مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
نیک نیکیتا آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی 1700 50.0 5 01:55.160
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بای بای گلد تاج محمد درویش زاده احمد خوجملی 1700 54.0 4 01:50.010
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
آزالیسا عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا خداوردی طعنه 1700 50.0 10 02:01.800
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
شاو شاو مرحومان ارجان مرد جان و ابراهیم آق آتابای حسین اونق 1000 52.0 6 01:08.760
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آی سارا بهمن توماچ بهمن توماج 1600 50.0 5 01:45.830
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
تک آث بندر حکیم و طواق بای قانقرمه اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 8 01:06.980
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
چشم انداز عبدالغفار پنق میکائیل توماچ 1000 50.0 10 01:05.330
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آرمانا پیمان غفور میرابی میکائیل توماچ 1000 52.0 5 01:07.360
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
گلچهره هیرکان باشگاه سوارکاری هیرکان رجب محمد گوگ نژاد 1000 50.0 8 01:18.530
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
بای بای گلد ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1550 53.0 3 01:39.130
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بوران خان مهدی بزرگی جبارصالح پور 1000 52.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بایرام خان حامد اونق کاکش عطایی 1550 52.0 7 01:44.990
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
بای بای گلد ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 52.0 3 01:12.740
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
سیتارا حاج حکیم هلاکو و آرمان کوچکی قربان محمد قولرعطا 1200 51.0 7 01:15.620
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کیهان سلیم مهرداد خوجملی و حمید دهش احمد خوجملی 1000 52.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ایپک سام اسکندری جمشید روشنی 1200 50.0 3 01:16.570
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
پروانه زمان آسا سرمدی احمد خوجملی 1200 51.0 5 01:26.370
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بای بای گلد ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 54.0 2 01:02.210
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ایپک سام اسکندری جمشید روشنی 1000 50.0 5 01:05.250
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کیهان سلیم دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی احمد خوجملی 1000 55.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53.0 4 01:03.170
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آزالیسا عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری 1000 50.0 6 01:03.410
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
پروانه زمان آسا سرمدی احمد خوجملی 1000 51.0 4 01:13.460
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آزالیسا عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری 1000 50.0 6 01:04.140
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
دارنل بوی جلیل دوگونچی احمد خوجملی 1000 53.0 1 01:03.110
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
سی کاس ایمان و برهان گوگ زاده فرهاد اورگلی 1000 52.0 6 01:06.910
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
رونیکای امادحاجی باشقره و مرحوم حاج رجب قریشی اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 3 01:04.640