گلداسفینکس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 4 3 1 2 1.62 % 19
1394 38 20 18 29 7.86 % 1
1393 19 4 15 14 2.85 % 6
1391 1 1 0 0 0.17 % 84
مجموع 62 28 34 45
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 جنرال سایت ن گلداسفینکس لت سی 8 0 0 0 شهیدان حلیم بردی طعنه و حاج امان توسلی اراز زارعی کسلخه
2 یونیک گلد م گلداسفینکس ماه پیکر 8 0 0 0 امید ابوالمعصومی وهادی روشنی حمید روشنی
3 آروا م گلداسفینکس گوهر 7 0 0 0 بهروز نیازی امانگلدی خوجملی
4 پالرمو ن گلداسفینکس گلدن کاپ 10 0 0 0 حاج طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی
5 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 26 0 0 0 89 بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
6 گلدتیک م گلداسفینکس اسپانتیک 10 0 0 0 آنجان و انه گلدی اونق خسرو برزین
7 پندار ن گلداسفینکس پانته آ 0 0 0 0 مهندس محمدزاده محمداسلم محمدی
8 پارمید م گلداسفینکس پارمیدان 2 0 0 0 مهندس محمدزاده محمداسلم محمدی
9 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 19 0 0 0 79 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد
10 گلی م گلداسفینکس گل گل 14 0 0 0 120 جعفر عابدینی رشید روشنی
11 لطیفه م گلداسفینکس اندالوزا 9 0 0 0 105 جعفر عابدینی تویلی قربانی
12 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 14 0 0 0 93 علی شعبانی جمشید مختومی
13 بای گلد م گلداسفینکس بای کلت 1 0 0 0 نوید اوغانی عبدالقادر صالح پور
14 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 9 0 0 0 89 شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری
15 گلدلیل م گلداسفینکس ساگانیل 1 0 0 0 امیر آرخی ابراهیم بدویزاده
16 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 10 0 0 0 59 امید گرکز ناصر حاجی زاده
17 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 8 0 0 0 68 محمود آق و سینا عاشقی کاکش عطایی
18 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 8 0 0 0 65 دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
19 گودبای م گلداسفینکس اورانوس گیو 11 0 0 0 67 سرکار خانم ملیکا و بردیا باجلان ابراهیم بدویزاده
20 مگنوم ن گلداسفینکس سورینا 7 0 0 0 62 داریوش حسن قاسمی عید قلی قربانی
21 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 14 0 0 0 60 باشگاه سوارکاری بام سوهانک علی گوگ نژاد
22 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 11 0 0 0 91 محمد امین آرخی دوردی حاجی عطایی
23 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 18 0 0 0 70 ریحانه قزل غیاث غفوری
24 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 8 0 0 0 82 کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت
25 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 7 0 0 0 72 ایمان و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده
26 گلد لیدی م گلداسفینکس گل سروین 1 0 0 0 51 باشگاه سروین قیوم عطایی
27 لبخند م گلداسفینکس گل افیر 0 0 0 0 برسام عسگری کمال قربانی
28 اخمو ن گلداسفینکس ریبلا 4 0 0 0 72 حسن قورچای امید جرجانی
29 گلدبل ن گلداسفینکس ریونوبل 0 0 0 0
30 کسری ن گلداسفینکس شایان طلا 6 0 0 0 35 شرکت کسری علی محمد خوجملی
31 گلسا م گلداسفینکس مهسا 14 0 0 0 67 ناصر کلته جمال آموت
32 پرشین لیدی۲ م گلداسفینکس جواهر بدراقی 2 0 0 0 35 امانقلی بدراقی قربان محمد قولرعطا
33 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 9 0 0 0 81 ایوب وجدانی عوض خوجملی
34 گلدن استیت ن گلداسفینکس اسکارلت 4 0 0 0 68 رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی
35 لرداسفینکس ن گلداسفینکس لیدی آگوگ 7 0 0 0 76 محمد صفا برنجی و آرمین یلقی عبدالناصر رجال
36 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 6 0 0 0 64 یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ
37 پلین م گلداسفینکس اسمارت 1 0 0 0 طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی
38 مستردن ن گلداسفینکس سولگری 9 0 0 0 81 جهانگیر تارک نورقلیچ قربانی
39 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 10 0 0 0 73 علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری
40 لالانا ن گلداسفینکس یادگاربرنجی 2 0 0 0 حامد معتمد و مخدجان چپرلی منصور بای پور
41 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 16 0 0 0 79 تاج محمد درویش زاده احمد خوجملی
42 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 4 0 0 0 95 حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی
43 گلدوین ن گلداسفینکس گل وین 1 0 0 0 حاج غفور جرجانی ابراهیم قلرعطا
44 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 10 0 0 0 58 مرحوم قیوم پوری جمشید جرجانی
45 کایزن ن گلداسفینکس کایلین 7 0 0 0 85 حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی
46 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 10 0 0 0 91 اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی
47 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 6 0 0 0 95 علیرضا شیری کاکا سارلی
48 پدروپاپلو ن گلداسفینکس مایا 1 0 0 0 حاج طاهر جرجانی جمشید جرجانی
49 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 6 0 0 0 60 ماریا کلته ابراهیم بدویزاده
50 ساقه م گلداسفینکس ایرن 2 0 0 0 52 عاشور قربان پور بهروز ایری
51 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 8 0 0 0 61 طاهر تراچ طاهر تراچ
52 پانتی م گلداسفینکس کلودیا 8 0 0 0 70 یاسین و عمران کسلخه و فرهام مهروز امین محمد نیکجو
53 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 3 0 0 0 61 عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی
54 گلدن چنس ن گلداسفینکس کرونا 0 0 0 0 حمیدرضا حسینی سلیم خوجملی
55 روسینا م گلداسفینکس روسیناگری 1 0 0 0 مهدی عسگری امانقلی خوجملی
56 گلدن بیت م گلداسفینکس هوم بیت 1 0 0 0 35 هاشم خامسی جبارصالح پور
57 گلد وینر م گلداسفینکس وینر 1 0 0 0 فرزاد بابایی سلیم خوجملی
58 کهربای ایگدر ن گلداسفینکس سایناز 0 0 0 0
59 نفس شهریار م گلداسفینکس سیندرلا 2 0 0 0 حاج غلامرضا تاجیک جلال حاجی زاده
60 ترنادو 2 ن گلداسفینکس سرکش 1 0 0 0 محمد رضا کاشی زین الدین جمشیدی
61 نفس پدر م گلداسفینکس سیندرلا 0 0 0 0
62 دایان گلداسفینکس ن گلداسفینکس جسیکا 1 0 0 0 بایرام مراد شاکری آتا نفس انفاس