آگوگ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1392 17 6 11 17 2.38 % 5
1391 20 8 12 19 3.36 % 4
1390 10 7 3 8 2.33 % 9
1389 13 8 5 9 3.65 % 3
1388 7 1 6 2 2.34 % 9
1387 15 6 9 13 4.03 % 4
1386 15 9 6 9 3.78 % 2
1385 24 14 10 10 4.23 % 4
1384 3 2 1 1 0.72 % 25
مجموع 124 61 63 88
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آتیک ن آگوگ سیتو 60 24 15 10 100 امید و ایلیاد اوده بایرام قلی نوایی
2 مهگل م آگوگ مهسا 27 4 0 5 100 امان یامپی عبدالرحمن زارعی کسلخه
3 ریمن ن آگوگ نسیم 36 3 5 5 80 فرهاد عرب بهشاد ترکمنی
4 کاستینو ن آگوگ دبورا 10 1 1 0 58 حمید تیرغم حمید تیرغم
5 امپراطور صحرا ن آگوگ نوبر جانم 66 21 18 8 مهندس ابراهیم کاظمی مجید ایری
6 گل سروین م آگوگ وینر 21 12 4 3 امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی
7 سانی ن آگوگ سیتو 33 11 3 4 حکیم ارازلی میکائیل توماچ
8 قهرمان2 ن آگوگ بی نظیر 39 7 8 6 محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی
9 دانهیل ن آگوگ ساکونی 36 6 6 9 طاهر جرجانی محمد خوجملی
10 ماه نظر م آگوگ ماه محل 26 8 3 6 نیما مفیدی نصرت ا... خوجملی
11 آزبست ن آگوگ آی سل 25 5 7 6 حاج نوروزقلی میرزاعلی علی خوجملی
12 کیابو ن آگوگ کیانا 47 6 6 3 جلیل رستگار عبدالرحیم چپرلی
13 دنیز ن آگوگ سانازخانم 30 6 2 5 خلیل نورانی کلته قربان محمد اودک
14 پرشاسب ن آگوگ آرتین 24 7 0 2 امیر باقرآبادی رحیم بردی مهرانی
15 جیحون ن آگوگ گل آینام 24 4 5 3 مرحوم صالح صالح پور منصور صالح پور
16 سلن م آگوگ ماتیلدا 28 3 6 5 اسماعیل امامی عبدالرحمان مختومی
17 تاج محل م آگوگ ماه محل 9 5 3 1 باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی
18 ملان م آگوگ طناز 18 4 2 7 سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی
19 حماسه م آگوگ حورا 21 4 1 8 فرزانه خراسانی مجید خوجملی
20 لیبرمن ن آگوگ لیبرتی 18 5 2 2 فرزانه خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
21 نازمحل م آگوگ ماه محل 9 4 4 1 آرین رهبری زین الدین جمشیدی
22 گرشاسب ن آگوگ پرناز 16 3 4 4 خانم خراسانی مسعود پورمانیان
23 همیلا م آگوگ حورا 17 3 4 3 بهداد گلدوست مجید صالح پور
24 ژیوانا م آگوگ ونیز 16 3 4 3 کامران صداقتی تویلی قربانی
25 شاهان ن آگوگ یومای لووا 10 4 2 1 امیر مشرقی جمشید روشنی
26 کورلین ن آگوگ الیکا 12 5 0 0 معین وآرمین جیواد شهرام روان
27 ریوناز م آگوگ مزوپتیما 19 3 3 2 غزل رادان عبدالرحمن کلته
28 بهنازگل م آگوگ پرشین دانهیل 14 4 1 2 مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری
29 سپهرخان ن آگوگ شایا 20 3 3 1 عباسعلی و حسین رحیمی احمد شیخ دوجی
30 صدرانا م آگوگ گل صدرا 21 2 4 3 ملیسا جنگی محمد خوجملی
31 آتش ن آگوگ گلسن ناز 17 2 3 5 آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق
32 ریحانه م آگوگ ریحانه 14 3 1 5 مهندس قره جه طیار ابراهیم بدویزاده
33 نارین م آگوگ شرمینه 13 2 4 2 خسرو دریانی مجید ایری
34 جاناسی م آگوگ گیسوطلا 27 1 6 2 بهزاد مسلمی عبیدالله سخاوت
35 براتان ن آگوگ کبرا 19 3 2 2 محمد رئوف رجب زاده مجید ایری
36 کرفه ن آگوگ داز مرضیه 25 1 3 7 سردار جرجانی فرهاد خانقلی زاده قزل
37 برایان ن آگوگ دازراضیه 23 2 4 1 فرشید نفر مجید ایری
38 ریو کلاسیک م آگوگ مزوپتیما 17 2 3 2 سارا یاسری رشید ایری
