مسعودددکور نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 4 2 2 0 0.84 % 31
1394 9 8 1 0 1.50 % 12
1393 13 7 6 0 1.86 % 12
1392 8 4 4 0 1.10 % 21
مجموع 34 21 13 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 11 4 1 2 117 محمد علی کلانتری سرچشمه منصور شریفی
2 یرمان سپهر ن مسعودددکور ریاد بای تونارا 5 2 2 1 90 باشگاه پرورش اسب سپهر نامشخص
3 ویس بابا یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 7 1 1 4 86 سید رضا یحیایی سید جمال میردهقان
4 وسوسه دنیا م مسعودددکور دنیا آذر 3 1 0 0 80 ولی میردهقان باشگاه پازن
5 ولگا طوس م مسعودددکور ختن بیک 4 1 2 0 78 ابوالفضل فلاح ابوالفضل دهقان
6 نسیم ایساتیس م مسعودددکور چشمک عبد 6 1 0 1 78 عرفان مومنین باشگاه پازن
7 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 17 2 1 4 75 میرزا حسین میر حسینی میرزا حسین میر حسینی
8 ناجو شریفی ن مسعودددکور کتیبه بیک 24 2 1 3 62 حاج فاطمه مروتی حامد آذر بیک
9 ناتاشا یحیایی م مسعودددکور شهسوار 6 1 0 1 62 روح الله دهقانی جلال غفوریان
10 نیاوش ثمین تفت ن مسعودددکور خیربانو 7 2 3 1 60 باشگاه دنیای کویر سیدابوالقاسم حسینی
11 وادی نور ن مسعودددکور زمرد نور 2 0 1 0 58 سمانه رضایی سید اسماعیل چاکر العباس
12 یونیک کویر ن مسعودددکور دنیا آذر 1 0 0 1 58 ولی میردهقان ابوالفضل دهقان
13 وحیده رضایی م مسعودددکور فرشته میروکیل 6 1 1 1 57 سید محمد حسینی زارچ سید مهدی حسینی
14 واشیو مدائن م مسعودددکور مدائن 4 1 0 1 56 باشگاه دنیای کویر سید مهدی حسینی
15 والی پاشا دهقانپور ن مسعودددکور هیلدا 4 0 1 0 55 علیرضا برخورداری محمد حسین پلونی
16 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 14 1 1 2 53 مرتضی جلیلیان حسین امینی
17 یورش رضایی ن مسعودددکور لعبت رضایی 1 0 0 1 50 مرکز پرورش اسب پازن ابوالفضل دهقان
18 نازنین راغبیان م مسعودددکور فارا 5 0 1 0 سیدرضا یحیایی سید جمال میردهقان
19 ناجا ن مسعودددکور کتیبه بیک 1 0 0 1 مهدی حسینی محسن فتاحی
20 والریو بیک م مسعودددکور تیسفون 2 0 0 1 سید مهدی میردهقان اشکذری حمیدرضا علیزاده
21 نهال ایساتیس م مسعودددکور قره ایساتیس 4 0 0 0 سعید مومنین مجید صالح پور
22 آی سوذاکر تفت م مسعودددکور آی سوذاکر تفت 0 0 0 0
23 والفجر معین ن مسعودددکور فلک ناز زارع 1 0 0 0 امیرحسن زارع حمید قندهاری
24 یاغی مدائن ن مسعودددکور مدائن 0 0 0 0 مرکز پرورش اسب پازن ابوالفضل دهقان
25 وارنا مسعود ن مسعودددکور گلی گنجی 1 0 0 0 داوود بهمنی حامد آذر بیک
26 یوتاب کویر ن مسعودددکور کمند 0 0 0 0
27 یونیک استار ن مسعودددکور شهسوار عبد 0 0 0 0 مجتبی ماندگاری سید علی میردهقان
28 یاشاخان آتابیک ن مسعودددکور شهدخت 0 0 0 0 مهدی مرادبیکی محسن یزدان فر
29 یولیا کویر م مسعودددکور قدم خیر بیک 0 0 0 0
30 آفتاب سرافراز م مسعودددکور فرح خان 1 0 0 0 باشگاه گنج اردکان سعید قانعی
31 الوات ن مسعودددکور زمزم الرفیع 1 0 0 0 زهیرعباسی سید مهدی حسینی
32 نکیسا ایساتیس ن مسعودددکور زرین ایساتیس 1 0 0 0 حسام برخورداری سیدابوالقاسم حسینی
33 یاشارخان اتابک ن مسعودددکور شهدخت احسانی 0 0 0 0
34 اکشن یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 0 0 0 0 سید رضا یحیایی علی شریفات