ریوسان نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 0 1 1 0.22 % 55
مجموع 1 0 1 1
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 گل زیبا م ریوسان پاریس 7 0 0 0 48 یاسر جرجانی امید جرجانی