطور صحرا ن آگوگ نوبر جانم 66 0 0 0 مهندس ابراهیم کاظمی مجید ایری
30 کرفه ن آگوگ داز مرضیه 25 0 0 0 سردار جرجانی فرهاد خانقلی زاده قزل
31 شوکا م آگوگ صدف خاتون 9 0 0 0 معین وآرمین جیواد باشگاه درخشش
32 عقیق ناز م آگوگ گنج آزمون 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی
33 ریوناز م آگوگ مزوپتیما 19 0 0 0 غزل رادان عبدالرحمن کلته
34 سلن م آگوگ ماتیلدا 28 0 0 0 اسماعیل امامی عبدالرحمان مختومی
35 دلشادگل م آگوگ اسکارلت 15 0 0 0 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی
36 اسپی دژ ن آگوگ استاروارز 18 0 0 0 حاج مهدی جرجانی امید ایری
37 فتانه م آگوگ نفح 1 0 0 0 خانم خراسانی امیر جعفرپور
38 آزبست ن آگوگ آی سل 25 0 0 0 حاج نوروزقلی میرزاعلی علی خوجملی
39 واناکا ن آگوگ رف رف 16 0 0 0 حامد قناعتی آشجان قزل
40 اختر ن آگوگ افیر 3 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراج حاجی محمد نوایی
41 دنیز ن آگوگ سانازخانم 30 0 0 0 خلیل نورانی کلته قربان محمد اودک
42 دوما م آگوگ شبنم 13 0 0 0 حاج سبحان بردی قره جه عبدالرحیم چپرلی
43 نازهیهات م آگوگ زیبال 9 0 0 0 عظیم میرزاعلی بهروز ایری
44 بلک هورس2 ن آگوگ گلی تا 15 0 0 0 ایوب محمدآلق ارازقلی ایری
45 هانهل م آگوگ هایده 14 0 0 0 فاتح و انیس بزبونه عبدالخالق رهنی
46 اردشیر ن آگوگ گنج آور ایگدری 15 0 0 0 آرمین اسماعیلی عبدالله قلرعطا
47 ماداکتور ن آگوگ تن ناز 1 0 0 0 ثمانه خراسانی مسعود پورمانیان
48 طلای بندر م آگوگ سوپربندر 3 0 0 0 محمد جواد طلایی نورمحمد اونق
49 ریبا م آگوگ دلناز 22 0 0 0 مرحوم عطامرادحاجی گوگ ارازبای مرجانی
50 دیالوگ ن آگوگ دایانا 12 0 0 0 عبدالخالق تراچ رحمان بردی قوین پرور
51 شوگان ن آگوگ یادگارهیهات 18 0 0 0 هادی وشمه ای محمدشریف تاتاری
52 اسپانتیک م آگوگ سامیرا 1 0 0 0 سالار قره جه وامید گرگانی اراز قربان اونق
53 فایری آگوگ ن آگوگ اوراسیا 21 0 0 0 داود ومحمد اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر
54 ملان م آگوگ طناز 18 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی
55 اگوگ گیفت ن آگوگ پرشین گیفت 11 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی
56 آگوگ ناز م آگوگ پارمیس 15 0 0 0 حاج محمود قاضلی کر امید جرجانی
57 دوبی کلاسیک م آگوگ بی نظیر 26 0 0 0 آی نور و آیدین شیخ ناصر حاجی زاده
58 شایلو ن آگوگ درالیا 2 0 0 0 علی صفری باهوش نوری قورچایی
59 سی سی لیا م آگوگ کردلیا 14 0 0 0 فرناز خراسانی کمال قربانی
60 ریو نایس م آگوگ ریو مادمازل 6 0 0 0 اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهنام تاجی زاده
61 جاناسی م آگوگ گیسوطلا 27 0 0 0 بهزاد مسلمی عبیدالله سخاوت
62 دابل ترابل ن آگوگ شرایتون 4 0 0 0 علی نفیسی حاجی محمد نوایی
63 ری مستریو ن آگوگ مجال 11 0 0 0 عنایت اله قلرعطا اراز قربان اونق
64 گلنوش م آگوگ گل آی گل 6 0 0 0 عبدی ایلخانی رحمان اورگلی
65 لیبرمن ن آگوگ لیبرتی 18 0 0 0 فرزانه خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
66 ماه نظر م آگوگ ماه محل 26 0 0 0 نیما مفیدی نصرت ا... خوجملی
67 ژیوانا م آگوگ ونیز 16 0 0 0 کامران صداقتی تویلی قربانی
68 سام ن آگوگ بجین جیل 8 0 0 0 سرکارخانم خراسانی جمال آموت
69 آتیک ن آگوگ سیتو 59 0 0 0 110 امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی
70 آل امپراطور ن آگوگ گیتی 19 0 0 0 علی محمد قره دولاق جمشید جرجانی
71 لوکریس م آگوگ استاتیلا 17 0 0 0 فرناز خراسانی کمال قربانی
72 آگوگ سل ن آگوگ آی سل 2 0 0 0 حلیم اونق وقربان حاجی توماچ حمید توماچ
73 پریچهر م آگوگ شبیتا 6 0 0 0 علی اکبر معروف خانی حمید روشنی
74 سپهرخان ن آگوگ شایا 20 0 0 0 عباسعلی و حسین رحیمی احمد شیخ دوجی
75 لیدی آگوگ م آگوگ یادگارسوقان 15 0 0 0 پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی
