مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
فوردو دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی 1700 53.0 4 01:53.850
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
اورگیت حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی 1700 54.0 2 01:49.990
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
شلیک عبدالقادیر پقه رحیم بردی مهرانی 1700 52.0 5 01:50.040
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
عالم ناب ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده 1700 54.0 1 01:48.370
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رایکا محمد تقی شالیها جمشید مختومی 1700 55.0 3 01:49.870
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ایوانکا آرتین ایگدری رشید عطایی 1000 50.0 3 01:07.030
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
لادی راکی محمد طاها کلته ابراهیم بدویزاده 1700 53.0 6 01:56.530
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
هاکان سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا 1700 52.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1700 53.0 4 01:50.450
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
هج دنسر حسین جهاندیده ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 4 01:05.840
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
گان رانر مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده 1000 52.0 2 01:05.670
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ماکان دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده 1600 50.0 5 01:43.550
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
راک استار طاهر امیری اسماعیل بدویزاده 1000 52.0 3 01:05.990
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
میراث بصیر ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1600 52.0 1 02:00.930
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آی وکس حوریه و هلیا ستایش زاده و ابراهیم جهانگیری امید ایری 1600 52.0 7 01:51.360
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
نورآی حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده 1600 50.0 5 01:47.830
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
ماریل ظهرالدین یارعلی ابراهیم قلرعطا 1000 50.0 8 01:05.000
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
سیگان طاهر کر شهرام خوجملی 1550 52.0 7 01:43.340
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
معرکه راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده 1550 55.0 3 01:41.840
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ریوکنزو غزل رادان حمید روشنی 1000 50.0 4 01:00.220
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
دل آرا 3 خانم دکتر احدی امید ایری 1000 50.0 2 01:07.970
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
میراث بصیر ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1550 52.0 1 01:54.090
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مستردن علیرضا تارک ابراهیم هوشمند 1550 53.0 2 01:38.480
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
لادی راکی محمد طاها کلته ابراهیم بدویزاده 1550 52.0 3 01:41.250
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 01:00.470
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
جی پیک 2 مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده 1000 50.0 1 01:04.010
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی جمشید روشنی 1200 52.0 3 01:13.100
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
هج استار هاشمی و شیرازی جمشید روشنی 1000 52.0 6 01:01.530
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1200 55.0 2 01:12.680
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رسپکت تیبل آیدین موحد احمد ایری 1200 52.0 3 01:12.640
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فریدا متین شمسایی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 3 01:13.860
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عالم ناب ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده 1200 54.0 2 01:10.180
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پایرسون حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری 1000 53.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1200 53.0 12 01:18.400
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
یل فام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 55.0 4 01:10.020
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
پانتی حاج اسماعیل نظری و تاج محمد هیوهرچی خداوردی طعنه 1200 50.0 8 01:16.360
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
نورآی حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 1 01:15.800
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1200 55.0 3 01:25.090
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
عالم ناب ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 2 01:00.240
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 7 01:03.380
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مایا گل حاجی مهدی آخوند حبیبلی محمد خوجملی 1000 50.0 9 01:07.760
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کینگ ولف محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده 1000 54.0 6 01:04.050
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 1000 53.0 6 01:13.022
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
یوهان بلیک امیر قلی خانی و وحید گمار قربان محمد قولرعطا 1000 52.0 10 01:05.400
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 55.0 3 01:01.870
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
اندی هج عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 2 01:02.350
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
لادی ماری ماریا کلته ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 7 01:03.750
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
سیلوراستارخجم میکائیل و احسان خوجملی اسکندر خوجملی 1000 53.0 8 01:14.090
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
دادلی گراش حاج یوسف رضا نور محمد اوکش 1000 52.0 2 01:13.810
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اندی هج عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 4 01:02.330
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی جمشید روشنی 1000 52.0 1 01:02.370
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 53.0 10 01:07.240
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 1 01:00.920
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
نورآی حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 4 01:04.620
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
من بولت محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی 1000 52.0 1 01:03.500