آریادرویش نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 3 1 2 0 0.69 % 35
1391 1 1 0 0 0.17 % 83
مجموع 4 2 2 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آرگام مهر ن آریادرویش بی نظیر. 14 2 3 2 32 آراد مهرپرور محمداسلم محمدی
2 آریانا بهرام ن آریادرویش جهان گلستان 5 2 1 0 20 پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده
3 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 8 0 4 2 20 آسا سرمدی یوسف خوجملی
4 شهربانو رهسپار م آریادرویش شقایق 1 1 0 0 8 سید مهدی حقگو احمد ایری