76 رحیم خان2 ن آگوگ آرین2 7 0 0 0 حاج مرد حسن قاسمی تاج محمد گوگ نژاد
77 سی بیسکویت2 ن آگوگ کارولینا 29 0 0 0 عیدمحمدوآشوربای ایگدری رحمان اورگلی
78 مسکو ن آگوگ سویلی 15 0 0 0 مهدی صادقی مهدی صادقی
79 براتان ن آگوگ کبرا 19 0 0 0 محمد رئوف رجب زاده مجید ایری
80 ردنایس م آگوگ سوسانو 3 0 0 0 حبیب الله جرجانی احمد قلی قربانی
81 گل گیتی م آگوگ گیتی 6 0 0 0 حاج قربان دوردی قره دولاق احمد قلی قربانی
82 استارلایت ن آگوگ سانازخانم 15 0 0 0 احمد کسلخه حکیم سوقی
83 برایان ن آگوگ دازراضیه 23 0 0 0 فرشید نفر مجید ایری
84 زاگرس ن آگوگ گرانوش 7 0 0 0 زهره باقری تویلی قربانی
85 دیالوما م آگوگ لرویا 15 0 0 0 حاج علیرضا تهرانی مصطفی کریمی
86 آنتالیا ن آگوگ مونالیزا 10 0 0 0 هورس ایساتیس هورس ایساتیس
87 صدرانا م آگوگ گل صدرا 21 0 0 0 ملیسا جنگی محمد خوجملی
88 ریمن ن آگوگ نسیم 35 0 0 0 حمید شمسایی قربان محمد اودک
89 غزل م آگوگ لحظه 16 0 0 0 بهرام دوردی حسن قاسمی جمشید جرجانی
90 هانی بلا ن آگوگ سوپرنیاز 21 0 0 0 حاج الله بردی مهرانی عظیم مهرانی
91 آذرا م آگوگ آی سل 22 0 0 0 سیناوسلیم میرزاعلی قارمحمد گری
92 تکامین ن آگوگ سانازخانم 23 0 0 0 مشدی افق عطا مهدی نوایی
93 سون گل م آگوگ دازمرضیه 15 0 0 0 محمدامین و آرمان ایزدی قارمحمد گری
94 بابائی ن آگوگ وین نایس 3 0 0 0 حاجی قره قوچی افق عطا رشید عطایی
95 دیلا م آگوگ بای گل 17 0 0 0 حاج حسن احمدوبهار سارلی حاجی محمد نوایی
96 امتیس م آگوگ ماهونیا 4 0 0 0 پیروز یلمه علی خوجملی
97 مالنا م آگوگ جهان آفرین 13 0 0 0 بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی
98 تری بلا ن آگوگ آنابلا 17 0 0 0 سلیم بهزادنیا اسماعیل کوچکی
99 بهنازگل م آگوگ پرشین دانهیل 14 0 0 0 مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری
100 نازمحل م آگوگ ماه محل 9 0 0 0 آرین رهبری زین الدین جمشیدی
101 دل سا م آگوگ گل کاملیا 2 0 0 0 فرحناز نعمت پور عبدالخالق ایری
102 آتش ن آگوگ گلسن ناز 17 0 0 0 آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق
103 تامیلا م آگوگ زنبق 6 0 0 0 آیدا اسماعیلی رحیم بردی مهرانی
104 تایسون ن آگوگ گل هلاکو 8 0 0 0 نعمان قان یخمز ابراهیم هوشمند
105 آفردیت م آگوگ لاله زارنو 6 0 0 0 نیلوفر جاجرمی محمدرضا تاتاری
106 جان کازاوی ن آگوگ ویتالیا 18 0 0 0 تاجی شیرمحمدلی سبحان پقه
107 ریحانه م آگوگ ریحانه 14 0 0 0 مهندس قره جه طیار ابراهیم بدویزاده
108 توربو م آگوگ آرقاداغ 16 0 0 0 وحید معمی زاده آق اویلی بشگرد
109 شاهان ن آگوگ یومای لووا 10 0 0 0 امیر مشرقی جمشید روشنی
110 پتروناس م آگوگ الویرا 15 0 0 0 آرمین وصیف الدین قبه ارازگلدی اونق
111 ساوین م آگوگ یوکسل 0 0 0 0 حاج ارازقلیچ هوزیاری رحیم بردی مهرانی
112 اژگر م آگوگ افیر 1 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراج بهروز کمی
113 ساشا م آگوگ لاله ناز 1 0 0 0 شهروز پقه عبیدالله سخاوت
114 جان سل ن آگوگ لاریسا 19 0 0 0 علی دوجی رسول صداقت
115 آنتیک م آگوگ افشانه 18 0 0 0 ابراهیم کردی نورمحمد اونق
116 یاغمر م آگوگ 22بهمن 11 0 0 0 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده
117 مهگل م آگوگ مهسا 27 0 0 0 90 امان یامپی عبدالرحمن زارعی
118 آیسو م آگوگ سماگل 11 0 0 0 غفور چوری مجید ایری
119 کاستینو ن آگوگ دبورا 9 0 0 0 48 حمید تیرغم حمید تیرغم
120 تندر ن آگوگ تکرو 14 0 0 0 طاهر امیری شهرام خوجملی
121 پدرو ن آگوگ مایا 12 0 0 0 طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی
122 صاحبه م آگوگ بای گل 5 0 0 0 فاروق گوگلانی محمد شریف تاتاری
123 پرشاسب ن آگوگ آرتین 24 0 0 0 امیر باقرآبادی رحیم بردی مهرانی
124 گرشاسب ن آگوگ پرناز 16 0 0 0 خانم خراسانی مسعود پورمانیان