39 شوگان ن آگوگ یادگارهیهات 18 4 0 0 هادی وشمه ای محمدشریف تاتاری
40 فایری آگوگ ن آگوگ اوراسیا 21 3 2 0 داود ومحمد اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر
41 تری بلا ن آگوگ آنابلا 17 1 5 2 سلیم بهزادنیا اسماعیل کوچکی
42 جان سل ن آگوگ لاریسا 19 3 0 4 علی دوجی رسول صداقت
43 تکامین ن آگوگ سانازخانم 23 2 2 3 مشدی افق عطا مهدی نوایی
44 آی بکس ن آگوگ سرکش 12 3 1 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
45 دلشادگل م آگوگ اسکارلت 15 1 3 4 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی
46 واناکا ن آگوگ رف رف 16 2 2 2 حامد قناعتی آشجان قزل
47 دوما م آگوگ شبنم 13 2 3 0 حاج سبحان بردی قره جه عبدالرحیم چپرلی
48 دوبی کلاسیک م آگوگ بی نظیر 26 1 3 4 آی نور و آیدین شیخ ناصر حاجی زاده
49 لوکریس م آگوگ استاتیلا 17 1 5 0 فرناز خراسانی کمال قربانی
50 آگوگ ناز م آگوگ پارمیس 15 2 2 1 حاج محمود قاضلی کر امید جرجانی
51 آل امپراطور ن آگوگ گیتی 19 1 4 1 علی محمد قره دولاق جمشید جرجانی
52 تندر ن آگوگ تکرو 14 2 1 3 طاهر امیری شهرام خوجملی
53 بلک هورس2 ن آگوگ گلی تا 15 2 1 2 ایوب محمدآلق ارازقلی ایری
54 اردشیر ن آگوگ گنج آور ایگدری 15 3 0 0 آرمین اسماعیلی عبدالله قلرعطا
55 سی بیسکویت2 ن آگوگ کارولینا 29 2 1 2 عیدمحمدوآشوربای ایگدری رحمان اورگلی
56 مسکو ن آگوگ سویلی 15 2 1 2 مهدی صادقی مهدی صادقی
57 آذرا م آگوگ آی سل 22 2 1 2 سیناوسلیم میرزاعلی قارمحمد گری
58 سون گل م آگوگ دازمرضیه 15 2 2 0 محمدامین و آرمان ایزدی قارمحمد گری
59 دیلا م آگوگ بای گل 17 1 3 2 حاج حسن احمدوبهار سارلی حاجی محمد نوایی
60 آگوستین ن آگوگ دل آرام 13 1 2 3 رضا عباسی عبدالرحیم چپرلی
61 اسپی دژ ن آگوگ استاروارز 18 1 2 3 حاج مهدی جرجانی امید ایری
62 هانهل م آگوگ هایده 14 2 1 1 فاتح و انیس بزبونه عبدالخالق رهنی
63 دیالوگ ن آگوگ دایانا 12 1 3 1 عبدالخالق تراچ رحمان بردی قوین پرور
64 سی سی لیا م آگوگ کردلیا 14 0 3 5 فرناز خراسانی کمال قربانی
65 لیدی آگوگ م آگوگ یادگارسوقان 15 1 1 5 پارسا و آوا عارف عبدالله یلقی
66 هانی بلا ن آگوگ سوپرنیاز 21 2 0 3 حاج الله بردی مهرانی عظیم مهرانی
67 نازهیهات م آگوگ زیبال 9 2 0 2 عظیم میرزاعلی بهروز ایری
68 سام ن آگوگ بجین جیل 8 1 2 2 سرکارخانم خراسانی جمال آموت
69 استارلایت ن آگوگ سانازخانم 15 1 2 2 احمد کسلخه حکیم سوقی
70 مالنا م آگوگ جهان آفرین 13 2 1 0 بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی
71 توربو م آگوگ آرقاداغ 16 2 1 0 وحید معمی زاده آق اویلی بشگرد
72 آنتیک م آگوگ افشانه 18 2 0 2 ابراهیم کردی نورمحمد اونق
73 پدرو ن آگوگ مایا 12 2 1 0 طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی
74 ماه گون م آگوگ ماه محل 4 2 0 1 امیر علی ابوالحسن زاده جمال آموت
75 ریبا م آگوگ دلناز 22 1 1 3 مرحوم عطامرادحاجی گوگ ارازبای مرجانی
76 دیالوما م آگوگ لرویا 15 1 2 1 حاج علیرضا تهرانی مصطفی کریمی
77 آنتالیا ن آگوگ مونالیزا 10 1 1 3 هورس ایساتیس هورس ایساتیس
78 غزل م آگوگ لحظه 16 1 2 1 بهرام دوردی حسن قاسمی جمشید جرجانی
79 جان کازاوی ن آگوگ ویتالیا 18 0 2 5 تاجی شیرمحمدلی سبحان پقه
80 اگوگ گیفت ن آگوگ پرشین گیفت 11 1 1 2 سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی
81 تامیلا م آگوگ زنبق 6 1 1 2 آیدا اسماعیلی رحیم بردی مهرانی
