آمیگو نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 4 2 2 0 0.93 % 31
1393 6 3 3 0 0.92 % 27
1392 7 4 3 0 0.98 % 23
1390 2 0 2 0 0.47 % 37
مجموع 19 9 10 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 عجب شیر ن آمیگو کهربا 7 2 3 1 30 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
2 جوهرسنجر م آمیگو گل آرش 10 2 1 3 26 مهندس شهرام کوسه غراوی محمد صالح قلیچی
3 زلیخا سیاه پوش م آمیگو ماه سما 4 2 1 0 20 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
4 خورشیدسنجر م آمیگو عروس 9 0 4 1 18 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
5 هلاکوسنجر ن آمیگو شقایق 3 2 0 1 18 دکتر رجایی پرورش اسب یاسین یاسر
6 مروارید2 م آمیگو شقایق 5 2 0 0 16 هاشم رهسپار نظرمحمد گوگ نژاد
7 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 7 1 1 2 16 هاشم رهسپار نور محمد اوکش
8 بوران سنجر ن آمیگو نگار 5 0 3 1 14 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
9 دیه گو ن آمیگو لوئیزا 4 1 1 0 12 سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده
10 کارایل ن آمیگو سیمینه 4 1 0 1 10 بهزاد شاه پسندی حمید فرود
11 گل آمیگو سروین م آمیگو باران 8 0 1 2 8 امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی
12 آسا م آمیگو گل آرش 3 1 0 0 8 سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده
13 روزگار سنجر ن آمیگو یاقوت 3 0 1 2 8 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
14 کالیبر ن آمیگو نگار 4 0 1 1 6 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
15 لوتو سیاه پوش ن آمیگو الیوزا یک 4 0 1 1 6 سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر
16 کمندخاتون م آمیگو پیوند 4 0 0 1 2 خشایار خامسی جبارصالح پور
17 ملیله م آمیگو عروس 1 0 0 1 2 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
18 اینکان م آمیگو یاقوت 0 0 0 0 0
19 سوسنگر م آمیگو کهربا 1 0 0 0 0 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی