نیومن 13 ساله نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 3 2 1 0 0.43 % 46
1392 2 1 1 0 0.27 % 82
1391 1 1 0 0 0.16 % 84
مجموع 6 4 2 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وارث هلاکو ن نیومن اک ویدیا 6 0 0 0 81 نوید ثمری سید علی میردهقان
2 نفیر شریف ن نیومن میسباتور 8 2 4 0 71 مجید دهقان سید علی میردهقان
3 ویکتور میر حبیب ن نیومن کتایون میراسد 3 1 0 0 63 سعید لویمی علی غمخوار
4 مرسدس نگین دشت ن نیومن اصایل عبد 1 0 0 0 حاج جمال آلبوغبیش مهدی سیلاوی
5 نیوشا شریف م نیومن یولندا 1 0 0 0 مزرعه پرورش اسب شریف محمد آسایش
6 وفا هلاکو م نیومن گراتیسا 1 0 0 0 حاج ملا عزیز هلاکوپور مهدی هلاکوپور