چابکسوار بنیامین جرجانی
1380
247
202
178
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
گل نسیم از 8 تا 14 امتیاز محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1700 53.0 1 / 10 01:52.070 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
اکسلنت از 0 تا 6 امتیاز رضا حاجی زاده محمد آق ارکاکلی 1700 55.0 2 / 10 (5.5) 01:52.850 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
تاوانتیا از 8 تا 14 امتیاز باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا 1700 53.0 4 / 7 (19.5) 01:52.670 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بن جوی از 24 تا 34 امتیاز ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1700 52.0 6 / 8 (11.0) 01:50.330 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
مسترواندرفول از 16 تا 22 امتیاز حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1700 53.0 6 / 6 (23.0) 01:54.070 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
وی واش مبتدی حاج بردی مهرانی بهزاد پرویز 1000 52.0 7 / 10 (12.5) 01:08.270 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
دادلی گراش از 8 تا 12 امتیاز حاج یوسف رضا نور محمد اوکش 1700 54.0 5 / 5 (29.0) 02:16.080 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ضد تری از 2 تا 6 امتیاز دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته 1700 51.0 7 / 11 (10.0) 01:56.540 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ای پی ایندی از 36 تا 48 امتیاز رامین و آرمین عرازنژاد نصرت ا... خوجملی 1700 52.0 4 / 4 (4.0) 01:50.880 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ایل هان از 36 تا 46 امتیاز مهندس مهدی آرخی نصرت ا... خوجملی 1700 52.0 5 / 7 (8.5) 01:50.940 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
میس بانو مبتدی باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 50.0 4 / 6 (4.0) 01:06.240 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
دومنیک از 36 تا 46 امتیاز محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی 1600 55.0 1 / 8 01:42.550 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ریوگالکسی از 24 تا 34 امتیاز تولیدو پرورش اسب رادان حمید روشنی 1600 52.0 1 / 6 01:40.400 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
عقاب مبتدی و نبرده مهرنیا خندان محمد آق ارکاکلی 1000 52.0 5 / 11 (10.0) 01:04.060 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
بن جوی از 16 تا 22 امتیاز ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی 1600 54.0 2 / 7 (8.5) 01:43.850 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
اوچربانو از 8 تا 12 امتیاز عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1600 52.0 2 / 7 (2.0) 01:44.910 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
ترکمن ام وی پی نبرده حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 7 / 9 (9.5) 01:05.910 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
شاهیتا از 2 تا 4 امتیاز جمشید قورچای و آیدین هیوه چی نوری قورچایی 1000 50.0 7 / 11 (12.0) 01:04.190 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
کالیبر مبتدی و نبرده سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 1000 52.0 2 / 8 (2.0) 01:12.460 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
آلتون سا از 24 تا 32 امتیاز حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی 1550 53.0 4 / 9 (6.0) 01:39.840 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ترکمن بیوتی مبتدی مرحوم حاج رجب قریشی و حاجی صفر نظری اسماعیل خوجملی 1000 50.0 3 / 9 (8.5) 01:05.830 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
وننو از 8 تا 10 امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا 1200 52.0 6 / 9 (16.5) 01:15.310 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کینگ آسیا از 24 تا 34 امتیاز باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 54.0 8 / 9 (8.0) 01:14.020 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
روجیک از 12تا 14 امتیاز آرشام روان شهرام روان 1200 52.0 4 / 7 (7.0) 01:14.190 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کومانچی هندیکاپ حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1200 54.0 6 / 7 (11.0) 01:11.800 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ایلوسیو هندیکاپ حاج رحمان سوقی بهرام خانقلی زاده قزل 1000 59.0 2 / 6 (2.5) 00:59.790 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
دنی مون از 24 تا 30 امتیاز حاج آقا آقازاده عبدالوهاب قربانی 1000 51.0 3 / 7 (5.5) 01:00.360 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ای پی ایندی از 16 تا 22 امتیاز باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 54.0 1 / 8 00:59.810 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
دایان آتلان از 2 تا 6 امتیاز بیتا تمنی بهمن اونق 1200 54.0 4 / 12 (5.0) 01:14.810 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سیلوراستارخجم از 0 تا 6 امتیاز پیمان گل چشمه اسکندر خوجملی 1200 53.0 4 / 11 (9.5) 01:25.340 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
هیدروژن هندیکاپ بانو سپیده کتوک منوچهر قزل 1000 51.0 4 / 4 (12.0) 01:01.150 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
فرانکل از 16 تا 22 امتیاز مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی 1000 54.0 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
اوچربانو از 2 تا 6 امتیاز مرحوم عرشی وجدانی و دکتر طوی محمد مهرانی بهمن حاجی زاده 1000 51.0 4 / 9 (3.5) 01:03.910 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
فولاد سنجر از 8 تا 14امتیاز هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 55.0 3 / 8 (3.0) 01:11.420 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
طاهانور از 10 تا 14امتیاز مرحومان ابراهیم آتابای و آنه چیره نور مهران خوجملی 1000 53.0 1 / 10 01:01.970 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
پانتی 8 امتیاز حاج اسماعیل نظری و تاج محمد هیوهرچی خداوردی طعنه 1000 50.0 4 / 9 (5.25) 01:02.920 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
دادلی گراش از 0 تا 6 امتیاز حاج یوسف رضا نور محمد اوکش 1000 54.0 1 / 12 01:12.850 -