اورمیندو نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 2 1 1 0 0.46 % 43
1390 1 1 0 1 0.23 % 67
1389 2 1 1 2 0.56 % 36
1388 3 1 2 3 0.99 % 25
1387 5 1 4 5 1.34 % 18
1386 9 5 4 6 2.27 % 7
1385 4 0 4 0 0.70 % 23
مجموع 26 10 16 17
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ریور م اورمیندو کوارتردیل 21 3 6 2 52 زنده یاد یوسف کاسب جمشید جرجانی
2 ابیورد ن اورمیندو یتال 17 1 6 0 32 غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد
3 اورمینیا م اورمیندو میلتونیا 10 3 0 2 28 رضا فرمانی هورس ایران
4 هیمن ن اورمیندو فاخته 18 1 3 2 24 مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی
5 ریبری ن اورمیندو مهرناز 11 2 1 0 20 متین و مبینا خوجملی باشگاه درخشش
6 سیبری م اورمیندو آرزو کملر 18 1 1 4 20 مرحوم حاج کاکا کم عبدالمجید کم
7 هیلدا م اورمیندو گل مایسا 13 1 2 2 20 حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی
8 پن فیور م اورمیندو پایک گریک 11 1 2 1 18 فرزاد کاسبی رضا کریمی
9 آث گری ن اورمیندو گل افشان 18 2 0 1 18 مخی بدراق قارمحمد گری
10 مهرداد خان ن اورمیندو نورمایه 25 0 2 4 16 محمد طاها دوگونچی عبدالکریم خادمی کرد
11 کبریا م اورمیندو آرنیکا 18 1 1 2 16 یونس وحبیب پقه سبحان پقه
12 فرانک م اورمیندو ماهم جان 5 1 1 1 14 حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی
13 رابین2 ن اورمیندو دازشایلان 9 1 1 1 14 آتلان دایان وایلکای ایگدری مجید خوجملی
14 آرمینا م اورمیندو کاملیا 3 1 0 2 12 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی
15 راکسیس ن اورمیندو بلیزبیچ 4 1 0 2 12 ربیعی - بابایی حامد بابایی
16 گل قلاجق م اورمیندو بادیان 7 1 1 0 12 لطیف بخشنده وامید حسن قاسمی عبدالخالق ایری
17 دلخوش م اورمیندو دازجهان 5 0 1 2 8 حاج تویلی گلستانی طواق بردی خوجه پور
18 بیوتی فلای م اورمیندو سیلورتان اسکوی 1 1 0 0 8 احسان قاسمی مجید ایری
19 بن فایر م اورمیندو پایک گریک 2 0 1 0 4 ایلیا کاسبی عنایت اله قول لرعطا
20 اسکورپیون ن اورمیندو زیبا خانم 8 0 0 2 4 آیدین موحد عید قلی قربانی
21 امپلیو م اورمیندو آلماباش 5 0 1 0 4 پیمان عرفان محمدرضا وطن خواه عبدالعظیم اونق
22 جواهر بدراقی م اورمیندو اخلاص بدراقی 5 0 1 0 4 امان قلی بدراقی نوریقدی یلقی
23 مجیک بوی ن اورمیندو داش آف مجیک 7 0 1 0 4 تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی
24 راحیل م اورمیندو آپولو 4 0 0 0 0 غفاربسیم تویلی قربانی
25 بی نشان ن اورمیندو افشانه 3 0 0 0 0 یونس رجال یونس رجال
26 گل مرسی م اورمیندو مرسی 3 0 0 0 0 محمد اسماعیلی مولام نفس قلرعطا