شاهین نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 1 0 1 0 0.15 % 80
1389 1 1 0 0 0.28 % 58
مجموع 2 1 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 دنی مون م شاهین میاکراست 9 2 0 2 20 حاج آقا آقازاده عبدالوهاب قربانی
2 جاویدان کرد ن شاهین نسیم 2 0 0 0 0 امیر مسعود عبدالله زاده منصور بیگ زاده