82 یاغمر م آگوگ 22بهمن 11 0 4 0 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده
83 شمس ن آگوگ شمد 13 0 2 3 امیررضا فازهی غفور خوجملی
84 نوتریگا ن آگوگ ران فاستر 8 1 1 1 خسرو دریانی مجید ایری
85 ریو نایس م آگوگ ریو مادمازل 6 1 1 1 اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهنام تاجی زاده
86 هدینگ تاپ م آگوگ هدینگ پست 12 1 0 2 حاج قادر اوغانی شهرام روان
87 اختر ن آگوگ افیر 3 1 1 0 حاج گلدی آخوند تراج حاجی محمد نوایی
88 زاگرس ن آگوگ گرانوش 7 1 1 0 زهره باقری تویلی قربانی
89 طوطیا م آگوگ شاناجین 3 1 0 1 خسرو دریانی مجید ایری
90 شوکا م آگوگ صدف خاتون 9 1 0 1 معین وآرمین جیواد شهرام روان
91 ری مستریو ن آگوگ مجال 11 1 0 1 عنایت اله قلرعطا اراز قربان اونق
92 امتیس م آگوگ ماهونیا 4 1 0 1 پیروز یلمه علی خوجملی
93 آیسو م آگوگ سماگل 11 1 0 1 غفور چوری مجید ایری
94 وایپر ن آگوگ پرنوش 6 0 1 2 امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی
95 شاه دونه م آگوگ شباهنگ 6 0 1 2 محمد حسین هفت تنی احمد شیخ دوجی
96 پارمیداز م آگوگ کاراسیدا 7 0 2 0 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق
97 طلای بندر م آگوگ سوپربندر 3 1 0 0 محمد جواد طلایی نورمحمد اونق
98 گل گیتی م آگوگ گیتی 6 1 0 0 حاج قربان دوردی قره دولاق احمد قلی قربانی
99 آفردیت م آگوگ لاله زارنو 6 0 2 0 نیلوفر جاجرمی محمدرضا تاتاری
100 ساشا م آگوگ لاله ناز 1 1 0 0 شهروز پقه عبیدالله سخاوت
101 دابل ترابل ن آگوگ شرایتون 4 0 1 0 علی نفیسی حاجی محمد نوایی
102 ماه منظر م آگوگ ماه پیکر 4 0 0 1 سعید محمدآلق ارازقلی ایری
103 گلنوش م آگوگ گل آی گل 6 0 0 1 عبدی ایلخانی رحمان اورگلی
104 صاحبه م آگوگ بای گل 5 0 0 1 فاروق گوگلانی محمد شریف تاتاری
105 بلاشینگ م آگوگ شهرآشوب 3 0 0 0 محمد حسین هفت تنی جمال آموت
106 ماکسیموس ن آگوگ گل لاله 0 0 0 0 حمید مجتهدزاده حمید روشنی
107 آگوستین2 ن آگوگ سامیرا 0 0 0 0 حاج رسول صداقت عبدالمجید کم
108 بین الملل ن آگوگ دل آرام 4 0 0 0 حاج ملا شاه وردی رازی مجید احمد اوغلی
109 راک فلر ن آگوگ رکسانا 4 0 0 0 فرناز خراسانی مسعود پورمانیان
110 عقیق ناز م آگوگ گنج آزمون 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی
111 فتانه م آگوگ نفح 1 0 0 0 خانم خراسانی امیر جعفرپور
112 ماداکتور ن آگوگ تن ناز 1 0 0 0 ثمانه خراسانی مسعود پورمانیان
113 اسپانتیک م آگوگ سامیرا 1 0 0 0 سالار قره جه وامید گرگانی اراز قربان اونق
114 شایلو ن آگوگ درالیا 2 0 0 0 علی صفری باهوش نوری قورچایی
115 آگوگ سل ن آگوگ آی سل 2 0 0 0 حلیم اونق وقربان حاجی توماچ حمید توماچ
116 پریچهر م آگوگ شبیتا 6 0 0 0 علی اکبر معروف خانی حمید روشنی
117 رحیم خان2 ن آگوگ آرین2 7 0 0 0 حاج مرد حسن قاسمی تاج محمد گوگ نژاد
118 ردنایس م آگوگ سوسانو 3 0 0 0 حبیب الله جرجانی احمد قلی قربانی
119 بابائی ن آگوگ وین نایس 3 0 0 0 حاجی قره قوچی افق عطا رشید عطایی
120 دل سا م آگوگ گل کاملیا 2 0 0 0 فرحناز نعمت پور عبدالخالق ایری
121 تایسون ن آگوگ گل هلاکو 8 0 0 0 نعمان قان یخمز ابراهیم هوشمند
122 پتروناس م آگوگ الویرا 15 0 0 0 آرمین وصیف الدین قبه ارازگلدی اونق
123 ساوین م آگوگ یوکسل 0 0 0 0 حاج ارازقلیچ هوزیاری رحیم بردی مهرانی
124 اژگر م آگوگ افیر 1 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراج بهروز کمی