ارشک نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 1 0 0 0.53 % 31
1394 1 1 0 0 0.23 % 50
1393 1 1 0 0 0.15 % 80
1389 1 0 1 0 0.28 % 58
1386 1 1 0 0 0.25 % 67
مجموع 5 4 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پین کی م ارشک خوشبخت 3 1 1 1 14 سرکارخانم سالومه طالبیان نظرمحمد گوگ نژاد
2 آردین رهسپار ن ارشک گلشاد جرگلان 7 1 1 1 14 هاشم رهسپار نور محمد اوکش
3 رسا ن ارشک طلا 5 0 2 0 8 محمد امین ومحمد پایدار خان محمد چپرلی
4 بالاخان دشت ناز ن ارشک شمشاد5 0 0 0 0 0 سیدمهدی حقگو احمد ایری
5 جناب خان دشت ناز ن ارشک شمشاد 1 0 0 0 0 سیدمهدی حقگو احمد ایری