چابکسوار مهرداد خوجملی
731
40
51
75
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
نیک نیکیتا از 0 تا 6 امتیاز آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی 1700 50.0 5 / 10 (16.5) 01:55.160 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بای بای گلد از 24 تا 34 امتیاز تاج محمد درویش زاده احمد خوجملی 1700 54.0 4 / 8 (9.5) 01:50.010 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
آزالیسا از 8 تا 14 امتیاز عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا خداوردی طعنه 1700 50.0 10 / 10 (40.0) 02:01.800 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
شاو شاو مبتدی مرحومان ارجان مرد جان و ابراهیم آق آتابای حسین اونق 1000 52.0 6 / 7 (30.0) 01:08.760 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آی سارا از 16 تا 22 امتیاز بهمن توماچ بهمن توماج 1600 50.0 5 / 7 (18.0) 01:45.830 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
تک آث بندر نبرده حکیم و طواق بای قانقرمه اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 8 / 9 (14.0) 01:06.980 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
چشم انداز از 2 تا 4 امتیاز عبدالغفار پنق میکائیل توماچ 1000 50.0 10 / 11 (18.5) 01:05.330 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آرمانا پیمان مبتدی غفور میرابی میکائیل توماچ 1000 52.0 5 / 7 (19.0) 01:07.360 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
گلچهره هیرکان مبتدی و نبرده باشگاه سوارکاری هیرکان رجب محمد گوگ نژاد 1000 50.0 8 / 8 (16.0) 01:18.530 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
بای بای گلد از 24 تا 32 امتیاز ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1550 53.0 3 / 9 (3.0) 01:39.130 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بوران خان مبتدی و نبرده مهدی بزرگی جبارصالح پور 1000 52.0 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بایرام خان از 2 تا 6 امتیاز حامد اونق کاکش عطایی 1550 52.0 7 / 10 (18.0) 01:44.990 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
بای بای گلد از 24 تا 34 امتیاز ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1200 52.0 3 / 9 (1.25) 01:12.740 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
سیتارا از 12تا 14 امتیاز حاج حکیم هلاکو و آرمان کوچکی قربان محمد قولرعطا 1200 51.0 7 / 7 (14.0) 01:15.620 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کیهان سلیم از 24 تا 30 امتیاز مهرداد خوجملی و حمید دهش احمد خوجملی 1000 52.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ایپک مبتدی و نبرده سام اسکندری جمشید روشنی 1200 50.0 3 / 9 (4.0) 01:16.570 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
پروانه زمان از 0 تا 6 امتیاز آسا سرمدی احمد خوجملی 1200 51.0 5 / 11 (14.0) 01:26.370 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بای بای گلد از 16 تا 22 امتیاز ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی 1000 54.0 2 / 9 01:02.210 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ایپک مبتدی و نبرده سام اسکندری جمشید روشنی 1000 50.0 5 / 11 (7.5) 01:05.250 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کیهان سلیم از 16 تا 22 امتیاز دکتر حاج امان اودک و غفار مارامایی احمد خوجملی 1000 55.0 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
بادیگارد از 10 تا 14امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1000 53.0 4 / 10 (6.0) 01:03.170 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آزالیسا 8 امتیاز عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری 1000 50.0 6 / 9 (8.25) 01:03.410 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
پروانه زمان از 0 تا 6 امتیاز آسا سرمدی احمد خوجملی 1000 51.0 4 / 12 (3.25) 01:13.460 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آزالیسا از 8 تا 10 امتیاز عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری 1000 50.0 6 / 11 01:04.140 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
دارنل بوی از 2 تا 4 امتیاز جلیل دوگونچی احمد خوجملی 1000 53.0 1 / 10 01:03.110 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
سی کاس مبتدی و نبرده ایمان و برهان گوگ زاده فرهاد اورگلی 1000 52.0 6 / 9 01:06.910 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
رونیکای مبتدی امادحاجی باشقره و مرحوم حاج رجب قریشی اراز زارعی کسلخه 1000 50.0 3 / 7 01:04.640 -